Chọn Thay thế tất cả để thay đổi tất cả các lần xuất hiện của từ hoặc cụm từ. Hoặc chọn Tìm tiếp cho đến khi bạn tìm thấy thông tin bạn muốn cập nhật, rồi chọn Thay thế.

Bạn đang xem: Tìm và sửa lỗi trong word

*

Đối với các tùy chọn khác, hãy xem mục Tìm và thay thế văn bản


Tìm và thay thế văn bản cơ bản

Ở góc trên bên phải của tài liệu, trong hộp tìm kiếm

*
, nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và Word sẽ tô sáng tất cả các phiên bản của từ hoặc cụm từ trong toàn bộ tài liệu.

Để thay thế văn bản đã tìm thấy:

Chọn kính lúp, sau đó chọn Thay thế.

*

Trong hộp Thay thế bằng, nhập văn bản thay thế.

Chọn Thay thế tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: 

Bạn cũng có thể mở ngăn Tìm và thay thế cơ bản bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn thay thế văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vì Thay thế tất cả. Như vậy, bạn có thể xem lại mỗi mục trước khi thay thế.


Tìm văn bản có định dạng cụ thể

Bạn có thể tìm văn bản có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên menu Định dạng, hãy chọn tùy chọn bạn muốn.

Nếu hộp thoại thứ hai mở ra, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

Trong hộp thoại Tìm và Thay thế, chọn Tìm tiếp hoặc Tìm tất cả.


Tìm văn bản có định dạng cụ thể và thay thế định dạng

Bạn có thể tìm và thay thế văn bản có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc tô sáng bằng cách sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

Ở phía trên cùng của hộp thoại, chọn Thay thế.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm.

Trên menu Định dạng, hãy chọn định dạng bạn muốn tìm.

Nếu hộp thoại thứ hai mở ra, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

Chọn trong hộp bên cạnh Thay thế bằng.

Trên menu Định dạng, chọn định dạng thay thế. Nếu hộp thoại thứ hai xuất hiện, hãy chọn các định dạng bạn muốn, rồi chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay thế tất cả hoặc Tìm tiếp.


Tìm dấu phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc các ký tự đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn tìm.

*

Chọn Tìm tiếp.


Tìm và thay thế dấu phân đoạn, dấu ngắt trang hoặc các ký tự đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở phía trên cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế, chọn Thay thế, rồi chọn trong hộp Tìm Cái gì, nhưng không nhập bất kỳ nội dung gì ở đó. Sau này, khi bạn chọn một ký tự đặc biệt, Word sẽ tự động đặt mã ký tự vào hộp cho bạn.


Lưu ý: Chọn mũi tên ở phía dưới cùng của hộp thoại Tìm và Thay thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn tìm.

Chọn trong hộp Thay thế bằng.

Trên menu Đặc biệt, chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn sử dụng để thay thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Sử dụng ký tự đại diện để tìm và thay thế văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy chọn kính lúp.

Chọn Thiết đặt , rồi chọn Tìm & Thay thế nâng cao.

Chọn hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện.

Nếu bạn không thấy hộp kiểm Sử dụng ký tự đại diện, hãy chọn

*
.

Chọn menu Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Tìm gì.

*

Chọn Tìm tiếp.


Mẹo: 

Để hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, nhấn

*
+ PERIOD.

Bạn cũng có thể nhập trực tiếp ký tự đại diện vào hộp Tìm gì thay vì chọn một mục từ menu bật lên Đặc biệt.

Để tìm kiếm ký tự được xác định là ký tự đại diện, hãy nhập dấu xuyệc ngược (\) trước ký tự đó. Ví dụ: nhập \? để tìm dấu hỏi.

Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các ký tự đại diện và văn bản, cũng như để biểu thị thứ tự đánh giá. Ví dụ: tìm kiếm để tìm "presorted" và "prevented".

Bạn có thể tìm kiếm cụm và sử dụng ký tự đại diện \n để thay thế chuỗi tìm kiếm bằng cụm được sắp xếp lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào hộp Tìm gì\2 \1 vào hộp Thay thế bằng. Word sẽ tìm "Newman Belinda" và thay thế bằng "Belinda Newman".


Để thay thế văn bản đã tìm thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay thế bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn ký tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong hộp Thay thế bằng.

Chọn Thay thế tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Mẹo: Khi bạn thay thế văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vì Thay thế tất cả. Bằng cách đó bạn có thể xác nhận từng thay thế để đảm bảo sự chính xác.


Ký tự đại điện bạn có thể sử dụng

Bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm bằng cách sử dụng bất kỳ ký tự đại diện nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự đơn bất kỳ

?

s?t sẽ tìm "sat" và "set."

Chuỗi ký tự bất kỳ

*

s*d sẽ tìm "sad" và "started".

Một trong các ký tự được chỉ định

< >

wn sẽ tìm "win" và "won."

Mọi ký tự đơn trong phạm vi này

<->

ight sẽ tìm "right" và "sight" và "tight".

Phạm vi phải có thứ tự tăng dần.

Bất kỳ ký tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự bên trong dấu ngoặc vuông

mst sẽ tìm "mist" và "most" nhưng không phải là "mast".

Bất kỳ ký tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự trong phạm vi bên trong dấu ngoặc vuông

Kiểm tra chính tả là thao tác cần thiết khi bạn soạn thảo văn bản Word. mailinhschool.edu.vn sẽ chỉ cho bạn 2 cách kiểm tra lỗi chính tả trong Word.

Nếu bạn thường xuyên phải soạn thảo các văn bản bằng tiếng Anh và lo về việc mắc lỗi chính tả hoặc ngữ pháp khi đánh máy, phần mềm Microsoft Word luôn có sẵn tính năng kiểm tra chính tả cũng như ngữ pháp, giúp bạn có thể dễ dàng xác định lỗi và sửa ngay khi đang soạn thảo. Vậy cách sử dụng tính năng kiểm tra chính tả trong Word như thế nào và nếu bạn muốn tắt tính năng này đi thì cần những thao tác gì?


NỘI DUNG BÀI VIẾT


Kiểm tra lỗi chính tả bằng tính năng kiểm tra tự động

Word luôn mặc định bật tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho mọi văn bản mới để giúp người dùng có thể theo dõi và phát hiện lỗi ngay khi đang soạn thảo. Các lỗi về chính tả hay ngữ pháp sẽ được đánh dấu đặc biệt như sau:

Các từ được gạch chân bằng đường màu đỏ là những từ sai chính tả (đánh vần sai) Các câu được gạch chân bằng đường màu xanh lá là những câu mắc lỗi ngữ pháp. Các từ được gạch chân bằng đường màu xanh dương là những từ sai về văn cảnh. Tính năng này theo mặc định luôn tắt.

Lưu ý: lỗi sai về văn cảnh là lỗi xảy ra khi một từ tuy được đánh vần đúng nhưng dùng sai.

Ví dụ, nếu bạn viết “Deer Mr. Smith” ở đầu một bức thư, từ “Deer” sẽ là một lỗi sai văn cảnh vì từ “Dear” mới là từ đúng. “Deer” tuy đúng về mặt chính tả nhưng về mặt ngữ nghĩa là sai.

Các bước sử dụng tính năng tự động kiểm tra lỗi chính tả trong Word:

Bước 1: Nếu có từ sai chính tả được gạch chân, nhấn chuột phải vào từ đó. Bước 2: Trong menu nhỏ hiện ra, Word sẽ cung cấp những từ gợi ý được viết đúng chính tả. Nhấn chuột vào từ bạn cần và Word sẽ thay thế từ sai bằng từ đúng.

Các bước sử dụng tính năng tự động kiểm tra ngữ pháp trong Word:

Bước 1: Nếu có từ hoặc câu sai được gạch chân, nhấn chuột phải vào từ hoặc câu đó. Bước 2: Chọn các gợi ý sửa được hiển thị trong menu. Word sẽ tự động thay thế lỗi sai bằng gợi ý được chọn.

Lưu ý: Bạn có thể mở hộp thoại Grammar hoặc nhấn vào About This Sentence để biết thêm thông tin về luật ngữ pháp liên quan đến lỗi sai và nhiều gợi ý sửa hơn.

Xem thêm: ChuyệN HậU TrườNg TuổI Thanh Xuân 2 CảNh Nhã Phương Rơi ĐiệN ThoạI

Cài đặt các tùy chỉnh cho tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word:

Bước 1: Mở tab File để vào giao diện Backstage. Ở góc dưới bên trái, chọn Options. Hộp thoại Word Options sẽ hiện ra. Bước 2: Trong hộp thoại Word Options, chọn Proofing. Bạn có thể tùy chỉnh rất nhiều tính năng liên quan đến kiểm tra chính ra trong mục này
*
Chế độ tự động kiểm tra chính tả trong Word Nếu bạn muốn tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả, bỏ chọn ô Check spelling as you type. Nếu bạn không muốn các lỗi ngữ pháp được đánh dấu, bỏ chọn ô Mark grammar errors as you type. Để bật tính năng tự động kiểm tra và đánh dấu lỗi văn cảnh, đánh dấu tích vào ô Use contextual spelling.

Kiểm tra lỗi chính tả trong Word theo cách thủ công

Nếu bạn không muốn quá trình soạn thảo văn bản bị gián đoạn vì phải sửa lỗi chính tả và ngữ pháp, bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra lỗi và sau khi đã hoàn thành văn bản, bạn kiểm tra và sửa tất cả các lỗi chính tả và ngữ pháp bằng tính năng kiểm tra lỗi thủ công.

Các bước kiểm tra chính tả trong Word bằng phương pháp thủ công gồm:

Bước 1: Mở tab Review. Trong nhóm Proofing, chọn Spelling & Grammar. Bước 2: Khi hộp thoại Spelling & Grammar mở ra, tất cả các lỗi về chính tả và ngữ pháp trong văn bản sẽ được hiển thị trong ô Not in Dictionary.
*
Kiểm tra chính tả trong Word theo cách thủ công Bước 3: Word sẽ đưa ra các gợi ý chỉnh sửa cho từng lỗi có trong văn bản. Bạn có thể chọn gợi ý mà Word cho sẵn hoặc tự sửa bằng cách nhập từ hoặc câu đúng. Nhấn Change để áp dụng việc thay đổi.

Kiểm tra lỗi chính tả bằng Google tài liệu

Google tài liệu hiện nay trở nên khá phổ biến và thông dụng. Bạn cũng có thể kiểm tra lỗi chính tả nhanh chóng, thuận lợi với công cụ này. Tuy nhiên để ứng dụng cách này bạn cần được kết nối Internet. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào Google tài liệu, chọn Trống để mở một file mới
*
Mở google tài liệu, chọn Trống để mở file mới