MATLAB là ngữ điệu lập trình, do doanh nghiệp Math
Works thiết kế. Mặc dù được trở nên tân tiến như một ngữ điệu lập trình toán học giúp người tiêu dùng tiếp cận với đại số cao cấp và xử lý hình ảnh, MATLAB cũng rất được đông đảo các nhà khoa học, kĩ sư và lập trình viên trong nghành nghề xử lý hình hình ảnh và vận dụng trí tuệ tự tạo sử dụng. MATLAB cho phép tính toán số cùng với ma trận, vẽ vật thị hàm số giỏi biểu đồ gia dụng thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người tiêu dùng và link với phần đông chương trình máy tính xách tay viết bên trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.MATLAB được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghề , những lĩnh vực khác biệt , chính vì vậy mà các hàm vào MATLAB cũng tương đối nhiêu . Sau đây mình sẽ reviews một vài hàm về thiết bị thị đơn giản và dễ dàng và phổ biến trong MATLAB

1 ) Hàm Plot - Vẽ các điểm và con đường trong khía cạnh phẳng(2D)

Phần lớn các câu lệnh để vẽ vật thị trong mặt phẳng hầu hết là lệnh plot. Lệnh plot vẽ đồ dùng thị của một mảng dữ liệu trong một hệ trục tương thích và nối các điểm bởi đường thẳng.Bạn đã xem: Vẽ các đồ thị vào matlab

Ví dụ :

x=linspace(0,2*pi,30); // Hàm linspace là mang 30 điểm cách đều nhau trong khoảng từ 0 -> 2piy=sin(x);plot(x,y);

Đồ thị cảm nhận được hiển thi trên cửa sổ figure
*

Chúng ta cũng hoàn toàn có thể vẽ những đồ thị bằng phương pháp thêm

z=cos(x);plot(x,y,x,z);

Nếu đổi khác trật tự những đối số đồ thị đang xoay một góc 90

plot(y,x,z,x);**

MATLAB mặc định mặt đường vẽ là đường liền, không tiến công dấu, màu xanh da trời da trời.Ta có thể thay đổi kiểu đường vẽ và lưu lại lên vật dụng thị bằng phương pháp đưa vào một trong những đối số thiết bị ba. Những đối số tùy lựa chọn này là một trong những xâu kí tự, có thể chứa một hoặc nhiều hơn theo bảng bên dưới đây.

Bạn đang xem: Vẽ nhiều đồ thị trong matlab

Kí tự
Màu
Kí tự
Đánh dấu
Kí tự
Kiểu nét Vẽ
bxanh da trời.chấm-nét liền
gxanh lá câyovòng tròn:nét chấm
rđỏxdấu x-.nét gạch - chấm
cxanh domain authority trời nhạt+dấu +--nét đứt
mđỏ tím*dấu hoa thị-nét liền
yvàngshình vuông
kđendhình thoi
wtrắng^tam giác phía xuống
vtam giác hướng lên
tam giác phía trái
vpsao năm cánh
hsao sáu cánh
Ví dụ:

plot(x,y,"m*",x,y,"b--")


*

Ðộ rộng của đường vẽ (lines) được xác minh kèm với biểu thị Linewidth vào lệnh plot. Ðộ rộng con đường vẽ được mặc định là 0.5 point ~ 1/72 inch.Chiều cao của dấu (marker) được xác minh kèm với biểu hiện Markersize vào lệnh plot. độ cao của vết được mặc định là 6 point.

Ví dụ:

plot(x,y,"p-","linewidth",4,"markersize",6)

Lệnh grid on vẫn thêm mặt đường lưới vào trang bị thị hiện tại tại. Lệnh grid off xóa sổ các nét này.Ta có thể đưa tên trục x, y cùng tên của thiết bị thị vào hình vẽ nhờ những lệnh xlabel và ylabel. Lệnh title sẽ cấp dưỡng đồ thị tiêu đề ngơi nghỉ đỉnh.Dòng chú thích được chuyển vào thứ thị dựa vào hàm legend. Trong legend thì màu cùng kiểu của mỗi các loại đường tương xứng với các đường đó trên vật dụng thị.

Ví dụ:

x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);z=cos(x); plot(x,y,"mx-",x,z,"bp--")grid onxlabel("x")ylabel("y")title("do thi đắm say sin va cos")legend ("y = sinx","z =cosx")


*

Ta có thể thêm nét vẽ vào thiết bị thị đã gồm sẵn bằng phương pháp dùng lệnh hold. Khi dùng lệnh hold on, MATLAB không loại bỏ đi hệ trục đã tồn tại trong những khi lệnh plot mới đang được thực hiện, cố gắng vào đó, nó thêm đường cong mới vào hệ trục hiện tại tại.Tuy nhiên, nếu dữ liệu không cân xứng hệ trục tọa độ cũ, thì trục được chia lại. Cần sử dụng lệnh hold off sẽ vứt đi hành lang cửa số figure bây giờ và ráng vào bằng một vật dụng thị mới.Lệnh hold không có đối số sẽ bật tắt chức năng của chế độ tùy chỉnh hold trước đó

Ví dụ

x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);z=cos(x);plot(x,y);

Hình vẽ sẽ chỉ ra trên cửa sổ figure

hold onplot(x,z,"m")

Sẽ vẽ thêm một đồ thị khác vào cùng cửa sổ figure

hold off

Lệnh subplot(m,n,p) chia hành lang cửa số hiện trên thành một ma trận m x n khoảng chừng để vẽ đồ thị, cùng chọn p là cửa sổ hoạt động. Những đồ tỉnh thành phần được viết số từ trái qua phải, từ bên trên xuống dưới, sau đó đến hàng thiết bị hai
Ví dụ:

subplot(2,2,1)plot(x,y)subplot(2,2,2)plot(y,x)subplot(2,2,3)plot(x,z)subplot(2,2,4)plot(z,x)


*

2) Hàm plot3 - Vẽ điểm và đường trong không gian

Hàm plot3 được cho phép vẽ các điểm và con đường trong không gian. Ngoài bài toán có thêm trục z, cách thực hiện hàm này giống như cách thực hiện hàm plot.View(): a là góc phương vị tính bởi độ ngược hướng kim đồng hồ thời trang từ phía âm của trục y. Quý giá mặc định của a là -37.5 độ. B là ánh mắt tính bằng độ xuống khía cạnh phẳng x, y. Quý giá mặc định của b là 30 độ. Khi biến hóa các cực hiếm a cùng b sẽ quan sát được mẫu vẽ dưới những góc độ khác nhau.

Ví dụ :

t=linspace(0,10*pi);subplot(1,2,1);plot3(sin(t),cos(t),t);xlabel("sint");ylabel("cost");title("helix");subplot(1,2,2);plot3(sin(t),cos(t),t);view();xlabel("sint");ylabel("cost");title("helix")


*

3) những hàm vẽ loglog, semilogx với semilogy vẽ các đường trong phương diện phẳng

loglog: tương tự như như plot nhưng lại thang phân chia là logarithm cho cả hai trục.semilogx: tương tự như plot tuy vậy thang phân tách của trục x là logarithm còn thang chia trục y là con đường tính.semilogy: tựa như như plot nhưng mà thang chia của trục y là logarithm còn thang phân chia của trục x là tuyến đường tính.
MATLAB không tồn tại các hàm vẽ tương xứng với loglog, semilogx, semilogy trong ko gian.Vì vậy, mong vẽ với hệ tọa độ logarithm trong không khí 3D, ta phải thực hiện hàm plot3.Chế độ tuyến đường tính luôn luôn được mang định. Ðể thay đổi tỷ lệ trên các trục sang tỷ lệ logarithm, ta cần sử dụng lệnh:set(gca,’Xscale’,’log’)

4) Pie Chart

Ðể vẽ vật dụng thị bánh trong khía cạnh phẳng ta sử dụng hàm pie, còn ao ước vẽ trong ko gian, ta dùng hàm pie3. Cùng với cú pháp pie(V) .Trong đó V là vectơ đựng các bộ phận được trình bày trên đồ gia dụng thị bánh.Thứ tự phân chia trên vật thị bánh ngược chiều kim đồng hồ
Muốn tách phần phân chia nào đó thoát ra khỏi đồ thị thì ta phân phối hàm pie một vectơ nữa có cùng size với vectơ được biểu thị ở trên. Thành phần của vectơ này tương ứng với phần cần tách bóc ra khỏi đồ dùng thị thì ta cho giá trị không giống 0, thành phần tương ứng với phần không bóc ra ta đến giá trị bởi 0.

Ví dụ :Trong một thành phầm hoàn thiện gồm 5 chi tiết của phân xưởng A, 12 chi tiết của phân xưởng B, 15 chi tiết của phân xưởng C cùng 20 chi tiết của phân xưởng D. Ta diễn đạt số phần trăm cụ thể của mỗi phân xưởng trong sản phẩm hoàn thiện đó trên thiết bị thị bánh bằng hàm pie như sau:

subplot(2,1,1)pie()subplot(2,1,2)pie(,)pie(,"xuong A","xuong B","xuong C","xuong D")


5) Đồ thị cột - Bar chart

Hàm bar với bar3 có thể chấp nhận được vẽ vật dụng thị trong phương diện phẳng cùng trong ko gian.Hàm barh và hàm barh3 chất nhận được vẽ đồ dùng thị cột nằm theo chiều ngang trong khía cạnh phẳng cùng trong không gian.

Cú pháp : bar(Vx, Vy, kích thước)Ví dụ: Vẽ thứ thị cột với các số liệu:| X | Y || -------- | -------- || 2 | 7.5 || 3 | 5.2 || 4 | 3 |

bar(,,0.4)


Nếu ta không chuyển vào những giá trị của X, tức là trong hàm bar vừa áp dụng ta bỏ , thì MATLAB vẫn mặc định các giá trị của X là . Trong trường đúng theo Vy là ma trận thì số đội cột thiết yếu bằng size của vectơ Vx.

Ví dụ: bộc lộ đồ thị cột với những số liệu sau:| X | Y || -------- | -------- || 1 | 7.5 || | 6 || | 4 || 3 | 5.2 || | 3 || | 5 |

bar(,,0.4)


6)Vẽ những mặt xuất phát điểm từ một ma trận bằng những lệnh mesh, meshz, meshc,waterfall

MATLAB định nghĩa bề mặt lưới bằng các điểm theo hướng trục z ở trên phố kẻ ô hình vuông trên phương diện phẳng x - y. Nó chế tác lên chủng loại một trang bị thị bằng phương pháp ghép các điểm sát bên với các đường thẳng. Tác dụng là nó trông như 1 mạng lưới tấn công cá với các mắc lưới là những điểm dữ liệu. Đồ thị lưới này thường xuyên được sử dụng để quan sát đông đảo ma trận bự hoặc vẽ phần nhiều hàm có hai biến.Bước trước tiên là đưa ra đồ thị lưới của hàm hai vươn lên là z = f(x,y), khớp ứng với ma trận X và Y chứa các hàng và các cột lặp đi lặp lại, MATLAB cung cấp hàm meshgrid cho mục đích này: = meshgrid (x,y): sản xuất một ma trận X, mà các hàng của nó là phiên bản sao của vetơ x, với ma trận Y có các cột của chính nó là phiên bản sao của vectơ y. Cặp ma trận này kế tiếp được thực hiện để mong lượng hàm nhị biến thực hiện đặc giám sát học về mảng của MATLAB.

x=-2:0.5:2;y=-2:1:2;=meshgrid(x,y)Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2)subplot(1,2,1)mesh(X,Y,Z)xlabel("x")ylabel("y")zlabel("z")title("ve mat voi lenh mesh")subplot(1,2,2)meshc(X,Y,Z)xlabel("x")ylabel("y")zlabel("z")title("ve mat voi lenh meshc")


Vẽ những mặt được đánh bóng xuất phát điểm từ một ma trận bằng những lệnh surf, surfc
Lệnh surfc (X,Y,Z): vẽ phương diện có các đườn contour phía dưới.Lệnh surfl (X,Y,Z,s): vẽ mặt bao gồm bóng sáng. Đối số s xác lý thuyết của mối cung cấp sáng trên bề mặt vẽ. S là một vectơ tuỳ chọn trong hệ toạ độ decac tốt trong toạ độ cầu. Nếu như không khai báo giá trị mang định của s là 45o theo hướng kim đồng hồ từ vị trí người quan sát.Khi vẽ vật dụng thị ta bao gồm thể thay đổi một số điểm sáng của vật dụng thị như tỉ lệ trên những trục, giá trị giới hạn của các trục, màu cùng kiểu con đường cong đồ thị, hiển thị legend…ngay bên trên figure bằng cách vào thực đơn tools rồi vào mục axes properties, line properties xuất xắc show legend…Ví dụ

x=-2:0.5:2;y=-2:1:2;=meshgrid(x,y);Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);surf(X,Y,Z)colormap(hot)

Ta rất có thể tạo những lưới hơn để sở hữu một mặt mịn hơn:

x=-2:0.2:2;y=-2:0.4:2;=meshgrid(x,y);Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);surf(X,Y,Z)colormap(cool)


x = 0:0.05:(20-4);%Tao có x voi cac phan tu tu 0 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.05y = cos(x)-2*sin(x);%Tao sở hữu yplot(x,y,"bo:","Line
Width",3,"Marker
Size",5) %Ve bởi thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y, nét vẽ: width 3, danh dau hinh tron kích thước 5, mau xanh lam title("Do thi hinh sin"); %ten bởi thixlabel("Thoi gian"); %chu thich truc xylabel("Gia tri"); %chu thich truc ygrid on %bat luoi
1.2. Lấy một ví dụ 2: Vẽ 2 thứ thị trong một trục tọa độ

x = 0:pi/100:(4+1)*pi;%Tao với x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi*100y = sin(x);%Tao sở hữu yz=cos(x);%Tao mang zplot(x,z,"y",x,y,"g","Line
Style","-.","Line
Width",3)%Ve do thi tu cac gia tri trong có x va z voi mau vang va % vì chưng thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y voi mau xanh la trong cung 1 cua so % net -. Vì chưng rong 3grid %thay doi trang thai luoixlabel("X"),ylabel("Y") %chu thich truc x, ytitle("Graph sin(x) & cos(x)") %ten vì thiaxis(); %tao truc toa vày hien thi

1.3. Lấy một ví dụ 3: Vẽ 3 đồ thị trong một trục tọa độ

x = 1:0.5:20-4;%Tao với x voi cac phan tu tu 1 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.5y1 = sin(x)+cos(x);%Tao với y1y2 = sin(x)-2*cos(x);%tao mang y2y3 = sin(x)+2*cos(x);%tao sở hữu y3plot(x,y1,"r+:",x,y2,"g*-",x,y3,"yo-") %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong mang x va y1 voi mau do, net ve :, danh dau + va %Ve do thi tu cac gia tri trong với x va y2 voi mau xanh la, net ve -, danh dau * va % Ve do thi tu cac gia tri trong mang x va y3 voi mau vang, net ve -, danh dau o%Trong cung 1 cua sogrid on %bat luoi
1.4. Lấy một ví dụ 4: Vẽ những đồ thị trong một cửa sổ

clear all %xoa bienx=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao với y1 y2=cos(x);%Tao có y2y3=sin(x)+cos(x);%Tao với y3 subplot(3,1,1)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 khoang de ve vày thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y3,"g") %Ve vày thi tu cac gia tri trong với x va y3, net ve sầu mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(3,1,2)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 vùng de ve do thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"y") %Ve bởi thi tu cac gia tri trong có x va y2, net ve mau vanggrid on; %Bat luoi subplot(3,1,3)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 khoang de ve do thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y1,"b") %Ve vày thi tu cac gia tri trong có x va y1, net ve mau xanh lamgrid on; %Bat luoi
1.5. Lấy một ví dụ 5: Vẽ nhiều đồ thị trong 1 cửa sổ

x=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao có x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao với y1 y2=cos(x);%Tao sở hữu y2y3=tan(x);%Tao có y3y4=sin(x).*sin(x); subplot(2,2,1)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve do thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y1,"b+:","Line
Width",2,"Marker
Size",5) %Ve vị thi tu cac gia tri trong với x va y1, net ve : bởi vì rong 2, danh dau + form size 5, mau xanh lamgrid on; %Bat luoi subplot(2,2,2)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vị thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"r+:","Line
Width",2,"Marker
Size",5) %Ve vì thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y2, net ve : vày rong 2, danh dau + size 5, mau dogrid on; %Bat luoi subplot(2,2,3)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve bởi thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y3,"g+:","Line
Width",2,"Marker
Size",2) %Ve do thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y3, net ve : bởi vì rong 2, danh dau + kích cỡ 2, mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(2,2,4)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve do thi, va chon cua so 4 de veplot(x,y4,"y+:","Line
Width",2,"Marker
Size",5) %Ve bởi thi tu cac gia tri trong với x va y4, net ve : vì rong 2, danh dau + size 5, mau vanggrid on; %Bat luoi
2. Đồ thị thanh

x = 1:12; %Tao có x voi cac phan tu tu 1 den 12y=; %Tao sở hữu ybar(x,y,0.5,"r");% ve do thi thanh tu gia tri x y, mau do, vày rong 0. بينجو اون لاين 5grid %thay doi trang thai luoixlabel("Thang") %Chu thich truc xylabel("Ma so") %chu thich truc ytitle("Nguyen Van Khuong") %ten do thi
3. Đồ thị tròn

%pie plotx=; %Tao sở hữu xtach = %Tao với tach de cat vì chưng thi tron%o cac vi tri tuong ung voi so 1, la 2 vi tri cuoi trong sở hữu x pie(x,tach) %Ve vì thi tron voi cac vi tri cát trong có tach
4. Đồ thị vào tọa độ cực

%polar plott = 0:0.01:(4+1)*pi;%Tao mang t voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01polar(t,abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))) %Ve bởi thi toa bởi vì cuc tu gia tri t va đam mê abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))

4. Đồ thị 3D

4.1. Đồ thị đường 3D

z = 0:pi/50:(4+1)*pi;%Tao sở hữu z voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi/50x=sin(z); %Tao mang xy=cos(z); %Tao với yplot3(x,y,z,"Line
Width",5,"Line
Style","-","Color","b") %Ve vì chưng thi 3d tu cac gia tri trong mang x,y,z, net ve sầu - bởi rong 5, mau xanh lamgrid; %thay doi trang thai luoi
4.2. Đồ thị gồm đường contour

x = -1:0.05:1;%Tao có x voi cac phan tu tu -1 den 1 %moi phan tu cach nhau 0.05y=x; %Tao mang y = meshgrid(x,y); %dinh luoi vez = x.^(3+4)+y.^(2+4); %Tao sở hữu zsurfc(x,y,z,"Edge
Color","b") %Tao be mat 3 chieu teo duong contour ben duoi
4.3. Đồ thị mesh, surf

= meshgrid(-8:0.5:8); %dinh luoi vez = sqrt(x.^(2+4)+y.^(2+4)); %Tao với z subplot(2,2,1); %chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve vày thi, va chon cua so 1 de vesurf(x,y,z,"Edge
Color","r"),title("Ham surf"); %Tao be mat 3 chieu va ten do thicolormap hot %chon kieu to lớn mau cho bởi vì thishading interp %tao bong mang lại be mat subplot(2,2,2);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve do thi, va chon cua so 2 de vemesh(x,y,z,"Edge
Color","b"),title("Ham mesh"); %Ve mat luoi 3d va them ten bởi thisubplot(2,2,3);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve bởi vì thi, va chon cua so 3 de vesurfc(x,y,z,"Edge
Color","y"),title("Ham surf");%Tao be mat 3 chieu teo duong contour va ten do thishading flat %Tao bong be mat kieu flatsubplot(2,2,4);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve do thi, va chon cua so 4 de vemesh(x,y,z,"Edge
Color","c"),title("Ham mesh");%Ve mat luoi 3d va them ten vì thishading flat %Tao bong be mat kieu flat
4.4. Vẽ hình cầu

%ve hinh cau tam (x=2, y=2, z=4) 3so cuoi msv = sphere(50); %Tao 3 mang x,y,z la toa vị cac diem tren hinh causubplot(1,2,1) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 vùng de ve vì chưng thi, va chon cua so 1 de vesurf(x+2,y+2,z+4) %Tao be mat 3dsubplot(1,2,2) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 vùng de ve vì chưng thi, va chon cua so 2 de vemesh(x+2,y+2,z+4)%Ve mat luoi 3d
4.5. Vẽ hình trụ

subplot(1,2,1) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 khoang de ve bởi vì thi, va chon cua so 1 de vecylinder() %Ve hinh trusubplot(1,2,2) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 khoang de ve bởi thi, va chon cua so 2 de vecylinder() %Ve hinh tru
MATLAB là ngữ điệu lập trình, do doanh nghiệp Math
Works thiết kế. Mặc dù được cách tân và phát triển như một ngôn từ lập trình toán học tập giúp người tiêu dùng tiếp cận với đại số thời thượng và cách xử lý hình ảnh, MATLAB cũng rất được đông đảo các nhà khoa học, kĩ sư cùng lập trình viên trong lĩnh vực xử lý hình hình ảnh và vận dụng trí tuệ nhân tạo sử dụng. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ dùng thị hàm số tốt biểu đồ thông tin, triển khai thuật toán, tạo các giao diện người tiêu dùng và links với hầu như chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn từ lập trình khác.MATLAB được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghề , các lĩnh vực khác nhau , cũng chính vì vậy mà những hàm vào MATLAB cũng khá nhiêu . Sau đây mình sẽ giới thiệu một vài ba hàm về vật dụng thị dễ dàng và đơn giản và thịnh hành trong MATLAB

1 ) Hàm Plot - Vẽ các điểm và mặt đường trong mặt phẳng(2D)

Phần lớn các câu lệnh để vẽ thiết bị thị trong khía cạnh phẳng hầu như là lệnh plot. Lệnh plot vẽ thiết bị thị của một mảng dữ liệu trong một hệ trục phù hợp và nối các điểm bằng đường thẳng.

Ví dụ :

x=linspace(0,2*pi,30); // Hàm linspace là rước 30 điểm cách đều nhau trong vòng từ 0 -> 2piy=sin(x);plot(x,y);

Đồ thị cảm nhận được hiển thi trên hành lang cửa số figure
*
Chúng ta cũng hoàn toàn có thể vẽ những đồ thị bằng phương pháp thêm

z=cos(x);plot(x,y,x,z);

Nếu đổi khác trật tự những đối số đồ dùng thị sẽ xoay một góc 90

plot(y,x,z,x);**

MATLAB mặc định mặt đường vẽ là đường liền, không đánh dấu, màu xanh da trời.Ta gồm thể thay đổi kiểu mặt đường vẽ và khắc ghi lên vật dụng thị bằng cách đưa vào một đối số máy ba. Các đối số tùy chọn này là 1 trong xâu kí tự, hoàn toàn có thể chứa một hoặc nhiều hơn nữa theo bảng bên dưới đây.

Xem thêm: Phim vẫn cứ thích em - vẫn cứ thích em htv3 lồng tiếng

Kí tự
Màu
Kí tự
Đánh dấu
Kí tự
Kiểu nét Vẽ
bxanh da trời.chấm-nét liền
gxanh lá câyovòng tròn:nét chấm
rđỏxdấu x-.nét gạch ốp - chấm
cxanh da trời nhạt+dấu +--nét đứt
mđỏ tím*dấu hoa thị-nét liền
yvàngshình vuông
kđendhình thoi
wtrắng^tam giác hướng xuống
vtam giác hướng lên
tam giác phía trái
vpsao năm cánh
hsao sáu cánh
Ví dụ:

plot(x,y,"m*",x,y,"b--")

*
Ðộ rộng lớn của mặt đường vẽ (lines) được xác minh kèm với biểu lộ Linewidth trong lệnh plot. Ðộ rộng đường vẽ được khoác định là 0.5 point ~ 1/72 inch.Chiều cao của lốt (marker) được xác minh kèm với miêu tả Markersize trong lệnh plot. Chiều cao của dấu được khoác định là 6 point.

Ví dụ:

plot(x,y,"p-","linewidth",4,"markersize",6)

Lệnh grid on sẽ thêm mặt đường lưới vào thứ thị hiện nay tại. Lệnh grid off xóa bỏ các đường nét này.Ta hoàn toàn có thể đưa thương hiệu trục x, y với tên của trang bị thị vào hình vẽ nhờ các lệnh xlabel cùng ylabel. Lệnh title sẽ thêm vào đồ thị tiêu đề sinh hoạt đỉnh.Dòng chú thích được đưa vào vật thị nhờ hàm legend. Trong legend thì màu với kiểu của mỗi loại đường phù hợp với các đường đó trên đồ vật thị.

Ví dụ:

x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);z=cos(x); plot(x,y,"mx-",x,z,"bp--")grid onxlabel("x")ylabel("y")title("do thi say đắm sin va cos")legend ("y = sinx","z =cosx")

*
Ta có thể thêm nét vẽ vào vật dụng thị đã tất cả sẵn bằng phương pháp dùng lệnh hold. Khi sử dụng lệnh hold on, MATLAB không vứt đi hệ trục vẫn tồn tại trong lúc lệnh plot mới đang rất được thực hiện, gắng vào đó, nó thêm con đường cong new vào hệ trục hiện tại tại.Tuy nhiên, nếu tài liệu không cân xứng hệ trục tọa độ cũ, thì trục được phân chia lại. Dùng lệnh hold off sẽ bỏ đi cửa sổ figure hiện tại và vậy vào bằng một đồ thị mới.Lệnh hold không tồn tại đối số sẽ bật và tắt chức năng của chế độ thiết lập hold trước đó

Ví dụ

x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);z=cos(x);plot(x,y);

Hình vẽ sẽ chỉ ra trên cửa sổ figure

hold onplot(x,z,"m")

Sẽ vẽ thêm 1 đồ thị không giống vào cùng cửa sổ figure

hold off

Lệnh subplot(m,n,p) chia hành lang cửa số hiện tại thành một ma trận m x n khoảng chừng để vẽ vật thị, và chọn p là hành lang cửa số hoạt động. Những đồ đô thị phần được đặt số từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, tiếp nối đến hàng máy hai
Ví dụ:

subplot(2,2,1)plot(x,y)subplot(2,2,2)plot(y,x)subplot(2,2,3)plot(x,z)subplot(2,2,4)plot(z,x)

*

2) Hàm plot3 - Vẽ điểm và đường trong ko gian

Hàm plot3 chất nhận được vẽ các điểm và con đường trong ko gian. Ngoài vấn đề có thêm trục z, cách áp dụng hàm này giống như cách sử dụng hàm plot.View(): a là góc vị trí tính bằng độ trái chiều kim đồng hồ từ phía âm của trục y. Giá trị mặc định của a là -37.5 độ. B là mắt nhìn tính bởi độ xuống khía cạnh phẳng x, y. Cực hiếm mặc định của b là 30 độ. Khi chuyển đổi các giá trị a cùng b sẽ quan sát được hình mẫu vẽ dưới những góc độ khác nhau.

Ví dụ :

t=linspace(0,10*pi);subplot(1,2,1);plot3(sin(t),cos(t),t);xlabel("sint");ylabel("cost");title("helix");subplot(1,2,2);plot3(sin(t),cos(t),t);view(<10,35>);xlabel("sint");ylabel("cost");title("helix")

*

3) những hàm vẽ loglog, semilogx với semilogy vẽ những đường trong khía cạnh phẳng

loglog: giống như như plot cơ mà thang phân tách là logarithm cho cả hai trục.semilogx: tương tự như như plot nhưng mà thang chia của trục x là logarithm còn thang chia trục y là đường tính.semilogy: giống như như plot mà lại thang chia của trục y là logarithm còn thang phân tách của trục x là con đường tính.
*
*
MATLAB không có các hàm vẽ tương ứng với loglog, semilogx, semilogy trong không gian.Vì vậy, mong vẽ cùng với hệ tọa độ logarithm trong không khí 3D, ta phải sử dụng hàm plot3.Chế độ tuyến tính luôn được mặc định. Ðể thay đổi tỷ lệ trên những trục sang tỷ lệ logarithm, ta cần sử dụng lệnh:set(gca,’Xscale’,’log’)

4) Pie Chart

Ðể vẽ đồ vật thị bánh trong khía cạnh phẳng ta sử dụng hàm pie, còn ước ao vẽ trong không gian, ta dùng hàm pie3. Cùng với cú pháp pie(V) .Trong kia V là vectơ đựng các thành phần được thể hiện trên đồ dùng thị bánh.Thứ tự phân chia trên trang bị thị bánh ngược hướng kim đồng hồ
Muốn tách phần chia nào đó ra khỏi đồ thị thì ta sản xuất hàm pie một vectơ nữa tất cả cùng kích cỡ với vectơ được thể hiện ở trên. Phần tử của vectơ này tương xứng với phần cần tách ra khỏi đồ thị thì ta cho giá trị không giống 0, phần tử tương ứng với phần không tách ra ta mang lại giá trị bởi 0.

Ví dụ :Trong một sản phẩm hoàn thiện bao gồm 5 cụ thể của phân xưởng A, 12 cụ thể của phân xưởng B, 15 cụ thể của phân xưởng C cùng 20 chi tiết của phân xưởng D. Ta miêu tả số phần trăm cụ thể của từng phân xưởng trong sản phẩm hoàn thiện đó trên đồ vật thị bánh bởi hàm pie như sau:

subplot(2,1,1)pie(<5 12 15 20>)subplot(2,1,2)pie(<5 12 15 20>,<0 0 0 1>)pie(<5 12 15 20>,"xuong A","xuong B","xuong C","xuong D")

*

5) Đồ thị cột - Bar chart

Hàm bar với bar3 được cho phép vẽ thứ thị trong khía cạnh phẳng với trong không gian.Hàm barh với hàm barh3 được cho phép vẽ đồ vật thị cột nằm theo chiều ngang trong mặt phẳng cùng trong ko gian.

Cú pháp : bar(Vx, Vy, kích thước)Ví dụ: Vẽ trang bị thị cột với những số liệu:| X | Y || -------- | -------- || 2 | 7.5 || 3 | 5.2 || 4 | 3 |

bar(<2 3 4>,<7.5 5.2 3>,0.4)

*

Nếu ta không chuyển vào những giá trị của X, tức là trong hàm bar vừa sử dụng ta bỏ <2 3 4>, thì MATLAB vẫn mặc định các giá trị của X là <1 2 3>. Trong trường phù hợp Vy là ma trận thì số team cột bao gồm bằng size của vectơ Vx.

Ví dụ: biểu đạt đồ thị cột với các số liệu sau:| X | Y || -------- | -------- || 1 | 7.5 || | 6 || | 4 || 3 | 5.2 || | 3 || | 5 |

bar(<1 3>,<7.5 6 4;5.2 3 5>,0.4)

*

6)Vẽ các mặt từ 1 ma trận bằng các lệnh mesh, meshz, meshc,waterfall

MATLAB định nghĩa bề mặt lưới bằng những điểm theo phía trục z ở trê tuyến phố kẻ ô hình vuông trên khía cạnh phẳng x - y. Nó tạo nên lên mẫu mã một đồ thị bằng cách ghép các điểm bên cạnh với những đường thẳng. Kết quả là nó trông như một mạng lưới đánh cá với những mắc lưới là những điểm dữ liệu. Đồ thị lưới này thường xuyên được áp dụng để quan liêu sát đầy đủ ma trận mập hoặc vẽ số đông hàm có hai biến.Bước thứ nhất là giới thiệu đồ thị lưới của hàm hai thay đổi z = f(x,y), khớp ứng với ma trận X với Y chứa những hàng và những cột lặp đi lặp lại, MATLAB cung cấp hàm meshgrid cho mục tiêu này: = meshgrid (x,y): chế tạo ra một ma trận X, mà các hàng của chính nó là bản sao của vetơ x, với ma trận Y có các cột của chính nó là bạn dạng sao của vectơ y. Cặp ma trận này kế tiếp được thực hiện để ước lượng hàm hai biến thực hiện đặc đo lường học về mảng của MATLAB.

Để vẽ mặt phẳng ta sử dụng các hàm:mesh (X,Y,Z): nối những điểm cùng với nhau vào một lưới chữ nhật.meshc (X,Y,Z): vẽ các đường contour bên dưới đồ thị.meshz (X,Y,Z): vẽ các đường thẳng đứng viền quanh thiết bị thị.waterfall X,Y,Z): vẽ mặt với hiệu ứng như thác đổ.Ví dụ: Vẽ mặt xác minh bởi phương trình: z(x, y)xe^(-x^2) ^(-y^2)

x=-2:0.5:2;y=-2:1:2;=meshgrid(x,y)Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2)subplot(1,2,1)mesh(X,Y,Z)xlabel("x")ylabel("y")zlabel("z")title("ve mat voi lenh mesh")subplot(1,2,2)meshc(X,Y,Z)xlabel("x")ylabel("y")zlabel("z")title("ve mat voi lenh meshc")

*
*

Vẽ các mặt được tô bóng xuất phát từ một ma trận bằng các lệnh surf, surfc
Lệnh surfc (X,Y,Z): vẽ khía cạnh có các đườn contour phía dưới.Lệnh surfl (X,Y,Z,s): vẽ mặt gồm bóng sáng. Đối số s xác lý thuyết của nguồn sáng trên mặt phẳng vẽ. S là 1 trong vectơ tuỳ lựa chọn trong hệ toạ độ decac hay trong toạ độ cầu. Nếu như không khai báo giá trị khoác định của s là 45o theo chiều kim đồng hồ thời trang từ vị trí fan quan sát.Khi vẽ đồ thị ta có thể biến đổi một số đặc điểm của trang bị thị như tỉ lệ thành phần trên những trục, giá trị giới hạn của các trục, màu và kiểu đường cong trang bị thị, hiển thị legend…ngay bên trên figure bằng cách vào thực đơn tools rồi vào mục axes properties, line properties hay show legend…Ví dụ

x=-2:0.5:2;y=-2:1:2;=meshgrid(x,y);Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);surf(X,Y,Z)colormap(hot)

Ta rất có thể tạo các lưới hơn để sở hữu một phương diện mịn hơn:

x=-2:0.2:2;y=-2:0.4:2;=meshgrid(x,y);Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);surf(X,Y,Z)colormap(cool)