Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Lời giải bài tập Toán 7 sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết đầy đầy đủ Tập 1 với Tập 2 sẽ giúp đỡ học sinh biết cách làm bài tập sách giáo khoa Toán 7 từ kia học xuất sắc môn Toán 7 để lấy điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán 7

*

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.Tập thích hợp Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân tách số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
§5.Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
§6.Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của hàng tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng phần trăm thuận
§2.Một số vấn đề về đại lượng tỉ lệ thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số việc về đại lượng tỉ lệ nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai con đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo do một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
§4.Hai mặt đường thẳng tuy vậy song
§5.Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song song
§6.Từ vuông góc đến tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng bố góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bằng nhau
§3.

Xem thêm: Công Của Dòng Điện Là Gì ? Công Thức Tính Và Bài Tập Kèm Lời Giải Sgk

Trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp đều bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành kế bên trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài bác tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài bác tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của vết hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa phải cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc với cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên với hình chiếu
§3.Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất cha đường trung con đường của tam giác
§5.Tính hóa học đường phân giác của một góc
§6.Tính chất tía đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một quãng thẳng
§8.Tính chất tía đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất bố đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách xem thêm – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*

2. Để Học tốt Toán 7 Tập 2 – Ngô Long Hậu

*