Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 d&#x
E0;nh cho m&#x
E1;y Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 cho Mac Excel 2019 Excel 2019 cho Mac Excel 2016 Excel 2016 cho Mac Excel 2013 Excel for i
Pad Excel cho i
Phone Excel cho m&#x
E1;y t&#x
ED;nh bảng Android Excel 2010 Excel 2007 Excel cho điện thoại Android Xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Nếu cần tính tổng các số trên một cột hoặc một hàng, Excel toán cho bạn. Chọn một ô bên cạnh các số bạn muốn tính tổng, bấm Auto
Sum
trên tab Trang đầu, nhấn Enter, và bạn đã hoàn tất.

Bạn đang xem: Cách tính tổng tiền trong excel

*

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

*
Tự động Tính tổng để tạo công thức" loading="lazy">

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

*


Lưu ý: 

Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

Tự tính toán tự động tính toán nằm ở hai vị trí: > Auto
Sum
Công thức > Tự Tínhum.

Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

Bạn cũng có thể dùng Auto
Sum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm Auto
Sum
và tính tổng cả hai cột cùng một lúc.


Nếu cần tính tổng các số trên một cột hoặc một hàng, Excel toán cho bạn. Chọn một ô bên cạnh các số bạn muốn tính tổng, bấm Auto
Sum
trên tab Trang đầu, nhấn Enter, và bạn đã hoàn tất.

*

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

*

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

*


Lưu ý: 

Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

Tự tính toán tự động tính toán nằm ở hai vị trí: > Auto
Sum
Công thức > Tự Tínhum.

Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

Bạn cũng có thể dùng Auto
Sum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm Auto
Sum
và tính tổng cả hai cột cùng một lúc.


Trên máy tính bảng chạy Android hoặc điện thoại Android

Trong một trang tính, hãy gõ nhẹ vào ô trống đầu tiên sau khi phạm vi ô có số, hoặc gõ nhẹ và kéo để chọn phạm vi ô mà bạn muốn tính toán.

*

nhẹ vào Tự động Tínhum.

*

Gõ nhẹ vào Tính tổng.

*

Gõ nhẹ vào dấu kiểm.

*

Xong rồi!

*


Nếu cần tính tổng các số trên một cột hoặc một hàng, Excel toán cho bạn. Chọn một ô bên cạnh các số bạn muốn tính tổng, bấm Auto
Sum
trên tab Trang đầu, nhấn Enter, và bạn đã hoàn tất.

*

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức xuất hiện trong ô B7 và Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

*

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn cũng có thể thấy công thức trên thanh công thức trên đầu cửa sổ Excel.

*


Lưu ý: 

Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

Tự tính toán tự động tính toán nằm ở hai vị trí: > Auto
Sum
Công thức > Tự Tínhum.

Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

Bạn cũng có thể dùng Auto
Sum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm Auto
Sum
và tính tổng cả hai cột cùng một lúc.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trong
Cộng đồng trả lời.


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Bạn muốn xem các tùy chọn khác?


Khám phá Cộng đồng

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.


Lợi ích đăng ký Microsoft 365


*

Nội dung đào tạo về Microsoft 365


*

Bảo mật Microsoft


*

Trung tâm trợ năng


Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.


*

Hỏi Cộng đồng Microsoft


*

Cộng đồng Kỹ thuật Microsoft


*

Người dùng Nội bộ Windows


Người dùng nội bộ Microsoft 365


Thông tin này có hữu ích không?Không
Cảm ơn! Có phản hồi nào nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Đã giải quyết vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình của tôi
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ thông tin phản hồi bổ sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn Biểu tượng Không tham gia Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) Các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn © Microsoft 2023

Bạn đang cần tính tổng số liệu bằng Excel nhưng không biết làm cách nào? Bàn đang đau đầu vì không biết cách tính tổng nào nhanh và hiệu quả hơn?

Đừng lo lắng, bài viết sau đây Sforum.vn sẽ hướng dẫn cho bạn những cách tính tổng trong Excel đơn giản và nhanh chóng nhất nhé!

*

Cách tính tổng một cột trong Excel

Mở file Excel cần tính tổng > Bôi đen vào cột bạn muốn > Sau đó, bạn sẽ thấy kết quả tính tổng tại mục Sum ở phía dưới màn hình.

*

Cách tính tổng Excel bằng Auto
Sum

Bước 1: Mở file Excel cần tính tổng > Tiếp theo, bạn hãy chọn cột mà bạn muốn.

*

Bước 2: Nhấn vào Auto
Sum
ở góc phải màn hình để hoàn tất.

Cách tính tổng bằng hàm SUM

Hãy mở file Excel > Nhập =SUM( > Sau đó, bôi đen dữ liệu muốn tính tổng > Nhấn Enter để hoàn tất.

Cách tính tổng các ô được lọc bằng Subtotal

Bước 1: Bạn hãy mở file Excel muốn tính tổng > Chọn mục Sort & Filter ở góc phải màn hình > Nhấn Filter.

*
Bước 2: Chọn vào dấu mũi tên tại cột muốn lọc > Tích vào mục cần tính tổng > Nhấn Apply Filter.

*
Bước 3: Tiếp theo, bôi đen vào cột bạn muốn tính tổng.

*

Bước 4: Cuối cùng, nhấn Auto
Sum
ở góc phải màn hình để hoàn tất.

Xem thêm: Top 3 cách xuống dòng trong 1 ô excel và google spreadsheets dễ

Tạm kết cách tính tổng trong Ecxcel

Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn bạn cách tính tổng trong Excel đơn giản và nhanh chóng nhất. Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp các bạn xử lý số liệu dễ dàng hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công.