Thủ tướng tá Phạm Minh Chính tham dự lễ hội nghị cao cấp Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và thao tác làm việc tại Hoa Kỳ, phối hợp Quốc

SEA Games 31 - nước ta 2022

phục hồi và phát triển kinh tế: Những việc cần làm cho ngay

giải ngân cho vay vốn chi tiêu công

chuyển đổi số

ưa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát công dụng dịch COVID-19


TT

Tên call

Tên điện thoại tư vấn khác

Các nhóm nhỏ

Địa bàn cư trú

1

Kinh (Việt)

Việt

Trong cả nước

2

Tày

Thổ

Ngạn, Phán, Thu lao, pa dí

Hà giang, Tuyên Quang, Lào cai, lặng Bái, Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Thái, Hà Bắc.

Bạn đang xem: Tên các dân tộc ở việt nam

3

Thái

 

Táy

Táy Khao (Thái Trắng), Táy Đăm (Thái Đen), Táy Chiềng xuất xắc Táy Mương (Hàng Tổng), Táy Thanh (Man Thanh), Táy Mười, Pu Thay, Thổ Đà Bắc, Táy Mộc Châu (Táy Đeng)

Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Thanh Hoá, Lao Cai, lặng Bái, Hoà Bình, Lâm Đồng...

4

Mường

 

Mol, Mual, Mọi

Mọi Bi, Ao Tá (Âu
Tá)

Hoà Bình, Thanh Hoá, Vĩnh Phú, yên ổn Bái, tô La, Ninh Bình

5

Hoa (Hán)

 

Khách, Tàu, Hán

Triền Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Xạ Phang, Thoòng Nhằn, Hẹ

Kiên Giang, Hải Phòng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ninh,Đồng Nai, Hậu Giang, Minh Hải, tp hồ Chí Minh

6

Khơ-me

 

Miên, Cur, Cul, Thổ, Việt gốc Khơ-me, Khơ-me Krôm

Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Minh Hải, Tây Ninh, tp hồ Chí Minh, Sông Bé, An Giang

7

Nùng

 

Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Phàn Sình, Nùng Lòi, Nùng Tùng Slìn, Nùng Cháo, Nùng Quý Rỵn, Nùng Khèn Lài, Nùng Dýn, Nùng Inh...

Cao Bằng, lạng ta Sơn, Bắc Thái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Bắc, Quảng Ninh, tp hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Lào Cai

8

 

 

HMông (Mèo)

Mèo, Mẹo, Mán, Miêu Tộc

Mèo Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Miẻo, Mèo Trắng

Hà Giang, yên ổn Bái, Lào Cai, Lai Châu, đánh La, Cao Bằng, lạng Sơn, Nghệ An, Thanh Hóa, Hoà Bình, Bắc Thái

9

Dao

Mán, Động, Trại, Dìu, Miền, Kiềm, Kìm Mùn

Dao Đại Bản, Dao Đỏ, Dao Cóc Ngáng, Dao Cóc Mùn, Dao Lô Gang, Dao Quần Chẹt, Dao Tam Đảo, Dao Tiền, Dao Quần Trắng, Dao Làn Tiẻn, Dao áo Dài

Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, yên ổn Bái, Cao Bằng, lạng ta Sơn, Bắc Thái, Lai Châu, tô La, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hoà Bình, Hà Tây

10

Gia-rai

Mọi, Chơ-rai

Chỏ, Hđrung, Aráp, Mdhur, Tbuăn

Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc

11

Ê-đê

Đe, Mọi

Ra-đê, Rha-đê, Êđê-Êga, Anăk Êđê, Kpă, Ađham, Krung, Ktul Dliê, Ruê, Blô, Êpan, Mđhur, Bih, Kđrao, Dong Kay, Dong Măk, Êning, Arul, Hning, Kmun,Ktlê

Đắc Lắc, Phú Yên, Khánh Hoà

12

Ba-na

Bơ-nâm, Roh, Kon Kde, Ala Công, Kpang Công

Tơ-lô, Gơ-lar, Rơ-ngao, Krem, Giơ-lơng(Y-lơng)

Kon Tum, Bình Định, Phú Yên

13

Sán Chay (Cao lan - Sán chỉ)

Mán, Cao Lan-Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, sơn Tử

Cao Lan, Sán Chỉ

Bắc Thái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Bắc, lạng Sơn, Vĩnh Phú, yên ổn Bái

14

Chăm (chàm)

Chiêm Thành, chăm Pa, Hời, Chàm

Chăm Hroi, Chàm Châu Đốc, Chà cùng Ku, siêng Pôông

Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, tp hồ nước Chí Minh, Bình Định, Phú Yên, Châu Đốc, Khánh Hoà

15

Xơ-đăng

Kmrâng, Hđang, Con-lan, Brila

Xơ-teng,Tơ-đrá, Mơ-nâm, Hà-lăng, Ca-dong, Châu, Ta Trẽ(Tà Trĩ)

Kon Tum, Quảng Nam-Đà Nẵng, Quảng Ngãi

16

Sán Dìu

Trại, Trại Đát, Sán Dợo, Mán quần Cộc, Mán đầm Xẻ

Quảng Ninh, Hà Bắc, Hải Hưng, Bắc Thái, Vỹnh Phú, Tuyên Quang

17

Hrê

Mọi Đá Vách, Chăm-rê, số đông Luỹ, Thạch Bých, phần lớn Sơn Phòng

Quảng Ngãi, Bình Định

18

Cơ-ho

Xrê, Nốp (Tu Nốp), Cơ-don, Chil, Lát (Lách), Tơ-ring

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà

19

 

 

Ra-glai

O-rang, Glai, Rô-glai, Radlai, Mọi

Ra-clay (Rai), Noong (La-oang)

Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà, Lâm Đồng

20

Mnông

Gar, Chil, Rlâm, Preh, Kuênh, Nông, Bu-Đâng, Prâng, Đip, Biêt, ham Tô, Bu Đêh

Đắc Lăc, Lâm Đồng

21

Thổ

Kủo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai-Ly Hà, Tày Poọng (Con Kha, Xá La Vàng)

Nghệ An, Thanh Hoá

22

Xtiêng

Xa-điêng, Mọi, Tà-mun

Sông Bé, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắc Lắc

23

Khơmú

Xá Cốu, Pu Thênh, Tày Hạy, Việt Cang, khá Klậu, Tềnh

Quảng Lâm

Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, im Bái

24

Bru-Vân Kiều

Vân Kiều, Măng Coong, Trì, Khùa, Bru

Quảng Bình, Quảng Trị

25

Giáy

Nhắng, Giẳng, Sa Nhân, Pầu Thỉn, Chủng Chá, Pu Nắm

Pu Nà (Cùi Chu hoặc Quý Châu)

Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu

26

Cơ-tu

Ca-tu, Ca-tang, Mọi, Cao, Hạ

Phương, Kan-tua

Quảng Nam-Đà Nẵng, vượt Thiên-Huế

27

Gié-Triêng

Giang Rẫy, Brila, Cà-tang, Mọi, Doãn

Gié (Dgieh, Tareh), Triêng (Treng, Tơ-riêng), ve sầu (La-ve), Pa-noong (Bơ Noong)

Quảng Nam-Đà Nẵng, Kon Tum

28

Ta-ôi

Tôi-ôi, Ta-hoi, Ta-ôih, Tà-uất (Atuất)

Pa-cô, Ba-hi, Can-tua

Quảng Trị, vượt Thiên-Huế

29

Mạ

Châu Mạ, Chô Mạ, Mọi

Lâm Đồng, Đồng Nai

30

Co

Trầu, Cùa, Mọi, Col, Cor, Khùa

Quảng Ngãi, Quảng Nam-Đà Nẵng

31

Chơ-ro

Châu-ro, Dơ-ro, Mọi

Đồng Nai

32

Hà Nhì

U Ní, Xá U Ní, Hà hai Già

Hà nhị Cồ Chồ, Hà nhì La Mí, Hà nhị Đen

Lai Châu, Lào Cai

33

Xinh-mun

Puộc, Pụa, Xá

Dạ, Nghẹt

Sơn La, Lai Châu

34

Chu-ru

Chơ-ru, Kru, Mọi

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận

35

Lào

Lào Bốc, Lào Nọi

Lai Châu, đánh La

36

La-chí

Thổ Đen, con quay Tê, Xá, La ti, Mán Chí

Hà Giang

37

 

 

Phù Lá

Bồ khô Pạ (Xá Phó), Mun Di Pạ, Phù Lá Đen, Phù Lá Hoa, Phù Lá Trắng, Phù Lá Hán, Chù Lá Phù Lá

Lao Cai, Lai Châu, sơn La, Hà Giang

38

La Hủ

Khù Sung (Cò Sung), Khạ Quy (Xá Quỷ), Xá Toong Lương (Xá Lá Vàng), Xá Pươi

Lai Châu

39

Kháng

Xá Khao, Xá Đón, Xá Tú Lăng

Kháng Xúa, kháng Đón, phòng Dống, kháng Hốc, kháng ái, chống Bung, phòng Quảng Lâm

Việt Cành nam < Trở
Về >< trang chủ >< tác giả >
CÁCHDÙNG HỌ VÀ ĐẶT TÊNCỦACÁC DÂN TỘC VIỆT NAMNGUYỄNKHÔI
Phần2 : "GIẢI MÃ " HỌ & TÊN CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM
LỜI DẪN :Năm 2006, nxb
Văn Hóa dân tộc bản địa -Hà Nội đã in và kiến thiết cuốn những dântộc ngơi nghỉ Việt Nam- cách dùng họ cùng đặt tên". Trên
trướcđây đã giới thiệu về 6 tộc bạn : Ê Đê, chuyên (Chiêm
Thành),Thái, Mường, Mông (Hmong, Mèo),Khmer.Nay xin giới thiệutiếp một số Tộc người có cách sử dụng họ và đặt tên kháđộc đáo là :
*A- NHÓM NGƯỜI VIỆT CỔ :1 -Dântộc CHỨT2- dân tộc THỔ**B- NHÓM NGÔN NGŨ MÔN - KHMER1 -Dântộc bố NA2- dân tộc BRÂU3- dân tộc bản địa BRU - VÂN KIỀU4- dân tộc CO (KOR)5- dân tộc Chơ Ro6- dân tộc CƠ HO (k"Ho)7- dân tộc CƠ TU8- dân tộc bản địa GIÉ - TRIÊNG9- dân tộc HRÊ10- dân tộc bản địa KHÁNG11- dân tộc bản địa KHƠ ME12- dân tộc bản địa KHƠ MÚ13- dân tộc bản địa MẠ14- dân tộc MẢNG15- dân tộc M"NÔNG16- dân tộc Ơ ĐU17- dân tộc bản địa RƠ MĂM18- dân tộc TÀ ÔI19- dân tộc XINH MUN20- dân tộc XƠ ĐĂNG21- dân tộc bản địa XTIÊNG*C- NHÓM VĂN HÓA NGÔN NGỮ TÀY THÁI1 -Dântộc BỐ Y2- dân tộc bản địa GIÁY3- dân tộc bản địa LÀO4- dân tộc LỰ5- dân tộc bản địa NÙNG6- dân tộc SÁN CHAY7- dân tộc TÀY8- dân tộc bản địa THÁI*D- NHÓM VĂN HÓA NGÔN NGỮ MÔNG - DAO1 -Dântộc MÔNG ( H"mong ,Mèo)2- dân tộc DAO3- dân tộc bản địa PÀ THẺN*Đ- NHÓM VĂN HÓA NGÔN NGỮ KA ĐAI1 -Dântộc PU PÉO2- dân tộc LA CHÍ3- dân tộc bản địa LA HA4- dân tộc CỜ LAO*E- NHÓM VĂN HÓA HÓA HÁN1 -Dântộc HOA (Hán)2- dân tộc SÁN DÌU3- dân tộc bản địa NGÁI*F- NHÓM VĂN HÓA NGÔN NGỮ MÃ LAI - ĐAĐẢO1 -Dântộc CHĂM ( Chiêm Thành)2- dân tộc CHU RU3- dân tộc Ê ĐÊ (Rhadé)4- dân tộc GIA RAI5- dân tộc RAGLAI (Raglei, Rai, Noang,Laoang)*G- NHÓM VĂN HÓA TẠNG MIẾN , hệ Hán Tạng(Tạng= Tây Tạng, Miến Điện= Myanma)1- dân tộc CỐNG2- dân tộc bản địa HÀ NHÌ (U Ní)3- dân tộc bản địa LA HỦ4- dân tộc LÔ LÔ5- dân tộc bản địa PHÙ LÁ6- dân tộc bản địa SI LA*H - dân tộc KINH (Việt) : thuộc nhóm văn hóangôn ngữ Việt - Mường*Tổngluận về cách dùng họ cùng đặt tên
*A-Nhóm người việt cổ :1-DÂN TỘC CHỨT:có sát 4000 người, gồm các tên gọi khác là :Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, Arem,Tuva,Paleng,Xơlang, Tợ hung, cha cú,Tắc cụi. Umo nghỉ ngơi ở2 làng mạc Minh Hóa, Tuyên Hóa Quảng Bình, còn nặng về hái lượm.Họ thông dụng là chúng ta Cao, Đinh, Hồ...Trong dó có nhóm
Người Rục (Kha toong lương = phần đông lá vàng) được nhìn nhận nhưloại "Người Rừng new phát hiện", dân số có 51 hộ=212nhân khẩu sống rải rác rến trong hang núi, rừng rậm nghỉ ngơi miềntây Quảng Bình. Nhóm bạn Mã Liềng ( Mơ Leng = người) cókhoảng 700 người, là nhóm người việt nam cổ sinh sống vùng Tuyên
Hóa (Quảng Bình), hương thơm Khê (hà Tĩnh), Khăm Muộn (Lào), khôngcó Họ, nay do Nhà nước để họ mang lại (Cao, Đinh , Hồ) đểlàm chứng minh nhân dân. Lễ viết tên :khi đứa trẻ con biếtcười.2-DÂN TỘC THỔ:
còn giọ là Kẹo,Mòn, Cuổi,Tày Pọng, Đan Lai,Ly Hà, sống chủ yếu ở nhỏ Cuông,Nghĩa Đàn, Tân Quỳ (Nghẹ An).Trai gái bao gồm tục "ngủ mái" đểtâm tình tìm hiểu nhưng không được bao gồm hành vi thiếu đứngđắn. Chúng ta tên như bạn Kinh :Phan, Bùi, Phạm, Trương, Hồ,La,Nguyễn ,Cao, Hoàng, Lê, Chu, Trần.
*B-Nhóm ngữ điệu Môn -khmer1-DÂNTỘC ba NA :có khoảng chừng 170.000 ngườiở Tây nguyên, Bình Định, Phú Yên. Bao gồm các tên gọi : Bơ Nâm,Glơlăng, Y lăng, Gơ lar, Rơ ngao,...Buôn làng điện thoại tư vấn là Plây. Xưacó tục "Cà răng căng tai".Người tía Na không tồn tại Họ. Ví dụ:Nam có bạn là
Yang Danh, chị em : Thưr, Thớp, Yung, Blui, Aying,Klrot, Blinh, Chơ,Y owu, Nhiêng, Đim, Đech, Njưk...2-DÂN TÔC BRÂU ;
có 313 bạn ,còngọi là Brạo,ở Kontum. Làng gọi là Srúc. Bạn Brâu thuộcnhóm những tộc người song Hệ, có nghĩa là cách tính cái họ,thừa kế tài sản theo cả cha và chị em và cơ chế cư trú
Song Phương luân chuyển tùy theo từng hoàn cảnh.Cũng như người
Rơ Măm, bạn Brâu không mang tên để chỉ một mẫu Họ cụthể, tuy nhiên họ có cách tính họ tộc huyết tộc tới 10đời : tránh sau 5 đời new được kết hôn, vì chính sách tụcchặt chẽ, dân sinh lại quá không nhiều nên đàn ông có khi buộc phải sang
Lào, Campuchia để kiếm vợ.3-DÂN TÔC BRU- VÂN KIỀU:có trên 55.ooo ngườiở miền núi Bình Trị Thiên. Trước đây không tồn tại Họ, saunày mang họ Hồ.4-DÂN TÔC teo (KOR) :còn call là Cùa, Tràu,có ngót 3 vạn người, trồng Quế nghỉ ngơi miền núi xứ Quảng.Trước không tồn tại Họ, ni là họ Đinh, Hồ...5-DÂN TỘC CHƠ RO :Còn hotline Châu ro,Đơro, Chro, sống ở Bình Phước, Đồng Nai , Bà Rịa...theo chếđộ tuy vậy Hệ. Vây cánh là họ Điểu như fan Xtiêng, ngoàira còn có họ : Chrau Lun (cá sấu), Bicu (cây mộc mật)...6-DÂN TỘC CƠ HO (k"Ho) :có trên 12 vạn ngườilà cư dân bản địa sinh sống Lâm Đồng, Đồng Nai...gồm những nhóm
Chil, Lát (Lách- trú ngụ ở Đà Lạt, cái brand name Đà Lạt xuấtxứ trường đoản cú chư nước của tín đồ Lát...), Tơ ring, Sree, Nộp...Gia đình chủng loại hệ. Làng call là "Bon".Có các Họ : Adat,Buoorr,Bondưng, Bontô,Chiphichoreo,Chily , Chil mup, Day Out, Day K, Đazur,Đakriêng, Đưngur, Kơ, Kdun, Llong, Kơpa, Kơsa, Kra zanh, K"tol,Lâm Biêng, Lé mou, Liênghót, Liêng Zẩng, Mbon, Paungtin, Rglê,Rơ
Ô, Rơon, Sarem, Sơao, Sơ kết, Srê...Ví dụ : Lơmu hà
Kroong, Tuprông Nim (nam); Kgléo, Cillpam Mơlam (nư )7-DÂN TỘC CƠ TU:
: gồm trên 50.000 người, là dân phiên bản địa ở dãy Trường Sơn ở trong Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam. Nói một cách khác là Cà tu, Gao, Hạ, Phương, Ca tang.Có các họ : Achuếch(nước), Adốt (vượn), Amu (chó), A rắt (Con Cuốc ), D râm(cái đầu), Nđnok (Con Bò),Prông (con Sóc), Vọt (khỉ)...8-DÂN TỘC GIÉ - TRIÊNG:có 3 vạn người, là cư dân bạn dạng địa sống Kon tum, Quảng Nam...các nhóm :Cà
Tang, Ve, Proong, Gié, Giang Rẫy, Triêng đang từ chủng loại hệchuyển sang phụ hệ, gồm tục đẻ ngoài rừng...mỗi người
Gié- Triêng (trừ team Proong) đều phải có Họ đương nhiên tên, nhưngđàn ông khác với đàn bà. Các họ như : Bluông, Bruốt, Cắpnăng, Ê đuốt, (tên một loài chim),Khoông, Kriêng, na xó (vùngđất đỏ)... Ví dụ :Y Một ( Uv T ư Đảng - nữ giới ), Sô Lây Tăng (Bác sĩ túng thư ThỉnhỦy Kontum - nam).Nhóm bạn Triêng: có trên 1 vạn, ba phần tư ở Kon Tum, làm việc Lào điện thoại tư vấn là Tà Liêng. Chiathành những chi bọn họ , bạn đứng đầu hay là Thủ lĩnhcó tài :- Bloong Tro: có tài năng bắt phạm nhân binh- Chông Hăng : tàibất Cọp V.v... đội NGƯỜIVE : ngơi nghỉ Quảng Nam, có tầm khoảng 2000 người, phái nam có các họ: Choong xuyên ( Côn Choong Xuyên Ngâu), Choong Unh, ...Nữ giớicó những họ : Plei Pooc, Lêp Pieerr,( H"nei Plei Pooc Thêm) , Rủ
Ah... Hiện nay nay"từ" chỉ nam giới "côn", cô gái "H"nei" hầu hết đã bỏ, vì chưng gây rắcrối lúc làm sách vở và giấy tờ hành chính...9-DÂN TỘC HRÊ :
có bên trên 11 vạn ngườiở Quảng Ngãi, Bình Định., trình độ cách tân và phát triển khá nhưngười Chăm, sống sinh hoạt dọc Sông Re. Bên dưới thời Phong kiếnchỉ có 1 họ là chúng ta Đinh, nay tất cả họ Phạm, Nguyễn , Hà...Tên cô gái Thi sĩ nổi tiếng là Hơ Vê.10-DÂN TỘC KHÁNG :có 1 vạn là cư dânbản địa ngơi nghỉ Sơn La , Lai Châu. Bọn họ tên theo tín đồ Thái. Vídụ : Hoàng Sương (nam)11-DÂN TỘC KHƠ ME : đã có tại đoạn trước12-DÂN TỘC KHƠ MÚ:có 56.000 ngườilà cư dân bản địa sống Sơn La, Lai Châu, yên Bái , Lào Cai,Thanh Hóa , Nghệ an...còn điện thoại tư vấn là : Kúm Mụ, Kmụ. Còn là cưdân phần đông ở mặt Lào. Họ cùng tên người Khơ Mú làm việc Việt
Nam do lịch sử bị người thái chinh phục, thành dân "bịtrị= cuông nhốc" mang đến Phìa chế tạo ra (Thái) phải thường là gồm 2tên :Họ bạn Khơ Mú nguyên gốc : theo tên những thú rừng, câycối, chim, đồ gia dụng vô tri...như :- nhóm tên thú:Nhóm Rvai (hổ)gồm gồm : Rvai Veng Ung (Hổ vằn tròn tất cả đốm to);Rvai Xênh Khương(Hổ vằn đen vàng);Rvai Tlắp (Báo); Rvai Đêr (Hổ xám lớn).Nhóm Tmoong (Chồn,Cầy) gồm gồm : Tmoong Hol (Cầy); Tmoong Rung (Cáo).Ngoài ra cónhóm Tiác ( Hươu, Nai);Ho Hoa (khỉ); Hual( Gấu); Goi (Sóc); Oivê(Rái cá); Mar (Rắn); Kưmbur (Tê tê).Nhóm tên chim :nhóm Thràng (Phượng hoàng đất);nhóm Tgooc Xlooc Ôm có 2 nhành:Ôm Cô Tlê (Chim Bồng chanh) và Ôm Lit Praga (Chìa vôi); Chưnđre(Chàng ràng); Ric (én);Rivi (Chim Phường chèo); Lang Tu (Họa mi);Khư Tloc (Cuốc); Klảng (Cắt) ; Ir Glava (Bìm bịp).Nhóm thương hiệu cây: Nhóm
Tvạ gồm 3 ngành : Tvạ Tờrông Blai (Guột), Tvạ Ngăm (rau Dớn),Tvạ
Voor ( Dương xỉ) , Xinh Ưa (Tỏi).Ngoài ra lẻtẻ tất cả họ lạnh ( bé ông lão "Tu niễu" ở dưới nước); họ
Soong (cái Rọ),Ha Lip ( muôi múc canh)... Vì người
Khơ Mú ở xen kẽ với người dân thái lan (bị trị thọ đời) nênbị văn hóa Thái "đồng hóa" tới bạn Khơ Mú kháđận nét :Ở Nghệ An:người Khơ Mú vẫn giữ biện pháp đặt thương hiệu theo mẫu họ theo ngônngữ dân tộc của chính mình nhứ các họ Tmoong, Soong, Rvai, Lo, Seo,Chon, Cút, Chích, Ven, Hung, O ôc...Còn làm việc Sơn La,Lai Châu thì tín đồ Khơ Mú vẫn đổi sang trọng họ fan Thái...họgốc khơ Mú chỉ từ gọi trong nội bộ dân tộc, tên hànhchính (hộ khẩu, minh chứng thư theo họ và tên bạn Thái): chúng ta Rvai đỏi thành bọn họ Quàng, ở tỉnh nghệ an lại đổithành bọn họ Lộc; Rvai Tlăp thành chúng ta Lương, Rvai Kr
Lự thành họ
Lự...Ở Điện
Biên : chúng ta Ôm thành hị Vi, Tmoong thành bọn họ Lù.Ở sơn La: bọn họ Ôm thành bọn họ Lò, Tmoong thành chúng ta Lường, họ Chưn đnẹthành bọn họ Tòng.13-DÂNTỘC MẠ :
Có bên trên 33.000 ngườiở Lâm Đòng , gồm các nhóm Blao, Chô Rô, Chô Tô, Chơ Sôp,Đa Dựng, Đa Huây...trước đây tất cả tục cà răng căng tai..Làng gọi là "bon".Họ tên :ví dụ K"va Răng (nam), K"Bình, K" Sáu (nữ)...14-DÂN TỘC MẢNG :Có 2663 tín đồ ở
Lai Châu, sinh sống du canh du cư, Làng call là "muy".Nguồn gốcxưa bao gồm 5 chúng ta chính, nay theo kiểu họ người thái - H"mông :Tơ Gioảng (Chìn), Vẳn Nơ ( Lò), Văn Nệnh ( chúng ta Anh), Tơ Lot(họ Lùng), Tơ Ổ (họ Pàn), bọn họ Lý, Tào, Vàng, Sùng, Chao,Ma...Trong mỗi loại họ gốc hầu như gắn với tên vật dụng tổ (Tôtem) như chim, thú hoặc một vật dụng nào đấy. Mỗi chiếc họ cócách viết tên theo 1 hình dáng riêng : ví dụ:Thông thườnglà : họ, tên đệm, tên gọi chính thức. Thế nhưng : bé traiđều mang tên đệm là "A", nhưng mà lại bỏ lên đầu , rồiđến thương hiệu người, cuối là chúng ta ( cứ như giao diện tên Tây bên
Châu Âu ?) : bọn họ Vẳn Nơ (họ Lò) như A Muôn Vẳn Nơ =Lò văn Muôn.con gái : Thà Vẳn
Nơ Muôn = Lò thị Muôn.Họ tự Gioảng(họ Chìn) thì lại như thông thường : trường đoản cú Gioảng A Chảo=Chìn A Chảo.Con gái : trường đoản cú Gioảng
Chảo = Chìn thị Chảo.Họ Văn Nệnh :con trai chỉ sử dụng một "từ" bọn họ : như Nệnh A Kây xuất xắc Anh A Kây.Con gái : Văn Nệnh
Kây, Anh Thị Kây.Họ Tơ Ổ(họ Pàn): con trai đặt bình thường; đàn bà thì đặt tênđệm là "Chứa" ngơi nghỉ giữa- ví dụ như : tên là Nhượng thìvới con trai là Tơ Ổ A Nhượng, phụ nữ là Tơ Ổ đựng Nhượng.Ví dụ : mộtsố tên thường thì của bạn Mảng hiện đang dùng trêngiấy tờ là :Lý A Lầy, Lý A Chức, Lò A Nhì, Lò A Xoang, Tào
A Sến, đá quý Mò Hừ, Lùng Thị Dính, Pàn Thị Nhương, Lò Thị
Phương, Hoàng Ngọc Phan, Sìn Văn Son, Pàn Thị Mê...15-DÂN TỘC M"NÔNG:
Còn điện thoại tư vấn là Chil, Gar,Kuyênh, Nông,Preh,Prong, Riăm. Bao gồm 92.451 fan ở Lâm Đồng,Bình Dương , Dak Nông. Tên M"Nông giỏi Pnông tức là "ngườiở núi".Người M"Nông ở
Buôn Đôn (Dak lak) bao gồm nghề săn Voi...xưa tất cả tục cà răng căngtai.Các họ : tía Sưr,Bing, Bu đăm, Busor, Bu đôp, Bu tông, Bu nô, Bun Toi, Buôn Krong,Chin, Dak cat, Đinh Đrang, Ja, K Liêng, Lieng, Lieng Hot, Long Đing,Lưk, Mbuôn,Mđrang, Mok, Nđu,Nong, N"tor, Ong, Pang Pé, Pang Sur, Pang Ting, Pang Tsong, Phi Mbre,Phok,Rche, Rchil, Ry am, R Lăk, Sruk, Tơr, Tumol, Triek, Uêbas, Vmăk.Họ tên :H" Luộc NTor (nữ), K" Tân (nam).16-DÂNTỘC Ơ ĐU :
Có 301 người, cưtrú ngơi nghỉ 2 phiên bản Kim Hòa,Xốp Pột (Tương Dương- Nghệ An), sốngbằng nương rẫy, hái lượm...là tộc người không hề tiếngmẹ đẻ, bà con sử dụng đa phần là giờ Thái, tiếng
Khơ Mú , băn sắc văn hóa đã mờ nhạt. Xa xưa không có họ,nay theo họ người dân thái lan hoặc Lào.17-DÂNTỘC RƠ MĂM:có 352 người ở Làng
Le , xóm Mo Rai, huyện Sa Thầy -Kontum. Sống bởi nương rẫy,hái lượm. Tộc bạn này bọn họ còn sinh sống rải rác sống Lào,Campuchia tùy sở thích, còn ở trình độ tan tan của chế độnguyên thủy. Chiếc họ theo tuy nhiên hệ (cả cha/mẹ) cùng cư trúsong phương (nội/ ngoại)Họ thương hiệu : Y Ly Trang(nư ).18-DÂNTỘC TÀ ÔI :Có 34.960 fan ở
A Lưới (Thừa thiên -Huế), nói một cách khác là Pa cô, pa Hí, Cà Tua...giỏ săn Voi. Làm
Lúa nước.Làng gọi là "Vel".Có những họ : Avet(chim Vẹt), Blup, Kêr; Hoa Hăr (Thờ chó), họ Pa tả, A kơ...Ví dụ : hồ Đức
Vai (anh hùng quân Giải phóng), Vien Lô, hồ nước Onh, Plup Nùng...19-DÂNTỘC XINH MUN:
Dân số 18.018 người,là dân bản địa ở Sơn La, Lai Châu...xưa gọi là "Người
Xá" (có ý miệt thị), bên Thái Lan, Lào hotline là bạn Khạ.Còn có các têngọi : Xá tú năng (uống nước, uống rượu bởi Mũi), Xáchại càng Lài (có tục xăm cằm), Xá toong lương= xá Lá vàng,Xá Poọng (Xá làm việc rìa bạn dạng do Phìa Tạo làm chủ -làm tôi tớ),Xá Xúa (làm dung dịch súng), Xá tấu nha ( Xa hay nói: không biếtđâu)Theo đồng bàothì K"xing có nghĩa là "người", mul= là "núi"- Xinh Mun là ngườiở núi. Trước không có họ, sau theo người thái lan : Lò, Vì...Lường,Mè, Cút... Như Lò Văn Sắn, Lò Văn Lên, bởi Văn Khăm...20-DÂNTỘC XƠ ĐĂNG:Có 127.148 fan ở
Kon tum. Có những nhóm : Cà Dong, Hà Lăng, Mơ Năm, Xơ Đăng, Tơ
Đrá, Hơ Teng, Xê Tác,Xê Tang, Rơ kia Ang, Rơ tê A, Holklan,Kmang.Làng điện thoại tư vấn là "plây".Đàn ông đóng khố....Người Xơ Đăngkhông tất cả họ, chỉ gồm "từ" riêng biệt trai gái : A Nhông, ASênh (trai), Y Hên, Y vênh vác (nữ)21-DÂNTỘC XTIÊNG :Còn điện thoại tư vấn Xa Điêng, là hậu duệ của tín đồ Phù nam xưa ngơi nghỉ Nam Bộ. Trước đâycon trai là K" để trước thương hiệu như K" Lư, phụ nữ là Thị...Vídụ: Thị Diêm, Thị EmSau này có họ
Điểu ( Điểu Bảo) người theo chúng ta Thiên Chúa đem họ Lê( Lê K" Bang).Nhóm
NGƯỜI TÀ MUN :
ở Tây Ninh gồm 389người là team thuộc bạn Xtiêng.
*C-Nhóm
Văn hóa ngôn từ Tày Thái
1-DÂNTỘC BỐ Y :Có 1864 bạn cưtrú sinh sống Lào Cai, lặng Bái, Hà Giang,Tuyên Quang. Còn được gọi là :Chủng
Chá, Pù Ná, Trọng Gia, Tu Dí, Tu Din, trước 1945 chịu sự quảnlý của cỗ máy hành chính tín đồ Nùng, canh tác lúa nước,nương rẫy, đã tất cả chữ viết .Họ với têntựa tín đồ Thái, mỗi cái họ có hệ thống tên đệm riêngtừ 5 đến 9 chữ, từng chữ dùng cho một cầm hệ. Những họ:Dương (Zàng), Lỗ (Lồ), Lục (Lù), Ngũ (Ngủ, U), Phan (Phán),Vi (Vầy), Vù (vủ)...2-DÂNTỘC GIÁYCó 49.000 ngườisống ngơi nghỉ Lào cai, Hà giang,, Cao Bằng, Lai Châu...còn bao gồm têngọi : Củi Chu,Dẩng, Pầu Thình, Pu Xạ,Pu Nà. Gồm tục "cướpdâu" (kéo vợ) như người H"mông.Có những họ : Lò,Vùi, Chảo (Triệu),Phán (Phan), Trần, rubi (Vương).Nhà thơ
Lò Ngân Sủn.3-DÂN TỘC LÀO :
Có 11.000 ngườiở biên giới tây-bắc VN , tương tự như người Thái...Nữ cũngdùng khăn Piêu, Nam thường xuyên xăm chữ "vạn" làm việc cổ tay với hìnhcon đồ dùng vào đùi. Theo đạo Phật. Thường xuyên mang các họ : Lò, Lường, Vi, từng họ bao gồm kiêng kỵ riêng, con cái theo chúng ta cha. Lấy một ví dụ : Lò Văn Xay...4-DÂN TỘC LỰ :Có 4.964 ngườiở Lai Châu khôn cùng gần tín đồ Thái, văn hóa kinh tế tài chính phát triển,ở đơn vị sàn 2 mái. Ăn cơm trắng nếp, hút thuốc lá Lào, hôn nhân tựdo, làm việc Rể 3 năm. Tín ngưỡng :theo đạo Phật.Văn nghệ: ca hát múa đa dạng Họ cùng tên: bọn họ theo cha, nhỏ trai có tên đệm "Bạ", bé gái mang tên đệm"Ý"; các họ : Lò, Vàng, Tao (Đào)...5-DÂN TỘC NÙNG :Có 856.412 ngườicư trú ở những tỉnh miền núi phía bắc.

Xem thêm: 40 Món Quà Sinh Nhật Cho Bạn Trai Đáng Yêu Và Ý Nghĩa, Top 40 Món Quà Độc Đáo Nhất

Tự gọi là Người
Nùng tốt Nồng. Tộc danh này lúc đầu chỉ cần sử dụng họ Nông, mộttrong 4 họ phệ ở vùng Tả hữu giang (Quảng Tây) cùng vùng
Đông bắc đất nước hình chữ s là Chu, Vi, Hoàng , Nông.Trong 4 dòng họấy thì vào thời điểm lịch sử hào hùng phát triển, bọn họ Nông cóưu nuốm hơn cả, đặc biệt là từ cuộc hưng nghiệp của
Nông Trí Cao ( sách xưa phiên âm là Nùng Trí Cao) -đời Nhà
Lý, từ thời điểm năm Tân Tỵ 1041 trở đi nổi lên lập 1 nhà nướcriêng chống cả Tống lẫn Lý, vì đó mang tên gọi "đất Nùng"ở Quảng Tây. Do đó tộc danh Nùng từ chỗ chỉ với tên1 chiếc họ (họ Nông), dần dần do viết chệch đi thành tên1 tộc người. Rồi những nhóm Nùng di cư sang Việt Nam, thườnglấy "Quê gốc" để hotline tên:Nùng An gốcở Kết Châu, Long An. Nùng Phàn Sình sinh hoạt Vạn Thành Châu. Nùng
Inh ngơi nghỉ Anh Châu. Nùng Cháo làm việc Long Châu. Nùng Quý Rịn nghỉ ngơi Quy
Thuận Châu. Nùng Lòi ngơi nghỉ Hạ Lôi.Nùng Giang (biếnâm của chữ "Choang" -Tráng, sinh sống Trịnh Châu.Nùng cúm Cọt (phụnữ khoác áo ngắn); Nùng hua Lài (đội khăn trắng). Người
Nùng mặc xống áo Chàm. Ăn gồm món "khâu nhục" nổi tiếng.Có hát Sli giao duyên, đàn Tính, hát Then., tiệc tùng, lễ hội xuống đồng"Lùng tùng". Cái họ: đội Nùng An ở Hoàng Su Phì gồm 16 chúng ta : Vàng, Cháng, Xin, Sải,Lừ, Hoàng, Pờ, Ly, Lèng, Sèn, Then, Giằng, Tải. Nhóm Nùng
An nghỉ ngơi Linh hồ nước (vị Xuyên) có các họ : Hoàng, Nông, Triệu,Phùng,Nùng,Đặng, Lưu, Sạch, Hà, Lão, mỗi họ mang tên đệm riêng biệt chonam từ ông tổ đến nuốm hệ máy 6, tiếp đến mới lặp lại. Hệ thốngtên đệm của cái họ bạn Nùng Dín thứu tự thể hiệnqua 6 nắm hệ là : Lao, Slử, Sào, Vần,Thìn,Kháng. Mộtsố thương hiệu :Nông Đình Hiên, Mông ký kết Slay,Hoàng Thị Thiệu, Lục
Minh Chỉnh, Mông Lợi Chung, Hà gặm Di...6-DÂNTỘC SÁN CHAY :
Có 147000 người,còn điện thoại tư vấn là : Hờn Bán, Mán Cao Lan, Trại, nản chí Nhằn (Sơn nhân)...có2 nhóm : Cao Lan, Sán Chỉ, sinh sống rải rác sống miền núi phíabắc. Cao Lan có nghĩa là :làn sóng cao thời xưa ở ven biển,gần gũi giờ đồng hồ Tày Nùng, nhóm Sán Chỉ có nghĩa là Sơn Tử= người ở núi , gần thổ ngữ Hán. Nghệ thuật có "Sình ca"nổi tiếng.Các họ :Dương, Đặng, Đàm, Hoàng, Trương, La, Lục, Trần, Nịnh, Lý,Lâm,Mễ, Mông...Người Cao Lan tất cả 36 họ. Tuy nhiên :có họ chỉcó tín đồ Sán Chỉ gồm như : Đằng,. Đồng, Lương, Vi...hoặcchỉ bao gồm ở người Cao Lan như :Âu, An, Bàng, Chu, Chung, Lãnh,Lưu, Quách, Tiêu, Tô, Tơ, Tống, Trạc, Vũ, Vương...Họ Hoàngcó 10 chi nhánh như : Hoàng quan Âm, Hoàng Ngọc Hoàng, Hoàng
Nam Hoa, Hoàng táo bị cắn Quân, Hoàng Nguyên, Hoàng Ngũ giáp, Hoàng Vùng,Hoàng Bách Vùng...Trong kia họ Hoàng quan tiền Âm thờ Phật Qua Âm,họ Hoàng hoàng đế thờ Ngọc Hoàng, Hoàng Thập giáp thờma quanh đó trời chỉ bái thịt trâu, bò; trong những lúc Hoàng Ngũ Giápchỉ thờ hoa quả.7-DÂNTỘC TÀY :
Có 1.477.514 ngườisống đa số ở Việt Bắc.. Tên không giống "Thổ", Ngạn, Phén,Thu Lao, pa Dí. Thời Bắc thuộc gọi là Man Di, Lý, Lạo hay
Sinh Lão.Tộc danh "Tày" bắt đầu từ "cày ruộng" (cái cày= mạc thay, thây) rồi biến âm thành Tày, Thái ( đề xuất Tày,côn Tay). Từ thay kỷ 15 những lưu Quan, lính tráng nhà vua Đại
Việt lên trấn thủ lưu giữ đồn lâu ngày sẽ "Kinh già hóa Thổ" (thổ địa), còn Tày bản địa là "cần Tày cốc đin mácnhả" -Người Tày cội đất hạt cỏ.Các bọn họ chínhgốc : Ma, Mông, Cà,, Nông, Hoàng Lý, Chu , Vi, Ngân, Bế.. Như
Ma Khánh Bằng, Nông Đức Mạnh, Bế văn Phủng, Hoàng Đức
Hậu ...các chúng ta ở xuôi (Kinh) lên như Nguyễn, Trần, Đàm(Đàm quang đãng Trung), Hà Thiêm Ích, Vũ , Cao, Đinh...Đặc biệtở xóm Kim tin vui (Na Rì) bạn Tày bọn họ Nguyễn cội Kinh chiếmtới 80% số hộ Tày sinh sống đây. Team Người
PA DÍ : tất cả trên 2000 người ở Mường Khương (Lào Cai) có họtên như Tày, Thái như công ty thơ Pờ Sảo Mìn (Bạch
Tiểu Minh).8-DÂN TỘC THÁI : đã có tại đoạn trên
*D-Nhóm văn hóa truyền thống ngôn ngữ Mông-Dao1-DÂN TỘC MÔNG ( H"mong ,Mèo)) : sẽ có ở vị trí trên2-DÂNTỘC DAO :Có 620.000 người,sống xen kẽ với các dân tộc làm việc miền núi phía bắc.các team : Dao quầntrắng,Dao quần chẹt, Dao Tiền, Dao Thanh Y,Dao Đỏ, Mán, Trại,Đông, Dìu miền,Kim miền, Lù Gang, Làn Tẻn, Đại Bản, Tiểu
Bản, ly Ngáng, ly Mùn,Mán sơn Đầu. Những nhóm hồ hết thờông tổ Bàn hồ nước ( Bàn Vương), tất cả chữ Nôm, có nhiều tậptục cúng bái đa dạng và phong phú tốn kém.Phong tục:Việc chọn ngày tháng để gia công nhà cách thức :họ Bànlàm vào tháng 1,2,7,9.Họ Lý :tháng 1,2,4,12.Họ Đặng : mon 1,2,4,12, tuổi gia chủ được thiết kế nhàtừ 30-45, kiêng làm vào những năm "hạn", buộc phải thì buộc phải lấytuổi phụ huynh thay nhỏ để làm. Việc tính hướng nhà cũngtheo cái họ : nhà phía đông là các họ Bàn, Triệu, Chu,Lưu; hướng nam là những họ Lý, Đặng , Lê ,Đàm; hướng bắcdành mang lại họ Trương. Hướng bàn thờ tổ tiên tổ tiên theo dọc ngôinhà.Ngoài những họ trên còn có họ Bạch,Bao, Đối, Đường, Lan,Mãn, Phùng, Phương, Trần... Có các tên như Triệu Khánh Phương,LýLòi Sáng, Lya Mẩy Muội,Bàn Văn Mình, Triệu
Thị Nhậy (nhì = 2). Chúng ta Bàn (âm Hán Việt) tương đương với
Phàn (âm Dao).3-DÂN TỘC PÀ THẺN :
Tự điện thoại tư vấn là Pạ
Hưng, bao gồm 5.569 người, cư trú ở Hà Giang, Tuyên Quang. Còn gọilà Mèo Lai, Mèo Hoa,Mèo Đỏ...bên china gọi là Hoa Lan
Dao (Hung Dao, Thầu Dào) là một trong trong 4 ngành Dao. điển tích xưagọi là "Bát tiên tộc". Một số trong những tác đưa Pháp hotline là " Mán
Paseng" new sang vn khoảng 300 năm cùng các nhón Dao chủyếu làm cho nương rẫy ở trên núi cao, bao gồm tục "nhảy Lửa" vàodịp đầu năm mới nguyên đán.Có 8 chúng ta :Phù, Sìn, Làn, Hùng, Tẩn, Tải, Lìu, Ván. Bên cạnh đó có bọn họ Bàn,Triệu, Chẩu, Giàng; bao gồm 2 bí quyết gọi : chúng ta Phù (âm Hán), tiếng
Pà Thẻn là Ca Bô, Sìn = Ca Sơ .Lìu= Ca Đe, Làn =Ca
La
Me. Họ Phù ở
Bắc Quang có 3 bỏ ra là Phù lớn (Ca bô cộ),Phù Đê (Cabô ca đe).họ Phù gio nhà bếp (Caboo ca xi). Bọn họ Sìn tất cả 3 chi : Ca sơ qua, Casơ pi, Ca sơ công tuyệt Pế ca công.Cách đặttên theo luật lệ : chúng ta theo phụ thân với trình tự độc nhất vô nhị định.Con trai đệm "Láo", phụ nữ đệm "Thì" - ví dụ: phái nam : Sìn
Láo Tả,Sìn láo Lở, ...Si, Ủ,Pù, Chớ thiếu nữ :Sìn Thì Tả, Sìn Thì Lở......................Anh chi em họ aihơn tuổi vậy nên bậc trên.
*Đ-Nhóm văn hóa truyền thống ngôn ngữ Ka Đai1-DÂN TỘC PU PÉO :Có 705 người ở Hà
Giang, còn được gọi là : Ka Beo, Penti lô lô. Tiếng nói gầnvới Cờ Lao,La Chí , La Ha, sống bởi nương rẫy. Là tộcngười còn thực hiện "Trống đồng" (có trống đực, cái).Dòng chúng ta : Chồ,Củng, Chúng, Giàng, Lèng, Lù, Phủ,Thào, ráng,Vàng...2-DÂNTỘC LA CHÍ :có 10.765 fan ở
Hà Giang, Lào Cai. Mang tên là con quay Tê, La Quả. Tốt làm ruộngbậc thang, trồng lúa nước. Có các họ : Ly, Lùng, Tận, Vương...3-DÂN TỘC LA HA :Có 5686 người ở
Sơn La, Lào Cai, có tác dụng nương rẫy, bao gồm trồng Bông , mà lại khôngdệt vải vóc ,nên đổi cho tất cả những người Thái lấy quần áo, ănmặc như bạn Thái. Tục sinh sống Rể 4 năm, bà xã theo họ chồng.Tínngưỡng : đến rằng mọi cá nhân có 8 hồn, có bàn thờ cúng ma,nhưngchỉ bái một ông bố. Vào mùa hoa Ban nở ( Pan pún) nhànhà hầu như làm lễ tạ ơn cha mẹ.Họ và tên: như bạn Thái, ví dụ như Lò Thị Nu (chuột).4-DÂN TỘC CỜ LAO :Có 1865 bạn , còngọi là Ke Lao sống làm việc Hà Giang. Canh tác :trồng Ngô trong hốcđá,làm nương ruộng... Thiếu phụ mặc áo 5 thân thiết lập nách. Contheo chúng ta cha.Mộ phần đượcxếp những vòng đá rồi che kín. Phụng dưỡng tổ tiên. Chiếc họ: Cáo , Chảo, Chéng, Hồ, Lý, Min, Sáng, Sênh, Sú, Vân...
*E-Nhóm văn hóa hóa Hán1-DÂN TỘC HOA (Hán) :có 862.371 tín đồ ,ởnhiều nơi trong cả nước, trình độ trở nên tân tiến xã hội cao.Phụ hệ :chỉ đàn ông mới được vượt kế. Hôn nhân "mônđăng hộ đối- cha mẹ đặt đâu bé ngồi đấy" (xưa ) ?
Tín ngưỡng :Khổng, Phật , Lão. Có bạn dạng sắc dân tộc, tính xã hội rất cao. Chúng ta bên trung quốc có 10.000 họ,trong đó phổ cập khoảng trường đoản cú 45-100 họ, riêng bọn họ Zhang (Trương)có tới 100 triệu người (48% dân số TQ).Ở đất nước hình chữ s người
Hoa có tầm khoảng trên 100 họ.Nguồn gốccác chúng ta :-Nguyễn : thờinhà Thương bao gồm nước Nguyễn, bé cháu đem tên nước làm họ.Nước Ngụycó đơn vị thơ Nguyễn Tịch.-Họ Lê : cháunội vua chuyên Húc được phong ngơi nghỉ Lê Dương, tức nước Lê,con cháu lấy thương hiệu nước là họ.-Họ trằn : đất
Trần nghỉ ngơi Quận Dĩnh Xuyên, nhỏ cháu loại dõi dở hơi Thuấn, lấytên nước làm họấ-Họ Phạm : cóấp Phạm sống Quận Quỳnh Dương, bạn ở đấy đem tênấp làm họ.-họ Vũ : nhỏ útvua Bình vương là Hữu Văn ,thích xăm bên trên cánh tay chữ "Vũ",Vua bèn ban mang lại họ Vũ.-Họ Ngô : đất
Ngô ngơi nghỉ Quận Diên Lăng, Chu Vũ vương vãi phong cho cháu 4 đời của
Trọng Ung ở khu đất Ngô, nhỏ cháu rước tên đất làm họ.-Họ Lý (cây
Mận) : bé cháu Cao Dao làm cho chức quan Lý ngơi nghỉ Lũng Tây, lấy chứcquan làm họ, sau có Lão Tử (Lý Đam) tổ của Đạo Lão.- bọn họ Khúc : đời
Chu có chức quan lại Khúc Thị ngơi nghỉ Quận Nhữ Nam, nhỏ cháu lấy tênchức quan làm cho họ.-Họ Trịnh : concháu vua Chu Lệ vương được phong ở khu đất Trịnh - Quận Huỳnh
Dương, đem tên nước có tác dụng họ.-Họ Hồ: nguyênhọ Quy ngơi nghỉ Quận yên Định, một người con thứ của Trần
Công Mãn đem tên thụy (đặt khi chết) là họ.-Họ Mạc : hậuduệ của Cao Dương Thị được phong ở đất Mạc, đem tênđất làm cho họ.-Họ Đinh : nguyênhọ Khương, mẫu dõi Đinh Công (tước vị) nhỏ của Tề Thái
Công, lấy tên thụy có tác dụng họ.-Họ Đặng : Vuanhà Ân phong mang đến Chúc Man Quý ở đất Đặng, bé cháu đem họ
Đặng.-Họ Phùng : concháu Văn Vương hưởng Thái ấp ở khu đất Phùng- Quận Thủy
Bình, sau lấy tên ấp làm cho họ.-Họ Tưởng : con
Chu Công được phong ở khu đất Tưởng - Quân Lạc An, đem tênđất làm họ. Thương hiệu người
Hoa thường mẫu mã mực cho cách đặt tên truyền thống lịch sử ở Trung
Quốc, Việt Nam, Triều Tiên...Về nam nữ tuy ko : "Văn"/nam,Nữ / "thị" như ta, nhưng phương pháp đặt thương hiệu cũng dễ phânbiệt nam/ thanh nữ :Nam : Chu Nguyên
Chương, hứa Trụ, Nghị Đoàn, An Văn Phát...Nữ : Mã Tú
Anh, Lư Mỹ Niệm, Phan Bích Vân, Lương Ngọc Thuyên...Cách đặttên của người Hoa theo bí quyết nhất định :-Tên đơn (1 chữ): lưu Bị, trằn Nghị-Tên song (2 chữ):Văn Thiên Tường, Lý từ Thành-Họ kép, tên đơn: Gia cat Lượng, tư Mã Ý-Tên 3 chữ Lô
Tiểu Lập Kính, Chu Nhị Muội Ly-Họ chồng+họvợ :hoặc bọn họ cha+ họ bà mẹ : trằn Trương Cúc Như, vương vãi Cáp
Thục Thu.2-DÂNTỘC SÁN DÌU :
Có 126.273 người rảirác ở những tỉnh miền núi, trung du phía bắc có cách gọi khác là Sán
Déo, Mán Quần Cộc. Làm ruộng...là tác giả ra cái"xe quệt" vày trâu kéo ráng cho gồng gánh. Xiêm y như người
Kinh, gồm chữ Nôm. nam nhi mangtên đện "Á" (Tràn Á Thanh), đàn bà mang đệm "A" ( è cổ ALan). Quan hệ loại họ quý trọng như người Hoa. Các họ tiêubiểu : Hoàng, Trần, Ân ,Vi, Tô, Trương, Dương, Đỗ ,Đặng,Diệp, Hà, Lưu, Leo, Phạm, Viên, Thăng, Dư, Đào, Đằng...Hệ thống tênđêm được để tới 9 đời : Kính, Phượng, Thắng, Vinh,Nguyên,Thế, Văn, Trung, rồi mới lăp lại.3-DÂNTỘC NGÁI :Có 4841 người, sốngở Quảng Ninh, Bắc giang, Cao Bằng, lạng ta Sơn, Tp HCM, Thái Nguyên.Còn điện thoại tư vấn là Ngái Hắc Cá, Lẩu Mẩn, Hẹ,Lê, Đàn. Tô Ngái= miền núi.Trồng lúanước, tấn công cá, giỏi làm Thủy lợi, có tác dụng Lò gạch, dệt chiếu...Gia đình phụhệ. Cưới qua 2 lần lễ thành hôn với lễ nhập phòng.Tín ngưỡng : cúngtổ tiên, theo đạo Khổng, Phật, Lão.Văn nghệ gồm hátgiao duyên suốt 5-7 ngày nhưng không đụng hàng , múa Sư Tử
Họ và têngiống tín đồ Hoa.
*F-Nhóm
Văn hóa ngôn từ Mã Lai - Đa Đảo1-DÂN TỘC CHĂM ( Chiêm Thành) : đã có ở vị trí trên2-DÂN TỘC CHU RU :Có 14.978 bạn sốngchủ yếu sống Đơn Dương ( Lâm Đồng) và có khoảng 2000 ngườiở Ninh sơn (Ninh Thuận), Đức Linh (Bình Thuận). Chu Ru còngọi là Cru = "xâm đất" (di cư từ địa điểm khác đến, còn gọlà :Cado, Kơ lu, Pnông Chăm, tộc fan này gần với người
Chăm (có thể là tín đồ Chăm sinh hoạt Nam Trung cỗ lên), giỏilàm ruộng, vật dụng gốm, thủy lợi.Làng gọi"plây", theo mẫu mã hệ. Tín ngưỡng :thờ bái thần linh, ởnhà không tồn tại bàn thờ, một năm chỉ lập 1 lần ở ngoại trừ Nghĩađịa ( Kôt a tâu).Đời sống vănnghệ đa dạng như dạng Sử thi Đam San, Xinh Nhã...Họ và tên: B"nahria, Crugiang,Dnơngsang, Đơ Lơng,Ya, K"Bao, Ma, M"Hơi.Ví dụ : Manuôi
Ta In (nữ).3-DÂNTỘC Ê ĐÊ (Rhadé) :
đã bao gồm ở trên4-DÂNTỘC GIA RAI :Có 317.557 người,chủ yếu ngơi nghỉ Tây Nguyên,Phú yên ổn , Khánh Hòa.Gia Rai có nghĩalà "thác nước". Tất cả 10 họ : để theo sự tích bà tổ Rchom(nếu đẻ ở gốc cây um tùm), nay (gốc cổ , thụ), Rơ Ô,Siu (đẻ ở nơi bắt đầu cây Rsiu), Rmah (đẻ ở nơi bắt đầu Mãng Cầu), vợchồng làm tình làm việc Rẫy đẻ ra con nên bao gồm họ là Ksor,Rahlan, Hieo (dưới bóng cây Hieo) Kpă (dưới bóng cây Kbla).ví dụ : Ksơr
Tên Kreng, Ksơr Sahôm Ta (một mắt).5-DÂNTỘC RAGLAI (Raglei, Rai, Noang, Laoang) :
Có 96.931 ngườiở Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh -Bình Thuận. Ngôn ngữ, sinh hoạtgiống tín đồ Chăm , theo chủng loại hệ. Cái họ : pa Tâu (đámài), Pi Năng (cau), Ka to lớn (Bobo), Pupo (tro bếp), Kazá (dựa vàonhau), Camau, Copuro", Chama le" (dây máu) Chip, Dó, Hà dài,Ja rao, Lao, Man, Bẩu, Pateh, PhulVí dụ : Chamale"Điêu, Pi Năng Tắc (nam)Catơ Thị Cuống, Chamale" Thị Đăm.Tên thường gắnvới loài vật : Tikuh (con chuột), Anu (con dúi).
*G-Nhóm
Văn hóa Tạng Miên , hệ Hán Tạng (Tạng= Tây Tạng, Miến
Điện= Myanma)1-DÂN TỘC CỐNG :Có 1.600 ngườitừ Lào, trung hoa sang ở Lai Châu. Có cách gọi khác là Xắm khổng,Mâng Nhé, Xá Xeng. Vị ở cạnh người thái lan nên cần sử dụng tiếng Tháiđể giao tiếp, làm ruộng- nương. Trồng Bông nhằm đổi lấyquần áo của người Thái, Lào.Các họ tiêubiểu : Chang, Chảo, Hù, Lý, Lò, Lung, Séng. Thương hiệu :Lý Hoài Sáo,Lò Văn Saư(nam), Chang Thị
Lin (nữ).2-DÂNTỘC HÀ NHÌ (U Ní) :
Có 17.535 tín đồ ở
Lai Châu, tỉnh lào cai , làm cho ruộng, từ bỏ túc được mặc. Gia đìnhphụ quyền .Ăn : ưa thích món cháo. Làng bản đông vui, thờ cúngtổ tiên. Văn nghệ phong phú.Đặt tên theo 12con giáp. Lấy ví dụ :Cà Bơ là cô Bơ sinh ngày con Lợn, Ha Dé làcậu nhỏ nhắn sinh ngày nhỏ Gà . Phái nam : Pờ A Vù, Chang cha Hừ,Lỳ Ly phà
Nữ : Pờ gò Sừ, Lỳ Thị Chom, Hù Mí Dẹ3-DÂN TỘC LA HỦ :
Có 6.874 người,cư trú ở thị xã Nậm đái ( Lai Châu) hẻo lánh vận tải khókhăn.Gốc gác là người
Địch- Khương xưa sinh sống Cam Túc, Tứ Xuyên -TQ, mặt Trung Quốcgọi là "Côn Minh tộc", hoặc Miên , Miến (do thực hiện bôngcây Gạo-mộc miên ), ở toàn nước gọi là Xá Pươi (Xá ngơi nghỉ trần),Xá toong Lương ( Xá lá vàng),Khù Sung,, Cò Sung ( giờ Thái= ở núi cao).La= con Hổ, Hủ= bí quyết nướng làm thịt ngon nhất. Sống bằng nương rẫy, háilượm, giỏi đan lát...gia đình phụ hệ, nhà tại : tườngtrình hoặc nhà sàn. đàn bà có chửa kiêng ăn thịt Hổ.Người La Hủ ởbên trung hoa có 30 vạn (1982), thailand có 35.000 người, cònở Lào, Miến Điện. Bọn họ Ly, Vàng, Pờ, Giàng, Phùng, Ma,Sừng...song song còn tồn tại hệ thống tông tộc được call bằngtiếng La Hủ, thường xuyên gắn với cùng một loài thú : . Họ
La Lò = Hổ, chúng ta Pha kỳ lạ Thó Lò= họ Sóc, đá quý Là page authority Thờ Ngác
Lò (chim gõ kiến), Ly Giò Lò =họ Giàng, Ha ná Lò=họ Phù,Trong số 14họ thì 6 họ có tên riêng là : Thàng, Lò, Giàng, Chang, Hoàng,Ky. Còn 8 bọn họ được với 4 tên họ như thể nhau nhưng mà chỉ kháctên đệm như : Pờ La Hủ và Pờ A Lé, Ly La Lok-Ly Pá kỳ lạ Thộvà Ly Lỵ Cơ. đá quý Min Du và Vàng Pà Thô, phản xạ và Phản
Thu.4-DÂN TỘC LÔ LÔ :
Có 3.307 ngườiở Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai. Gồm các tên gọi : Lu
Lộc Màn, Lu Lu, Qua La, Ô man, Di nhân, Di gia, Lạc Tô. Đồngbào tự điện thoại tư vấn mình là "Mà Trgix" xuất xắc Mu Trgif rất cạnh tranh phát âm,gọi dễ dàng là "Màn Di" hay Mùn Di. Là 1 trong trong các tộc ngườilập ra Nước nam giới Chiếu làm việc Vân phái mạnh ,từng sang lấn chiếm Giao
Chỉ ( thời bên Đường).Kinh tế nông nghiệp trồng trọt khá phạt triển,Gia đình phụ hệ., thờ tự tổ tiên, học tập hành tốt giang(tuy dân số ít mà lại đã bao hàm Cử Nhân, tiến sỹ người
Lô Lô)Dòng chúng ta :Bàn, Cáng, Cổ,Chi, Chông, Dao, Dìu, Doãn, Duyền, Hoàng, Hồ,Lang, Làng, Lặc, Lý, Liềng, Lò, Lồ, Lù, Màn, Mèo, Nùng, Pâu,Phái, Sình, Thàng, Thào, Thổ, Vàng, Văn... Lấy ví dụ như : Lò
Giàng Páo, Lầu Súng Páo, Lò mê mệt Pao, Mùng Dỉ Đổi, Thàng Dúng
Kỉnh, vàng Dĩ Sinh, Chấn Vần Quang, Thàng Thị Kèn...5-DÂNTỘC PHÙ LÁ :
Có 9.046 fan ở
Lai Châu, sơn La, Lào cai, Hà Giang. Có những hóm : Phù Lá Lão(Xá Phó), Phù Lá Hán, Pố thô Pà, Phù Lá Đen. Sống nghềnông, trồng bông dệt vải.Làng gọilà "hờ" (Xá Phó), "Chải" (Phù Lá Hán- tiếng quan liêu Hỏa).Chếđộ phụ quyền. Vị trí fan vợ được đánh giá trọng, mọingười trong gia đình khá bình đẳng.Tín ngưỡng :thờcúng tổ tiên, theo âm định kỳ như tín đồ Hán, mà lại năm mớibắt đầu từ thời điểm tháng 10 tuyệt 11 (1 năm 12 tháng theo 12 con giáp,cứ 2 năm có 1 năm nhuận).Tiếng nói gầnvới tiếng Hà Nhì, Lô Lô, La Hủ, Cống và Si La.Dòng họ : tiêubiểu là A Si, dơ bẩn Hê... Lấy một ví dụ : Lý tía Dửn, Đặng Văn Lả,Nìu A Xướng, Nìu Văn Xiêm...6-DÂN TỘC mê mệt LA :Có 802 ngườiở Mường Tè- Lai Châu...có nguồn gốc với những bộ lạc ở
Côn Minh (Vân Nam) Sang việt nam từ 200 năm ngoái từ phía
Lào. Thương hiệu tự điện thoại tư vấn là" Cú Dề Xừ", các dân tộc khácgọi là "Khả Pé". Canh tác nương rẫy. Mái ấm gia đình phụ quyền,có tục cưới 2 lần, giải pháp nhau 1 năm. Trong nhà đất. Phụ nữđẻ "ngồi" (Thái).Tang ma : quan liêu tàilà 1 cây mộc độc mộc, có tác dụng nhà mồ rồi new đào huyệt.Dòng họ : tất cả 5họ là Hù, Pờ, Lì, Li, Giàng, trong số ấy họ Hù cùng Pờ chiếmsố đông, mỗi chúng ta gắn với 1 truyền thuyết : Hù thêm với
Hổ cứu giúp người; họ Pờ là thanh gươm bảo đảm an toàn làng bản.Phân biệt traigái bằng tên đệm: đàn ông đệm "chà", con gái đệm "Có"(cô);Ví dụ : Hù Chà
Cây, ...Chà Xóa,...Chà Thái (nam); nữ như ...Có Ché, gồm Dớ...
H*Dân tộc tởm (Việt) :Có bên trên 70 triệu người, chiếm phần 86 % dân số cả nước, fan Tày -Thái goi người
Kinh là "Cần Keo, côn Keo" ( Keo= Giao...). Người Giao Chỉ khácngười Hán nghỉ ngơi chỗ dáng vẻ thấp bé dại hơn, lăn lẳn thânmình (gắm) chứ không hề to béo. Họ cùng tên: theo Sử sách thì bạn Kinh đã gồm Họ với Tên từ bỏ Thếkỷ thứ hai trước Tây lịch.Đó là các nhânvật lịch sử dân tộc như An Dương Vương- Thục Phán, Cao Lỗ, Đào
Nồi, Lý Thân (Lý Ông Trọng) ...trong 1 thời gian dài, bọn họ tênngười ghê chỉ tất cả 2 tiếng, sau thêm "thị" nhằm phânbiệt nam nữ như Lê Thị Đoan (mẹ của 2 Bà Trưng), Triệu
Quốc Đạt (anh trại Bà Triệu). Bạn Kinh thướng bao gồm tên"Nôm" (Cu Tèo, dòng Hĩm) lúc nhỏ dại gọi thông thường,và thương hiệu "Chữ"khi làm giấy tờ, đi học. Điều độc đáo là : gồm có trườnghợp bạn Kinh đặt tên không áp theo "tiêu chí" nào ? với cáccái tên vô nghiã (không tất cả trong trường đoản cú Điển) như
Đặng Thị Tèo,Trần Văn Đuống, Trạch Văn Đoành , Nguyễn cầm Cởng...Ngoài tên bởi chamẹ đặt (giấy khai sinh), còn có họ tên bởi vì Vua ban mang lại như: Nguyễn Trãi= Lê Trãi ( Quốc tính), Lê Danh Phương =Lê Quí Đôn...Tên do bao gồm mìnhtự để : sài gòn (Nguyễn Sinh Cung), Lê Duẩn (Lê Văn
Nhuận), trường Chinh (Đặng Xuân Khu)... Họvà tên tín đồ Kinh ngày càng có khá nhiều "từ" : trước 1945,trong số 448 nhân vật lịch sử dân tộc chỉ có một người tất cả họ tên4 chữ là Lương Thị Minh Nguyệt ( tức con kiến Quốc Phu Nhânthời Vua Lê Thái Tổ). Vấn đề đặt tên thường xuyên tránh thương hiệu "húy"(tên cúng cơm trắng ông bà phụ vương mẹ, tên kỵ húy bởi vì Triều Đình quyđịnh.) người Kinhcó trên 300 họ, trong những số ấy : họ Nguyễn chiếm phần 38 % số lượng dân sinh cảnước; họ Lê 9,5 %; họ è 11%, bọn họ Phạm 5 %, bọn họ Vũ/ Võ3,9 %, bọn họ Ngô 1,3 % rồi đến những họ Lý, Khúc, Trịnh, họ
Hồ 1,3 %,họ Đinh, họ Đặng 1 %, chúng ta Phùng, họ Tưởng...Họ Mạc : Xuấtsắc bao gồm Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Thái tổ Mạc Đăng Dung...saudo biến đổi loạn buộc phải đổi ra các họ là : Bế, Hà, Nguyễn,Vũ, Lê, Hoàng, Thạch, Thái, Mai, Cát, Chử,Đặng , Đoàn, Đỗ,Phạm , Phan, Bùi, Dương, Lều, Hoa, Ma, Đào, Khương , Tô... CÁCH ĐẶTTÊN
rất phong phú và đa dạng :- Giới trí thứcthường viết tên theo "chữ Hán" (bộ thủ), theo các tích trongsách sử...-Bình dân :theotên nôm mãng cầu bằng những "từ" thuần Việt, sau béo lên lại đổinhư : hồ nước THơm = Nguyễn Huệ, Phạm Thị Gáo = Phạm Thị Loan(gáo với Lon)...-Cách để têntheo âm vần : Biên (cha),- Bình, Bồng, Bưởi, Bắc (con); Mít(mẹ)- Xơ, Múi ,Hột (con)...Tên cha/ con đồng âm : Đỗ Đại
Đồng/ Đỗ Đại Định
Nói Lái tên chamẹ thành tên nhỏ như Tiến (cha)/ Giang(mẹ) = Giáng Tiên (con).Ghéptên cha mẹ thành tên nhỏ : Lê Hồng Phong (cha)/nguyễn Thị Minh
Khai (mẹ)= Lê Hồng Minh (con). Thương hiệu ghép theo sự liên tưởng: Hội (cha)/ Nghị (con).Đặt theo nghề: Sĩ, Nông, Công, Thương...Đặt theo điều khoản :Chàng, Đục,Cưa, Bào...Đặt theo tên các nước : Nga, Mỹ, Nhật, Pháp...theođịa danh lịch sử dân tộc :Việt Băc, Điện Biên, Sông Lô.. Theo thờicuộc : Trường, kỳ, kháng , Chiến...Theo can chi:Tí, Sửu...theo mùa : Xuân , Hè...theo tưởng vọng các triềuđại : Đường, Tống, Minh, Thanh...Theo cầu vọng :Phúc, Đức,Vinh,Hoa...Theo danh nhân, nghệsĩ : quang Trung,Tố Uyên...theo sản phẩm tự : Một, Hai, Ba, Bốn...Theo cây cối :Lý, Đào , mộc, Lan , Huệ...theo loài vật : Long, lạm ,Quy, Phượng
Đặt theolấy tên "người tình" xưa để tưởng nhớ; theo tên "kẻthù" nhằm chửi mang lại bõ tức...Đăt kèm thương hiệu Tâycho "sang" như : Vũ Thị Nô En, Nguyễn Lê Na, Phạm Bá Rose...Hỗn danh : Năm
Sài Gòn, Tài Chó, Chí Phèo...Các thương hiệu hiệucủa Nho sĩ : Nguyễn Du, tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh
Hiên; Phan Bội Châu/ Sào Nam. Nguyễn trãi /Ức Trai... Bútdanh : tô Hoài / Nguyễn Sen, Tố Hữu /Nguyễn Kim Thành... Xướcdanh : Phù Thăng/ thằng Phu (Lục Văn Phu).Pháp danh : Thích
Trí quang đãng .Đạo hiệu : Vạn Hạnh Thiền Sư...Tên thánh : Phêrô Phạm Văn Tĩnh...Biệt danh : chiến hạ cụt, Bảy Sẹo...Tên theo chức vị: Hồ công ty Tich, Ngô Tổng Thống...* **
Tổngluận về phong thái dùng họ với đặt tênNước Việt Namta gồm 54 dân tộc bản địa (Tộc người), xưa chia thành nhiều cỗ lạcsống gần cận với vạn vật thiên nhiên nên tên những con thứ ,thực đồ thường dùng làm đặt Họ với Tên để phân biệtdòng giống... Sau giao lưu với người Hán, bạn Viêt ta đãtiếp thu thêm một số trong những Họ nữa.Một số dân tộcthiểu số không tồn tại Họ thì vày giao lưu với những người Kinh hoặcdo nhà Vua ban cho các Họ...Họ cùng tên là để khác nhau Ngườinày với người khác, cùng với chúc năng thẩm mỹ và làm đẹp (hay vềý, đẹp về âm). Xưa kia conngười không có tên, chính nhờ viết tên (mệnh danh) thì loàingười mới bao gồm sự khai mở trời đất, làm cho vạn trang bị thoátkhỏi sự hỗn với ban đầu. Họ cùng tên biến đổi một bộphận quan trọng đặc biệt ( như số kiếp) trong cuộc sống mỗi bé người,gắn bó huyết thịt của chúng ta (con vật chết để lại bộxương,con bạn chết đi còn để lại : lưu giữ danh muôn thưở(tiếng thơm) hay lưu xú (tiếng xấu) nghìn thu là thế ?
Khi vẫn cótên là con fan đã được buôn bản Hội Hóa (công nhận) đặtcho một dấu ấn và hướng đẫn cho một thân phận (như mộtsố phận của định mệnh, mà số phận của