- Năm Bính Thân 2016 bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 2016(tức ngày một tháng 1 âm lịch năm Bính Thân) mang đến ngày 27 tháng 1 năm 2017(tức ngày 30 tháng 12 âm định kỳ năm Bính Thân)

Năm Bính Thân: Tề vương vãi Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh bỏ ra thần, Tống Tào phán quan.

Bạn đang xem: Lịch âm dương 2016

Ngũ hành hấp thụ Âm (Mạng): sơn hạ Hỏa (Lửa dưới chân núi), Khắc: say mê Lịch Hoả

Nam mệnh: Khôn Thổ (Tây Tứ Mệnh) - Nữ mệnh: Tốn Mộc (Đông Tứ Mệnh)

Con nhà: Xích Ðế

Xương: bé Khỉ

Tướng Tinh: con Quạ


Tra cứu lịch âm năm năm 2016 Bính Thân


Ngày nghỉ ngơi lễ
Ngày kỷ niệm
Hôm nay Ngày Hoàng Đạo Ngày Hắc Đạo
* bấm vào ngày nhằm xem bỏ ra tiết
Lịch âm tháng một năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
28
.
18Mậu Dần
29
.
19Kỷ Mão
30
.
20Canh Thìn
31
.
21Tân Tỵ
1
.
22Nhâm Ngọ
2
.
23Quý Mùi
3
.
24Giáp Thân
4
.
25Ất Dậu
5
.
26Bính Tuất
6
.
27Đinh Hợi
7
.
28Mậu Tý
8
.
29Kỷ Sửu
9
.
30Canh Dần
10
.
1/12Tân Mão
11
.
2Nhâm Thìn
12
.
3Quý Tỵ
13
.
4Giáp Ngọ
14
.
5Ất Mùi
15
.
6Bính Thân
16
.
7Đinh Dậu
17
.
8Mậu Tuất
18
.
9Kỷ Hợi
19
.
10Canh Tý
20
.
11Tân Sửu
21
.
12Nhâm Dần
22
.
13Quý Mão
23
.
14Giáp Thìn
24
.
15/12Ất Tỵ
25
.
16Bính Ngọ
26
.
17Đinh Mùi
27
.
18Mậu Thân
28
.
19Kỷ Dậu
29
.
20Canh Tuất
30
.
21Tân Hợi
31
.
22Nhâm Tý
Lịch âm tháng 2 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
1
.
23Quý Sửu
2
.
24Giáp Dần
3
.
25Ất Mão
4
.
26Bính Thìn
5
.
27Đinh Tỵ
6
.
28Mậu Ngọ
7
.
29Kỷ Mùi
8
.
1/1Canh Thân
9
.
2Tân Dậu
10
.
3Nhâm Tuất
11
.
4Quý Hợi
12
.
5Giáp Tý
13
.
6Ất Sửu
14
.
7Bính Dần
15
.
8Đinh Mão
16
.
9Mậu Thìn
17
.
10Kỷ Tỵ
18
.
11Canh Ngọ
19
.
12Tân Mùi
20
.
13Nhâm Thân
21
.
14Quý Dậu
22
.
15/1Giáp Tuất
23
.
16Ất Hợi
24
.
17Bính Tý
25
.
18Đinh Sửu
26
.
19Mậu Dần
27
.
20Kỷ Mão
28
.
21Canh Thìn
29
.
22Tân Tỵ
1
.
23Nhâm Ngọ
2
.
24Quý Mùi
3
.
25Giáp Thân
4
.
26Ất Dậu
5
.
27Bính Tuất
6
.
28Đinh Hợi
Lịch âm tháng 3 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
29
.
22Tân Tỵ
1
.
23Nhâm Ngọ
2
.
24Quý Mùi
3
.
25Giáp Thân
4
.
26Ất Dậu
5
.
27Bính Tuất
6
.
28Đinh Hợi
7
.
29Mậu Tý
8
.
30Kỷ Sửu
9
.
1/2Canh Dần
10
.
2Tân Mão
11
.
3Nhâm Thìn
12
.
4Quý Tỵ
13
.
5Giáp Ngọ
14
.
6Ất Mùi
15
.
7Bính Thân
16
.
8Đinh Dậu
17
.
9Mậu Tuất
18
.
10Kỷ Hợi
19
.
11Canh Tý
20
.
12Tân Sửu
21
.
13Nhâm Dần
22
.
14Quý Mão
23
.
15/2Giáp Thìn
24
.
16Ất Tỵ
25
.
17Bính Ngọ
26
.
18Đinh Mùi
27
.
19Mậu Thân
28
.
20Kỷ Dậu
29
.
21Canh Tuất
30
.
22Tân Hợi
31
.
23Nhâm Tý
1
.
24Quý Sửu
2
.
25Giáp Dần
3
.
26Ất Mão
Lịch âm tháng bốn năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
28
.
20Kỷ Dậu
29
.
21Canh Tuất
30
.
22Tân Hợi
31
.
23Nhâm Tý
1
.
24Quý Sửu
2
.
25Giáp Dần
3
.
26Ất Mão
4
.
27Bính Thìn
5
.
28Đinh Tỵ
6
.
29Mậu Ngọ
7
.
1/3Kỷ Mùi
8
.
2Canh Thân
9
.
3Tân Dậu
10
.
4Nhâm Tuất
11
.
5Quý Hợi
12
.
6Giáp Tý
13
.
7Ất Sửu
14
.
8Bính Dần
15
.
9Đinh Mão
16
.
10Mậu Thìn
17
.
11Kỷ Tỵ
18
.
12Canh Ngọ
19
.
13Tân Mùi
20
.
14Nhâm Thân
21
.
15/3Quý Dậu
22
.
16Giáp Tuất
23
.
17Ất Hợi
24
.
18Bính Tý
25
.
19Đinh Sửu
26
.
20Mậu Dần
27
.
21Kỷ Mão
28
.
22Canh Thìn
29
.
23Tân Tỵ
30
.
24Nhâm Ngọ
1
.
25Quý Mùi
Lịch âm tháng 5 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
25
.
19Đinh Sửu
26
.
20Mậu Dần
27
.
21Kỷ Mão
28
.
22Canh Thìn
29
.
23Tân Tỵ
30
.
24Nhâm Ngọ
1
.
25Quý Mùi
2
.
26Giáp Thân
3
.
27Ất Dậu
4
.
28Bính Tuất
5
.
29Đinh Hợi
6
.
30Mậu Tý
7
.
1/4Kỷ Sửu
8
.
2Canh Dần
9
.
3Tân Mão
10
.
4Nhâm Thìn
11
.
5Quý Tỵ
12
.
6Giáp Ngọ
13
.
7Ất Mùi
14
.
8Bính Thân
15
.
9Đinh Dậu
16
.
10Mậu Tuất
17
.
11Kỷ Hợi
18
.
12Canh Tý
19
.
13Tân Sửu
20
.
14Nhâm Dần
21
.
15/4Quý Mão
22
.
16Giáp Thìn
23
.
17Ất Tỵ
24
.
18Bính Ngọ
25
.
19Đinh Mùi
26
.
20Mậu Thân
27
.
21Kỷ Dậu
28
.
22Canh Tuất
29
.
23Tân Hợi
30
.
24Nhâm Tý
31
.
25Quý Sửu
1
.
26Giáp Dần
2
.
27Ất Mão
3
.
28Bính Thìn
4
.
29Đinh Tỵ
5
.
1/5Mậu Ngọ
Lịch âm tháng 6 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
30
.
24Nhâm Tý
31
.
25Quý Sửu
1
.
26Giáp Dần
2
.
27Ất Mão
3
.
28Bính Thìn
4
.
29Đinh Tỵ
5
.
1/5Mậu Ngọ
6
.
2Kỷ Mùi
7
.
3Canh Thân
8
.
4Tân Dậu
9
.
5Nhâm Tuất
10
.
6Quý Hợi
11
.
7Giáp Tý
12
.
8Ất Sửu
13
.
9Bính Dần
14
.
10Đinh Mão
15
.
11Mậu Thìn
16
.
12Kỷ Tỵ
17
.
13Canh Ngọ
18
.
14Tân Mùi
19
.
15/5Nhâm Thân
20
.
16Quý Dậu
21
.
17Giáp Tuất
22
.
18Ất Hợi
23
.
19Bính Tý
24
.
20Đinh Sửu
25
.
21Mậu Dần
26
.
22Kỷ Mão
27
.
23Canh Thìn
28
.
24Tân Tỵ
29
.
25Nhâm Ngọ
30
.
26Quý Mùi
1
.
27Giáp Thân
2
.
28Ất Dậu
3
.
29Bính Tuất
Lịch âm tháng 7 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
27
.
23Canh Thìn
28
.
24Tân Tỵ
29
.
25Nhâm Ngọ
30
.

Xem thêm: " Thiên Thần Biết Yêu Tập 4 Lồng Tiếng ( Phim Thái Lan )Kiếm Phim Hay


26Quý Mùi
1
.
27Giáp Thân
2
.
28Ất Dậu
3
.
29Bính Tuất
4
.
1/6Đinh Hợi
5
.
2Mậu Tý
6
.
3Kỷ Sửu
7
.
4Canh Dần
8
.
5Tân Mão
9
.
6Nhâm Thìn
10
.
7Quý Tỵ
11
.
8Giáp Ngọ
12
.
9Ất Mùi
13
.
10Bính Thân
14
.
11Đinh Dậu
15
.
12Mậu Tuất
16
.
13Kỷ Hợi
17
.
14Canh Tý
18
.
15/6Tân Sửu
19
.
16Nhâm Dần
20
.
17Quý Mão
21
.
18Giáp Thìn
22
.
19Ất Tỵ
23
.
20Bính Ngọ
24
.
21Đinh Mùi
25
.
22Mậu Thân
26
.
23Kỷ Dậu
27
.
24Canh Tuất
28
.
25Tân Hợi
29
.
26Nhâm Tý
30
.
27Quý Sửu
31
.
28Giáp Dần
Lịch âm mon 8 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
1
.
29Ất Mão
2
.
30Bính Thìn
3
.
1/7Đinh Tỵ
4
.
2Mậu Ngọ
5
.
3Kỷ Mùi
6
.
4Canh Thân
7
.
5Tân Dậu
8
.
6Nhâm Tuất
9
.
7Quý Hợi
10
.
8Giáp Tý
11
.
9Ất Sửu
12
.
10Bính Dần
13
.
11Đinh Mão
14
.
12Mậu Thìn
15
.
13Kỷ Tỵ
16
.
14Canh Ngọ
17
.
15/7Tân Mùi
18
.
16Nhâm Thân
19
.
17Quý Dậu
20
.
18Giáp Tuất
21
.
19Ất Hợi
22
.
20Bính Tý
23
.
21Đinh Sửu
24
.
22Mậu Dần
25
.
23Kỷ Mão
26
.
24Canh Thìn
27
.
25Tân Tỵ
28
.
26Nhâm Ngọ
29
.
27Quý Mùi
30
.
28Giáp Thân
31
.
29Ất Dậu
1
.
1/8Bính Tuất
2
.
2Đinh Hợi
3
.
3Mậu Tý
4
.
4Kỷ Sửu
Lịch âm tháng 9 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
29
.
27Quý Mùi
30
.
28Giáp Thân
31
.
29Ất Dậu
1
.
1/8Bính Tuất
2
.
2Đinh Hợi
3
.
3Mậu Tý
4
.
4Kỷ Sửu
5
.
5Canh Dần
6
.
6Tân Mão
7
.
7Nhâm Thìn
8
.
8Quý Tỵ
9
.
9Giáp Ngọ
10
.
10Ất Mùi
11
.
11Bính Thân
12
.
12Đinh Dậu
13
.
13Mậu Tuất
14
.
14Kỷ Hợi
15
.
15/8Canh Tý
16
.
16Tân Sửu
17
.
17Nhâm Dần
18
.
18Quý Mão
19
.
19Giáp Thìn
20
.
20Ất Tỵ
21
.
21Bính Ngọ
22
.
22Đinh Mùi
23
.
23Mậu Thân
24
.
24Kỷ Dậu
25
.
25Canh Tuất
26
.
26Tân Hợi
27
.
27Nhâm Tý
28
.
28Quý Sửu
29
.
29Giáp Dần
30
.
30Ất Mão
1
.
1/9Bính Thìn
2
.
2Đinh Tỵ
Lịch âm mon 10 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
26
.
26Tân Hợi
27
.
27Nhâm Tý
28
.
28Quý Sửu
29
.
29Giáp Dần
30
.
30Ất Mão
1
.
1/9Bính Thìn
2
.
2Đinh Tỵ
3
.
3Mậu Ngọ
4
.
4Kỷ Mùi
5
.
5Canh Thân
6
.
6Tân Dậu
7
.
7Nhâm Tuất
8
.
8Quý Hợi
9
.
9Giáp Tý
10
.
10Ất Sửu
11
.
11Bính Dần
12
.
12Đinh Mão
13
.
13Mậu Thìn
14
.
14Kỷ Tỵ
15
.
15/9Canh Ngọ
16
.
16Tân Mùi
17
.
17Nhâm Thân
18
.
18Quý Dậu
19
.
19Giáp Tuất
20
.
20Ất Hợi
21
.
21Bính Tý
22
.
22Đinh Sửu
23
.
23Mậu Dần
24
.
24Kỷ Mão
25
.
25Canh Thìn
26
.
26Tân Tỵ
27
.
27Nhâm Ngọ
28
.
28Quý Mùi
29
.
29Giáp Thân
30
.
30Ất Dậu
31
.
1/10Bính Tuất
1
.
2Đinh Hợi
2
.
3Mậu Tý
3
.
4Kỷ Sửu
4
.
5Canh Dần
5
.
6Tân Mão
6
.
7Nhâm Thìn
Lịch âm tháng 11 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
31
.
1/10Bính Tuất
1
.
2Đinh Hợi
2
.
3Mậu Tý
3
.
4Kỷ Sửu
4
.
5Canh Dần
5
.
6Tân Mão
6
.
7Nhâm Thìn
7
.
8Quý Tỵ
8
.
9Giáp Ngọ
9
.
10Ất Mùi
10
.
11Bính Thân
11
.
12Đinh Dậu
12
.
13Mậu Tuất
13
.
14Kỷ Hợi
14
.
15/10Canh Tý
15
.
16Tân Sửu
16
.
17Nhâm Dần
17
.
18Quý Mão
18
.
19Giáp Thìn
19
.
20Ất Tỵ
20
.
21Bính Ngọ
21
.
22Đinh Mùi
22
.
23Mậu Thân
23
.
24Kỷ Dậu
24
.
25Canh Tuất
25
.
26Tân Hợi
26
.
27Nhâm Tý
27
.
28Quý Sửu
28
.
29Giáp Dần
29
.
1/11Ất Mão
30
.
2Bính Thìn
1
.
3Đinh Tỵ
2
.
4Mậu Ngọ
3
.
5Kỷ Mùi
4
.
6Canh Thân
Lịch âm tháng 12 năm 2016
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
C.Nhật
28
.
29Giáp Dần
29
.
1/11Ất Mão
30
.
2Bính Thìn
1
.
3Đinh Tỵ
2
.
4Mậu Ngọ
3
.
5Kỷ Mùi
4
.
6Canh Thân
5
.
7Tân Dậu
6
.
8Nhâm Tuất
7
.
9Quý Hợi
8
.
10Giáp Tý
9
.
11Ất Sửu
10
.
12Bính Dần
11
.
13Đinh Mão
12
.
14Mậu Thìn
13
.
15/11Kỷ Tỵ
14
.
16Canh Ngọ
15
.
17Tân Mùi
16
.
18Nhâm Thân
17
.
19Quý Dậu
18
.
20Giáp Tuất
19
.
21Ất Hợi
20
.
22Bính Tý
21
.
23Đinh Sửu
22
.
24Mậu Dần
23
.
25Kỷ Mão
24
.
26Canh Thìn
25
.
27Tân Tỵ
26
.
28Nhâm Ngọ
27
.
29Quý Mùi
28
.
30Giáp Thân
29
.
1/12Ất Dậu
30
.
2Bính Tuất
31
.
3Đinh Hợi
1
.
4Mậu Tý
Đánh giá bài xích viết
Chia sẻ bài viết
Xếp hạng: 4.5 · 2 tiến công giá
*
Chia sẻ
*

Lịch vạn niên


*

Lịch âm dương


*

Đổi kế hoạch âm dương


*

Lịch âm tháng 9


*

Xem ngày xuất sắc xấu


*

Xem ngày trùng tang


Bình luận
12 Cung hoàng đạo 2023
*

Bạch Dương

(21/3 - 19/4)
*

Kim Ngưu

(20/4 - 20/5)
*

Song Tử

(21/5 - 21/6)
*

Cự Giải

(22/6 - 22/7)
*

Sư Tử

(23/7 - 22/8)
*

Xử Nữ

(23/8 - 22/9)
*

Thiên Bình

(23/9 - 23/10)
*

Bọ Cạp

(24/10 - 21/11)
*

Nhân Mã

(22/11 - 21/12)
*

Ma Kết

(22/12 - 19/1)
*

Bảo Bình

(20/1 - 18/2)
*

Song Ngư

(19/2 - 20/3)
12 nhỏ giáp 2023
*

Tuổi Tý


*

Tuổi Sửu


*

Tuổi Dần


*

Tuổi Mão


*

Tuổi Thìn


*

Tuổi Tỵ


*

Tuổi Ngọ


*

Tuổi Mùi


*

Tuổi Thân


*

Tuổi Dậu


*

Tuổi Tuất


*

Tuổi Hợi


Đừng vứt lỡ


Lịch Âm Hôm Nay

Lịch Âm 2023

Tử Vi hằng ngày 12 con Giáp

Tử Vi Ngày new 12 Cung Hoàng Đạo

Tử Vi Tháng bắt đầu 12 Cung Hoàng Đạo

Bói bài xích Hàng Ngày


Bài viết về kế hoạch Âm 2016


*

Những hoạt động vui chơi cho trẻ nhỏ trong đầu năm Trung Thu
Tết Trung Thu, có cách gọi khác là lễ hội Trăng Rằm, không những là một ngày lễ giành cho trẻ em ngoài ra là hình tượng cho sự sum vầy và tình thân. Khi mặt trăng tròn với sáng độc nhất trên thai trời, tín đồ dân việt nam lại chạm chán nhau, chia sẻ những phút giây êm ấm bên gia đình và bạn bè.
*

7 điều cần tránh trong Lễ xá tội vong nhân
Lễ xá tội vong nhân là 1 trong những nghi thức đặc biệt quan trọng và trang nghiêm, được tổ chức nhằm mục đích giải thoát vong linh đã chết thật và gửi họ về khu vực an lành.
*

Những điều cần và cấm kị trong ngày lễ Vu Lan
Lễ Vu Lan không những là một sự kiện truyền thống đặc biệt quan trọng trong văn hóa vn mà còn là một dịp để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính với cha mẹ. Đây là ngày họ thể hiện lòng biết ơn, tôn kính so với những người đã hiện ra và nuôi dưỡng mình.
*

Những món quà ý nghĩa dành tặng phụ huynh trong thời điểm dịp lễ Vu Lan
Ngày lễ Vu Lan, một trong những phần quan trọng của văn hóa truyền thống và trung khu linh Việt Nam, ra mắt vào ngày rằm mon 7 âm lịch hàng năm. Với khá nhiều gia đình, đây không chỉ là là một sự kiện tôn vinh tín ngưỡng, mà còn là một dịp để bộc bạch lòng hàm ân và tình yêu dành riêng cho thân phụ mẹ.
*

8 biện pháp giải trừ rủi ro xấu trong mon cô hồn
Khi mùa thu tới gần, tháng 7 âm kế hoạch - tháng cô hồn - cũng ban đầu đến. Đây là thời điểm mà đa số người tin rằng linh hồn của những người đã qua đời sẽ trở về thăm những người thân yêu còn sống. Đồng thời, cũng có rất nhiều ma quỷ long dong trên dương gian, tạo cho không khí hồi tháng này trở đề nghị nặng âm khí hơn. Với ý thức này, nhiều người tìm kiếm phương pháp để giải trừ đen đủi và bảo vệ bản thân, mái ấm gia đình khỏi phần đa điều rủi ro mắn.
Vì sao mon Bảy Âm lịch được gọi là tháng cô hồn
Tháng Bảy âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn, là 1 trong khái niệm thịnh hành trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam cùng Trung Quốc. Đây là thời điểm mà bạn ta tin rằng các linh hồn của không ít người vẫn khuất, những hồn ma cô đơn, đều linh hồn bị oan ức, hầu như linh hồn không tồn tại người thân âu yếm sẽ được "tha" ra khỏi cõi âm để mang đến nhân gian.
Tại sao lịch âm lờ lững hơn định kỳ dương ?
Rõ ràng giả dụ tính ngày trong những năm âm lịch thường sẽ có số ngày thấp hơn dương lịch. Nhưng mà “ lý do lịch âm chậm rãi hơn lịch dương”? Vậy cùng mày mò lịch âm khí và dương khí thông qua nội dung bài viết dưới phía trên nhé.
Tháng 2 âm định kỳ Nhuận năm 2023 gồm xấu
Tháng 2 nhuận tuy không khó lộ diện như tháng giêng, mon mười hai nhưng lại cũng hiếm gặp. Nó sẽ xuất hiện thêm ít nhất 19 năm một lần.
Những ngày lễ lớn trong thời điểm tháng 3 âm định kỳ 2022( tự 1-4 mang lại 30-4 dương lịch)
Trong tháng 3 âm định kỳ này sẽ có những sự khiếu nại trọng to nào của dân tộc bản địa Việt Nam
Xem Ngày Đẹp trong tháng 3 âm kế hoạch (từ ngày 1-4 cho 30-4 dương lịch)
Tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần bước đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 mang đến ngày 30 tháng tư năm 2022 Dương lịch. Vào thời điểm tháng 3 âm lịch có 7 ngày đẹp

TIN MỚI

Lịch
Tử vi
Phong thủy
Bói vui
12 cung hoàng đạo
Thư viện
Nhân tướng học
Tags

giới thiệu | Điều khoản sử dụng


Liên kết chia sẻ:
*

Chia sẻ
*

*
Facebook
*
Twitter
*
Linked
In
*
Pinterest
*
Zalo
*
Messenger
Copy Link
l>Lịch vạn niên Vạn sự trực tuyến đường 2022 năm NHÂM DẦN Âm dương kế hoạch 2022 Lich Van nien lich van su lịch Việt xem ngày tốt

Chính sách chất lượng của TG.Sản phẩm là hiệu quả của quá trình.Hiệu quả là giá chỉ trị gia tăng từ bỏ sự đầu tư.Chính sách quality sản phẩm của TG là đưa về hiệu qủa đến khách hàng
TG ISO 9001 2000Mọi bài toán của mình, bởi mình phải luôn luôn do mình dữ thế chủ động gánh vác, chịu đựng trách nhiệmtìm tới việc chọn thì giờ đểnắm đúng thời cơ, nhất trí trời, thuận lòng người.Thuyết " Thiên nhân tương xứng "

 

 


Đăng nhập
Rượu ngon cần có chúng ta hiền
*

Thông tin tổng quan tiền về ngày (DL) TG tức thì NGÀY THÁNG NĂM viết liền gửi tới 8309   /  Thông tin tổng quan lại về ngày (AL) TG tức thì NGÀYTHÁNGALNĂM viết liền gửi đến 8309   /   Sao tốt (cát tinh) trong ngày TG cát NGÀY THÁNG NĂM viết liền gửi tặng 8309.   Sao xấu (sát tinh) trong ngày TG SAT NGÀY THÁNG NĂM viết liền gửi đến 8309  /   chu kỳ sinh học tại ngày từ bây giờ và chén tự của ngày sinh TG ông chồng NGÀY THÁNG NĂM sinh gửi tới 8309.  chu kỳ sinh học tập tại ngày đề nghị xem TG ông xã NGÀY THÁNG NĂM sinh  coi NGÀY THÁNG NĂM nên xem thân tặng 8309.   chu kỳ sinh học tập và chén bát tự vào 7 ngày mang lại mình  TG CK7 NGÀY THÁNG NĂM sinh thân tặng 8709.    chu kỳ luân hồi sinh học tập và bát tự trong 7 ngày mang đến bạn  TG CK7 NGÀY THÁNG NĂM sinh của doanh nghiệp 09xxxxxxxx gửi tới 8709   /    các yếu tố về ngũ hành (Ví dụ: MOC - Mùa xuân, màu xanh, gan, mật, mắt, gân...)   TG NH MOC  gửi trao 8309.  giống như KIM, THUY, HOA, THO.  /    thông tin về tuổi can chi  TG NH GIAPTI   thân tặng 8309.  /   tử vi ngũ hành sinh, khắc  TG NH SK   thân tặng 8309.   quan lại hệ năm giới tương sinh, khắc  TG NH THUYHOA  gửi tặng 8309.   trợ giúp dịch vụ   TG HELP nhờ cất hộ 8309.  Điện thoại trực đường 19001734.  hai chữ số LOTO ứng với năm trực thuộc hành KIM ( MOC, THUY, HOA, THO)  TG KIM gửi đến 8309  /   Tra ngày Hoàng đạo vào tháng AL có liên quan đến các việc  TG yêu cầu tra thân tặng 8309.  Ví dụ    HONTHU     TG HONTHU 09AL2006   giữ hộ 8309   /   TG DONGTHO 09AL2006 gửi 8309   /    TG XUATHANH 09AL2006  gửi 8309   /   TG CAUTAI 09AL2006  giữ hộ 8309  /   TG CAUPHUC 09AL2006 gửi 8309. Tương tự cho tháng dương định kỳ  TG nên tra gửi trao 8309.  Công thức tra cứu vớt tổng quát theo ngày Dương lịch  TG  gửi tới 8309. Công thức tra cứu vãn tổng quát theo ngày Âm lịch  TG  gửi tặng 8309.  Tra cho bạn bè  TG  gửi trao 8309.  trợ giúp dịch vụ   TG HELP gửi 8309.  Điện thoại trực đường 19001734.  

*
Tháng 9 2023
*
Qua các thời kỳ định kỳ sử
Cơ sở tính toán
Lịch nước ta khác định kỳ Trung quốc
Lịch với Thời gian
Khái niệm về lịch
Cơ sở thiên văn của lịch
Các thang thời gian
Thời gian và sự kiện
Các ngày can bỏ ra đặc biệt
Bạn có biết?
Xuất xứ tục định ngày giờ
Lịch sử chọn ngày giờ
Thuật chiêm tinh Trung Quốc
Tục định ngày giờ tồn tại ở nước ta
Tính chất các sao cùng Thuyết Thiên nhân tương ứng
Thuyết âm khí và dương khí ngũ hành
Hệ số can đưa ra và lục thập hoa giáp
Học thuyết chỉ đạo Couq Neyung
Theo ngày
Theo tuầnTheo thángTìm mở rộng
*
Thứ ba, ngày 5 tháng chín, năm 2023
*
Âm lịch:
Ngày 21 tháng bảy, năm 2023. Ngày Julius: 2460193Bát tự: Giờ Mậu Tí, ngày Bính Dần, tháng Canh Thân, năm Quý Mão0:00
Giờ: Mậu Tí
Ngày Hắc đạo
Sao: Thiên hình
Giờ Tí, Sửu, Tỵ, MùiCòn một số lịch khác: Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất")"onmouseout="SE()">Hoàng đạo Tí, Sửu, Tỵ, Mùi
Giờ Còn một số lịch khác: Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi")"onmouseout="SE()">Hắc đạo Mão, Ngọ, Dậu, Hợi
NămKimKim Bạch
MùaKimMùa ThuMạnh
NgàyHoảLộ TrungLộ Trung Hoả (Lửa trong lò)
Tuổi xungGiáp Thân, Nhâm Thân; Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
Tiết khíGiữa: Xử test (mưa ngâu)_Bạch Lộ (nắng nhạt)
SaoThất
Ngũ hànhHoả
Động vậtTrư (Lợn)
TrựcPháNên trị bệnh, phá cởi nhà, trang bị vật
Xuất hành
Hỷ thầnTây Nam
Tài thầnĐông

*

Cát tinhTốtKỵ
Nguyệt khôngSửa nhà, có tác dụng giường
Thánh tâmCầu phúc, tế tự
Giải thầnTế tự, giải oan, tố tụng. Giải được cạnh bên tinh
Dịch mãTốt mọi việc, nhất là xuất hành
Thiên ânĐại cát
Sát tinhKỵGhi chú
Nguyệt hìnhXấu
Nguyệt pháXấu về desgin nhà cửaTrùng Trực Phá
Không phòngKỵ giá chỉ thú
Xích khẩuKỵ giá chỉ thú, giao dịch, yến tiệc
Mặt trờiGiờ mọcGiờ lặn
Hà NộiKhoảng 5h42Khoảng 18h08
TP.Hồ Chí MinhKhoảng 5h43Khoảng 18h00
Thanh longHoàng đạo1:00Giờ: Kỷ SửuMinh đườngHoàng đạo3:00Giờ: Canh DầnThiên hìnhHắc đạo5:00Giờ: Tân MãoChu tướcHắc đạo7:00Giờ: Nhâm ThìnKim quỹHoàng đạo9:00Giờ: Quý TỵKim con đường (Bảo quang)Hoàng đạo11:00Giờ: gần kề NgọBạch hổHắc đạo13:00Giờ: Ất MùiNgọc đườngHoàng đạo15:00Giờ: Bính ThânThiên laoHắc đạo17:00Giờ: Đinh DậuNguyên vũHắc đạo19:00Giờ: Mậu TuấtTư mệnhHoàng đạo21:00Giờ: Kỷ HợiCâu trậnHắc đạo23:00Giờ: Mậu TíThanh longHoàng đạoĐăng nhập với họ tên mới | xem lịch hôm trước | xem lịch hôm sauChọn www.mailinhschool.edu.vn có tác dụng trang chủ của bạn.