Nhu ước sửa chữa rất có thể phát sinh trong những trường vừa lòng sau.Do người tiêu dùng phát hiện.Do người khác phát hiện tại (phải báo ngay cho tất cả những người sử dụng biết).Khi có nhu cầu sửa chữa gia tài trang thiết bị, người đề xuất lập phiếu yêu thương cầu sửa chữa thay thế theo biểu mẫu: HC – 04 – BM01Nguyên tắc: ngay khi phát hiện, người phát hiện bắt buộc báo cho những người sử dụng tức thì lập tức, người sử dụng phải ghi phiếu và tin tức cho phụ trách ngay chớp nhoáng và ko được gửi sang ngày hôm sau.

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch bảo dưỡng thiết bị

2. Duyệt đến sửa chữa

2.1. Thẩm quyền coi xét sửa chữa

Đối với trường phù hợp phát sinh chi tiêu từ 1.000.000 trở lên đối với văn phòng công ty hoặc 3 triệu trở lên với chi nhánh thì vày giám đốc duyệt.Đối với tổng thể các quá trình không phạt sinh chi tiêu hoặc phân phát sinh dưới 1 triệu bởi vì Trưởng phòng HC duyệt, nhưng tổng vốn không vượt quá 15 triệu/tháng.Đối với chi nhánh, cục bộ các công việc không phạt sinh chi phí hoặc phân phát sinh dưới 3 triệu vị giám đốc khối thông qua nhưng không quá 15 triệu/tháng.

2.2. Trọng trách của bạn duyệt

Nội dung coi xét bao gồm: loại tài sản hư hỏng, cường độ hỏng, vì sao hư hỏng.Quản lý coi xét các nội dung vào phiều yêu ước sửa chữa, kế tiếp sửa chữa hoặc bổ sung các nội dung trong phiếu, sau đó xác thực vào phiếu và chuyển lại cho tất cả những người yêu cầu.

2.3. Chuyển thông tin cho phòng HCQT

Người yêu ước chuyển phiếu yêu cầu cho nhân viên lễ tân trực thuộc phòng HCQT.Nhân viên lễ tân dìm phiếu, kỳ vào sổ thừa nhận của tín đồ giao, sau đó chuyển tin tức cho nhân viên cấp dưới kỹ thuật thực hiện, lưu tin tức vào máy.

2.4. Xác định đơn vị sửa chữa

Việc sửa chữa hoàn toàn có thể do kỹ thuật viên nội bộ thay thế sửa chữa hoặc do đơn vị bên ngoài.Trường hợp sửa chữa thay thế nội cỗ thì đưa phiếu cho kỹ thuật viên thực hiện.Đối với ngôi trường hợp bắt buộc phải sửa chữa ngoài thì chống HCQT kiếm tìm kiếm bên cung cấp, tổ chức ký thích hợp đồng thương mại & dịch vụ theo quy trình nhận xét nhà cung ứng, quy trình mua sắm và chọn lựa của công ty.Sau khi đã ký kết hợp đồng, chống HCQT giao phiếu yêu thương cầu thay thế sửa chữa và nội dung quá trình cho một kỹ thuật viên thay mặt cho công ty thao tác với nhà hỗ trợ dịch vụ.

2.5. đánh giá hiện trạng

KTV đề xuất đến trực tiếp hiện trường để chú ý tình trạng của tài sản, sản phẩm công nghệ móc.KTV có trọng trách kiểm tra xem câu chữ đề nghị, hiện trạng của gia tài cần sửa chữa có đúng xuất xắc không. Nếu như không đúng, hay không đủ...thì thảo luận trực tiếp cùng với trưởng thành phần sử dụng, thay thế sửa chữa lại ngôn từ phiếu đề xuất sửa chữa.

2.6. Thực hiện sửa chữa

Nếu KTV hoàn toàn có thể tự sửa.NV nghệ thuật tự sửa theo nhiệm vụ của mình.Sau kia NV nhân viên cấp dưới kỹ thuật chuyển nhượng bàn giao cho thành phần sử dụng, ghi phiếu nghiệm thu và gồm chữ ký của các bên.Đối với các loại sản phẩm móc, lắp thêm còn bh thì KTV sẽ tương tác đơn vị bảo hành hoặc 1-1 vị duy trì (đã ký hợp đồng với công ty) để thực hiện sửa chữa. Trường đúng theo nếu như không có đơn vị bảo hành, 1-1 vị duy trì thì nhân viên cấp dưới kỹ thuật sẽ tương tác với một nhà cung ứng để triển khai sửa chữa.Nếu KTV cấp thiết tự sửa nhưng lại còn thời hạn bảo hành.KTV contact với đối chọi vị bh đến để thực hiện sửa chữa.KTV yêu cầu trực tiếp tính toán quá trình sửa chữa, sau thời điểm sửa chấm dứt phải ghi biên bạn dạng nghiệm thu, bao gồm chữ ký của các bên (kể cả bên bảo hành).Nếu KTV không thể tự sửa và không còn thời hạn bảo hành.Bước 1: KTV ghi tình trạng vào vào phiếu sửa chữa.Bước 2. KTV lập phương án thay thế sửa chữa trình Trường phòng HCQT duyệt.Bước 3. TP trình phương án cho GD thông qua (trừ trường phù hợp với loại sửa chữa cần duyệt giá thành và GD đã tất cả uỷ quyền mang đến TP). Đối với những nội dung thay thế sửa chữa mà công ty có vừa lòng đồng sửa chữa từ trước hoặc đã có GD phê coi ngó nhà cung cấp dịch vụ thay thế sửa chữa thì không phải phê duyệt.Bước 4. KTV tìm kiếm kiếm bên cung cấp, lập hồ nước sơ reviews và trình người dân có thẩm quyền duyệt.Bước 5: KTV theo dõi quy trình sửa chữa.Bước 6. KTV đề nghị trực tiếp thống kê giám sát quá trình sửa chữa, sau thời điểm sửa chấm dứt phải ghi biên phiên bản nghiệm thu, bao gồm chữ ký của các bên, bao hàm cả đơn vị sửa chữa.Trường hợp so với những tài sản và trang thiết bị đòi hỏi phải quản lý sau một thời gian nhất định mới xác định được việc thay thế sửa chữa đã hoàn chỉnh hay chưa thì sau 5 – 10 ngày, bên thay thế sửa chữa và nhân viên duy trì tiến hành lập biên bản nghiệm thu theo biểu mẫu của công ty.Trường hợp so với hư hỏng vơi (là những các loại hư hỏng mà rất có thể khắc phục được bằng nguồn lực sẵn có) thì bạn sử dụng chỉ cần báo đến nhân viên duy trì sửa trị Trong quy trình thực hiện, nếu như thấy thừa quá khả năng thì nhân viên bảo trì yêu cầu người sử dụng lập phiếu yêu thương cầu thay thế sửa chữa và thực hiện theo tiến trình trên đây.NV bảo trì trực tiếp tương tác đơn vị dịch vụ thay thế để thực hiện công việc theo yêu cầu.Trong khi thực hiện việc sửa chữa, nhân viên bảo trì phải trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tất cả những người khác trực tiếp sau dõi quy trình sửa chữa.

6. Dứt sửa chữa.

KTV có trách nhiệm thi không hề thiếu thong tin vào sổ quan sát và theo dõi sửa chữa
KTV lập biên bạn dạng nghiệm thu theo mẫu: HC – 04 – BM02 hoặc biên bạn dạng nghiệp thu đã gồm sẵn của phòng cung cấp.KTV đề nghị ghi rõ nguyên nhân hư hỏng và phối phù hợp với Trưởng chống quy trách nhiệm cho tất cả những người sử dụng nếu do lỗi của fan sử dụng.

V/ BIỂU MẪU KÈM THEO:

Bảng theo dõi và quan sát bảo hành

mã số: HC – 04 – BM01

Báo cáo số lượng thiết bị máy móc hàng tháng

mã số: HC – 04 – BM02

Kế hoạch bảo trì

mã số: HC – 04 – BM03

Phương án sửa chữa

mã số: HC – 04 – BM04

Báo cáo con số dụng cụ gia hạn hàng tháng

mã số: HC – 04 – BM05

Danh sách đơn vị cung cấp phần tử kỹ thuật

mã số: HC – 04 – BM06

Các sự cố kỉnh thường chạm mặt & biện pháp xử lý

mã số: HC – 04 – BM07

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu
HC – 04 – BM01

BẢNG THEO DÕI BẢO HÀNH

STT

Tên thứ móc, thiết bị

Đơn vị thương mại & dịch vụ bảo hành

Tháng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu
HC – 04 – BM02

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ HÀNG THÁNG

STT

Tên trang thiết bị thiết bị

Quy cách

Đơn vị

SL đầu kỳ

SL hỏng hỏng

Sổ bổ sung

SL cuối kỳ

Giải trình

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu mã HC – 04 – BM03

KẾ HOẠCH BẢO TRÌ​

STT

Tên vật dụng móc, tài sản

Tháng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu mã HC – 04 – BM04

PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA

Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa số :……………………………..

Của Đơn vị :…………………………….............................................

Tên thiết bị:……………………………..............................................

Mã số thiết bị: ……………………………..

Nơi sử dụng:……………………………..……………………………..……………………………..…………………………….

Mô tả lỗi hỏng: ……………………………..……………………………..……………………………..…………………………….......................

Đề nghị cung ứng vật tứ - phụ tùng cố kỉnh thế:

STT

Tên thiết bị tư, thiết bị

Hiệu/loại

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ngày mon năm

Người lập

Trưởng phòng HCQT

Giám đốc

--------------------o0o--------------------

Biểu chủng loại HC – 04 – BM05

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG DỤNG CỤ BẢO TRÌ HÀNG THÁNG

STT

Tên dụng cụ

Quy cách

Đơn vị

SL đầu kỳ

SL hỏng hỏng

Sổ bửa sung

SL cuối kỳ

Giải trình

--------------------o0o--------------------

Biểu chủng loại HC – 04 – BM06

DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP BỘ PHẬN KỸ THUẬT

STT

Dịch vụ

Tên bên cung cấp

Địa chỉ

Điện thoại

Người liên hệ

DTDD

Ghi chú

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu HC – 04 – BM07

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP và CÁCH XỬ LÝ

Tên thiết bị: ………………………………………………………………………

STT

Mô tả hiện tại tượng

Nguyên nhân

Cách tương khắc phục

Ghi chú

Người lập

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu mã HC – 04 – BM08

PHIẾU LÝ LỊCH MÁY

Tên thiết bị:……………………………… Mã số:…………………Nơi sử dụng:………………………

Nước sản xuất:………………………….. Công suất ……………..Ngày chuyển vào sử dụng:……………..

Model:................................................................................................................................................ .......

Thông số kỹ thuật:............................................................................................................................. ........

Xem thêm: 100+ Cách Đặt Tên Ở Nhà Cho Be Trai 2020, Đặt Tên Ở Nhà Cho Bé Trai 2020 Siêu Dễ Thương

Mã số tài sản:..................................................................................................................................... ........

*

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Trụ sở chính: chống A.209 - 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh