Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài bác tập giờ Anh lớp 6 nâng cao. Hãy theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 nâng cao

Xem ngay biện pháp nắm thuộc lòng 12 thì trong giờ đồng hồ Anh tại đây:


Video hướng dẫn biện pháp nắm ở trong lòng 12 thì trong giờ Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh lớp 6 là nền tảng gốc rễ cơ phiên bản và đặc trưng cho công tác tiếng Anh trung học tập cơ sở. Để cầm cố chắc những kỹ năng và kiến thức này, các bạn phải siêng năng trường đoản cú học. Trong bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 nâng cấp Có Đáp Án

*
Bài Tập tiếng Anh Lớp 6 nâng cao Có Đáp Án

Choose the correct answer:

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.

A. Of

B. About

C. With

D. At

2. I have studied English ………………..eight months.

A. For


B. Since

C. By

D. In

3. Listen ………………..our teacher !

A. With

B. To

C. For

D. In


4. There isn’t ………………..food in the house.

A. None

B. No

C. Some

D. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.

A. At home

B. Home

C. In home

D. Khổng lồ home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.

A. Ago

B. Since

C. To

D. For

7. How long will it ………………..to get there ?

A. Cost

B. Lose

C. Make

D. Take

8. I ………………..it lớn you if you don’t have one.

A. Give

B. Gave

C. Will give

D. Would give

9. ………………..your homework yet ?

A. Did you finished

B. Are you finishing

C. Vày you finish

D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.

A. Have ever

B. Had ever

C. Will ever

D. Can ever

11. He looked very………………when I told him the news.

A. Happily

B. Happy

C. Happiness

D. Was happy

12. She is ………………in history.

A. Interests

B. Interested

C. Interesting

D. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller………………..Big Ben?

A. Then

B. Than

C. As

D. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.

A. As clever as

B. As clever than

C. Cleverer as

D. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.

A. More faster

B. More fluently

C. Well

D. The most fluently

16. It began to lớn rain while we…………………..soundly.

A. Slept

B. Were sleeping

C. Have slept

D. Are sleeping

17. She doesn’t like coffee, does she ?

A. Yes, she doesn’t

B. No, she does

C. Yes, she did

D. No, she doesn’t

18. I won’t go lớn bed …………………..I finish my homework.

A. Until

B. When

C. While

D. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.

A. You’re

B. Yours

C. You

D. Your

20. …………………..do you come khổng lồ school ? By bus

A. How

B. What

C. By

D. When

Đáp án:

1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B 6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A 11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;

16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps khổng lồ complete the following test

There are many Chinese festivals in Hong Kong. The Western New Year starts on the first day of January but the Chinese begin New Year on the first day of the first moon of the Chinese calendar. Before New Year’s Day comes, people clean and decorate their houses, (1)_________a lot of traditional food & go shopping for presents & new clothes. New Year’s Eve is the time (2) ________every family gathers its members together for dinner. People (3) ___________ the New Year with a music performance và a firework display to light up the sky.

On New Year’s Day, they visit their friends và relatives. The children get lucky money in red envelopes. Many people go khổng lồ the (4) ___________ to lớn wish for good health and good luck. Chinese people in Hong Kong celebrate the New Year with (5)________and happiness.

1. A. TakeB. BringC. CookD. Sell
2. A. WhenB. AfterC. BeforeD. During
3. A. MeetB. SeeC. EndD. Celebrate
4. A. HousesB. PagodasC. FamilyD. Camps
5. A. HopefulB. HopelessC. HopeD. Hoping

Đáp án: 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

Find a word from the box to complete the numbered blanks in the passage below:

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company and was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, và then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day.

One day the small man came trang chủ very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio & eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened to lớn me today, dear,” he said. He waited for a few seconds và then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!”

“That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds và added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Đáp án:26. Who; 31. All; 36. Won; 27. Every; 32. Used; 37. On; 28. Soon; 33. Enough; 38. Few;29. Home ; 34. Listening; 39. Wait; 30. Used ; 35. What; 40. Afford;

Tham khảo: https://kissenglishcenter.com/de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-6/ 


Sách bài xích Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Sách bài Tập tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập hỗ trợ nâng cao giờ đồng hồ Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập hỗ trợ – nâng cao Tiếng Anh 6” bởi vì Nguyễn Thị đưa ra chủ biên cùng soạn thảo theo lịch trình tiếng anh mới của nhà xuất bạn dạng giáo dục vn là tư liệu giúp các bạn nâng cao năng lượng tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói gọi viết.

Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được soạn trên cửa hàng nội dung lịch trình lớp 6 mới. Những bài tập giúp các em học viên củng cố kỹ năng đã học tập trong chương trình đồng thời cung ứng phần nâng cao phù thích hợp với đối tượng người dùng học khá.

Ngữ Pháp giờ Anh nâng cấp Lớp 6 Tập 1, 2

Link:

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.html

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách tới từ Megabook tổng vừa lòng đầy đủ, cụ thể kiến thức ngữ pháp bám sát theo chương trình học, bài bác tập đa dạng, chia theo cấp độ kèm theo đó là lời giải chi tiết không chỉ được trình bày, phân tích và lý giải một cách dễ dàng nắm bắt và kỹ lưỡng, mà lại còn bổ sung và mở rộng giúp các bạn tiếp thu các kiến thức nâng cao và trọn vẹn hơn.

Cuốn sách cũng hỗ trợ nhiều mẹo giải hay, tiện lợi vận dụng, dễ dàng nhớ, sẽ giúp đỡ học sinh làm bài nhanh hơn cùng đạt điểm trên cao hơn, từ đó các các bạn sẽ tăng thêm niềm hứng thú với môn học tập này.

Xem thêm:

Lời Kết

Trên đây là những bài bác tập giờ Anh lớp 6 nâng cấp mà KISS English muốn đem lại cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này tương xứng và có ích với bạn. Chúc chúng ta có một buổi học vui vẻ với hiệu quả.

Tóm tắt: Đề thi giờ Anh nâng cấp lớp 6 có đáp án được biên tập bám liền kề nội dung SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình new giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập tự vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 bắt đầu hiệu quả.

Khớp với tác dụng tìm kiếm: bài tập hỗ trợ nâng cao tiếng Anh 6 bắt đầu số 1. PAPER ONE: READING COMPREHENSION A ( 45 minutes ). SECTION A: In this section you must choose the word or phrase …1. A. Museum: B. Windsurfing5. A. Calendar: B. Celebrate2. A. Big: B. Wish3. A. Thrilling: B. Then Xếp hạng: 3 · ‎1.081 phiếu bầu… xem ngay lập tức

2. 150 đề thi học tập sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – Vn
Doc.com

Tác giả: vndoc.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 95904 lượt đánh giá )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Vn
Doc.com xin trình làng tới quý thầy cô và chúng ta 150 đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học viên giỏi. Bộ đề thi kèm đáp án hy vọng sẽ là tài liệu có ích giúp những em luyện tập xuất sắc hơn mang lại môn giờ Anh để sẵn sàng cho những kỳ thi đặc biệt sắp tới.

Khớp với kết quả tìm kiếm: cỗ đề thi HSG giờ Anh 6 gồm đáp án bên dưới đây bao gồm nhiều dạng bài tập giờ Anh cải thiện lóp 6 khác nhau giúp các em ôn tập những tài năng tiếng Anh cơ bản … Xếp hạng: 3 · ‎601 phiếu bầu… xem ngay lập tức

3. Đề Thi giờ đồng hồ Anh Lớp 6 nâng cao – gia sư Dạy Kèm

Tác giả: www.giasudaykem.com.vn

Đánh giá: 1 ⭐ ( 71033 lượt reviews )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề Thi giờ Anh Lớp 6 nâng cấp | Đề Thi giờ đồng hồ Anh. Gia Sư kĩ năng Việt xin giới thiệu đến các bạn Bài tập Đề Thi giờ đồng hồ Anh Lớp 6 cải thiện được sưu tầm và …… xem ngay lập tức

*

4. Đề thi giờ đồng hồ anh lớp 6 nâng cấp – gia sư Thành Được

Tác giả: daythem.edu.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 84910 lượt review )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: SECTION A:In this section you must choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle the letter A, B, C or D against the number of each thành phầm 1-20 for the word or phrase you choose. (20 points)1. My sister is very fond……………….. Chocolate candy.A. Of B. About C. With D. At2. I have studied English………………..eight months.A. For B. Since C. By D. In3. Listen………………..our teacher !A. With B. To lớn C. For D. In4. There isn

Khớp với kết quả tìm kiếm: STT, tên tài liệu, Download. 1, Đề thi giờ Anh 6 HKI gồm đáp án · Download. 2, Ôn tập Unit 123 · Download. 3, Anh lớp 6 ôn tập học tập kì I năm năm nhâm thìn · Download…. Xem tức thì

5. Đề thi tiếng Anh lớp 6 nâng cao có câu trả lời – Lib24.Vn

Tác giả: lib24.vn

Đánh giá: 3 ⭐ ( 59876 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

6. 150 đề thi học tập sinh tốt Tiếng Anh lớp 6 – Download.vn

Tác giả: download.vn

Đánh giá: 4 ⭐ ( 11544 lượt reviews )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: bài viết về 150 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 – Download.vn. Đang cập nhật…

Khớp với tác dụng tìm kiếm: 150 đề thi học tập sinh tốt Tiếng Anh lớp 6, 150 đề thi học tập sinh tốt Tiếng Anh lớp 6 giúp các bạn học sinh làm quen với phương pháp ra đề và làm bài bác thi của kỳ thi … Xếp hạng: 3,8 · ‎49 phiếu bầu… xem tức thì

7. Bộ đề thi lớp 6 cuối kì hai năm 2020 môn tiếng Anh nâng cao

Tác giả: timdapan.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 57440 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: thư viện Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: | hotline: 024 2242 6188Bộ đề thi lớp 6 cuối kì 2 năm 2020 môn giờ Anh nâng cao
Bản quyền ở trong về Vn
Doc nghiêm cấm rất nhiều hành vi xào nấu vì mục đích thương mạiĐề 1I. Find the word

Khớp với công dụng tìm kiếm: Ôn tập chất vấn môn Anh cuối kì 2 lớp 6. Bộ đề thi lớp 6 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh cải thiện do kiếm tìm Đáp Án tự biên soạn và đăng tải tiếp sau đây tổng đúng theo …… xem ngay lập tức

8. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 cải thiện – Tai
Lieu.VN: tài liệu – Thư …

Tác giả: tailieu.vn

Đánh giá: 1 ⭐ ( 64672 lượt review )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về Đề Thi tiếng Anh Lớp 6 nâng cao chọn lọc – Tai
Lieu.VN. Đang cập nhật…

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 6 năm 2019-2020 – Trường trung học cơ sở Chu Phan Nhằm giúp bạn củng cụ và nâng cấp vốn kiến thức chương trình tiếng Anh lớp 6 nhằm …… xem ngay

*

9. Tuyển tập 40 nhằm thi HSG môn giờ Anh lớp 6 có đáp án

Tác giả: www.slideshare.net

Đánh giá: 5 ⭐ ( 45116 lượt nhận xét )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: tuyển tập 40 nhằm thi HSG môn giờ Anh lớp 6 gồm đáp án. Mọi tin tức cần cung ứng các tài liệu tu dưỡng học sinh xuất sắc môn Toán, giờ Anh, Văn lớp 6, vui mừng l…

*

10. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cấp – tailieunhanh

Tác giả: tailieunhanh.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 93860 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: tailieunhanh – Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của những em học viên trước khi tham dự kì thi, mời những em với quý thầy cô cùng xem thêm “Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cao” dưới đây. Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt hiệu quả cao vào kỳ thi sắp tới đây và thầy cô giáo có thêm kinh nghiệm tay nghề chấm thi. | ., download, mua miễn phí, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt,pptx

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Nhằm reviews lại tiềm năng học tập của những em học viên trước khi tham gia kì thi, mời các em cùng quý thầy cô cùng tìm hiểu thêm “Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cao” …… xem ngay