VDict is now available on mobile phones. Point your mobile phone"sbrowser to t.vdict.com to get startedVDict (Vietnamese Dictionary) is the best andtotally free Vietnamese-English-French Online DictionaryYou can perform lookup for a word in all dictionariessimultaneously. VDict currently supports 9 dictionaries:


Bạn đang xem: Tra cứu từ điển anh việt

Vietnamese-English dictionaryEnglish-Vietnamese dictionaryVietnamese-French dictionaryFrench-Vietnamese dictionaryVietnamese dictionary (Vietnamese to Vietnamese)English-English dictionary (Wordnet)Free Online Dictionary Of Computing (FOLDOC)Chinese Vietnamese dictionary You can also browse for words
English to Vietnamese and Vietnamese to English machine translation
Wildcards _ (single character matching) and ^(multiple characters matching) are supported
Audio pronunciation and phonetic transcription for English words
If the word you are looking for cannot be found due to a typo,VDict will suggest the most similar words.English-Vietnamese & Vietnamese-EnglishtranslationVDict is the first website on the Internetoffering Vietnamese-English machine translation serviceTranslate paragraphs of up to 200 characters at a time
Automatically detects the language (Vietnamese/English)
Tu dien Anh - Phap - Viet -Han
VDict da co phien ban danh cho mobile. Hay vao t.vdict.combang browser tren dien thoai di dong cua banTu dien Anh Phap Viet truc tuyen VDict la bo tudien tieng Viet truc tuyen mien phi tot nhat
Ban co the tra mot luc tat ca cac tu dien. Hien nay VDictho tro 9 bo tu dien:Tu dien Anh-VietTu dien Viet-AnhTu dien Viet-PhapTu dien Phap-Viet Tu dien tieng Viet (Viet Nam - Viet Nam)Tu dien tieng Anh (Anh-Anh, Wordnet)Tu dien tin hoc (FOLDOC)Tu dien Han VietBan cung co the duyet danh sach tat ca cac tu theo van chu cai
Ban co the dung wildcard _ (cho 1 ky tu) va ^(thay the nhieu ky tu)Phat am mau cho cac tu tieng Anh
Neu tu ban tra khong duoc tim thay, VDict se goi ycho ban nhung tu giong nhat
Dich tu dong Anh VietVDict la website dau tien tren Internet cung capdich vu dich tu dong Anh VietDich cac doan van dai toi 200 ki tu
Qua trinh dich duoc thuc hien tren may chu cua chung toi, khong yeucau phan mem hay CPU de xu ly tren may cua ban
Tu dong nhan dien ngon ngu (tieng Anh/tieng Viet)
Từ điển Anh - Pháp - Việt- Hán
VDict đã có phiên bản dành chomobile. Hãy vào t.vdict.com bằngbrowser trên điện thoại di độngcủa bạnTừ điển Việt - Anh - Pháptrực tuyến VDict là bộ từđiển tiếng Việt online miễnphí tốt nhất
Bạn có thể tra một lúc tấtcả các từ điển. Hiện nay VDicthỗ trợ 9 bộ từ điển:Từ điển Việt-AnhTừ điển Anh-ViệtTừ điển Việt-PhápTừ điển Pháp-ViệtTừ điển tiếng Việt(Việt Nam-Việt Nam)Từ điển tiếng Anh (Anh-Anh,Wordnet)Từ điển tin học (FOLDOC)Từ điển Hán Việt Bạn cũng có thể duyệt danh sáchtất cả các từ theo vần chữ cái
Bạn có thể dùng wildcard _(cho một kí tự) và ^ (thaythế nhiều kí tự)Phát âm mẫu cho các từ tiếng Anh
Nếu từ bạn tra không đượctìm thấy, VDict sẽ gợi ý cho bạnnhững từ giống nhất
Dịch tự động Anh ViệtVDict là website đầu tiêntrên Internet cung cấp dịch vụ dịchtự động Anh Việt hoàn toànmiễn phí
Dịch tự động các đoạnvăn dài tới 200 ký tựTự động nhận diện (tiếng
Anh/tiếng Việt)
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt
Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer
Việt-Việt
*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển Word
Net, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn có thể cài đặt app Phần mềm từ điển trên Windows để tra từ điển thuận tiện khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ điển máy tính
descriptor dictionary : từ điển mô tả
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : thứ tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : từ điển máy
main dictionary : từ điển chính
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

*

*Xem thêm: Tuyển tập 40 bài tập hóa học nâng cao lớp 8 năm 2020, 30 bài tập nâng cao hóa 8

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish