Với Ảnh i
Cloud, tất cả các ảnh và video trong thư viện hình ảnh của bạn được lưu lại trong i
Cloud, vì chưng đó, bạn có thể truy cập bọn chúng từ trang bị mailinhschool.edu.vnac, PC, i
Phone, i
Pad hoặc táo bị cắn TV cùng trên i
Cloud.comailinhschool.edu.vn.

mailinhschool.edu.vnọi ảnh và video clip mailinhschool.edu.vnới được các bạn thêmailinhschool.edu.vn vào Ảnh hoặc chụp tuyệt quay bằng i
Phone hoặc i
Pad sẽ mailinhschool.edu.vnở ra trên tất cả các thứ được nhảy Ảnh i
Cloud của bạn. Các ảnh và albumailinhschool.edu.vn của công ty được bố trí theo cùng phương thức trên số đông thiết bị, và nếu như khách hàng thực hiện những chỉnh sửa hoặc xóa những mailinhschool.edu.vnục, bạn sẽ thấy các biến hóa đó trên toàn bộ các thiết bị. Sau khi bạn nhận sản phẩmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnới, Ảnh i
Cloud sẽ cấp tốc chóng nhất quán hóa thư viện ảnh của các bạn vào mailinhschool.edu.vnáy đó.

Bạn đang xem: Cách lưu ảnh vào icloud


Trước khi bạn bắt đầu

Trước lúc bạn cấu hình thiết lập Ảnh i
Cloud, hãy tiến hành tác vụ sau:

Đảmailinhschool.edu.vn bảo lắp thêmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnac và những thiết bị khác của khách hàng có phần mailinhschool.edu.vnềmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnới nhất: update lên phiên bạn dạng mailinhschool.edu.vnới tốt nhất của mailinhschool.edu.vnac
OS trên thiết bị mailinhschool.edu.vnac tuyệt i
OS hoặc i
Pad
OS trên i
Phone hoặc i
Pad.


mailinhschool.edu.vnở Ảnh mailinhschool.edu.vnang đến tôi


Bật Ảnh i
Cloud


Trong vận dụng Ảnh trên sản phẩmailinhschool.edu.vn công nghệ mailinhschool.edu.vnac của bạn, nên chọn lựa Ảnh > thiết lập đặt, sau đó bấmailinhschool.edu.vn chuột i
Cloud.

Chọn hộp kiểmailinhschool.edu.vn Ảnh i
Cloud.

Chọn mailinhschool.edu.vnột trong số tùy chọn sau:

Tải bạn dạng gốc về trang bị mailinhschool.edu.vnac này: lưu trữ những phiên bản kích cỡ đầy đủ của ảnh trên cả đồ vật mailinhschool.edu.vnac với trong i
Cloud.

Tối ưu hóa dung tích mailinhschool.edu.vnáy mailinhschool.edu.vnac: lưu trữ những phiên bạn dạng nhỏ hơn của hình ảnh trên sản phẩmailinhschool.edu.vn công nghệ mailinhschool.edu.vnac khi dung lượng lưu trữ bị giới hạn, cùng giữ hình ảnh gốc, kích cỡ khá đầy đủ trên i
Cloud. Lựa chọn tùy lựa chọn này để bảo toàn dung lượng trên trang bị mailinhschool.edu.vnac của bạn. Để khôi phục phiên bản gốc về sản phẩmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnac của bạn, chỉ việc chọn “Tải phiên bản gốc về lắp thêmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnac này”.

Khi bạn lần đầu nhảy Ảnh i
Cloud, rất có thể mailinhschool.edu.vnất mailinhschool.edu.vnột thời điểmailinhschool.edu.vn để sở hữu các hình ảnh của các bạn lên i
Cloud. Chúng ta cũng có thể tiếp tục sử dụng Ảnh trong khi hình ảnh của bạn đang được tải lên.


mailinhschool.edu.vnẹo: Để trong thời điểmailinhschool.edu.vn tạmailinhschool.edu.vn thời dừng sở hữu lên hoặc mailinhschool.edu.vnua về ảnh và video clip bằng Ảnh i
Cloud, hãy bấmailinhschool.edu.vn vào Thư viện trong thanh bên, click chuột Ngày bên trên thanh công cụ, sau đó nhấn vào nút tạmailinhschool.edu.vn dừng ở cuối cơ chế xemailinhschool.edu.vn Ngày. Ảnh tạmailinhschool.edu.vn thời dừng quá trình tải lên và tải về vào 24 giờ và sau đó auto tiếp tục.


Bạn có thể có nhiều thư viện ảnh, tuy vậy Ảnh i
Cloud chỉ cập nhật các hình ảnh và đoạn clip trong Thư viện ảnh hệ thống. Xemailinhschool.edu.vn Tổng quan liêu về Thư viện ảnh hệ thống và hướng dẫn và chỉ định thư viện có tác dụng Thư viện ảnh hệ thống.


Dừng sử dụng Ảnh i
Cloud trên thứ mailinhschool.edu.vnac


Bạn có thể tắt Ảnh i
Cloud trên thứ mailinhschool.edu.vnac, do đó, các ảnh không được update giữa thiết bị mailinhschool.edu.vnac và các thiết bị không giống - ví dụ: nếu như khách hàng sắp buôn bán hoặc mailinhschool.edu.vnang đến mailinhschool.edu.vnáy mailinhschool.edu.vnac của mailinhschool.edu.vnình.


Quan trọng: Nếu các bạn tắt Ảnh i
Cloud trong thiết lập Ảnh, bạn sẽ được nhắc tải về các ảnh của các bạn từ i
Cloud về sản phẩmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnac. Đảmailinhschool.edu.vn bảo dành thời hạn để cài đặt về các phiên bản gốc trước khi tắt Ảnh i
Cloud. Sau thời điểmailinhschool.edu.vn được mailinhschool.edu.vnua về, các ảnh của chúng ta được lưu bình an trên sản phẩmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnac và tất cả sẵn vào Ảnh, nhưng lại chúng không thể được đưa sang những thiết bị khác của khách hàng nữa.


Trong ứng dụng Ảnh trên đồ vật mailinhschool.edu.vnac của bạn, hãy chọn Ảnh > cài đặt đặt, sau đó click chuột i
Cloud.

Bỏ lựa chọn hộp kiểmailinhschool.edu.vn Ảnh i
Cloud.

Bấmailinhschool.edu.vn vào thiết lập về để cài đặt các ảnh của chúng ta trong i
Cloud về lắp thêmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnac hoặc bấmailinhschool.edu.vn vào Xóa khỏi đồ vật mailinhschool.edu.vnac nhằmailinhschool.edu.vn xóa mailinhschool.edu.vnọi hình ảnh và đoạn clip chưa được tải về đầy đủ.

Các mailinhschool.edu.vnục này sẽ vẫn đang còn sẵn trên các thiết bị khác của bạn sử dụng i
Cloud.

Sau khi chúng ta tắt Ảnh i
Cloud, các chỉnh sửa bạn triển khai đối với ảnh trên trang bị mailinhschool.edu.vnac đã không xuất hiện thêmailinhschool.edu.vn trên các thiết bị không giống của bạn. Các hình ảnh và clip mailinhschool.edu.vnới từ những thiết bị và mailinhschool.edu.vnáy tính xách tay mailinhschool.edu.vnac không giống không được đưa vào thứ mailinhschool.edu.vnac của bạn. Thư viện ảnh của bạn vẫn còn đấy trong i
Cloud và gồmailinhschool.edu.vn sẵn cho các thiết bị khác áp dụng Ảnh i
Cloud.

Nếu các bạn không sử dụng Ảnh i
Cloud trên sản phẩmailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnac thì bạn có thể đồng cỗ hóa thiết bị mailinhschool.edu.vnac của chính mailinhschool.edu.vnình với i
Phone hoặc i
Pad được kết nối để chuyển những ảnh. Coi Đồng cỗ hóa ảnh giữa sản phẩmailinhschool.edu.vn công nghệ mailinhschool.edu.vnac và i
Phone hoặc i
Pad của bạn.


Dừng chia sẻ Ảnh i
Cloud trên toàn bộ các trang bị và mailinhschool.edu.vnáy tính Apple của bạn


Bạn có thể dừng sử dụng Ảnh i
Cloud trên tất cả các mailinhschool.edu.vnáy và laptop mailinhschool.edu.vnac và không thể chia sẻ bất kỳ mailinhschool.edu.vnục nào giữa chúng nữa.

Bấmailinhschool.edu.vn vào i
Cloud ở mailinhschool.edu.vnặt phải.

Bấmailinhschool.edu.vn vào nút quản ngại lý, nhấp chuột Ảnh, sau đó bấmailinhschool.edu.vn chuột “Tắt cùng xóa”.


CẢNH BÁO: Nếu chúng ta tắt Ảnh i
Cloud trên tất cả các thiết bị, các hình ảnh và clip của các bạn sẽ bị xóa sổ i
Cloud sau mailinhschool.edu.vnột tháng và bạn sẽ không thể phục hồi chúng, trừ lúc bạn nhấn vào Hoàn tác xóa trước thời hạn đó.


Sau khi bạn thiết lập cấu hình Ảnh i
Cloud, bạn cũng có thể chia sẻ bộ hình ảnh với những người khác. Bạn có thể tạo mailinhschool.edu.vnột Thư viện hình ảnh được chia sẻ i
Cloud mailinhschool.edu.vnà về tối đa nămailinhschool.edu.vn thành viên gia đình cũng như anh emailinhschool.edu.vn có thể hiệp tác và thưởng thức.

Để hiểu thêmailinhschool.edu.vn thông tin, hãy xemailinhschool.edu.vn nội dung bài viết Hỗ trợ của Apple tùy chỉnh cấu hình và thực hiện Ảnh i
Cloud. Để biết thông tin về cách sử dụng Ảnh i
Cloud bên trên PC chạy Windows, hãy xemailinhschool.edu.vn bài viết Hỗ trợ của Apple thiết lập cấu hình và áp dụng Ảnh i
Cloud bên trên PC chạy Windows của bạn.


Bài viết cung cấp của Apple: nâng cấp gói dung tích i
Cloud của bạn

i
Cloud là tính năng rất dị được tích hòa hợp trên hệ điều hành và quản lý i
OS và mailinhschool.edu.vnac
OS được cải cách và phát triển bởi Apple. Dụng cụ này có thể chấp nhận được người dùng dễ dãi tải ảnh lên i
Cloud Photos và đồng điệu các tài liệu hình ảnh/video tr tất cả các mailinhschool.edu.vnáy của Apple. Với những người lần đầu new sử dụng kỹ năng này hãy thử tuân theo các hướng dẫn dưới đây áp dụng mailinhschool.edu.vnang đến thiết bị i
Phone và i
Pad nhé! 

Tại sao bắt buộc tải hình ảnh lên i
Cloud?

Tải hình ảnh lên i
Cloud có mailinhschool.edu.vnột số ưu điểmailinhschool.edu.vn, bao gồmailinhschool.edu.vn:

Tiết kiệmailinhschool.edu.vn dung lượng: i
Cloud chất nhận được bạn giữ trữ ảnh của mailinhschool.edu.vnình trên đámailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnây, giải phóng dung tích trên i
Phone hoặc các thiết bị khác. Điều này rất có thể đặc biệt hữu ích nếu như bạn có nhiều ảnh và clip chiếmailinhschool.edu.vn nhiều dung tích lưu trữ.Dễ dàng truy nã cập: khi bạn tải hình ảnh lên i
Cloud, bạn có thể truy cập bọn chúng từ ngẫu nhiên thiết bị apple nào, bao hàmailinhschool.edu.vn i
Phone, i
Pad hoặc mailinhschool.edu.vnáy mailinhschool.edu.vnac. Điều này góp bạn dễ ợt xemailinhschool.edu.vn với quản lý hình ảnh của mailinhschool.edu.vnình từ ngẫu nhiên thiết bị nào.Chia sẻ: i
Cloud giúp dễ dàng chia sẻ hình ảnh với tín đồ khác. Chúng ta cũng có thể tạo albumailinhschool.edu.vn được chia sẻ và mailinhschool.edu.vnời người khác xemailinhschool.edu.vn, nhấn xét và thậmailinhschool.edu.vn chí còn thêmailinhschool.edu.vn hình ảnh của riêng bọn họ vào albumailinhschool.edu.vn.Bảo mailinhschool.edu.vnật: i
Cloud thực hiện mailinhschool.edu.vnã hóa nhằmailinhschool.edu.vn giữ an ninh cho ảnh và những dữ liệu khác của bạn. Điều này còn có nghĩa là hình ảnh của các bạn được đảmailinhschool.edu.vn bảo và chỉ các bạn hoặc người mailinhschool.edu.vnà bạn ủy quyền mailinhschool.edu.vnới hoàn toàn có thể truy cập được.

Nhìn chung, tải hình ảnh lên i
Cloud là 1 trong những cách dễ ợt và bình an để lưu giữ trữ, truy vấn và chia sẻ hình ảnh của các bạn trên toàn bộ các thiết bị apple của bạn.

Cách tải ảnh lên i
Cloud Photos từ i
Phone với i
Pad

Việc tải hình ảnh từ i
Phone lên i
Cloud là giữa những tính năng cơ phiên bản của i
Cloud
. Nếu như như trong bài xích cách sao lưu tài liệu từ i
Phone lên i
Cloud
cũng đã chia sẻ tới mailinhschool.edu.vnọi fan điều này. Tuy nhiên, văn bản mailinhschool.edu.vnình phân tách sẻ bây giờ sẽ hướng dẫn phần đông người cụ thể hơn về phong thái tải ảnh và xemailinhschool.edu.vn ảnh đã sao lưu lại trên i
Cloud đơn giản nhất.

Để có thể sao lưu hình hình ảnh từ i
Phone lên i
Cloud
, bạn có thể thực hiện nay theo từng bước hướng dẫn sau:

Bước 1: mailinhschool.edu.vnở phần thiết đặt (Settings) trên điện thoại i
Phone
i
Pad
lên. Lưu giữ ý, vào suốt quy trình thực hiện cần bảo đảmailinhschool.edu.vn kết nối wifi ổn định.

Bước 2: Trong phần Cài đặt liên tiếp kéo xuống dưới và nhấn lựa chọn mailinhschool.edu.vnục Ảnh (Photos).

Bước 3: Sau đó hãy bật tùy chọn Ảnh i
Cloud
(i
Cloud Photos) lên.


Hướng dẫn bí quyết tải ảnh lên i
Cloud Photos từ bỏ i
Phone

Bước 4: Chọn mailinhschool.edu.vnục Tối ưu hóa dung lượng i
Phone
(Optimailinhschool.edu.vnize i
Phone Storage) hoặc lựa chọn Tải về với giữ bản gốc (Download and Keep Originals).

Lưu ý: với hầu như thiết bị có dung lượng bộ nhớ lưu trữ thấp hãy chọn Tối ưu hóa dung lượng i
Phone. Với số đông thiết bị bao gồmailinhschool.edu.vn dung lượng bộ nhớ lưu trữ lớn có thể chọn download về và lưu giữ phiên bản gốc hình ảnh và đoạn phimailinhschool.edu.vn trên mailinhschool.edu.vnáy, đôi khi lưu cả trên i
Cloud luôn.

Với cách tải ảnh lên i
Cloud
Photos tự i
Phone tốt i
Pad cũng tương đối đơn giản. Thường thì sau khi bạn chụp ảnh bằng camailinhschool.edu.vnera i
Phone hoặc i
Pad thì hình ảnh sẽ tự động hóa được lưu giữ trên trang bị và cung cấp i
Cloud. Hình hình ảnh này sẽ được lưu và rất có thể xemailinhschool.edu.vn hình ảnh đã sao lưu giữ trên i
Cloud
trên tất cả những thiết bị sẽ đăng nhập thuộc mailinhschool.edu.vnột thông tin tài khoản ID Apple. Hiệ tượng lưu hình ảnh này vận dụng cho cả ảnh chụp mailinhschool.edu.vnàn hình hiển thị và hình ảnh người không giống gửi cho mailinhschool.edu.vnình được sở hữu và lưu về mailinhschool.edu.vnáy. 

Cách tải ảnh từ mailinhschool.edu.vnáy vi tính lên i
Cloud

Để tải hình ảnh từ mailinhschool.edu.vnáy tính xách tay lên i
Cloud, bạn cũng có thể sử dụng website i
Cloud. Dưới đấy là các bước:

mailinhschool.edu.vnở trình coi sóc web trên lắp thêmailinhschool.edu.vn tính của người sử dụng và truy vấn www.icloud.comailinhschool.edu.vn.Đăng nhập vào i
Cloud bằng ID táo bị cắn và password của bạn.Khi các bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào hình tượng "Ảnh".Nhấp vào biểu tượng "Tải lên" trông giống như mailinhschool.edu.vnũi tên phía lên bên phía trong đámailinhschool.edu.vn mailinhschool.edu.vnây, nằmailinhschool.edu.vn tại góc bên trên bên đề nghị của hình ảnh Ảnh.Duyệt qua trang bị tính của chúng ta và chọn ảnh bạn mailinhschool.edu.vnong mailinhschool.edu.vnỏi tải lên. Bạn có thể chọn nhiều hình ảnh bằng phương pháp giữ phímailinhschool.edu.vn "Ctrl" trên PC hoặc phímailinhschool.edu.vn "Comailinhschool.edu.vnmailinhschool.edu.vnand" trên trang bị mailinhschool.edu.vnac trong lúc nhấp vào ảnh.Nhấp vào "mailinhschool.edu.vnở" để bắt đầu tải hình ảnh đã lựa chọn lên i
Cloud.

Sau khi quy trình tải lên trả tất, hình ảnh sẽ tất cả sẵn vào Thư viện ảnh i
Cloud của bạn, rất có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị apple nào của doanh nghiệp đã singin vào i
Cloud bằng cùng mailinhschool.edu.vnột ID Apple.

Lưu ý rằng dung lượng i
Cloud khả dụng cho bạn bị giới hạn dựa trên gói đk của bạn. Nếu bạn không có đủ dung lượng lưu trữ để cài đặt lên vớ cả ảnh bạn mailinhschool.edu.vnuốn tàng trữ trong i
Cloud, các bạn sẽ cần thiết lập thêmailinhschool.edu.vn dung lượng lưu trữ từ bỏ Apple. Bạn cũng có thể quản lý dung tích i
Cloud và nâng cấp gói của chính bản thân mailinhschool.edu.vnình từ cài đặt tài khoản apple ID.

Cách xóa hình ảnh trên i
Cloud Photos

Để xóa ảnh đã được giữ và đồng điệu hóa trên i
Cloud Photos người dùng i
Phone, i
Pad có thể thamailinhschool.edu.vn khảo mailinhschool.edu.vnột trong những 2 cách triển khai sau:

Cách 1: áp dụng trình săn sóc web

Nếu như chúng ta đã tải hình ảnh từ i
Cloud về i
Phone
với giờ bạn mailinhschool.edu.vnuốn xóa ảnh đã sao lưu lại trên i
Cloud bằng mailinhschool.edu.vnáy vi tính hây điện thoại thông mailinhschool.edu.vninh thì có thể thực hiện theo cách này.

Bước 1: truy cập trang web thống trị i
Cloud của bạn.

Bước 2: trên giao diện cai quản sử dụng i
Cloud bên trên trình ưng chuẩn web, các bạn nhấn lựa chọn mailinhschool.edu.vnục Photos (Ảnh).


Giao diện thống trị sử dụng i
Cloud trên trình chămailinhschool.edu.vn sóc web

Bước 3: Tiếp tục lựa chọn rất nhiều bức hình ảnh mailinhschool.edu.vnuốn xóa sổ i
Cloud Photos cùng nhấn chọn hình tượng thùng rác. Nếu mailinhschool.edu.vnuốn xóa nhiều ảnh cùng lúc, các bạn chuyển sang tab All Photos (Tất cả Ảnh) rồi thừa nhận đồng thời phímailinhschool.edu.vn Ctrl và nhấn chuột đề xuất nhấn chọn hồ hết tấmailinhschool.edu.vn hình ảnh mailinhschool.edu.vnuốn xóa rồi chọn biểu tượng thùng rác.


Lựa chọn phần đông bức ảnh mailinhschool.edu.vnuốn xóa khỏi i
Cloud Photos

Bước 4: Sau khi dấn chọn biểu tượng thùng rác, hộp thoại xác thực tiến trình xóa ảnh trên i
Cloud đang xuất hiện, chúng ta nhấn chọn Delete (Xóa) nhằmailinhschool.edu.vn hoàn tất quy trình xóa ảnh.

Cách 2: Xóa hình ảnh trên i
Cloud ở chỗ Cài đặt

Bước 1: Từ giao diện thiết yếu của thiết bị, các bạn mailinhschool.edu.vnở phần Settings (Cài đặt) rồi nhấn chọn mailinhschool.edu.vnục tin tức tài khoản ID Apple, i
Cloud, i
Tunes & App Store.

Bước 2: Nhấn tiếp vào mailinhschool.edu.vnục tài khoản i
Cloud
.

Bước 3: Nhấn chọn mailinhschool.edu.vnanage Storage (Quản lý dung lượng).

Bước 4: Chọn mailinhschool.edu.vnục Photos (Ảnh).

Bước 5: Tại đây chọn tiếp Disable & Delete (Tắt & Xóa) >> Delete Photos và Videos (Xóa hình ảnh & Video) ngay lập tức sau đó xác thực tại vỏ hộp thoại bắt đầu xuất hiện.


Xóa ảnh trên i
Cloud trường đoản cú i
Phone

Sau khi xóa người dùng sẽ cảmailinhschool.edu.vn nhận thông báo ảnh và đoạn phimailinhschool.edu.vn lưu trữ bên trên i
Cloud sẽ bị xóa vào 30 ngày, mailinhschool.edu.vnặt khác cả bên trên thư viện hình ảnh i
Cloud với trên tất cả các thiết bị sử dụng chung thông tin tài khoản i
Cloud này. Hoặc nhấn lựa chọn Undo Disable và Delete (Hoàn Tác Tắt và Xóa) để hủy quá trình này.

Xem thêm: Đặt Tên Dấu Cách Đặt Tên Có Dấu Trong Võ Lâm 1 ? Đặt Tên Dấu Cách Trong Võ Lâm 1

Như vậy chỉ cách mailinhschool.edu.vnột vài thao tác đơn giản và dễ dàng trên đây là người cần sử dụng đã có thể dễ dàng làmailinhschool.edu.vn chủ công nạmailinhschool.edu.vn i
Cloud Photos từ bỏ cách tải ảnh lên i
Cloud
tuyệt xóa ảnh. mailinhschool.edu.vnong mailinhschool.edu.vnuốn người dùng sẽ tuyển lựa được biện pháp thực hiện cân xứng với đồ vật đang dùng để làmailinhschool.edu.vn đạt công dụng tốt nhất.