Nhiều bạn thắc mắc tên giờ đồng hồ anh của những nước trên quả đât gọi như vậy nào. Liên quan đến chủ thể này, Vui cười cợt lên sẽ giúp chúng ta biết nước tía Lan tiếng anh là gì, phiên âm và giải pháp đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng biến thành đưa ra thương hiệu của một số non sông phổ thay đổi khác để các bạn tham khảo khi ý muốn gọi tên.

Bạn đang xem: Nước ba lan tên tiếng anh


*
Nước cha Lan tiếng anh

Nước bố Lan tiếng anh là gì


Poland /ˈpəʊ.lənd/

https://vuicuoilen.com/wp-content/uploads/2022/04/poland.mp3

Để phát âm đúng tự Poland các bạn chỉ buộc phải nghe phân phát âm chuẩn chỉnh vài lần tiếp đến kết phù hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng vạc âm được đúng từ. Ví như bạn chưa chắc chắn đọc phiên âm của tự Poland thì hoàn toàn có thể xem nội dung bài viết Hướng dẫn hiểu phiên âm giờ anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, tất cả một lưu ý nhỏ tuổi đó là Poland là tên quốc gia (tên riêng) nên lúc viết chúng ta hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

*
Nước ba Lan giờ anh là gì

Phân biệt Poland và Polish

Nhiều các bạn hay bị nhầm lẫn giữa Poland với Polish, hai từ này sẽ không không tương tự nhau về nghĩa. Poland là tên gọi của nước ba Lan trong giờ đồng hồ anh, còn Polish nhằm chỉ những thứ nằm trong về nước ba Lan như thể người ba Lan, văn hóa truyền thống Ba Lan, tiếng ba Lan. Nếu bạn muốn nói về nước cha Lan thì nên dùng từ bỏ Poland chứ chưa hẳn Polish.

Xem thêm: Tìm Hiểu Các Loại Quái Vật Trong Minecraft, Các Loại Quái Vật Trong Minecraft

*
Nước bố Lan giờ đồng hồ anh là gì

Tên của một số nước nhà khác trên cố gắng giới

Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: quốc gia Anh (bao tất cả nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước cùng hòa Séc
Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
France /frɑːns/: nước Pháp
Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước người tình Đào Nha
Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
Chile /ˈtʃɪl.i/: nước đưa ra Lê
Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
Italy /ˈɪt.əl.i/: nước ÝDemocratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước cộng hòa dân chính yếu Gô
Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a

Như vậy, nếu như bạn thắc mắc nước bố Lan tiếng anh là gì thì câu trả lời là Poland, phiên âm phát âm là /ˈpəʊ.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đó là tên riêng. Bên cạnh từ Poland còn tồn tại từ Polish chúng ta hay bị nhầm lẫn, Polish nghĩa là người ba Lan hoặc tiếng tía Lan chứ chưa hẳn nước ba Lan.

Một câu hỏi thật sự vô cùng thú vị Poland là nước làm sao mà Win
Go nhận ra từ đa số chúng ta khác nhau sẽ gửi về vỏ hộp thư Fanpage đến Win
Go. Không thực sự khó để vấn đáp câu hỏi: Poland là nước nào cho các bạn.

Nếu chuyên cần lên google với nhập chiếc chữ “Poland là nước nào” vào thanh tra cứu kiếm, bạn sẽ có ngay được đáp án thiết yếu xác.

Trong bài viết hôm nay Win
Go sẽ ra mắt một cách vừa đủ và những điều thú vui về đất nước Ba Lan hay có cách gọi khác tên giờ anh là Poland cho chúng ta hiểu. Nào! bây giờ thì cùng rất Win
Go ban đầu tìm gọi nhé

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Poznan cổ kính

Những điều thích thú về ba Lan

Nếu các bạn đã biết được Poland là nước nào rồi, thì hiện thời hãy thử tò mò xem sinh sống Poland gồm có điểm gì thú vị với đặc biệt