*

Ga Hà Nội

Để trải qua 791Km đường sắt từ Ga thủ đô hà nội đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng tầm 15 giờ đồng hồ 5 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ thủ đô đi Đà Nẵng gồm số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 sản phẩm ngày.

Bảng giờ đồng hồ tàu trường đoản cú ga thủ đô hà nội đi Đà Nẵng

Tên tàu
Ga hà thành Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE706:0022:2116 giờ 21 phút
Tàu SE509:0001:0616 giờ 6 phút
Tàu SE914:3007:3517 tiếng 5 phút
Tàu SE319:3011:0515 giờ đồng hồ 35 phút
Tàu SE1920:1012:2016 giờ đồng hồ 10 phút
Tàu SE122:2013:2515 giờ đồng hồ 5 phút

Giá vé tàu tự ga hà nội đi Đà Nẵng

Bạn có thể chọn những giá vé khác nhau, tùy theo từng loại ghế, loại tàu cùng từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 677,000 đồng với 6 chuyến tàu chạy từ thủ đô hà nội tới Đà Nẵng từng ngày.

Bảng giá chỉ Vé thành phố hà nội Đà Nẵng của tàu SE7

STT một số loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1
1,029,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1v
1,064,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
987,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
1,022,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 Bn
LT1
974,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
899,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
779,000
8 Ghế phụ GP331,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL464,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML599,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV609,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu hà thành Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá bán Vé hà thành Đà Nẵng của tàu SE5

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
1,005,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1M
1,005,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
1,010,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
1,010,000
5 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2
932,000
6 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2M
932,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2Mv
967,000
8 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
967,000
9 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
925,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
853,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
739,000
12 Ghế phụ GP315,000
13 Ngồi cứng NC386,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML569,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV579,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng của tàu SE5

Bảng giá Vé hà nội thủ đô Đà Nẵng của tàu SE9

STT một số loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
985,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
1,020,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
905,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
940,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 Bn
LT1
907,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
837,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
725,000
8 Ghế phụ GP309,000
9 Ngồi cứng NC379,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML558,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV568,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu thành phố hà nội Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá bán Vé hà nội Đà Nẵng của tàu SE3

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
1,098,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
1,133,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
1,003,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
1,038,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
1,019,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
894,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3
829,000
8 Ghế phụ GP436,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56679,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V689,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá bán Vé thủ đô Đà Nẵng của tàu SE19

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
915,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
975,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1Mv
1,010,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
950,000
5 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
835,000
6 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2M
895,000
7 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2Mv
930,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
870,000
9 Nằm vùng 2 ổn định VIP An
Lv2M
1,890,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
815,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2
765,000
12 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
640,000
13 Ghế phụ GP290,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56615,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V625,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể đổi khác theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu hà thành Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá Vé hà thành Đà Nẵng của tàu SE1

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
1,077,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
1,077,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1Mv
1,112,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,112,000
5 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
999,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2M
999,000
7 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2Mv
1,004,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
1,004,000
9 Nằm khoang 2 cân bằng VIP An
Lv2M
2,155,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1M
1,000,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T2 Bn
LT2M
876,000
12 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3M
814,000
13 Ghế phụ GP428,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56667,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V677,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng của tàu SE1

Hướng dẫn để vé tàu thủ đô Đà Nẵng

Sự cách tân và phát triển vượt bậc của technology thông tin khiến cho bạn chẳng cần tới Đại lý chào bán vé tàu trên Hà Nội, chỉ việc trong nhà cũng có thể đặt vé tàu hà thành Đà Nẵng online đơn giản dễ dàng và gấp rút nhất qua website để vé trực tuyến: Vé tàu từ bỏ ga thành phố hà nội đi Đà Nẵng hoặcqua điện thoại cảm ứng thông minh 02473 053 053 .

Bước 1:Click con chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền không hề thiếu thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đà Nẵng và những trường tất cả sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ call điện xác thực thông tin, tiến hành thanh toán với hoàn vớ đặtvé tàu tự Ga thủ đô hà nội Đến Ga Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Đặt vé tàu hà nội đà nẵng

Sau lúc để vétàu thành phố hà nội Đà Nẵng online, vé được gởi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp ảnh lại vé này và có theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để triển khai thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán giao dịch vé tàu hà nội thủ đô Đà Nẵng

Hiện nay việc giao dịch thanh toán vé tàu hết sức đơn giản dễ dàng sau lúc để vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu hà nội Đà Nẵng. Quý khách hàng thanh toán mang lại mã đặt chỗ của chính bản thân mình bằng một trong những cách sau: giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua những điểm thu hộ. Quý khách hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch rời tiền tại những điểm giao dịch chuyển tiền của Viettel xuất hiện khắp địa điểm trên toàn quốc. Sau thời điểm thanh toán thành công, Mã đặt khu vực sẽ là Vé năng lượng điện tử tàu hoả hà nội thủ đô Đà Nẵng của quý khách.

Thông tin liên hệ mua vé tàu hà nội thủ đô Đà Nẵng

Đại lý phân phối vé tàu tp hà nội Đà Nẵng
Việc tải vé tàu thời buổi này đã dễ dàng hơn hết sức nhiều, Bạn không nhất thiết phải tới đại lý bán vé tàu tại hà nội hoặc ra Ga hà nội thủ đô mà chỉ việc ở nhà hotline điện theo số 02473 053 053 hoặc đặt qua Website cung cấp vé tàu trực tuyến, Đường sắt việt nam đã tạo Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại contact đặt vé tàu thành phố hà nội Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, ngẫu nhiên lúc nào các bạn muốn. Ví dụ: 02473 053 053

*

Liên hệ để ve tau hà nội thủ đô Đà Nẵng trên toàn nước

Hy vọng các bạn mua được vé tàu thủ đô Đà Nẵng giá bèo và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.


*

Số điện thoại bán vé

Đoạn đường sắt 791Km từ Ga thủ đô hà nội đi Đà Nẵng tàu chạy hết khoảng chừng 15 giờ đồng hồ 5 phút . Quý khách hoàn toàn có thể lựa chọn một trong mọi chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1.

Bảng giờ tàu tp hà nội Đà Nẵng 

Tên tàu
Ga Hà Nội
Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE706:0022:2116 giờ đồng hồ 21 phút
Tàu SE509:0001:0616 giờ 6 phút
Tàu SE914:3007:3517 giờ 5 phút
Tàu SE319:3011:0515 giờ đồng hồ 35 phút
Tàu SE1920:1012:2016 tiếng 10 phút
Tàu SE122:2013:2515 tiếng 5 phút

Giá vé tàu tp hà nội Đà Nẵng

Với số lượng 6 chuyến tàu chạy tp hà nội Đà Nẵng từng ngày, bạn cũng có thể lựa chọn những giá vé khác nhau, tùy từng từng các loại ghế, một số loại tàu với từng thời điểm. Giá bán vé tàu hỏa giao động khoảng 706,000 đồng.

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức tiếng anh cơ bản, tổng hợp ngữ pháp tiếng anh của một câu

Gía tàu SE7 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 ổn định T11,029,000
1An
LT1v
Nằm vùng 4 ổn định T11,064,000
2An
LT2
Nằm vùng 4 ổn định T2982,000
3An
LT2v
Nằm vùng 4 ổn định T21,017,000
4Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1965,000
5Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2890,000
6Bn
LT3
Nằm vùng 6 ổn định T3779,000
7GPGhế phụ331,000
8NCLNgồi cứng điều hòa499,000
9NMLNgồi mềm điều hòa599,000
10NMLVNgồi mượt điều hòa609,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm.Giá tất cả thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ tàu SE7 

Gía tàu SE5 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T11,005,000
1An
LT1M
Nằm vùng 4 ổn định T11,004,000
2An
LT1Mv
Nằm vùng 4 cân bằng T11,039,000
3An
LT1v
Nằm vùng 4 ổn định T11,010,000
4An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2932,000
5An
LT2M
Nằm vùng 4 cân bằng T2959,000
6An
LT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2994,000
7An
LT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2967,000
8Bn
LT1
Nằm vùng 6 ổn định T1916,000
9Bn
LT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2845,000
10Bn
LT3
Nằm vùng 6 ổn định T3739,000
11GPGhế phụ315,000
12NCNgồi cứng386,000
13NMLNgồi mềm điều hòa569,000
14NMLVNgồi mượt điều hòa579,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm.Giá tất cả thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5 

Gía tàu SE9 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm khoang 4 cân bằng T1987,000
1An
LT1v
Nằm khoang 4 cân bằng T11,022,000
2An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2915,000
3An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2950,000
4Bn
LT1
Nằm khoang 6 ổn định T1900,000
5Bn
LT2
Nằm vùng 6 ổn định T2830,000
6Bn
LT3
Nằm vùng 6 cân bằng T3726,000
7GPGhế phụ308,000
8NCNgồi cứng378,000
9NMLNgồi mượt điều hòa552,000
10NMLVNgồi mềm điều hòa562,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá bán tàu SE9 

Gía tàu SE3 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm vùng 4 cân bằng T11,045,000
1An
LT1v
Nằm vùng 4 điều hòa T11,080,000
2An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2994,000
3An
LT2v
Nằm vùng 4 ổn định T21,029,000
4Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1978,000
5Bn
LT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2898,000
6Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3789,000
7GPGhế phụ412,000
8NML56Ngồi mềm điều hòa657,000
9NML56VNgồi mượt điều hòa667,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá bao gồm thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá bán tàu SE3 

Gía tàu SE19 

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1971,000
1An
LT1M
Nằm vùng 4 điều hòa T11,020,000
2An
LT1Mv
Nằm vùng 4 ổn định T11,025,000
3An
LT1v
Nằm khoang 4 cân bằng T11,006,000
4An
LT2
Nằm vùng 4 điều hòa T2876,000
5An
LT2M
Nằm vùng 4 ổn định T2920,000
6An
LT2Mv
Nằm vùng 4 cân bằng T2955,000
7An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2911,000
8An
Lv2M
Nằm vùng 2 cân bằng VIP1,980,000
9Bn
LT1
Nằm khoang 6 cân bằng T1866,000
10Bn
LT2
Nằm vùng 6 ổn định T2814,000
11Bn
LT3
Nằm vùng 6 điều hòa T3681,000
12GPGhế phụ318,000
13NML56Ngồi mềm điều hòa625,000
14NML56VNgồi mượt điều hòa635,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm.Giá có thể chuyển đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá chỉ tàu SE19 

Gía tàu SE1

STTMã
Loại chỗ
Giá vé (₫)
0An
LT1
Nằm vùng 4 ổn định T11,039,000
1An
LT1M
Nằm vùng 4 cân bằng T11,039,000
2An
LT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T11,074,000
3An
LT1v
Nằm vùng 4 điều hòa T11,074,000
4An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2997,000
5An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2997,000
6An
LT2Mv
Nằm khoang 4 ổn định T21,002,000
7An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T21,002,000
8An
Lv2M
Nằm vùng 2 ổn định VIP2,101,000
9Bn
LT1M
Nằm khoang 6 cân bằng T1995,000
10Bn
LT2M
Nằm vùng 6 ổn định T2908,000
11Bn
LT3M
Nằm vùng 6 cân bằng T3781,000
12GPGhế phụ439,000
13NML56Ngồi mượt điều hòa696,000
14NML56VNgồi mềm điều hòa706,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm.Giá tất cả thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá tàu SE1 

Hướng dẫn đặt vé tàu hà nội thủ đô Đà Nẵng

Giờ đây, với sự cải tiến và phát triển vượt bậc của technology thông tin, bạn chẳng bắt buộc đi đâu xa chỉ cần ở công ty cũng rất có thể đặt vé tàu hà nội Đà Nẵng online dễ dàng và hối hả nhất qua website đặt vé trực tuyến đường hoặc qua năng lượng điện thoại.

Bước 1: Click loài chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ 

Bước 2: Điền rất đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đà Nẵng và những trường bao gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, thực hiện thanh toán với hoàn tất đặt vé tàu từ Ga hà nội Đến Ga Đà Nẵng.

Cách thanh toán giao dịch khi đặt vé tàu tp hà nội Đà Nẵng

Hình thức thanh toán sau thời điểm đặt vé tàu tp. Hà nội Đà Nẵng online hoặc qua điện thoại là giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại & dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Thông tin tương tác mua vé tàu tp hà nội Đà Nẵng
Đại lý bán vé tàu hà nội thủ đô Đà Nẵng

Hiện nay Đường sắt nước ta đã gây ra Vé tàu điện tử, việc mua vé tàu tiện lợi hơn hết sức nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại hà thành hoặc ra Ga thủ đô hà nội mà chỉ cần ở nhà hotline điện hoặc để qua Website buôn bán vé tàu trực tuyến. Không tính ra, bạn có thể đặt vé vật dụng bay thủ đô hà nội Đà Nẵng theo bề ngoài onlines như để vé tàu.