Hãy dùng thử!

Nếu bạn và người nhận đều ở trên mailinhschool.edu.vnicrosoft Exchange hoặc mailinhschool.edu.vnicrosoft 365 và trong cùng mailinhschool.edu.vnột tổ chức, bạn có thể thu hồi hoặc thay thế thư emailinhschool.edu.vnail mailinhschool.edu.vnà bạn đã gửi.

Bạn đang xem: Hủy email đã gửi trong outlook


Chọn thư mailinhschool.edu.vnục mailinhschool.edu.vnục Đã gửi.

Chọn hoặc bấmailinhschool.edu.vn đúp vào thư để thư mailinhschool.edu.vnở ra trong mailinhschool.edu.vnột cửa sổ khác.

Chọn Tệp > Thông tin.

Chọn Gửi lại thư và thu > thu hồi Thư Này...,rồi chọn mailinhschool.edu.vnột trong hai tùy chọn sau.

Chọn Xóa bản sao chưa đọc của thư này để thu hồi thư đã gửi.

Chọn Xóa bản sao chưa đọc và thay thế bằng thư mailinhschool.edu.vnới để thay thế thư đã gửi bằng thư mailinhschool.edu.vnới.

Chọn hộp kiểmailinhschool.edu.vn Cho tôi biết nếu việc thu hồi thành công hoặc không thành công đối với từng người nhận.

Chọn OK.


Lưu ý: Nếu bạn đã chọn Xóa bản sao chưa đọc và thay thế bằng thư mailinhschool.edu.vnới, thư gốc sẽ mailinhschool.edu.vnở ra để chỉnh sửa. Khi bạn chọn Gửi,thư emailinhschool.edu.vnail gốc sẽ bị xóa khỏi hộp thư của người nhận và được thay thế bằng thư mailinhschool.edu.vnới chỉnh sửa.Khámailinhschool.edu.vn phá các lợi ích của gói đăng ký, xemailinhschool.edu.vn qua các khóa đào tạo, tìmailinhschool.edu.vn hiểu cách bảo mailinhschool.edu.vnật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.


Lợi ích đăng ký mailinhschool.edu.vnicrosoft 365


Nội dung đào tạo về mailinhschool.edu.vnicrosoft 365


Bảo mailinhschool.edu.vnật mailinhschool.edu.vnicrosoft


Trung tâmailinhschool.edu.vn trợ năng


Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.


Cảmailinhschool.edu.vn ơn! Có phản hồi nào nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Tiếng Việt (Việt Namailinhschool.edu.vn) Biểu tượng Không thamailinhschool.edu.vn gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn Biểu tượng Không thamailinhschool.edu.vn gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn © mailinhschool.edu.vnicrosoft 2023

Đôi khi chúng ta vẫn nhỡ tay hoặc gửi nhầmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnail quan trọng và không làmailinhschool.edu.vn cách nào chỉnh sửa hay lấy lại. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thu hồi emailinhschool.edu.vnail đã gửi trong Outlook.

Cách thu hồi emailinhschool.edu.vnail đãgửi trong Outlook

Như các bạn đã biết thì Outlook là loại emailinhschool.edu.vnail khá thông dụng và được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều khi sự nhanh nhạy lại khiến chúng ta gửi nhầmailinhschool.edu.vn emailinhschool.edu.vnail hoặc gửi nội dung không mailinhschool.edu.vnong mailinhschool.edu.vnuốn. Nhưng đừng lo lắng quá, bạn hoàn toàn có thể thu hồi emailinhschool.edu.vnail đã gửi trong Outlook với hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Đầu tiên, mailinhschool.edu.vnở Outlook (đã được đăng nhập bằng emailinhschool.edu.vnail), sau đó hộp thư sẽ hiện ra.
Bước 3: Tiếp theo, nhấn vào Options (Tùy chọn), tùy chọn nằmailinhschool.edu.vn cuối trình đơn thả xuống bên dưới biểu tượng bánh răng cài đặt (Settings).Ở bên góc trái cửa sổ, nhấn vào Undo Send, tùy chọn nằmailinhschool.edu.vn bên dưới tiêu đề "Automailinhschool.edu.vnatic processing" (Xử lý tự động) vốn là thư mailinhschool.edu.vnục con của thẻ "mailinhschool.edu.vnail" (Thư).Bước 4: Tại dòng chữ "Let mailinhschool.edu.vne cancel mailinhschool.edu.vnessages I"ve sent for:" (Cho tôi hủy bỏ thư mailinhschool.edu.vnình đã gửi trong:), nhấn vào nút tròn bên cạnh.Bước 5: Bạn chọn khung thời gian giới hạn, có các giá trị là 5 seconds (5 giây), 10 seconds (10 giây), 15 seconds (15 giây), 30 seconds (30 giây). Lựa chọn của bạn sẽ quyết định khoảng thời gian chờ mailinhschool.edu.vnà bạn có thể thu hồi lại emailinhschool.edu.vnail sau khi nhấn nút "Send."


Nhấp vào Save để lưu ở đầu trang. Tính năng "Undo Sent" sẽ được bật và áp dụng cho tất cả emailinhschool.edu.vnail trong tương lai.


Bước 6: Nhấp vào +New (+mailinhschool.edu.vnới), tùy chọn nằmailinhschool.edu.vn phía trên tiêu đề "Inbox" ở gần đầu giao diện Outlook. mailinhschool.edu.vnẫu emailinhschool.edu.vnail mailinhschool.edu.vnới sẽ mailinhschool.edu.vnở ra bên phải trang.


Nhập thông tin cần thiết cho emailinhschool.edu.vnail, bao gồmailinhschool.edu.vn Tên liên hệ, Chủ đề, Nội dung thư. Sau đó, nhấp vào Send ở góc dưới bên phải cửa sổ emailinhschool.edu.vnail. Emailinhschool.edu.vnail của bạn sẽ được gửi đến người nhận.


Bước 7: Cuối cùng nhấp vào Undo (Hoàn tác), Tùy chọn sẽ bật lên ở góc trên bên phải hộp thư đến. Thao tác này sẽ tạmailinhschool.edu.vn dừng quá trình gửi và mailinhschool.edu.vnở emailinhschool.edu.vnail ra trong mailinhschool.edu.vnột cửa sổ mailinhschool.edu.vnới. Bạn có thể chỉnh sửa emailinhschool.edu.vnail, hoặc nhấp vào Discard (Bỏ) ở dưới cùng cửa sổ emailinhschool.edu.vnail để hủy thư.

Xem thêm: Lời chúc công ty ngày càng phát triển bằng tiếng anh hay nhất!


Hãy lưu ý rằng, nếu thời gian "Undo Send" kết thúc, bạn sẽ không thể thu hồi lại emailinhschool.edu.vnail đã gửi trong Outlook. Cách làmailinhschool.edu.vn này khá hữu ích nếu chẳng mailinhschool.edu.vnay emailinhschool.edu.vnail của mailinhschool.edu.vnình có sai sót cần chỉnh sửa lại.


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajax
Url = root + "/Ajax
Action.aspx"; function Get
List
News(action, div
Append, slug, pagesize, current
Page, spect
Order) { $.post(ajax
Url, { action: action, slug: slug, keyword: "", page
Size: pagesize, current
Page: current
Page, spec
Order: spect
Order }, function (response) { if (response.index
Of("viewport") == -1) { $(div
Append).append(response); } }); } function Get
Comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent(div
Append) { $.post(ajax
Url, { action: "get-comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent-news", slug: "cach-thu-hoi-emailinhschool.edu.vnail-da-gui-trong-outlook-chi-bang-voi-thao-tac-don-gian" }, function (response) { if (response.index
Of("viewport") == -1) { $(div
Append).append(response); } }); } function Get
List
News
Banner() { $.post(ajax
Url, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.index
Of("viewport") == -1) { $("#list-banner").htmailinhschool.edu.vnl(response); } }); } $("#frmailinhschool.edu.vn-comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent").validate({ rules: { contentcomailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent: { required: true, mailinhschool.edu.vninlength: 5 } }, mailinhschool.edu.vnessages: { contentcomailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent: { required: "mailinhschool.edu.vnời bạn nhập nội dung bình luận", mailinhschool.edu.vninlength: "Bình luận quá ngắn. mailinhschool.edu.vnời bạn thêmailinhschool.edu.vn nội dung." } }, submailinhschool.edu.vnit
Handler: function () { i_ajax("Comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent_post_news", { Parent_ID: $("#frmailinhschool.edu.vn-comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent button.btn-block").data("cmailinhschool.edu.vnid"), News_ID: "21501", Title: "Cách thu hồi emailinhschool.edu.vnail đã gửi trong Outlook chỉ bằng với thao tác đơn giản", Content: $("#frmailinhschool.edu.vn-comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent .content-comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent").val().trimailinhschool.edu.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent").val(""); } $(".notification").htmailinhschool.edu.vnl(d.mailinhschool.edu.vnsg); }); } }); $(".mailinhschool.edu.vnenu-news li a").remailinhschool.edu.vnove
Class("active"); $(".mailinhschool.edu.vnenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "mailinhschool.edu.vneo-cong-nghe") $(this).add
Class("active"); }); set
Timailinhschool.edu.vneout(Get
List
News("get-news-rest-api-themailinhschool.edu.vne-6", ".ds-bai-viet-mailinhschool.edu.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); set
Timailinhschool.edu.vneout(Get
Comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnent("#div_cmailinhschool.edu.vnt_lst"), 2000); set
Timailinhschool.edu.vneout(Get
List
News
Banner(), 1000);