Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất, giúp bạn học tốt toán lớp 5 hơn

*

Giải bài tập Toán 5I - Số thập phân
II - những phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân chia

Với lời giải Toán lớp 5 cả năm tốt nhất, chi tiết như là cuốn nhằm học tốt Toán 5 để giúp đỡ học sinh biết phương pháp làm bài tập sgk Toán 5 từ đó học giỏi môn Toán lớp 5.


Giải Toán lớp 5 (hay, chi tiết)

Giải bài bác tập Toán lớp 5 học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


*

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: quan niệm phân số • Ôn tập: tính chất cơ bản của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phép nhân và phép phân chia hai phân số • lếu láo số • láo số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • rèn luyện chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • rèn luyện trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài • Ôn tập: Bảng đơn vị đo trọng lượng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích s • luyện tập trang 28 • Héc-ta • luyện tập trang 30 • rèn luyện chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân


• định nghĩa số thập phân • khái niệm số thập phân (tiếp theo) • mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • luyện tập trang 38 • Số thập phân đều bằng nhau • so sánh hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân • luyện tập chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - các phép tính cùng với số thập phân

Xem thêm: Những Hình Ảnh Đất Nước Việt Nam Thu Nhỏ' Tại Phú Yên, Bài Viết, Nội Dung Liên Quan: Hình Ảnh Đất Nước

• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • rèn luyện trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • rèn luyện trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • luyện tập trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • reviews biểu đồ gia dụng hình quạt • rèn luyện về tính diện tích • luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • rèn luyện chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • giới thiệu hình trụ. Ra mắt hình ước • luyện tập chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều


• Bảng đơn vị chức năng đo thời gian • cộng số đo thời gian • Trừ số đo thời hạn • rèn luyện trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một vài • chia số đo thời gian cho một số • rèn luyện trang 137 • luyện tập chung trang 137
• tốc độ • luyện tập trang 139 • Quãng con đường • luyện tập trang 141 • thời hạn • luyện tập trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • luyện tập chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài với đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài và đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cộng • Phép trừ • luyện tập trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép chia • luyện tập trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một trong những hình • rèn luyện trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một số dạng toán vẫn học • rèn luyện trang 171 phần 1 • rèn luyện trang 171 phần 2 • luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu vật dụng • luyện tập chung trang 175 • rèn luyện chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập