Tổng hòa hợp Cảm Âm Sáo Trúc Hay duy nhất 2018 - Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia - siêu thị Sáo Trúc Hải Phòngcam am clean banditcam am symphonycảm âm s

Bạn đang xem: Cảm âm shape of you

Cảm Âm Symphony - Clean Bandit
*

Cảm Âm Symphony - Clean Bandit


Cảm Âm Symphony - Clean Bandit
I’ve been hearing symphoniesla la la la sol fa fa
Before all I heard was silencesol sol sol la sol fa re
A rhapsody for you & mela la la la sol fa fa
And every melody is timelessre fa sol sol la sol fa re
Life was stringing me alongdo2 la la sib la fa fa la
Then you came and you cut me loosere fa sol sol la sol fa re
Was solo singing on my ownla sib la sib la fa fa re
Now I can’t find the key without youre fa sol sol la sol fa re
And now your tuy vậy is on repeatfa fa la re2 do2 re2 do2 re2 do2 la
And I’m dancin" on lớn your heartbeatsol la sol la do2 ngươi mi fa mày re
And when you’re gone, I feel incompletefa fa la re2 do2 re2 do2 re2 do2 la
So if you want the truthsol la sol la do2 mi
I just wanna be part of your symphonyfa sol la do2 la do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2Will you hold me tight and not let go?re2 mi2 fa2 la2 mi2 la do2-re2 mi2 re2Symphonysol2 sol2 fa2Like a love tuy vậy on the radiore2 mi2 fa2 la2 mi2 la do2-re2 mi2 re2Will you hold me tight & not let go?re2 mi2 fa2 la2 mi2 la do2-re2 mi2 re2I’m sorry if it’s all too muchla la la la sol fa fa
Every day you’re here, I’m healingsol sol sol la sol fa re
And I was runnin" out of luckdo la la la sib la fa fa
I never thought I’d find this feelingre fa sol sol la sol fa re"Cause I’ve been hearing symphoniesdo2 la la sib la fa fa sol la
Before all I heard was silencesol sol sol fa sol la sol fa re
A rhapsody for you và mela sib la sib la fa fa re(A rhapsody for you và me)And every melody is timelessre-fa sol sol fa sol la sol fa re
And now your tuy vậy is on repeatfa fa la re2 do2 re2 do2 la
And I’m dancin" on to lớn your heartbeatsol la sol la do2 ngươi mi fa mi re
And when you’re gone, I feel incompletefa fa la re2 do2 re2 do2 la
So if you want the truthsol la sol la do2 mi
I just wanna be part of your symphonyfa sol la do2 la do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2Will you hold me tight & not let go?re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2 mi2 re2Symphonysol2-sol2 fa2 sol2-la2Like a love tuy nhiên on the radiore2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2 mi2 re2Will you hold me tight & not let go?re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2 mi2 re2Ah, ah, ah, ah, ah, ahfa fa fa do2 la sol
Ah ah, ahfa fa fa

Xem thêm: Ứng dụng tạo chữ ký theo tên cực chất trên, top 6 phần mềm tạo chữ ký tuyệt đẹp cho bạn

Ah, ah, ah, ah, ah, ahfa fa fa do2 la sol
Ah ah, ahfa fa fa
And now your tuy vậy is on repeatfa fa la re2 do2 re2 do2 la
And I’m dancin" on to your heartbeatsol la sol la do2 mày mi fa ngươi re
And when you’re gone, I feel incompletefa fa la re2 do2 re2 do2 la
So if you want the truthsol la sol la do2 ngươi mi fa mi re(Oh, oh, oh)I just wanna be part of your symphonyfa sol la do2 la do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2Will you hold me tight và not let go?re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2Symphonysol2 sol2 fa2 la2Like a love tuy nhiên on the radiore2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2Symphonysol2 sol2 fa2Will you hold me tight and not let go?re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2Symphonysol2 sol2 fa2Like a love song on the radiore2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2Will you hold me tight and not let go?re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2


N
chia sẻ
Khải thiếu Gia

Cuộc sống nhiều khi không như bọn họ mong ước ao nhưng đừng buồn, đừng cân nhắc nhiều quá mà lại hãy liên tiếp đứng lên và chiến đấu tiếp bởi tương lai của bản thân mình nhé!


1. Bài viết đều tự tay người sáng tác viết bắt buộc nếu bao gồm ý định copy xin hãy ghi nguồn nội dung bài viết đó.2. Nếu bạn có nhu cầu xin cảm âm vui lòng lượt thích page Cảm Âm Sáo trúc Vũ Gia cùng subcribe kênh youtube Khải thiếu hụt Gia. Với nhắn tin vào page. 3. Không được spam bên dưới mọi hiệ tượng và giới thiệu những comment xúc phạm mang lại danh dự cùng nhân phẩm của tín đồ khác (những phản hồi vi phạm có khả năng sẽ bị xóa).

Đang cập nhật thêm nội quy...


- Blog: Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia- Thành lập: 2014- Nội dung: Blog hầu hết tổng hợp mọi cảm âm cơ mà ad tham khảo hoặc tự cảm.

Lời cuối chúc các bạn có đông đảo phút giây thật háo hức và ý nghĩa tại blog nhé!


*


Nhận xét mới


Biểu mẫu mã liên hệ


Tên

Email*

Thông báo*


“Shape of You” là bài xích hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ tín đồ Anh Ed Sheeran. Bài bác hát được phát hành dưới dạng nhạc kĩ thuật số vào ngày 6 tháng một năm 2017 và là 1 trong trong hai đĩa đơn chính của album phòng thu thứ tía của Sheeran,

*

Cảm âm Shape of You – Ed Sheeran

The club isn’t the best place lớn find a lover So the bar is where I go La-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-la2-la2-la2Me and my friends at the table doing shots Drinking faster and then we talk slow Do3-sol2-la2-la2-la2-la2-la2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-fa2-re2Come over & start up a conversation with just me and trust me I’ll give it a chance
Re2-la2-la2-la2-la2-la2-la2-la2-la2-do3-la2-sol2-sol2-la2
now Take my hand, stop
Sol2-fa2-fa2-fa2-fa2-do3 
Put Van The Man on the jukebox và then we start lớn dance La2-la2-la2-sol2-sol2-so2-sol2-sol2-fa2-re2And now I’m singing lượt thích Girl, you know I want your love La-do2-re2-re2-do2-re2-do2-re2-la2-sol2Your love was handmade for somebody lượt thích me Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-re2-fa2-la2-sol2-fa2-sol2-re2Come on now, follow my lead Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2I may be crazy, don’t mind me Fa2-sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2-re2Say, boy, let’s not talk too much Re2-re2,re2-do2-re2-la2-sol2Grab on my waist & put that body toàn thân on me Sol2-sol2-la2-sol2-fa2-re2-fa2-la2-sol2-fa2-sol2-re2Come on now, follow my lead Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2,,,re2Come, come on now, follow my lead –um u um um
Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2—————-la-do2-re2-re2

 

I’m in love with the shape of youFa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-sol2We push và pull lượt thích a magnet do
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2
Although my heart is falling too Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-sol2I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2And last night you were in my room
Fa2-sol2-la2-do3-la2-sol2-fa2-sol2
And now my bedsheets smell lượt thích you Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Every day discovering something brand new Re2-re2-re2-re2-fa2-sol2-sol2-re2-fa2-sol2-sol2I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,Every day discovering something brand new Re2-re2-re2-re2-fa2-sol2-sol2-re2-fa2-sol2-sol2I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2 

One week in we let the story begin We’re going out on our first date La-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-la2-la2-la2You and me are thrifty So go all you can eat Fill up your bag và I fill up a plate La2-la2-la2-Do3-sol2-la2-la2-la2-la2-la2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-fa2-re2-fa2We talk for hours and hours about the sweet and the sour và how your family is doing okay
La2-la2-la2-re3-re3-re3-do3-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-sol2-la2-la2
Leave & get in a taxi, then kiss in the backseat Fa2-fa2-fa2-la2-la2-Fa2-fa2-fa2-la2-la2Tell the driver make the radio play La2-la2-la2-sol2-sol2-sol2-fa2-re2-re2And I’m singing lượt thích Girl, you know I want your love La-do2-re2-re2-do2-re2-do2-re2-la2-sol2Your love was handmade for somebody like me Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-re2-fa2-la2-sol2-fa2-sol2-re2Come on now, follow my lead Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2I may be crazy, don’t mind me Fa2-sol2-sol2-sol2-fa2-sol2-fa2-re2Say, boy, let’s not talk too much Re2-re2,re2-do2-re2-la2-sol2Grab on my waist & put that body toàn thân on me Sol2-sol2-la2-sol2-fa2-re2-fa2-la2-sol2-fa2-sol2-re2Come on now, follow my lead Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2,,,re2Come, come on now, follow my lead –um u um um
Do3-sol2-la2-sol2-fa2-re2—————-la-do2-re2-re2
 

I’m in love with the shape of you
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-sol2
We push và pull like a magnet do
Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-s
ol2-re2Although my heart is falling too Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-sol2I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2And last night you were in my room
Fa2-sol2-la2-do3-la2-sol2-fa2-sol2
And now my bedsheets smell like you Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Every day discovering something brand new Re2-re2-re2-re2-fa2-sol2-sol2-re2-fa2-sol2-sol2I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,I’m in love with your body Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i Re2-fa2-fa2-sol2-sol2-la2-la2-do3,,,,,Every day discovering something brand new Re2-re2-re2-re2-fa2-sol2-sol2-re2-fa2-sol2-sol2I’m in love with the shape of you Fa2-sol2-la2-sol2-fa2-fa2-sol2-re2Come on, be my baby, come on La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2Come on, be my baby, come on La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2Come on, be my baby, come on La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2Come on, be my baby, come on La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2Come on, be my baby, come on La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2Come on, be my baby, come on La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2Come on, be my baby, come on La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2Come on, be my baby, come on La2-la2-sol2-fa2-sol2-la2-re2-re2