PGNHS 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. (Thời hạn giải quyếtloại hồ sơ này: 05 ngày có tác dụng việc)

Tải về

2

PGNHS 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm TNLĐ, BNN; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm). (Thời hạn xử lý loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

3

PGNHS 600b: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng). (Thời hạn giải quyết loại làm hồ sơ này: 03 ngày làm cho việc)

Tải về

4

PGNHS 601: truy thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm luật quy định của quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm TNLĐ, BNN). (Thời hạn xử lý loại hồ sơ này: 10 ngày làm cho việc)

Tải về

5

PGNHS 601a: truy vấn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng chi phí lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Thời hạn giải quyết và xử lý loại hồ sơ này: 03 ngày làm cho việc)

Tải về

6

PGNHS 602: Đăng ký, đk lại, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH từ bỏ nguyện; cấp cho sổ BHXH. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày có tác dụng việc)

Tải về

7

PGNHS 603: Đăng ký kết đóng, cấp thẻ BHYT so với người chỉ thâm nhập BHYT. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

Tải về

8

PGNHS 604: Đăng ký, thay đổi thông tin 1-1 vị. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:02 ngày làm việc)

Tải về

9

PGNHS 605: Đăng ký kết đóng BHXH đề xuất (Người lao động gồm thời hạn sống nước ngoài). (Thời hạn giải quyết loại làm hồ sơ này: 05 ngày có tác dụng việc)

Tải về

11

PGNHS 606: hoàn trả tiền đang đóng (Đối với người tham gia BHXH từ nguyện, bạn tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được giá thành nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng góp BHYT). (Thời hạn xử lý loại hồ sơ này: 05 ngày làm cho việc)

Tải về

12

PGNHS 606a: hoàn lại tiền sẽ đóng (Đối tượng thuộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Thời hạn giải quyết loại làm hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

Tải về

13

PGNHS 666: cung cấp kinh phí chăm lo sức khỏe mạnh ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại làm hồ sơ này: 05 ngày có tác dụng việc)

Tải về

14

PGNHS 666a: cấp KPCSSKBĐ cho những cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non

Tải về

15

PGNHS 611: cấp cho thẻ BHYT vị hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại làm hồ sơ này: 02 ngày có tác dụng việc)
Bạn đang xem: Biểu mẫu bảo hiểm xã hội

*
Mục lục bài viết

28 biểu chủng loại về BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn 28 biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN

Số TT

Tên chủng loại biểu

Ký hiệu

1

Phiếu điều chỉnh

C02-TS

2

Quyết định thu hồi kinh phí đầu tư đã bỏ ra thù lao mang đến tổ chức dịch vụ thương mại thu BHXH tự nguyện, BHYT

C16a-TS

3

Thông báo điều chỉnh giảm số tiền phải thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

C20-TS

4

Danh sách ngừng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

C21-TS

5

Báo cáo tình hình người lao đụng thuộc đơn vị chức năng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03b-TSH

6

Báo cáo thực trạng người lao đụng thuộc đơn vị chậm đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03b-TST

7

Báo cáo tình trạng người lao rượu cồn thuộc đơn vị chức năng chậm đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

B03b-TSW

8

Bảng chi tiết số phải trả do khẳng định lại mức đưa ra thù lao mang lại tổ chức thương mại dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11a-XD

9

Tổng phù hợp số đề nghị trả do xác định lại mức chi thù lao đến tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11b-XD

10

Tổng thích hợp số đề xuất trả do xác định lại mức đưa ra thù lao mang lại tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11c-XD

11

Tổng thích hợp số nên trả do xác định lại mức bỏ ra thù lao cho tổ chức dịch vụ thương mại thu BHXH, BHYT

D11d-XD

12

Bảng cụ thể số tiền thù lao đã chi đề xuất thu hồi

D11a-HT

13

Tổng thích hợp số tiền thù lao sẽ chi đề xuất thu hồi

D11b-HT

14

Tổng thích hợp số tiền thù lao sẽ chi yêu cầu thu hồi

D11c-HT

15

Tổng hòa hợp số tiền thù lao vẫn chi cần thu hồi

D11d-HT

16

Báo cáo tổng vừa lòng trích thù lao cho tổ chức thương mại dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11b-TH

17

Báo cáo tổng phù hợp trích thù lao mang lại tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11c-TH

18

Báo cáo tổng hợp trích thù lao mang lại tổ chức thương mại & dịch vụ thu BHXH, BHYT

D11d-TH

19

Tổng hợp đưa ra thù lao do xác định lại mang lại tổ chức thương mại & dịch vụ thu BHXH, BHYT

D12b-XD

20

Tổng hợp chi thù lao do xác định lại cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

D12c-XD

21

Tổng hợp chi thù lao do xác minh lại cho tổ chức dịch vụ thương mại thu BHXH, BHYT

D12d-XD

22

Tổng đúng theo số tiền tịch thu thù lao của tổ chức dịch vụ thương mại thu BHXH, BHYT

D12b-HT

23

Tổng vừa lòng số tiền tịch thu thù lao của tổ chức thương mại dịch vụ thu BHXH, BHYT

D12c-HT

24

Tổng hợp số tiền thu hồi thù lao của tổ chức thương mại & dịch vụ thu BHXH, BHYT

D12d-HT

25

Danh sách xử lý BHXH một lượt còn thời gian BHTN không hưởng; người tham gia hưởng, ngừng hưởng, hủy hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp

D16-TS

26

Báo cáo tổng hợp đối tượng người tiêu dùng và ngân sách đầu tư trích chăm lo sức khỏe mạnh ban đầu

03b/BHYT

27

Báo cáo tổng hợp đối tượng người dùng và kinh phí đầu tư trích chăm lo sức khỏe ban đầu

03c/BHYT

28

Báo cáo tổng hợp đối tượng người sử dụng và ngân sách đầu tư trích chăm lo sức khỏe khoắn ban đầu

03d/BHYT

(Khoản 1 Điều 4 ra quyết định 490/QĐ-BHXH)

IV

Bãi vứt mẫu biểu phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 595/QĐ-BHXH

1

Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

C03-TS

2

Phiếu áp dụng phôi bìa sổ BHXH

C06-TS

3

Phiếu áp dụng phôi thẻ BHYT

C07-TS

4

Thông báo xác thực thời gian tham gia BHXH, BHTN của fan lao động

C14-TS

5

Sổ theo dõi áp dụng phôi sổ BHXH

S04-TS

6

Sổ theo dõi thực trạng cấp sổ BHXH

S05-TS

7

Sổ theo dõi áp dụng phôi thẻ BHYT

S06-TS

8

Sổ theo dõi cụ thể thời hạn thực hiện thẻ BHYT

S07-TS

9

Danh sách tróc nã thu cùng nối thời gian

B04a-TS

10

Tổng hợp list truy thu cộng nối thời gian

B04b-TS

11

Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

K01-TS

12

Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

K02-TS

13

Danh sách đơn vị thuế đang cai quản chưa gia nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

D04a-TS

14

Danh sách đơn vị BHXH đang làm chủ chưa thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho những người lao động

D04b-TS

15

Danh sách đơn vị đang gia nhập BHXH đang giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng cam kết kinh doanh, dứt hoạt động, tạm xong xuôi hoạt động

D04c-TS

16

Danh sách đơn vị trả thu nhập cá nhân theo kế hoạch thanh tra của ban ngành thuế

D04d-TS

17

Báo cáo tình trạng khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị chức năng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

D04k-TS

18

Bảng kê thông tin

D01-TS

V

Bãi bỏ mẫu biểu ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 505/QĐ-BHXH

1

Báo cáo chi tiết lao đụng tại những đơn vị phá sản, giải thể, chủ quăng quật trốn, tạm kết thúc hoạt động

B12-TS

2

Danh sách đơn vị phá sản, giải thể, tạm xong xuôi hoạt động

B12a-TS

(Khoản 4 cùng khoản 5 Điều 4 ra quyết định 490/QĐ-BHXH)
Xem thêm: Thu hiền - tuyển tập ca khúc hay nhất của nsnd

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, hỗ trợ tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng mắc, phấn kích gửi về email info