C&#x


Bạn đang xem: Vị hôn thê sát thủ của tôi

F4; chính là Morrie Lucy, là bé g&#x
E1;i duy nh&#x
E2;́t của &#x
F4;ng trùm xã h&#x
F4;̣i đen khét ti&#x
EA;́ng 1 thời và c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a của dòng t&#x
F4;̣c Morrie l&#x
E2;u đời tại Anh.Năm nay, Lucy đã bước vào tu&#x
F4;̉i 17, cái tu&#x
F4;̉i mà người ta v&#x
E2;̃n còn h&#x
F4;̀n nhi&#x
EA;n cắp sách đ&#x
EA;́n trường. Còn c&#x
F4; cũng cắp sách đ&#x
EA;́n trường nhưng kh&#x
F4;ng h&#x
EA;̀ h&#x
F4;̀n nhi&#x
EA;n như th&#x
EA;́. 5 tu&#x
F4;̉i c&#x
F4; đã bắt đ&#x
E2;̀u t&#x
E2;̣p võ, từ karate, Judo đ&#x
EA;́n boxing , đánh ki&#x
EA;́m c&#x
F4; đ&#x
EA;̀u học qua. 10 tu&#x
F4;̉i Lucy đã được ti&#x
EA;́p xúc với súng đạn, l&#x
EA;n 12 tuổi c&#x
F4; là tay thi&#x
EA;̣n xạ cừ kh&#x
F4;i khi&#x
EA;́n những t&#x
EA;n được đào tạo trong t&#x
F4;̉ chức phải trợn mắt nhìn. Đ&#x
EA;́n năm 15 tuổi c&#x
F4; đã trở thành thi&#x
EA;n tài kĩ thu&#x
E2;̣t máy tính si&#x
EA;u hạng, b&#x
E2;́t kì tường lửa hay m&#x
E2;̣t mã nào đ&#x
EA;̀u kh&#x
F4;ng th&#x
EA;̉ làm khó được cậu. Lúc đ&#x
E2;̀u thân phụ Lucy mu&#x
F4;́n c&#x
F4; học những thứ đó chỉ vì mu&#x
F4;́n c&#x
F4; tự v&#x
EA;̣ được trước kẻ x&#x
E2;́u. Dù sao &#x
F4;ng cũng từng là &#x
F4;ng trùm khét ti&#x
EA;́ng n&#x
EA;n có ít nhi&#x
EA;̀u những kẻ mu&#x
F4;́n trả thù &#x
F4;ng và mục ti&#x
EA;u của những kẻ đó nhắm tới chắc chắn là Lucy. &#x
D4;ng cũng hạn ch&#x
EA;́ kh&#x
F4;ng mang lại c&#x
F4; đ&#x
EA;́n g&#x
E2;̀n t&#x
F4;̉ chức quá nhi&#x
EA;̀u và tránh xa vũ khí .Cha Lucy cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; mu&#x
F4;́n cướp m&#x
E2;́t tu&#x
F4;̉i thơ của con g&#x
E1;i mình n&#x
EA;n v&#x
E2;̃n đ&#x
EA;̉ c&#x
F4; đ&#x
EA;́n trường như bao đứa trẻ khác. Chỉ là kh&#x
F4;̉ n&#x
F4;̃i m&#x
F4;̃i l&#x
E2;̀n đi học v&#x
EA;̀ c&#x
F4; đ&#x
EA;̀u lao đ&#x
E2;̀u đi t&#x
E2;̣p súng kh&#x
F4;ng thì đi t&#x
E2;̣p võ ở t&#x
F4;̉ chức trong những lúc những đứa nhỏ g&#x
E1;i khác sẽ đi chơi, hẹn h&#x
F2;. Phụ vương c&#x
F4; cũng h&#x
EA;́t cách, th&#x
E2;́y Lucy thích thú như v&#x
E2;̣y &#x
F4;ng cũng chi&#x
EA;̀u theo c&#x
F4;. Lucy càng học càng ti&#x
EA;́p thu cấp tốc và thực hành r&#x
E2;́t xu&#x
E2;́t sắc vượt xa những người trong t&#x
F4;̉ chức khi&#x
EA;́n thân phụ c&#x
F4; phải v&#x
F4; cùng sững s&#x
F4;́t. C&#x
F4; bé g&#x
E1;i xinh đẹp của &#x
F4;ng tương lai chắc chắn sẽ là 1 sát thủ c&#x
E2;̣n v&#x
EA;̣ gh&#x
EA; gớm....................E2;u đài Rose>"Cha! phụ thân nói gì? Tại sao bé phải k&#x
EA;́t h&#x
F4;n?" Lucy v&#x
F4; cùng ngạc nhi&#x
EA;n nhìn v&#x
EA;̀ phía thân phụ mình.Một người đàn &#x
F4;ng tóc mu&#x
F4;́i ti&#x
EA;u, khu&#x
F4;n mặt cương nghị v&#x
F4; cùng đẹp lão đang ng&#x
F4;̀i dựa vào chi&#x
EA;́c gh&#x
EA; sopha đ&#x
F4;́i di&#x
EA;̣n c&#x
F4; cách 1 cái bàn ki&#x
EA;́ng, cả người toát l&#x
EA;n sự t&#x
F4;n nghi&#x
EA;m. Jude l&#x
EA;n ti&#x
EA;́ng."Lucy, ngày xưa người c&#x
E2;̣n v&#x
EA;̣ trung thành nh&#x
E2;́t và cũng là người bạn th&#x
E2;n của ta: Igneel. &#x
D4;ng ta đã vì cứu thân phụ mà b&#x
E2;y giờ tàn ph&#x
EA;́ cả nhì ch&#x
E2;n. Sau khi rút khỏi giới hắc đạo, đ&#x
EA;̉ trả ơn Igneel thân phụ đã hứa h&#x
F4;n sau này sẽ gả bé cho đàn ông &#x
F4;ng ta là Natsu. C&#x
E2;̣u ta lớn hơn con 6 tu&#x
F4;̉i, trước đ&#x
E2;y ta cũng đã từng đưa c&#x
E2;̣u ta vào t&#x
F4;̉ chức đ&#x
EA;̉ đào tạo. B&#x
E2;y giờ đã trở thành &#x
F4;ng trùm đứng đ&#x
E2;̀u cả giới hắc đạo l&#x
E2;̃n bạch đạo, cũng đang là t&#x
F4;̉ng tài của t&#x
E2;̣p đoàn Ins lớn nh&#x
E2;́t Ch&#x
E2;u Á dù còn r&#x
E2;́t trẻ. Natsu b&#x
E2;y giờ còn tài giỏi và quy&#x
EA;̀n lực hơn cả cha ngày xưa. V&#x
E2;̣y n&#x
EA;n Lucy à bé hãy ch&#x
E2;́p nh&#x
E2;̣n h&#x
F4;n ước này đi".Lucy th&#x
E2;́y cha c&#x
F4; giải thích nhi&#x
EA;̀u như v&#x
E2;̣y nhưng c&#x
F4; v&#x
E2;̃n kh&#x
F4;ng mu&#x
F4;́n bằng lòng, bởi vì c&#x
F4; mới 17 tuổi th&#x
F4;i và c&#x
F4; v&#x
E2;̃n mu&#x
F4;́n được tự vì chưng kh&#x
F4;ng mu&#x
F4;́n bị ràng bu&#x
F4;̣c."Nhưng cha, con thực sự kh&#x
F4;ng mu&#x
F4;́n, một xã h&#x
F4;̣i đen như thân phụ mà cũng giữ h&#x
F4;n ước xuất xắc sao?".Jude nhướn mày nhìn c&#x
F4; con g&#x
E1;i."Lucy! Chính vì ta là &#x
F4;ng trùm xã h&#x
F4;̣i đen khét ti&#x
EA;́ng trong giới n&#x
EA;n mới phải giữ lời đã hứa, n&#x
EA;́u kh&#x
F4;ng cả giới hắc đạo sẽ cười ch&#x
EA; ta. Nhỏ b&#x
E2;y giờ chỉ mới 17 tuổi n&#x
EA;n chưa th&#x
EA;̉ k&#x
EA;́t h&#x
F4;n nhưng ta sẽ đưa con đ&#x
EA;́n bi&#x
EA;̣t thự của Natsu đ&#x
EA;̉ cả 2 s&#x
F4;́ng tầm thường và tìm hi&#x
EA;̉u nhau. Cho đ&#x
EA;́n khi bé đủ 18 tuổi thì lúc đó sẽ cử hành h&#x
F4;n l&#x
EA;̃. Ta mu&#x
F4;́n nói cho con bi&#x
EA;́t sớm 1 chút đ&#x
EA;̉ nhỏ còn thời gian chu&#x
E2;̉n bị. T&#x
F4;́i mai ta sẽ đưa bé đ&#x
EA;́n bi&#x
EA;̣t thự của Natsu".Lucy v&#x
E2;̃n kh&#x
F4;ng cam t&#x
E2;m."Cha! bé kh&#x
F4;ng đi. Con kh&#x
F4;ng mu&#x
F4;́n cưới ai cả.".Jude đứng b&#x
E2;̣t d&#x
E2;̣y, nghi&#x
EA;m giọng nói."Ý ta đã quy&#x
EA;́t thì sẽ kh&#x
F4;ng từ bỏ. Con phải nghe lời n&#x
EA;́u còn xem ta là cha!"R&#x
F4;̀i &#x
F4;ng bước ra khỏi phòng.Như cảm th&#x
E2;́y run người trước sự nghi&#x
EA;m túc của cha. Chưa bao giờ Lucy th&#x
E2;́y &#x
F4;ng lại cương quy&#x
EA;́t đ&#x
EA;́n v&#x
E2;̣y. Chỉ sợ l&#x
E2;̀n này c&#x
F4; mà kh&#x
F4;ng đ&#x
F4;̀ng ý thì phụ vương c&#x
F4; sẽ n&#x
F4;̉i gi&#x
E2;̣n l&#x
F4;i đình. Nhưng Lucy kh&#x
F4;nh phục, cư nhi&#x
EA;n lại bắt c&#x
F4; đ&#x
EA;́n s&#x
F4;́ng thông thường với một người đàn ông lạ mặt. Kh&#x
F4;ng th&#x
EA;̉ ch&#x
E2;́p nh&#x
E2;̣n được........................"R&#x
E2;̀m...r&#x
E2;̀m..." những cơn s&#x
E2;́m sét chớp nhoáng xé toạc màn đ&#x
EA;m giữa cơn mưa. Lucy gi&#x
E2;̣t mình tỉnh gi&#x
E2;́c, c&#x
F4; v&#x
E2;̃n lu&#x
F4;n sợ s&#x
E2;́m sét vào ban đ&#x
EA;m vì nó khi&#x
EA;́n gặp ác m&#x
F4;̣ng. C&#x
F4; m&#x
EA;̣t mỏi ng&#x
F4;̀i d&#x
E2;̣y bước xu&#x
F4;́ng giường, b&#x
F4;̃ng c&#x
F4; nghe th&#x
E2;́y giọng nói của một người đàn &#x
F4;ng vang l&#x
EA;n ngoài cửa phòng c&#x
F4;, Lucy nh&#x
E2;̣n ra được đó là giọng của Even là c&#x
E2;̣n v&#x
EA;̣ của phụ thân c&#x
F4; và là người quản lí t&#x
F4;̉ chức Darknight."Các người đã ki&#x
EA;̉m tra h&#x
EA;́t chưa? Chu&#x
E2;̉n bị đưa người l&#x
EA;n máy bay sang Fiore vào lúc 1h"

k href="/client/css/dropcap.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> Vị Hôn Thê trinh sát Của Tôi - Jih ~ Chương 4 # mobile
*

Vị Hôn Thê trinh sát Của Tôi
*
e
Pub A4A5A6
hap 4:"Này mau dậy đi! Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi!!!"tên mặc áo đen gắt gỏng.Tiếng kêu của thương hiệu áo black làm Nhược Vi từtừ mởmắt.Thuốc mê vẫn không hết tác dụng buộc phải cô cảm thấy khá choáng. Đáng chết! Chắc chắn là 1 trong các những thương hiệu áo black đã bắn cô bằng súng khiến mê. Sao cô lại sơ sót để bị bắt lại cơ chứ.(Chị bị bắt thì em mới có chuyện để viết=>).Tên áo đen lôi cô đứng vào hàng vs mấy thương hiệu cận vệ khác sẽ đứng tức thì cánh cửa, bên cạnh 1 sân khấu được che khuất bởi tấm màn đen. Đúng 5h, buổi đấu giá bắt đầu "Thưa quý ông và quý bà, buổi đấu giá của chúng tôi chính thức bắt đầu... Xin giới thiệu! thương hiệu sát thủ cận vệ số 1..." âm thanh từ chiếc loa vang lên. Phía hai bên màn black từ từ vén lên, sân khấu rộng lớn hiện ra được ngăn cách vs bên ngoài bằng lớp kính chịu lực. Trên sân khấu có 1 màn hình rất lớn đc nối vs cái máy máy tính nằm ngay phía dưới để ở bên trên cái bàn gỗ. 1 thương hiệu đàn ông bị trói được treo lơ lửng chuyển qua đưa lại rất cấp tốc phía mặt phải sân khấu. Thương hiệu sát thủ cận vệ số 1 bước ra, là 1 cô gái khá xinh đẹp, khuôn mặt lạnh băng,đi ra từ phía mặt trái sân khấu.Trên loa bắt đầu đọc lí lịch, ưu điểm của sát thủ. Cô gái bước đến cái máy laptop, trên màn hình lớn bắt đầu hiện lên những chữ số chằng chịt. Cô nàng sát thủ cận vệ mất 15p để phá tường lửa, mã hóa và làm nhiễu sóng. Thứ này đòi hỏi trí thông minh và kĩ thuật máy tính rất cao. Sau thời điểm thể hiện xong. Cô gái cầm lên 1 khẩu súng màu đen được đặt sẵn trên bàn nhắm bắn tên đàn ông sẽ bị trói chặt treo lơ lửng kia. Cả người anh ta bị đưa qua trái phải liên tục ko ngừng nghỉ khiến mang đến rất khó nhắm bắn. Ở nhiệm vụ này đòi hỏi sự nhanh nhạy và tài thiện xạ của thương hiệu sát thủ cận vệ. Càng bắn trúng chỗ hiểm thì càng xuất sắc. Cô gái nhắm bắn, 1 viên đạn cất cánh đi xuyên thẳng vào tim anh ta. Tiếp theo đó 1 đám người đàn ông khổng lồ cao khoảng 25 tên ùa ra sân khấu, cô nàng liên giơ cước thể hiện võ nghệ của mình. Sau 15p đánh nhu mấy thương hiệu đó đã nằm lăn xuống sàn. 1 người đàn ông mặc vest tiến lên bục đặt bên cạnh sân khấu, bắt đầu chỉ dẫn giá khởi điểm. Những vị khách phía dưới giơ bảng lên đấu giá và cuối cùng là được bán cho 1 người đàn ông chuyên buôn bán vũ khí có tiếng ở đất Hong Kong.Tiếp tục những tên sát thủ kia rời khỏi thể hiện bản lĩnh. Từng tên từng thương hiệu 1, Nhược Vi là người cuối cùng. Lăng Khiên trên thọ từ nãy h quan liêu sát nhưng mà vẫn chưa được hài lòng lắm vs những thương hiệu sát thủ cận vệ vừa ra.Tới lượt Nhược Vi, cô bị tên áo đen đẩy mạnh ra sảnh khấu, khiến cô mém chúi đầu té. Cô chuyển mắt nhìn xuống phía dưới, ai cũng chuyên chú nhìn cô. Lăng Khiên bỗng khá giật mình lúc nhìn thấy cô nàng sát thủ vừa đc đưa ra. 1 cô gái có khuôn mặt diễm lệ, đường nét thanh tú, song mắt nâu to tròn, nước domain authority trắng sứ. Thật là 1 mỹ nhân động lòng người. Khiến đến những thương hiệu đàn ông phía dưới ồ lên 1 tiếng đầy khiếp người. Anh cảm thấy cô gái cơ có gì đó rất thân quen thuộc, bất giác tim anh rung lên mà lần cuối nó rung lên như thế là 11 năm về trước. Nhược Vi bước ra chính giữa sân khấu, cô tự dằn lòng "Đã tự đưa đầu vào hang cọp rồi thì ko thể chui ra". Cô ngồi xuống cái máy tính xách tay khi nãy, 1 dãy các chữ số chằng chịt lại hiện ra. Đối vs thiên tài máy tính như Nhược Vi thì chuyện này quá dễ dàng. Cô lướt cấp tốc những ngón tay trên bàn phím, tốc độ cực cao. Sau 3p, Nhược Vi đã phá được tường lửa, mã hoá và làm nhiễu sóng 1 cách hoàn hảo trong những lúc những sát thủ cận vệ cơ phải mất tới 15p.Cô bước tới cầm cây súng lên, muốn bắn đc chỗ chí mạng trên người đàn ông cơ ko quá khó. Tuy nhiên là từ trước đến h cô chỉ tập luyện bằng bảng người giả thôi, cùng lắm là những nhỏ heo treo lơ lửng chuyển qua gửi lại chứ ko phải là người thật như vậy. Mặc dù cô đã từng thấy cảnh giết người rất nhiều ở tổ chức nhưng mà cô cũng ko muốn tự tay giết người.Nhược Vi cầm súng khá run 1 chút,bây h nếu cô ko bắn thì sẽ ko đấu giá nữa nếu ko đấu giá nữa thì sẽ bị bắt trả về Anh mà trở về đó thì cha cô sẽ lột xác cô ra vì tội trốn đi mất.Nhược Vi đành nhắm mắt mà bắn thôi.Trúng đc chỗ nào thì trúng.Cô bắt đầu bóp cò,viên đạn bay thẳng vào người đàn ông trúng ngay lập tức chỗ"rất rất hiểm"của ng đó.Nhược Vi mở mắt ra,há hốc mồm. Cô muốn nhắm tới chỗ chí mạng thôi mà,ai ngờ lại trúng vào chỗ vô cùng hiểm của tên đó chứ. Phía dưới sân khấu im bặt trợn mắt nhìn cô. Ngay cả mắt của người chủ trì buổi đấu giá cũng như muốn rớt ra ngoài. Lăng Khiên ngồi trên lầu bật cười 1 tiếng"Sát thủ này thật thú vị".
Chương trước
Mục lục
Chương sau
Vị Hôn Thê trinh sát Của Tôi
Jih


Xem thêm: Hướng Và Giờ Xuất Hành Đẹp Tết Quý Mão 2023 Cho 12 Con Giáp, Giờ Đẹp, Hướng Tốt Xuất Hành Mùng 1 Tết Quý Mão

Vị Hôn Thê sát thủ Của Tôi - Jihhttps://mailinhschool.edu.vn/story.php?story=vi_hon_the_sat_thu_cua_toi__jih
*