Tuổi 26, Châu Tấn gây thương nhằm nhớ với vẻ rất đẹp ngây thơ cùng thanh thuần qua từng đoạn phim "Như sương, như mưa, lại như gió".

Bạn đang xem: Thượng hải ngày sương mù


DQBKF-ys
Mlf
SYigz
Xw
WBQ" alt="*">