Chèn ảnh từ máy tính vào trang chiếu

Tùy thuộc vào phiên bản Power
Point bạn đang sử dụng, bạn có thể chèn ảnh, ảnh chụp, clip art hoặc hình ảnh khác vào trình chiếu từ máy tính của mình hoặc từ Internet.

Bạn đang xem: Các hình ảnh chèn vào powerpoint


Mẹo:  Microsoft 365 người đăng ký sẽ có quyền truy nhập vào hàng nghìn hình ảnh miễn phí bản quyền và mẫu cao cấp. Xem mục Chèn hình ảnh cao cấp để biết thêm thông tin.


Bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh vào trang chiếu.

Trên tab Chèn , trong nhóm Hình ảnh , bấm vào Ảnh, rồi bấm vào Thiết bị Này.

Trong hộp thoại mở ra, duyệt đến ảnh bạn muốn chèn, bấm vào ảnh đó rồi bấm vào Chèn.


Mẹo: Nếu bạn muốn chèn nhiều ảnh cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Ctrl trong khi bạn chọn tất cả các ảnh bạn muốn chèn.


Chèn ảnh chứng khoán vào trang chiếu của bạn

Bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh vào trang chiếu.

Trên tab Chèn , trong nhóm Hình ảnh , bấm vào Ảnh, rồi bấm vào Hình ảnh Chứng khoán.

Nhập hình ảnh bạn đang tìm kiếm, sau đó bấm vào hình ảnh bạn muốn và bấm Chèn.

Chèn ảnh từ trang web vào trang chiếu

Bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh vào trang chiếu.

Trên tab Chèn , trong nhóm Hình ảnh , bấm vào Ảnh, rồi bấm vào Ảnh Trực tuyến.


Mẹo: 

Nếu bạn thấy thông báo "Đã tắt dịch vụ bắt buộc để sử dụng tính năng này", bạn có thể cần kiểm tra cài đặt về quyền riêng tư của mình tại Tệp>Tàikhoản>Quyền riêng tư tài khoản, rồi bấm vào Quản lý Thiết đặt. Chọn hộp Bật trải nghiệm được kết nối tùy chọn, bấm OK, rồi khởi động lại Power
Point.

Nếu bạn không có quyền truy nhập vào cài đặt về quyền riêng tư của mình, bạn có thể cần liên hệ với người quản trị của mình.


Trong hộp tìm kiếm, nhập hình ảnh bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn enter. 

Chọn tất cả hình ảnh bạn muốn, rồi bấm vào Chèn.


Mẹo: Sau khi chèn ảnh, bạn có thể thay đổi kích cỡ và vị trí của ảnh đó. Để làm như vậy, hãy bấm chuột phải vào ảnh, rồi bấm vào Định dạng Ảnh. Bạn có thể sử dụng các công cụ Định dạng Ảnh ở bên phải trang chiếu của bạn.


Chèn ảnh vào trang chiếu cái

Nếu bạn muốn ảnh xuất hiện trên mọi trang chiếu thuộc loại nhất định trong mẫu Power
Point của mình, hãy thêm ảnh đó vào trang chiếu cái. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Trang chiếu cái là gì?

Chèn ảnh vào nền

Nếu bạn muốn ảnh xuất hiện dưới dạng ảnh nền mà không ảnh hưởng đến tất cả các trang chiếu trong Bản cái, hãy thay đổi cài đặt nền cho trang chiếu. Tìm hiểu thêm trong phần Thêm ảnh làm nền trang chiếu.

Tạo và chia sẻ album ảnh

Thêm ảnh làm nền trang chiếu

Ngắt dòng văn bản quanh ảnh hoặc đối tượng khác trong Power
Point

Tạo và lưu mẫu Power
Point

Trang chiếu cái là gì?


Tùy thuộc vào phiên bản Power
Point bạn đang sử dụng, bạn có thể chèn ảnh, ảnh chụp, clip art hoặc hình ảnh khác vào trình chiếu từ máy tính của mình hoặc từ Internet.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh vào trang chiếu, trang chiếu cái hoặc vào nền.

Chèn ảnh từ máy tính vào trang chiếu

Bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh vào trang chiếu.

Trên tab Chèn, trong nhóm Hình ảnh, bấm vào Ảnh.

*

Trong hộp thoại mở ra, duyệt đến ảnh bạn muốn chèn, bấm vào ảnh đó rồi bấm vào Chèn.


Mẹo: Nếu bạn muốn chèn nhiều ảnh cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Ctrl trong khi bạn chọn tất cả các ảnh bạn muốn chèn.


Chèn ảnh từ trang web vào trang chiếu

Bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh vào trang chiếu.

Trên tab Chèn, trong nhóm Hình ảnh, bấm vào Ảnh trực tuyến.

(Power
Point 2013)
Trong hộp Tìm kiếm hình ảnh trên Bing, nhập nội dung bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

Hoặc

(Phiên bản mới hơn) Đảm bảo Bing đang hiển thị ở bên trái trong danh sách thả xuống nguồn tìm kiếm. Trong hộp, nhập nội dung bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

Sử dụng bộ lọc Kích cỡ, Loại, Màu, Bố trí và cấp phép để điều chỉnh kết quả theo ưu tiên của bạn.

Bấm vào ảnh bạn muốn chèn, rồi bấm vào Chèn.


Mẹo: Sau khi chèn ảnh, bạn có thể thay đổi kích cỡ và vị trí của ảnh đó. Để làm như vậy, hãy bấm chuột phải vào ảnh, rồi bấm vào Định dạng Ảnh. Bạn có thể sử dụng các công cụ Định dạng Ảnh ở bên phải trang chiếu của bạn.


Chèn clip art

Không giống một số phiên bản cũ hơn của Power
Point, Power
Point 2013 và các phiên bản mới hơn không có bộ sưu tập clip art. Thay vào đó, hãy sử dụng Chèn > Ảnh trực tuyến để tìm và chèn clip art bằng công cụ tìm kiếm Bing.

Ví dụ: sau khi chọn Ảnh Trực tuyến, bạn có thể tìm kiếm clip art về ngựa và thấy một loạt các hình ảnh theo giấy phép Creative Commons.

*

Quan trọng: Bạn có trách nhiệm tôn trọng luật bản quyền và bộ lọc giấy phép trong Bing có thể giúp bạn chọn hình ảnh nên sử dụng. Tìm hiểu thêm trong mục Thêm clip art vào tệp của bạn.


Chèn ảnh vào trang chiếu cái

Nếu bạn muốn ảnh xuất hiện trên mọi trang chiếu thuộc loại nhất định trong mẫu Power
Point của mình, hãy thêm ảnh đó vào trang chiếu cái. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Trang chiếu cái là gì?

Chèn ảnh vào nền

Nếu bạn muốn ảnh xuất hiện dưới dạng ảnh nền mà không ảnh hưởng đến tất cả các trang chiếu trong Bản cái, hãy thay đổi cài đặt nền cho trang chiếu. Tìm hiểu thêm trong phần Thêm ảnh làm nền trang chiếu.

Thêm clip art vào tệp

Tạo và chia sẻ album ảnh

Thêm ảnh làm nền trang chiếu

Ngắt dòng văn bản quanh ảnh hoặc đối tượng khác trong Power
Point

Tạo và lưu mẫu Power
Point

Trang chiếu cái là gì?


Tùy thuộc vào phiên bản Power
Point bạn đang sử dụng, bạn có thể chèn ảnh, ảnh chụp, clip art hoặc hình ảnh khác vào trình chiếu từ máy tính của mình hoặc từ Internet.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh vào một trang chiếu. Chọn phiên bản của Office bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn cụ thể:


Bạn đang sử dụng phiên bản Office for Mac nào?

Bạn đang sử dụng phiên bản Office for Mac nào?

Chèn ảnh từ máy Mac, mạng hoặc i
Cloud Drive


Mẹo:  Microsoft 365 người đăng ký sẽ có quyền truy nhập vào hàng nghìn hình ảnh miễn phí bản quyền và mẫu cao cấp. Xem mục Chèn hình ảnh cao cấp để biết thêm thông tin.


Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên menu Chèn, trỏ vào Ảnh, rồi chọn Ảnh từ tệp.

Trong hộp thoại mở ra, duyệt đến ảnh bạn muốn chèn, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

Để chèn nhiều ảnh cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn tất cả ảnh mình muốn chèn.

Chèn ảnh từ điện thoại thông minh

Nếu bạn đã chụp ảnh trên điện thoại thông minh, bạn có thể làm cho ảnh đó sẵn dùng để chèn vào Power
Point for mac
OS bằng cách lưu ảnh vào i
Cloud Drive, sau đó làm theo quy trình trước đó trên trang này.

Người đăng ký Microsoft 365 for Mac cũng có thể sử dụng tính năng Continuity Camera để chuyển ảnh từ điện thoại thông minh đến thẳng trang chiếu Power
Point. Xem mục Thêm ảnh vào tệp bằng cách sử dụng thiết bị di động để biết chi tiết.

Chèn ảnh từ trang web vào trang chiếu

Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên menu Chèn, trỏ vào Ảnh, rồi chọn Ảnh Trực tuyến.

Ngăn Ảnh Trực tuyến sẽ mở ra ở bên phải cửa sổ Power
Point.

Trong hộp Tìm kiếm Bing ở trên cùng, nhập nội dung bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

Sau khi hiển thị kết quả tìm kiếm, bạn có thể tùy chọn chọn nút Lọc để thu hẹp kết quả tìm kiếm của mình với các bộ lọc Kích cỡ, Loại, MàuBố trí.

Bấm vào ảnh để chọn, rồi bấm vào Chèn.

Bạn có thể chọn nhiều ảnh. Nút Chèn này cho bạn biết có bao nhiêu ảnh mà bạn đã chọn.

Sau khi ảnh đã nằm trên trang chiếu của bạn, bạn có thể chỉnh cỡ và di chuyển ảnh đến bất cứ đâu.

Chèn ảnh bằng cách sử dụng Trình duyệt Ảnh

Trình duyệt Ảnh trong Office sẽ giúp bạn duyệt qua tập hợp ảnh hiện có trên máy tính của mình, chẳng hạn như ảnh bạn có trong i
Photo hoặc Photo Booth.

Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên menu Chèn, trỏ vào Ảnh, rồi chọn Trình duyệt ảnh.

Trong hộp thoại mở ra, duyệt đến ảnh bạn muốn chèn, chọn ảnh đó, rồi kéo vào trang chiếu.

Để chèn nhiều ảnh cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn tất cả ảnh mình muốn. Sau đó, kéo chúng vào trang chiếu.


Chèn ảnh từ máy Mac, mạng hoặc i
Cloud Drive

Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên menu Chèn, trỏ vào Ảnh, rồi chọn Ảnh từ tệp.

Trong hộp thoại mở ra, duyệt đến ảnh bạn muốn chèn, chọn ảnh đó, rồi bấm vào Chèn.

Để chèn nhiều ảnh cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn tất cả ảnh mình muốn chèn.

Chèn ảnh từ web hoặc điện thoại thông minh

Ảnh từ web: Chúng tôi rất tiếc nhưng Power
Point 2016 cho Mac không hỗ trợ chèn ảnh từ web.

Ảnh từ điện thoại thông minh: Nếu bạn đã chụp ảnh trên điện thoại thông minh, bạn có thể làm cho ảnh đó sẵn dùng để chèn vào Power
Point 2016 cho Mac bằng cách lưu ảnh vào i
Cloud Drive, sau đó làm theo quy trình trước đó trên trang này.

Chèn ảnh bằng cách sử dụng Trình duyệt Ảnh

Trình duyệt ảnh trong Office sẽ giúp bạn duyệt qua tập hợp ảnh hiện có trên máy tính của mình, chẳng hạn như ảnh bạn có trong i
Photo hoặc Photo Booth.

Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên menu Chèn, trỏ vào Ảnh, rồi chọn Trình duyệt ảnh.

Trong hộp thoại mở ra, duyệt đến ảnh bạn muốn chèn, chọn ảnh đó, rồi kéo vào trang chiếu.

Để chèn nhiều ảnh cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn tất cả ảnh mình muốn. Sau đó, kéo chúng vào trang chiếu.


Chèn ảnh từ máy tính vào trang chiếu

Chọn trang chiếu bạn muốn chèn ảnh vào.

Trên tab Chèn , chọn Ảnh > Thiết bị Này.

Duyệt đến ảnh mà bạn muốn chèn, chọn nó, rồi bấm Mở.

Sau khi ảnh ở trong trang chiếu của bạn, bạn có thể thay đổi kích cỡ và di chuyển nó đến bất cứ đâu.

Kéo ảnh từ File Explorer hoặc Finder vào trang chiếu

Bạn có thể kéo ảnh từ File Explorer (trong Windows) hoặc Finder (trên mac
OS), rồi thả vào trang chiếu. Ảnh sẽ được căn giữa trên trang chiếu. Sau đó, bạn có thể di chuyển, chỉnh cỡ hoặc tạo kiểu cho ảnh theo ý muốn. 

Chèn ảnh từ trang web vào trang chiếu

Bấm vào nơi bạn muốn chèn ảnh vào trang chiếu.

Trên tab Chèn , chọn Ảnh và > Tìm kiếm trên Web.

Trong hộp Tìm kiếm ở trên cùng, nhập nội dung bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

Sau khi hiển thị kết quả tìm kiếm, bạn có thể tùy chọn chọn nút Bộ lọc để thu hẹp kết quả tìm kiếm của mình với các bộ lọc Kích cỡ, Loại, Màu, Bố trí và cấp phép.

Bấm vào ảnh để chọn, rồi bấm vào Chèn.

Sau khi ảnh đã nằm trên trang chiếu của bạn, bạn có thể chỉnh cỡ và di chuyển ảnh đến bất cứ đâu.

Chèn ảnh từ One
Drive cho cơ quan hoặc trường học vào trang chiếu

Người đăng ký doanh nghiệp của Microsoft 365 có thể chèn ảnh được lưu trữ trên One
Drive cho cơ quan hoặc trường học hoặc Share
Point trong Microsoft 365. (Tính năng này không khả dụng cho ảnh được lưu trữ trên One
Drive cho tài khoản cá nhân của bạn (Hotmail, Outlook.com, msn.com hoặc live.com).)

Chọn trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên tab Chèn , chọn Ảnh >One
Drive
.

*

Duyệt đến ảnh mà bạn muốn chèn, chọn nó, rồi bấm Mở.

Sau khi ảnh đã nằm trên trang chiếu của bạn, bạn có thể chỉnh cỡ và di chuyển ảnh đến bất cứ đâu.

Thêm kiểu và định dạng cho ảnh

Khi bạn chèn ảnh, Power
Point cho web đặt ảnh lên trang chiếu của bạn và đặt tab Hình ảnh trên dải băng.

*

Sau khi chọn ảnh, hãy bấm vào tab Hình ảnh.

Chọn tùy chọn Kiểu ảnh mà bạn muốn áp dụng cho ảnh:

Bấm vào mũi tên xuống ở đầu bên phải của bộ sưu tập, như được minh họa ở trên, để xem toàn bộ bộ sưu tập tùy chọn kiểu.

Các loại tệp hình ảnh bạn có thể thêm vào trang chiếu trong Power
Point cho web

Các định dạng tệp hình ảnh mà Power
Point cho web hỗ trợ bao gồm:

.bmp

.gif

.jpg và .jpeg

.png

.tif và .tiff

.wmf và .emf

Sử dụng ảnh nền

Xem mục Thay đổi nền trang chiếu của bạn.

Thêm clip art vào tệp


Chụp ảnh và chèn

Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên dải băng trôi nổi, chuyển sang Chèn.

Nhấn vào Ảnh > Camera.

Camera trên thiết bị của bạn đang bật.

Nếu bản trình bày của bạn nằm theo chiều ngang, hãy thử xoay ngang thiết bị của bạn để chụp ảnh.

Chụp ảnh.

Nếu bạn đã hài lòng, hãy nhấn vào dấu kiểm. Để bỏ ảnh và thử lại, nhấn vào mũi tên.

Sử dụng công cụ xén hoặc thu phóng để điều chỉnh ảnh nếu bạn thích.

Nhấn vào dấu kiểm để chèn ảnh vào trang chiếu.

Chèn từ thiết bị hoặc kho lưu trữ trực tuyến của bạn

Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên dải băng trôi nổi, chuyển sang Chèn.

Nhấn vào Ảnh > Ảnh.

Sử dụng các công cụ ở đầu cửa sổ để dẫn hướng đến nơi lưu trữ ảnh.

Nhấn vào ảnh để chọn và mở ảnh.

Sử dụng công cụ xén hoặc thu phóng để điều chỉnh ảnh nếu bạn thích.

Nhấn vào dấu kiểm để chèn ảnh vào trang chiếu.


Chụp ảnh và chèn

Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên dải băng, gõ nhẹ Chèn, rồi gõ nhẹ vào Camera.

*

Đảm bảo rằng camera trên thiết bị của bạn được bật.

Nếu bản trình bày của bạn nằm theo chiều ngang, hãy thử xoay ngang thiết bị của bạn để chụp ảnh.

Chụp ảnh.

Nếu bạn đã hài lòng với ảnh, ở phía dưới bên phải, nhấn vào Sử dụng Ảnh để chèn ảnh vào trang chiếu. Nếu không, ở phía dưới bên trái, nhấn Vào lại.

Trong tab Ảnh , sử dụng các công cụ để điều chỉnh ảnh theo cách bạn muốn hoặc dùng các điều khiển trên ảnh để đổi kích cỡ hoặc xoay ảnh.

Chèn từ thiết bị hoặc kho lưu trữ trực tuyến của bạn

Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.

Trên dải băng, nhấn vào Chèn, rồi nhấn vào Ảnh.

*

Dẫn hướng đến vị trí lưu ảnh.

Gõ nhẹ vào ảnh mà bạn muốn chèn vào trang chiếu.

Trong tab Ảnh , sử dụng các công cụ để điều chỉnh ảnh theo cách bạn muốn hoặc dùng các điều khiển trên ảnh để đổi kích cỡ hoặc xoay ảnh.

Chèn ảnh vào Powerpoint là một trong những thao tác cơ bản và phổ biến nhất khi tạo Slide thuyết trình. Không ai muốn theo dõi một Slide chỉ toàn là chữ, việc sử dụng ảnh trong Slide Powerpoint sẽ khiến bài thuyết trình của bạn trở nên trực quan, sinh động và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Dưới đây mailinhschool.edu.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn thêm ảnh vào
Powerpoint chi tiết, dễ thực hiện ai cũng làm được.


Top 3 cách chèn hình ảnh vào Powerpoint đơn giản, dễ thực hiện nhất

Khi thực hiện thao tác chèn thêm hình ảnh vào Powerpoint , bạn có thể tuỳ ý chọn nguồn ảnh.

Bài viết dưới đây sẽ "mách" bạn cách chèn hình ảnh vào Powerpoint từ các nguồn khác nhau như: sử dụng hình ảnh có sẵn trong máy tính, ảnh online, ảnh chụp màn hình.

Cách 1: Cách thêm ảnh vào Powerpoint từ ảnh có sẵn trên máy tính

Thêm ảnh vào Powerpoint từ những file ảnh có sẵn trên máy tính của bạn thực ra rất đơn giản. Thao tác gồm 4 bước như sau:

Bước 1:Trên giao diện Ribbon, truy cập vào thẻ Insert rồi bấm nút Picture trong nhóm tính năng Images.

*
Chọn

Bước 2: Trong hộp thoại Insert Picture hiển thị, bạn duyệt đến thư mục chứa file ảnh cần chèn vào slide, kích chọn tên file ảnh cần chèn.

*

Bước 3: Bấm nút Insert và hình ảnh sẽ ngay lập tức được chèn vào đúng vị trí trong slide mà bạn đã chọn trước đó.

*

Ngoài cách trên, bạn cũng có thể chèn nhanh ảnh bằng một cách khác. Trong slide mới, khi bạn di chuột vào một khung bố cục slide, ở đó sẽ có một nhóm các nút bấm cho phép chèn ảnh, biểu đồ, video, bảng tính… vào slide.

Để chèn ảnh, bạn chỉ cần bấm nút Picture như hình ảnh dưới đây để chèn ảnh vào slide.

*
Point

Cách 2: Cách chèn thêm ảnh vào Powerpoint từ internet

Nếu không muốn sử dụng thư viện ảnh sẵn có trên máy tính, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm và sử dụng kho ảnh trực tuyến khổng lồ trên Internet để chèn vào các slide trong Powerpoint.

Khi tìm hiểu cách chèn hình vào Powerpoint từ nguồn ảnh Online, bạn cần lưu ý 2 mặc định tùy chọn để tìm kiếm ảnh trực tuyến và chèn vào slide. Cụ thể:

One
Drive
: Tùy chọn cho phép bạn chèn ảnh được lưu trữ trên One
Drive tất nhiên phải là tài khoản của bạn, hoặc cũng có thể liên kết với các tài khoản trực tuyến khác với Powerpointnhư Facebook hay Flickr.

Bing Image Search: Mặc định Microsoft chỉ hỗ trợ người dùng sử dụng Bing để tìm kiếm và chèn ảnh phù hợp trên Internet vào slide (kể cả Word hoặc Excel).

Nhưng cần lưu ý rằng, Bing sẽ chỉ hiển thị những hình ảnh được cấp phép vì thế không phải hình ảnh nào bạn cũng có thể lấy về để sử dụng cho bài thuyết trình của mình.

*

Để chèn ảnh trực tuyến vào bản trình chiếu Powerpoint của mình bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thẻ Insert rồi bấm nút Online Pictures.

*

Bước 2: Như đã nói ở trên, trong hộp thoại Insert Picture hiển thị sẽ cung cấp các tùy chọn để tìm và chèn ảnh trực tuyến vào slide.

Bước 3: Nếu muốn tìm kiếm ảnh trên Internet thì bấm nút Bing Image Search, sau đó nhập từ khóa có liên quan đến hình ảnh cần tìm kiếm vào khung trống bên phải. Sau đó bấm phím Enter.

Trường hợp bạn muốn chèn ảnh vào Powerpointtừ One
Drive thì thực hiện tương tự nhưng cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình, tương tự như với Flick hoặc Facebook.

Như hình ảnh hiển thị dưới đây, tôi chọn tìm kiếm ảnh thông qua Bing Image Search. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị dưới dạng ảnh thummail nên bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ảnh mình cần.

*

Bước 4: Giờ chỉ cần kích chọn hình ảnh muốn sử dụng và bấm nút Insert để chèn ảnh vào bài thuyết trình.

*

Ngoài ra, bạn cũng có thể bấm vào biểu tượng Online Picture trong trình giữ chỗ Placeholder để thực hiện chèn ảnh online.

Point tốt nhất cho bản trình bày trực tuyến

Cách 3: Cách chèn hình ảnh vào Powerpoint từ ảnh chụp màn hình

Ngoài khả năng chèn ảnh trực tuyến, chèn ảnh trên máy tính vào slide. Powerpoint còn tích hợp cả công cụ cho phép chụp ảnh màn hình các chương trình, trang web hay cửa sổ đang mở để chèn vào slide ngay lập tức.

Bước 1:Trên thanh công cụ ribbon, truy cập thẻ Insert rồi bấm nút Screenshot trong nhóm tính năng Images.

*

Bước 2:Ngay lập tức màn hình cửa sổ hiện tại đang làm việc sẽ được chụp lại ở chế độ toàn màn hình.

Bước 3:Bây giờ đặt trỏ chuột vào vị trí cần chèn ảnh đã chụp vào slide. Sau đó bấm vào biểu tượng mũi tên xổ xuống của nút Screenshot, bạn sẽ thấy một hình ảnh thu nhỏ của ảnh chụp màn hình vừa được chụp.

Bước 4:Giờ bạn chỉ cần kích chuột vào hình ảnh thu nhỏ đó để chèn vào slide là xong.

Point

Cáchchèn ảnh vào Powerpointnếu không muốn sử dụng toàn bộ bức hình mà chỉ cần một vùng của hình ảnh để chèn vào slide thì thực hiện như sau:

Bước 1:Truy cập vào thẻ Insert > Screenshot > Screen Clipping.

Bước 2:Lúc này trỏ chuột sẽ biến thành biểu tượng dấu cộng, việc của bạn là kích giữ chuột trái để khoanh vùng ảnh màn hình cần chụp.

*

Bước 3:Ngay khi chọn xong vùng ảnh và thả chuột, hình ảnh cũng sẽ được chèn vào slide tại vị trí mà bạn đã chọn.

Trên đây mailinhschool.edu.vn vừa hướng dẫn chi tiết cách chèn ảnh vào Powerpointcùng với đó là những thao tác cơ bản với hình ảnh. Mặc dù các bước thực hiện và thiết lập ở trên được thực hiện trên Powerpoint 2013, nhưng bạn có thể thực hiện hoàn toàn tương tự trên các phiên bản Power
Point khác.

Di chuyển và thay đổi kích thước hình ảnh đã chèn vào Powerpoint

Sau khi đã biết cách chèn hình ảnh vào Powerpoint, trong nhiều trường hợp bạn sẽ thấy hình ảnh chèn chưa đúng vị trí hoặc kích thước quá lớn không cân xứng trong slide. Trong trường hợp này bạn hoàn toàn có thể di chuyển cũng như thay đổi kích thước ảnh chèn vào slide sao cho phù hợp nhất. Các bước thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên bạn kích chọn hình ảnh cần di chuyển hoặc thay đổi kích thước đã chèn vào slide. Khi ảnh được chọn sẽ có một đường viền xung quanh xuất hiện.

*

Bước 2: Để thay đổi kích thước hình ảnh, bạn di chuột vào các góc của ảnh, khi trỏ chuột hiển thị biểu tượng mũi tên 2 chiều thì kích giữ chuột trái rồi kéo vào để thu nhỏ kích thước ảnh hoặc kéo ra để tăng kích thước ảnh.

*

Đến khi thấy hình ảnh phù hợp thì thả chuột là xong.

Bước 3: Trường hợp bạn muốn xoay ảnh chỉ cần kích giữ chuột vào biểu tượng mũi tên xoay tròn theo chiều kim đồng hồ như ảnh dưới đây rồi di chuột để xoay ảnh.

*

Bước 4: Nếu cần di chuyển hình ảnh đó sang vị trí khác trong slide. Bạn chỉ cần nhấp vào hình ảnh đó rồi kích giữ chuột trái rồi kéo nó sang vị trí mới.

Xem thêm: Làm sao bật chế độ theo dõi trên facebook 2023 (giao diện mới)

*

Bước 5: Để xóa hình ảnh đã chèn vào slide. Bạn chỉ cần kích chọn hình ảnh cần xóa rồi bấm nút Delete hoặc Backspace trên bàn phím.

Kết luận

Cách chèn ảnh vào Powerpoint thật đơn giản phải không nào? Chúng mình còn rất nhiều bài chia sẻ hay về các thủ thuật trong Powerpoint. Các bạn theo dõi mailinhschool.edu.vn để được cập nhật kiến thức mới mỗi ngày nhé!