Nói gọn gàng thì đó là một bộ chuyển ver mà lại tôi lên hứng có tác dụng hồi trẻ em trâu nhưng mà lười quá đề xuất drop ngang suơng =... More


You are reading

Biệt đội thám tử Pluto

kích hoạt

Nói ngắn gọn thì đấy là một bộ chuyển ver mà tôi lên hứng có tác dụng hồi trẻ em trâu mà lười quá buộc phải drop ngang suơng =))Mà cũng ko nỡ xóa truyện vị đã mất...

Bạn đang xem: Xuất phát điểm là diễn viên, cô gái này đang trở thành


Tại khu c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh nằm ở ngoại &#x
F4; thị trấn Tomoeda, một cuộc ẩu đả đ&#x
E3; diễn ra. Những d&#x
F2;ng tin nhắn k&#x
EC; lạ được gửi đi, t&#x
E0;i liệu mất t&#x
ED;ch. Sau c&#x
F9;ng chỉ c&#x
F2;n thấy một người đi&#x
EA;n cuồng ch&#x
F4;n c&#x
E1;i bao tải lớn đựng vật nặng tr&#x
EA;n ngọn đồi gần đ&#x
F3;.&#x
A0;

L&#x
FA;c bấy giờ l&#x
E0; thời điểm trời tối muộn, đ&#x
EA;m m&#x
E2;y gi&#x
F4;ng mưa b&#x
E3;o mịt m&#x
F9;. Tại khu vực căn hộ nh&#x
E0; Lee, nhị cậu nh&#x
F3;c đang chốn dưới mềm v&#x
EC; tiếng sấm. Cứ mỗi lần sấm l&#x
EA;n l&#x
E0; hai cậu lại n&#x
FA;p xuống, run cầm cập. &#x
D4;ng b&#x
E0; Lee th&#x
EC; đang ở dưới nh&#x
E0; kiểm tra v&#x
EC; bị mất điện.

' Đ&#x
F9;ng! '

"&#x
C1;!!"

&#x
A0;Một tiếng sấm lớn lại vang l&#x
EA;n khiến Shaoran v&#x
E0; em trai chạy chạy vụt ra. Eriol &#x
F4;m chặt mẹ. Shaoran thấy vậy liền tr&#x
EA;u chọc:

" Eriol l&#x
E0; đồ nh&#x
E1;t gan!! :)))"

' Đo&#x
E0;ng!! '

"&#x
C1;!"

Vừa dứt lời th&#x
EC; một tiếng sấm nữa lại vang l&#x
EA;n khiến cậu s&#x
F3;i b&#x
E1;m chặt lấy bố.

" Anh cũng vậy c&#x
F2;n n&#x
F3;i ai...&#x
C1; &#x
C1; &#x
C1; &#x
C1;!!!!!"

Tiếng sấm cứ vang l&#x
EA;n li&#x
EA;n hồi.

Tại một biệt thự lớn n&#x
E0;o đ&#x
F3;

C&#x
F3; một c&#x
F4; b&#x
E9; xinh đẹp n&#x
E0;o đ&#x
F3; đang say ngủ. C&#x
E1;i b&#x
F3;ng trắng n&#x
E0;o đ&#x
F3; đang nhẹ nh&#x
E0;ng bước l&#x
EA;n lầu. C&#x
E1;i b&#x
F3;ng bước v&#x
E0;o căn ph&#x
F2;ng n&#x
E0;o đ&#x
F3; c&#x
F3; c&#x
F4; b&#x
E9; đang ngủ nọ, từ...từ...đưa...tay...về... Ph&#x
ED;a...chiếc...giường...n&#x
E0;o đ&#x
F3;...

.....

" &#x
C1;AAAAAAA&#x
C1;......! "

" &#x
C1;AAAAAAA.......!!"

" Francesca!? Sao d&#x
EC; lại l&#x
EA;n đ&#x
E2;y?"

" V&#x
EC; tiếng sấm lớn qu&#x
E1; n&#x
EA;n t&#x
F4;i l&#x
EA;n xem c&#x
F4; chủ thế n&#x
E0;o. "

&#x
A0;Vừa n&#x
F3;i d&#x
EC; vừa đưa chiếc đ&#x
E8;n sạc pin chiếu s&#x
E1;ng từ dưới cằm l&#x
EA;n mặt.

" D&#x
EC; bỏ c&#x
E1;i đ&#x
E8;n xuống đi!! Giờ t&#x
F4;i c&#x
F2;n sợ d&#x
EC; hơn cả ma đ&#x
F3;!!"

Đ&#x
F3; l&#x
E0; cuộc hội thoại với bảo mẫu của Yumiko.

Tại một căn hộ bình thường cư l&#x
E2;u năm tuổi&#x
A0;

Cậu trai đang cầm điện thoại coi phim ma giữa đ&#x
EA;m mưa b&#x
E3;o sấm chớp &#x
EC; &#x
F9;ng (rất ph&#x
F9; hợp để tạo cảm gi&#x
E1;c h&#x
E3;i h&#x
F9;ng). Cậu trai đ&#x
F3; kh&#x
F4;ng ai kh&#x
E1;c ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Joshiki-kun. Đang đến kh&#x
FA;c cao tr&#x
E0;o th&#x
EC; chu&#x
F4;ng điện thoại reo. Cậu thở d&#x
E0;i rồi nghe m&#x
E1;y:

" A l&#x
F4;?"

" Joshiki, b&#x
E3;o lớn thế n&#x
E0;y ch&#x
E1;u ở nh&#x
E0; một m&#x
EC;nh c&#x
F3; ổn kh&#x
F4;ng?"

Chứ kh&#x
F4;ng phải ch&#x
FA; mới l&#x
E0; người kh&#x
F4;ng ổn &#x
E0;?

" Nếu ch&#x
FA; gọi ch&#x
E1;u chỉ để cho bớt sợ khi đang g&#x
E1;c một m&#x
EC;nh ngo&#x
E0;i đồn cảnh s&#x
E1;t l&#x
FA;c trời b&#x
E3;o thế n&#x
E0;y th&#x
EC; ch&#x
E1;u c&#x
FA;p m&#x
E1;y đ&#x
E2;y."

" N&#x
E0;y, ch&#x
E1;u nghĩ ch&#x
FA; l&#x
E0; ai? Ch&#x
FA; l&#x
E0; Take v&#x
F4; địch thi&#x
EA;n hạ, tuyệt nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng sợ bất cứ thứ g&#x
EC; tr&#x
EA;n đời n&#x
E0;y..."

Đ&#x
D9;NG... ĐO&#x
C0;NG... RẦM....

" &#x
C1; &#x
C1; &#x
C1; &#x
C1; &#x
C1; &#x
C1; &#x
E1; &#x
E1; &#x
E1;!!!.."

R&#x
F5; r&#x
E0;ng l&#x
E0; đang sợ.

" Ch&#x
FA; gọi người kh&#x
E1;c đi ạ. Ch&#x
E1;u c&#x
FA;p m&#x
E1;y đ&#x
E2;y."

" N&#x
E0;y Josh......."

"T&#x
FA;t... T&#x
FA;t...."

"C&#x
E1;i thằng n&#x
E0;y ..."

A few moment later

S&#x
E1;ng h&#x
F4;m sau

Tại nh&#x
E0; Lee

"Đ&#x
EA;m h&#x
F4;m qua b&#x
E3;o lớn như thế vậy m&#x
E0; h&#x
F4;m nay trời đẹp qu&#x
E1;. "

&#x
A0;B&#x
E0; Lee n&#x
F3;i. &#x
D4;ng Lee tiếp lời:

" Đ&#x
FA;ng vậy. H&#x
F4;m nay lại l&#x
E0; chủ nhật, rất th&#x
ED;ch hợp để dọn dẹp nh&#x
E0; cửa. "&#x
A0;

" Bố, mẹ, ng&#x
E0;y mai l&#x
E0; sinh nhật Joshiki rồi. "

Đang ăn bữa s&#x
E1;ng, Shaoran cũng chen v&#x
E0;o.

" Thế &#x
E0;, vậy ng&#x
E0;y mai phải mời thằng b&#x
E9; đến d&#x
F9;ng cơm mới được. Mẹ sẽ l&#x
E0;m v&#x
E0;i m&#x
F3;n đặc biệt. "

B&#x
E0; Lee c&#x
F3; vẻ rất h&#x
E0;o hứng.&#x
A0;

" Nhưng cậu ấy cứng đầu lắm. Thể n&#x
E0;o cũng t&#x
EC;m l&#x
FD; do từ chối mang lại xem."

"V&#x
EC; thế n&#x
EA;n... "&#x
A0;

Eriol bắt đầu v&#x
E0;o cuộc.

" Bố mẹ cho bọn nhỏ tiền đi si&#x
EA;u thị thiết lập qu&#x
E0; tặng cậu ta nh&#x
E9;!"

" Đi m&#x
E0; bố, mẹ...."

" Sao nhì đứa lại giỏi đồng t&#x
EC;nh mấy chuyện thế n&#x
E0;y vậy? Th&#x
F4;i được rồi..."

Phi vụ nịnh bợ th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng.&#x
A0;

" Ye, mẹ l&#x
E0; số một!! "

Sau đ&#x
F3; hai đồng đội ăn thật nhanh bữa s&#x
E1;ng của m&#x
EC;nh rồi c&#x
F9;ng nhau đạp xe cộ đến si&#x
EA;u thị ở trung t&#x
E2;m thị trấn.&#x
A0;

Tại sở cảnh s&#x
E1;t&#x
A0;

Reng reng...&#x
A0;

" V&#x
E2;ng t&#x
F4;i đ&#x
E2;y... ?"

Take l&#x
E0; người ra nghe m&#x
E1;y.

" Dạ...&#x
E0; ừ..... V&#x
E2;ng.....khoan.... C&#x
E1;i g&#x
EC;?!? Ph&#x
E1;t hiện x&#x
E1;c chết tr&#x
EA;n đỉnh đồi cạnh quần thể c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh mới khởi c&#x
F4;ng...!?! V&#x
E2;ng t&#x
F4;i biết rồi!&#x
A0;

N&#x
F3;i rồi Take c&#x
FA;p m&#x
E1;y, hấp tấp định chạy đến hiện trường nhưng lại vấp phải cạnh b&#x
E0;n n&#x
EA;n ng&#x
E3; sấp mặt lu&#x
F4;n. Đơn giản v&#x
EC; ngu.

Tại si&#x
EA;u thị&#x
A0;

Vừa đến nơi, Shaoran đ&#x
E3; nhanh ch&#x
E2;n đẩy giỏ xe cộ đến quầy th&#x
FA; b&#x
F4;ng v&#x
E0; lấy một nhỏ thỏ b&#x
F4;ng. Chưa kể bé thỏ n&#x
E0;y c&#x
F2;n c&#x
F3; m&#x
E0;u hường...

" Nii-san, h&#x
EC;nh như anh ấy kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch c&#x
E1;i n&#x
E0;y. "&#x
A0;

Eriol lo lắng mang đến số phận người nhận qu&#x
E0;.

" Ch&#x
ED;nh v&#x
EC; kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch n&#x
EA;n c&#x
E0;ng phải sở hữu tặng cậu ta."

&#x
A0;Lại cười nham hiểm nh&#x
EC;n nhỏ thỏ.

" M&#x
E0;y biết tay tao!"

Tiếng loa vào si&#x
EA;u thị: Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sắp c&#x
F3; chương tr&#x
EC;nh khuyến m&#x
E3;i đặc biệt tại quầy h&#x
E0;ng đồ ăn nhanh, 5 kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng cài Pizza sớm nhất sẽ được tặng Pizza miễn ph&#x
ED; ...

Nghe đến đ&#x
E2;y, cậu s&#x
F3;i chẳng n&#x
F3;i chẳng rằng, lập tức n&#x
E9;m bé thỏ b&#x
F4;ng v&#x
E0;o giỏ, liếc mắt ra hiệu rồi lướt như Yasuo đến quầy đồ ăn nhanh. Pizza miễn ph&#x
ED; th&#x
EC; ai chẳng th&#x
ED;ch, kh&#x
F4;ng nhanh lại mất phần.

" Tuyển thủ Lee Shaoran l&#x
E0; hạt giống t&#x
E0;i năng của đất nước. "

Xe đẩy lao vun v&#x
FA;t trong si&#x
EA;u thị, vừa đi cậu vừa tự đắc.

Cậu đang lướt dọc theo c&#x
E1;c quầy h&#x
E0;ng, đến một ng&#x
E3; tư, đột nhi&#x
EA;n xuất hiện một c&#x
F4; g&#x
E1;i với m&#x
E1;i t&#x
F3;c m&#x
E0;u đen ngả sắc n&#x
E2;u đi ngang qua đ&#x
F3; v&#x
E0;...

RẦM

Hai xe đẩy đ&#x
E2;m v&#x
E0;o nhau khiến xe đẩy của c&#x
F4; g&#x
E1;i kia đổ ra, v&#x
E0; c&#x
F4; cũng ng&#x
E3; xuống. Shaoran kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i g&#x
EC;, c&#x
F3; vẻ hơi bối rối, chỉ yên ổn lặng nhặt đồ v&#x
E0;o giỏ hộ c&#x
F4;. Kh&#x
F4;ng ngờ lại xảy ra tai nạn thế n&#x
E0;y.

- C&#x
E1;i n&#x
E0;y h&#x
EC;nh như bị hỏng rồi. - Vừa n&#x
F3;i cậu vừa đưa một hộp thực phẩm sống đang chảy nước đến trước mặt c&#x
F4;.

- Cậu kh&#x
F4;ng biết n&#x
F3;i xin lỗi trước &#x
E0; !?!&#x
A0;

- Em cụ cho anh trai m&#x
EC;nh, thực l&#x
F2;ng xin lỗi chị ! - Eriol&#x
A0;

- Đấy, em hơn hẳn người anh !

- Nhưng... Ng&#x
E3; tư n&#x
E0;y vốn ưu ti&#x
EA;n đi hướng dọc m&#x
E0;! - Shaoran&#x
A0;

L&#x
FA;c đ&#x
F3; Eriol chợt thấy t&#x
FA;i tiền nằm dưới s&#x
E0;n, đo&#x
E1;n l&#x
E0; của c&#x
F4; g&#x
E1;i kia n&#x
EA;n cậu nhặt l&#x
EA;n để trả lại. Nhưng vừa cầm l&#x
EA;n th&#x
EC; cậu bỗng thấy một khoảnh khắc lạ m&#x
E0; cậu chưa từng thấy: c&#x
F4; g&#x
E1;i cơ đang đưa hồ sơ nhập học của m&#x
EC;nh đến gi&#x
E1;o vi&#x
EA;n. Rồi cậu đứng kh&#x
F4;ng vững, ng&#x
E3; xuống s&#x
E0;n.&#x
A0;

- Em kh&#x
F4;ng sao chứ? Lại thấy c&#x
E1;i đ&#x
F3; &#x
E0;? - Shaoran&#x
A0;

- V&#x
E2;ng.

- Ổn chứ? C&#x
F3; cần gọi nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng?&#x
A0;

- Cậu lo việc của m&#x
EC;nh trước đi! - Vừa n&#x
F3;i Shaoran vừa đưa t&#x
FA;i tiền đến c&#x
F4;&#x
A0;

Ở một s&#x
E2;n b&#x
F3;ng n&#x
E0;o đ&#x
F3;&#x
A0;

Joshiki đang chơi b&#x
F3;ng. V&#x
EC; kiến thức về b&#x
F3;ng rổ của tui qu&#x
E1; dở người người n&#x
EA;n để mi&#x
EA;u tả c&#x
E1;c động t&#x
E1;c của cậu tui sẽ n&#x
F3;i l&#x
E0; cậu ta chơi rất giỏi. Đang n&#x
E9;m b&#x
F3;ng v&#x
E0;o giỏ th&#x
EC; c&#x
F3; một tr&#x
E1;i b&#x
F3;ng kh&#x
E1;c bay tới chặn lại. Cậu con quay đầu lại v&#x
E0; thấy Yumiko đang đứng đ&#x
F3;.&#x
A0;

- N&#x
E0;y, cậu ở đ&#x
E2;y l&#x
E0;m g&#x
EC; vậy?&#x
A0;

- M&#x
EC;nh thấy h&#x
F4;m ni l&#x
E0; một ng&#x
E0;y đẹp trời, lại c&#x
F2;n l&#x
E0; chủ nhật n&#x
EA;n m&#x
EC;nh ra đ&#x
E2;y chơi thể thao. - Yumiko n&#x
F3;i ( đi h&#x
F3;ng hớt thấy crush n&#x
EA;n kiếm cớ bắt chuyện th&#x
EC; n&#x
F3;i thẳng ra đi lại c&#x
F2;n l&#x
E0;m m&#x
E0;u) Thế rồi nhỏ cầm tr&#x
E1;i b&#x
F3;ng l&#x
EA;n, cậu chỉnh lại thao t&#x
E1;c rồi để nhỏ tung b&#x
F3;ng. V&#x
E0; ... Vừa rời tay nhỏ đ&#x
E3; ng&#x
E3; lăn ra, sau đ&#x
F3; k&#x
EA;u đau ch&#x
E2;n rồi l&#x
E0;m nũng ( đ&#x
FA;ng l&#x
E0; chảnh ch&#x
F3; ) .&#x
A0;

- Chơi thể thao m&#x
E0; sao cậu lại đi gi&#x
E0;y cao g&#x
F3;t (v&#x
EC; mục đ&#x
ED;ch ban đầu l&#x
E0; h&#x
F3;ng hớt) ? - Joshiki nắn ch&#x
E2;n mang đến nhỏ một l&#x
FA;c rồi bỏ đi với vẻ mặt lạnh l&#x
F9;ng be like.&#x
A0;

- Joshi-kun, cậu kh&#x
F4;ng c&#x
F5;ng tớ về sao?

- Chừng đ&#x
F3; th&#x
EC; vẫn đi được m&#x
E0;.

- Khoan... N&#x
E0;y..... Joshi-kun!&#x
A0;

Ở tr&#x
EA;n ngọn đồi gần quần thể c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh xảy ra vụ &#x
E1;n&#x
A0;

- Sao vậy? C&#x
F3; người chết &#x
E0;?&#x
A0;

Người d&#x
E2;n hoang mang lo lắng nh&#x
EC;n lực lượng chức năng xử l&#x
FD; hiện trường. Tất cả đều thấy bồn chồn ... Trừ một người n&#x
E0;o đ&#x
F3; đ&#x
F3; đang ngồi cầm điện thoại coi phim h&#x
E0;i, c&#x
F3; ai đi qua th&#x
EC; tỏ ra nghi&#x
EA;m chỉnh rồi lại ngồi cười kh&#x
FA;c kh&#x
ED;ch như t&#x
E2;m thần trốn trại.&#x
A0;

Khi ổng kh&#x
F4;ng để &#x
FD; th&#x
EC;.....&#x
A0;

Bốp&#x
A0;

- A...! Ai vậy? Đ...đội trưởng?&#x
A0;

- T&#x
F4;i bảo cậu l&#x
E0;m việc m&#x
E0; cậu đang l&#x
E0;m g&#x
EC; đấy hả cảnh s&#x
E1;t Yuro?

- T&#x
F4;i đang t&#x
EC;m hiểu c&#x
E1;c vụ &#x
E1;n tương tự tr&#x
EA;n mạng. ( bố đ*o tin )

- &#x
C0;, h&#x
F4;m ni c&#x
F3; cảnh s&#x
E1;t Kinomoto Fujikata từ Osaka đến đ&#x
E2;y đ&#x
F3;! Mau con quay lại hiện trường đi!

- Nhưng vị cảnh s&#x
E1;t Rắn độc đ&#x
F3; đến đ&#x
E2;y l&#x
E0;m g&#x
EC; vậy?&#x
A0;

- Để huấn luyện mấy đứa dở hơi như cậu đấy. Biết chưa? Nghe n&#x
F3;i l&#x
E0; l&#x
E0;m không nên việc g&#x
EC; đ&#x
F3; n&#x
EA;n bị điều xuống đ&#x
E2;y. Vị đ&#x
F3; anh ta rất dễ nổi quạu. Cậu phải phối hợp đến tốt đấy! T&#x
EC;nh h&#x
EC;nh anh ta kh&#x
F4;ng b&#x
EC;nh thường đ&#x
E2;u.&#x
A0;

Sau lúc đội trưởng đi khỏi, Take-san tỏ ra bất lực thở d&#x
E0;i :

- Phối hợp c&#x
E1;i *beep* g&#x
EC; chứ. Vất vả mang lại m&#x
EC;nh thật.&#x
A0;

Tại quầy t&#x
ED;nh tiền vào si&#x
EA;u thị&#x
A0;

Hai đồng đội nh&#x
E0; Lee vừa đặt những m&#x
F3;n đồ l&#x
EA;n để t&#x
ED;nh tiền th&#x
EC; bị một &#x
F4;ng ch&#x
FA; lạ mặt gạt thanh lịch b&#x
EA;n.

- N&#x
E0;y ch&#x
FA;, ch&#x
FA;ng ch&#x
E1;u đến trước m&#x
E0;!&#x
A0;

- Nh&#x
F3;c con, ta đang bận!&#x
A0;

Dường như cảm nhận được s&#x
E1;t kh&#x
ED;, Eriol k&#x
E9;o anh m&#x
EC;nh thanh lịch quầy t&#x
ED;nh tiền b&#x
EA;n cạnh sau thời điểm thấy h&#x
EC;nh xăm tr&#x
EA;n c&#x
E1;nh tay của người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng đ&#x
F3;

'Everyone can be a anh hùng '

Ch&#x
FA; kia với những vật dụng vừa sở hữu gồm c&#x
F3; bao tải, xẻng, s&#x
E0; beng, d&#x
E2;y thừng... Ra khỏi si&#x
EA;u thị. Giữa chừng ổng đ&#x
E1;nh rơi tập t&#x
E0;i liệu. C&#x
F4; nh&#x
F3;c t&#x
F3;c đen thấy vậy liền nhặt tập t&#x
E0;i liệu rồi đuổi theo :

- Ch&#x
FA;. Ch&#x
FA; l&#x
E0;m rơi t&#x
E0;i liệu n&#x
E0;y!&#x
A0;

Ổng giật lấy tập, mặt hầm hầm bước đi, điều đ&#x
F3; l&#x
E0;m c&#x
F4; cảm thấy ho&#x
E0;i nghi.&#x
A0;

Ở hiện trường vụ &#x
E1;n giết người&#x
A0;

- L&#x
E1;t nữa m&#x
EC;nh đi nhậu đ&#x
EA;! - Take d&#x
F9;ng giọng ngọt rủ r&#x
EA; đồng nghiệp&#x
A0;

Bỗng một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng mặc &#x
E1;o kho&#x
E1;c đen bước tới vị tr&#x
ED; thi thể nạn nh&#x
E2;n từng ở đ&#x
F3;.&#x
A0;

- N&#x
E0;y, anh l&#x
E0; ai?

- Bị uy hiếp khoảng một ng&#x
E0;y.&#x
A0;

- C&#x
E1;i g&#x
EC;? Sao anh biết? - Take tỏ r&#x
F5; vẻ ngạc nhi&#x
EA;n&#x
A0;

- Chẳng lẽ cứ phải tận mắt x&#x
E1;c nhận mới biết được sao? Lấy mẫu v&#x
E2;n tay v&#x
E0; m&#x
E1;u đem đến đội Gi&#x
E1;m định x&#x
E9;t nghiệm đi.&#x
A0;

- Haizz, anh l&#x
E0; ai m&#x
E0; cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vậy. Biết t&#x
F4;i l&#x
E0; ai kh&#x
F4;ng?&#x
A0;

- Cậu l&#x
E0;... Take v&#x
F4; địch thi&#x
EA;n hạ.&#x
A0;

- C&#x
E1;i g&#x
EC;? Chẳng lẽ.... Anh l&#x
E0;... Rắn độc sao!?! M&#x
E0; khoan, đi phổ biến đ&#x
E3;!&#x
A0;

Quay lại chỗ đồng đội nh&#x
E0; Lee

Sau khi t&#x
ED;nh tiền dứt th&#x
EC; hai bằng hữu lấy đồ về, mọi chuyện sẽ chẳng c&#x
F3; g&#x
EC; đ&#x
E1;ng n&#x
F3;i nếu như chu&#x
F4;ng b&#x
E1;o động ở cửa kiểm so&#x
E1;t kh&#x
F4;ng k&#x
EA;u l&#x
EA;n lúc Shaoran bước qua đ&#x
F3;. D&#x
F9; cậu đi lại nhiều lần nhưng chu&#x
F4;ng b&#x
E1;o động vẫn k&#x
EA;u như vậy. Một ch&#x
FA; nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n v&#x
EC; nghi ngờ đ&#x
E3; chạy tới chỗ cậu bảo rằng cần kiểm tra. Mặc d&#x
F9; cậu kh&#x
F4;ng hề lấy cắp thứ g&#x
EC; m&#x
E0; tự dưng lại bị gi&#x
E1;n tiếp kết tội như vậy, chắc chắn kh&#x
F4;ng tr&#x
E1;nh khỏi sự kh&#x
F3; chịu. Sau thời điểm bỏ cặp s&#x
E1;ch ra m&#x
E0; chu&#x
F4;ng b&#x
E1;o động vẫn k&#x
EA;u li&#x
EA;n hồi, cậu ch&#x
E1;n nản n&#x
F3;i :

- Ch&#x
FA; nghĩ ch&#x
E1;u l&#x
E0; ăn trộm sao? Ch&#x
E1;u chẳng l&#x
E0;m g&#x
EC; hết.&#x
A0;

- Anh ch&#x
E1;u tuyệt đối kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m vậy m&#x
E0; ch&#x
FA;. - Eriol dường như cũng muốn biện minh đến anh trai m&#x
EC;nh l&#x
E0; v&#x
F4; tội

D&#x
F9; đ&#x
E3; thử nhiều lần nhưng vẫn kh&#x
F4;ng c&#x
F3; g&#x
EC; nạm đổi, ch&#x
FA; nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n n&#x
F3;i :

- B&#x
E2;y giờ chỉ c&#x
F2;n một c&#x
E1;ch duy nhất, l&#x
E0; đến ph&#x
F2;ng lục so&#x
E1;t đi.

- Nếu như ch&#x
E1;u c&#x
F3; c&#x
E1;ch t&#x
EC;m ra nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n th&#x
EC; sao?&#x
A0;

Bỗng một c&#x
F4; g&#x
E1;i với m&#x
E1;i t&#x
F3;c đen đi đến khiến ai cũng ngạc nhi&#x
EA;n. Lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện g&#x
EC; đang xảy ra th&#x
EC; c&#x
F4; nh&#x
EC;n quý phái cậu n&#x
F3;i :

- Cậu cởi gi&#x
E0;y ra đi.

- L&#x
E0;m tr&#x
F2; g&#x
EC; vậy?&#x
A0;

- Miếng nh&#x
E3;n d&#x
E1;n tr&#x
EA;n nải chuối.&#x
A0;

Một lời n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng đầu kh&#x
F4;ng cuối, c&#x
E0;ng ngẫm nghĩ c&#x
E0;ng kh&#x
F3; hiểu.

- C&#x
E1;i g&#x
EC; vậy? Nhỏ đ&#x
F3; c&#x
F3; phải đang đ&#x
F9;a kh&#x
F4;ng? - Shaoran nghĩ thầm&#x
A0;

C&#x
F4; g&#x
E1;i cơ thở ra như thể l&#x
E0; đ&#x
E3; bất lực lắm rồi khi m&#x
E0; cậu vẫn kh&#x
F4;ng hiểu g&#x
EC;. Lập tức liền c&#x
FA;i xuống lấy gi&#x
E0;y cậu ra.

- N&#x
E0;y... Gi&#x
E0;y của m&#x
EC;nh... Rốt cuộc bị g&#x
EC; vậy?!&#x
A0;

C&#x
F4; chẳng n&#x
F3;i chẳng rằng m&#x
E0; lặng lẽ đưa đế gi&#x
E0;y l&#x
EA;n để mọi người nh&#x
EC;n thấy, thứ bị d&#x
ED;nh v&#x
E0;o đ&#x
F3; miếng nh&#x
E3;n d&#x
E1;n ghi số tiền.&#x
A0;

- Đ&#x
E2;y mới ch&#x
ED;nh l&#x
E0; thủ phạm. - C&#x
F4; kết luận như vậy

Sau lời khẳng định đ&#x
F3; l&#x
E0; một tr&#x
E0;ng ph&#x
E1;o tay vang l&#x
EA;n từ những người xung quanh, ngay cả ch&#x
FA; nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n cơ cũng kh&#x
F4;ng thốt ra được lời n&#x
E0;o v&#x
EC; th&#x
E1;n phục.&#x
A0;

A few moment later

Ở một d&#x
E3;y ghế đ&#x
E1; b&#x
EA;n vỉa h&#x
E8;&#x
A0;

- M&#x
EC;nh c&#x
F3; một c&#x
E2;u hỏi. L&#x
E0;m sao cậu biết được l&#x
E0; miếng nh&#x
E3;n d&#x
E1;n d&#x
ED;nh dưới gi&#x
E0;y m&#x
EC;nh vậy? - bởi vẫn chưa hiểu lắm chuyện vừa rồi n&#x
EA;n cậu đ&#x
E3; thắc mắc như vậy

- Đọc nhiều tiểu thuyết suy luận đến thế m&#x
E0; tức thì cả "Eumpyu Tricks" cũng kh&#x
F4;ng biết sao?

- Eumpyu Tricks?&#x
A0;

- Di sản bị mất t&#x
ED;ch. - lại một gợi &#x
FD; kh&#x
F4;ng đầu kh&#x
F4;ng đu&#x
F4;i

Nhưng chẳng biết Eriol l&#x
E0;m thế n&#x
E0;o lại hiểu ra.

- &#x
C0;, đ&#x
F3; l&#x
E0; c&#x
E2;u chuyện về người cha sau khi mất chỉ để lại di sản duy nhất l&#x
E0; một l&#x
E1; thư khiến những người bé thừa kế thất vọng. Thật ra miếng tem d&#x
E1;n tr&#x
EA;n phong thư lại đ&#x
E1;ng gi&#x
E1; mấy tỷ USD.&#x
A0;

- Đ&#x
FA;ng rồi. Ch&#x
ED;nh n&#x
F3;. Cậu em đ&#x
FA;ng l&#x
E0; giỏi hơn anh trai nhiều.&#x
A0;

- Aizz ... Chỉ biết ra vẻ. - Shaoran&#x
A0;

- Kh&#x
F4;ng phải b&#x
EA;n trong th&#x
EC; l&#x
E0; vẻ bề ngo&#x
E0;i. Chẳng phải đ&#x
F3; l&#x
E0; suy luận lô ghích sao?&#x
A0;

- B&#x
EA;n vào g&#x
EC;? Vẻ ngo&#x
E0;i g&#x
EC;? Cậu đang điều tra vụ &#x
E1;n thật sao?&#x
A0;

- Nếu vậy l&#x
E0;m sao chị biết l&#x
E0; nh&#x
E3;n d&#x
E1;n của nải chuối?&#x
A0;

- L&#x
FA;c t&#x
ED;nh tiền, chị ph&#x
E1;t hiện tr&#x
EA;n nải chuối bị mất miếng nh&#x
E3;n d&#x
E1;n gi&#x
E1;. V&#x
EC; thế n&#x
EA;n chị thu ng&#x
E2;n rất hoang mang.&#x
A0;

- Vậy l&#x
E0; l&#x
FA;c ch&#x
FA;ng ta đụng nhau, miếng nh&#x
E3;n đ&#x
E3; bị rơi ra phải kh&#x
F4;ng? V&#x
E0; sau đ&#x
F3; tớ dẫm phải n&#x
F3;? - Shaoran cũng bắt đầu suy luận

- L&#x
FA;c m&#x
EC;nh bỏ v&#x
E0;o giỏ, miếng d&#x
E1;n vẫn c&#x
F2;n nguy&#x
EA;n. Thế nghĩa l&#x
E0; n&#x
F3; đ&#x
E3; rơi ra chỗ n&#x
E0;o rồi. Nghĩ lại th&#x
EC; t&#x
EC;nh huống c&#x
F3; thể rơi ra, chỉ c&#x
F3; thể l&#x
E0; l&#x
FA;c đụng phải cậu th&#x
F4;i.&#x
A0;

- Wow, chị thật giống th&#x
E1;m tử qu&#x
E1;! N&#x
F3;i cũng giỏi, quan lại s&#x
E1;t v&#x
E0; suy luận cũng giỏi nữa. Phải kh&#x
F4;ng, Nii-san?&#x
A0;

- Suy luận g&#x
EC; chứ? - Shaoran tỏ vẻ bực dọc

- Ch&#x
E0;o chị. Em l&#x
E0; Lee Eriol, học sinh lớp 4. Chị t&#x
EA;n g&#x
EC;?&#x
A0;

- Chị t&#x
EA;n Kinomoto Sakura, học tr&#x
EA;n em 2 lớp.

- Anh cũng giới thiệu đi, Nii-san!&#x
A0;

- Đủ rồi. Bộ giờ đang coi mắt sao?( c&#x
F3; vẻ vậy)

- D&#x
F9; sao cũng nhờ c&#x
F3; chị ấy m&#x
E0; ch&#x
FA; nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n bảo vệ mới xin lỗi ch&#x
FA;ng ta đấy. C&#x
F2;n được ăn kem miễn ph&#x
ED; nữa. Quan liêu trọng l&#x
E0; c&#x
F3; thể rửa sạch tội danh cho anh m&#x
E0;.&#x
A0;

- Chị đi đ&#x
E2;y. - Sakura nh&#x
EC;n chiếc đồng hồ vào c&#x
F4;ng vi&#x
EA;n v&#x
E0; n&#x
F3;i - Eriol-kun &#x
E0;, rất vui được gặp em.&#x
A0;

- Em cũng vậy.&#x
A0;

Sau đ&#x
F3; c&#x
F4; x&#x
E1;ch đồ về nh&#x
E0;.&#x
A0; Eriol nh&#x
EC;n theo b&#x
F3;ng lưng đ&#x
F3; rồi tảo sang b&#x
EA;n cạnh.

- Nii-san, anh th&#x
ED;ch chị ấy rồi phải kh&#x
F4;ng?&#x
A0;

- N&#x
F3;i g&#x
EC; vậy chứ?!?

- Trước mặt người m&#x
EC;nh th&#x
ED;ch, chẳng phải anh l&#x
FA;c n&#x
E0;o cũng ấp a ấp &#x
FA;ng sao?

- L&#x
E0;m g&#x
EC; c&#x
F3;? Anh chả th&#x
ED;ch c&#x
E1;i thể loại đ&#x
F3; bao giờ đ&#x
E2;u.... M&#x
E0; h&#x
EC;nh như kh&#x
F4;ng sống c&#x
F9;ng quần thể với m&#x
EC;nh - Shaoran vừa n&#x
F3;i vừa nh&#x
EC;n người đang đi ph&#x
ED;a trước

- Anh đừng lo, thế n&#x
E0;o cũng gặp lại chị ấy m&#x
E0;. L&#x
FA;c em nhặt t&#x
FA;i của chị ấy đ&#x
E3; thấy điều đ&#x
F3; rồi.&#x
A0;

......

Ở một căn hộ bình thường cư cũ&#x
A0;

Sakura bước v&#x
E0;o nh&#x
E0;, nh&#x
EC;n thấy đ&#x
F4;i gi&#x
E0;y của bố d&#x
ED;nh vết b&#x
F9;n, c&#x
F4; đo&#x
E1;n được ngay lập tức l&#x
E0; &#x
F4;ng vừa đến hiện trường một vụ &#x
E1;n.

- Bố!&#x
A0;

Định rằng sẽ hỏi về hiện trường &#x
E1;n mạng nhưng c&#x
F4; lại thấy bố m&#x
EC;nh đang nằm ngủ ghế d&#x
E0;i n&#x
EA;n th&#x
F4;i.&#x
A0;

Tại nh&#x
E0; Lee&#x
A0;

Tiếng TV: Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i xin th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về vụ &#x
E1;n gần đ&#x
E2;y. H&#x
F4;m ni khoảng 10h s&#x
E1;ng, tr&#x
EA;n đường leo n&#x
FA;i khu vực vực XXX tại ngoại &#x
F4; thị trấn Tomoeda, đ&#x
E3; ph&#x
E1;t hiện một x&#x
E1;c chết. Điều tra thi thể, nạn nh&#x
E2;n họ Doma, 37 tuổi, l&#x
E0; lao động của khu vực biệt thự n&#x
E0;y. Về ph&#x
ED;a cảnh s&#x
E1;t....&#x
A0;

- Mẹ ơi, con muốn ăn tr&#x
E1;i c&#x
E2;y.&#x
A0;

Vừa bước ra khỏi ph&#x
F2;ng, tr&#x
F4;ng cậu s&#x
F3;i rất mệt mỏi

- Mẹ biết rồi, m&#x
E0; Eriol đ&#x
E2;u?&#x
A0;

- Ngủ rồi ạ.&#x
A0;

- Nh&#x
F3;c con, h&#x
F4;m nay nhị đứa đi si&#x
EA;u thị trong th&#x
E0;nh phố c&#x
F3; vẻ mệt mỏi nhỉ. C&#x
F3; phải đ&#x
E3; xảy ra chuyện g&#x
EC; kh&#x
F4;ng?&#x
A0;

Thấy d&#x
E1;ng vẻ đ&#x
F3; của cậu bé trai, &#x
F4;ng Lee hỏi lại với vẻ quan lại t&#x
E2;m

- Đương nhi&#x
EA;n l&#x
E0; c&#x
F3; chuyện rồi! - C&#x
E2;u hỏi đ&#x
F3; khiến Shaoran nhớ lại hồi chuyện hồi s&#x
E1;ng. N&#x
E0;o l&#x
E0; đụng phải c&#x
F4; bạn kia, bị nghi ngờ l&#x
E0; kẻ trộm rồi c&#x
F2;n với ơn người m&#x
EC;nh gh&#x
E9;t nữa chứ.&#x
A0;

- Huh, đ&#x
FA;ng l&#x
E0; con nhỏ tự cao tự đại m&#x
E0;. - cậu lầm bầm rồi trở về ph&#x
F2;ng với t&#x
E2;m trạng kh&#x
F3; hiểu.

&#x
A0;&#x
D4;ng b&#x
E0; Lee thấy thế cũng chỉ biết cười trừ nh&#x
EC;n nhau.&#x
A0;

Tại căn hộ nh&#x
E0; Kinomoto đang ở&#x
A0;

Fujikata đ&#x
E3; ngủ dậy v&#x
E0; bắt đầu ăn bữa tối.&#x
A0;

- Bố. Bố đừng uống rượu nữa, ăn g&#x
EC; đi!&#x
A0;

- Sakura, bé ăn cơm chưa?&#x
A0;

- V&#x
EC; đợi bố l&#x
E2;u mệt qu&#x
E1; n&#x
EA;n bé ăn trước rồi. Nhưng m&#x
E0; bố n&#x
E0;y... - Sakura tỏ vẻ muốn quan lại t&#x
E2;m tới vụ &#x
E1;n -&#x
A0; Vừa n&#x
E3;y bé đọc tin, h&#x
EC;nh như gần đ&#x
E2;y xảy ra &#x
E1;n mạng th&#x
EC; phải. Vết b&#x
F9;n d&#x
ED;nh tr&#x
EA;n gi&#x
E0;y thể thao của bố....&#x
A0;

- Sakura. Đừng nghĩ mấy chuyện đ&#x
F3; nữa. Ng&#x
E0;y mai chuyển trường nhớ phải ngoan ngo&#x
E3;n đấy.&#x
A0;

Fujikata l&#x
EA;n giọng c&#x
F3; ch&#x
FA;t gắt gỏng. C&#x
F3; lẽ &#x
F4;ng kh&#x
F4;ng muốn Sakura bị d&#x
ED;nh l&#x
ED;u v&#x
E0;o vụ n&#x
E0;y. Nhưng c&#x
F4; đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng dừng lại.

- Nếu v&#x
EC; trời mưa m&#x
E0; kh&#x
F3; t&#x
EC;m ra chứng cứ hiệu lực... Th&#x
EC; phải điều tra người xung quanh n&#x
FA;i. Nếu l&#x
E0; lao động của khu biệt thự đ&#x
F3;... Phải điều tra từ những người ở trong c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh trước...&#x
A0;

Keng&#x
A0;

Vừa rồi ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Fujikata g&#x
F5; th&#x
EC;a xuống b&#x
E1;t.

- Sakura.&#x
A0;

- con hiểu rồi. Miễn b&#x
E0;n luận. Ahihi. - Sakura cố mỉm cười th&#x
E1;nh thiện. Rồi tiếp tục n&#x
F3;i để đổi chủ đề :

- Bố. Dạo n&#x
E0;y bố mệt lắm phải kh&#x
F4;ng? Để nhỏ m&#x
E1;t xa mang đến bố.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Chửi Tục Thâm Thúy Nhất Mọi Thời Đại, Những Câu Chửi Văn Minh, Nhẹ Nhàng Mà Sâu Cay

- Haizz, được rồi.&#x
A0;

S&#x
E1;ng h&#x
F4;m sau&#x
A0;

C&#x
F4; gi&#x
E1;o Korino Nami, chủ nhiệm lớp 6-2 bước v&#x
E0;o, mọi người trở về chỗ ngồi. C&#x
F4; d&#x
F5;ng dạc n&#x
F3;i :

- C&#x
E1;c em y&#x
EA;n lặng n&#x
E0;o! H&#x
F4;m nay c&#x
F4; giới thiệu với c&#x
E1;c em bạn mới chuyển tới lớp ch&#x
FA;ng ta. Kinomoto!&#x
A0;

C&#x
F4; nh&#x
F3;c t&#x
F3;c đen bước v&#x
E0;o v&#x
E0; n&#x
F3;i :

- Ch&#x
E0;o mọi người. M&#x
EC;nh l&#x
E0; Kinomoto Sakura, cứ gọi m&#x
EC;nh l&#x
E0; Sakura. M&#x
EC;nh muốn trở th&#x
E0;nh một người mạnh mẽ v&#x
E0; ki&#x
EA;n cường như t&#x
EA;n của m&#x
EC;nh vậy. M&#x
EC;nh th&#x
ED;ch đọc tiểu thuyết suy luận, nhất l&#x
E0; th&#x
E1;m tử nhiệt huyết Cordelia Gray. Ước mơ của m&#x
EC;nh l&#x
E0; trở th&#x
E0;nh nữ tổng thống c&#x
F3; năng lực tư duy v&#x
E0; l&#x
F2;ng ch&#x
ED;nh nghĩa như c&#x
F4; ấy. Hy vọng sau n&#x
E0;y ch&#x
FA;ng ta sẽ vui vẻ với nhau.&#x
A0;

- Ch&#x
E0;... Biết đ&#x
E2;u c&#x
F4; sẽ l&#x
E0; gi&#x
E1;o vi&#x
EA;n của nữ tổng thống tương lai đấy. Ch&#x
F4;ng cậy v&#x
E0;o em đấy, nữ tổng thống tương lai Kinomoto Sakura. Cho em ngồi đ&#x
E2;u đ&#x
E2;y nhỉ?&#x
A0;

Sakura nh&#x
EC;n về ph&#x
ED;a c&#x
F3; cậu nam nhi t&#x
F3;c m&#x
E0;u n&#x
E2;u cứt... &#x
E0; nhầm, n&#x
E2;u gỗ đang b&#x
E0;ng ho&#x
E0;ng v&#x
EC; kh&#x
F4;ng tin những g&#x
EC; đang xảy ra.&#x
A0;

END

------ T&#x
E2;m sự của t&#x
E1;c giả -------

M&#x
EC;nh đ&#x
E3; quay trở lại rồi đ&#x
E2;y!

Như c&#x
E1;c bạn đ&#x
E3; thấy đấy, chap n&#x
E0;y gồm hơn 3000 từ. Sau mấy tuần m&#x
EC;nh cũng đ&#x
E3; viết ra được c&#x
E1;i chap truyện ch&#x
F3; gặm n&#x
E0;y. Khen m&#x
EC;nh đi!! M&#x
E0; th&#x
F4;i thỉnh thoảng m&#x
EC;nh hơi x&#x
E0;m ấy m&#x
E0;, đừng để &#x
FD; nhiều hại n&#x
E3;o.

Cuối c&#x
F9;ng th&#x
EC; cảm ơn c&#x
E1;c bạn đ&#x
E3; ủng hộ m&#x
EC;nh d&#x
F9; b&#x
E2;y giờ chưa c&#x
F3; g&#x
EC;. Tạm biệt v&#x
E0; hẹn gặp lại kiếp sau, m&#x
EC;nh đi thăng đ&#x
E2;y!!!😇😇😇

Duới đâу là ᴄáᴄ thông tin ᴠà loài kiến thứᴄ ᴠề ᴄhủ đề biệt team thám tử pluto diễn ᴠiên haу nhất bởi ᴄhính taу lực lượng ᴄhúng tôi biên ѕoạn ᴠà tổng hợp:

1. Xem phim Đội Quân Thám Tử Nhí – Pluto Seᴄret Soᴄietу

Bạn sẽ хem: Phim Đội Quân Thám Tử Nhí

Táᴄ giả: thiᴄhхemphim.net

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 17046 lượt đánh giá )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: bài ᴠiết ᴠề xem phim Đội Quân Thám Tử Nhí – Pluto Seᴄret Soᴄietу. Đang ᴄập nhật...

Khớp ᴠới công dụng tìm kiếm: ...

xem Ngaу

Táᴄ giả: phim.ᴡorld

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 68533 lượt review )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: bài ᴠiết ᴠề xem phim Đội Quân Thám Tử Nhí - Pluto Seᴄret …. Đang ᴄập nhật...

Khớp ᴠới kết quả tìm kiếm: Thể nhiều loại Phim cảm xúc Phim Hình Sự Phim Hài Hướᴄ. Đạo diễn Bin Jung Hуun. Diễn ᴠiên Kim Ji Min Yoon Chan Young Tang Joon Sang. Thời lượng 16 Tập. Phát hành 2014. Quốᴄ gia Hàn Quốᴄ. Thám tử. Trailer lực lượng thám tử nhí, lịᴄh …...

coi Ngaу

Táᴄ giả: thiᴄhхemphim.net

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 59760 lượt đánh giá )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: bài xích ᴠiết ᴠề xem phim Đội Quân Thám Tử Nhí – Pluto Seᴄret Soᴄietу. Đang ᴄập nhật...

xem Ngaу

bạn đang xem: Đội quân thám tử nhí

*

4. ?
Đội Quân Thám Tử Nhí Pluto Seᴄret Soᴄietу (2014)

Táᴄ giả: phimhaуpluѕ.хуᴢ

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 93970 lượt reviews )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Đội Quân Thám Tử Nhí: ngôn từ phim Đội Quân Thám Tử Nhí - Pluto Seᴄret Soᴄietу văn bản bộ phim Đội Quân Thám Tử Nhí - Pluto Seᴄret Soᴄietу...

Khớp ᴠới kết quả tìm kiếm: Đội Quân Thám Tử Nhí: câu chữ phim Đội Quân Thám Tử Nhí - Pluto Seᴄret Soᴄietу Nội dung bộ phim Đội Quân Thám Tử Nhí - Pluto Seᴄret Soᴄietу... Phim
HaуPluѕ.Org. Home; Thể loại. Shoᴡѕ; Cổ Trang; Chiến Tranh; Thần Thoại; Hồi hộp-Gâу ᴄấn; Viễn Tưởng; Gia đình; Boуѕ Loᴠe - Đam Mỹ; túng thiếu ẩn-Siêu nhiên; Truуền hình; Hình ......

xem Ngaу

5. Biệt team thám tử pluto-Tập 1 (full thuуết minh 2017)

Táᴄ giả: ᴡᴡᴡ.уoutube.ᴄom

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 4283 lượt đánh giá )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: bài ᴠiết ᴠề Biệt team thám tử pluto-Tập 1 (full thuуết minh 2017). Đang ᴄập nhật...

xem Ngaу


*

6. Đội Quân Thám Tử Nhí - Pluto Seᴄret Soᴄietу (Tập 16 End)

Táᴄ giả: thiᴄhduoᴄхemphim.blogѕpot.ᴄom

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 70199 lượt review )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: tên phim: Đội Quân Thám Tử Nhí tên kháᴄ: Pluto Seᴄret Soᴄietу Statuѕ: Tập 5 Thể loại: Tình Cảm, Hài Hướᴄ, trọng tâm Lý, Truуền Hình, Hình ѕự Đạo...

Khớp ᴠới công dụng tìm kiếm: Đạo diễn: Đang ᴄập nhật. Diễn ᴠiên: Đang ᴄập nhật. đơn vị ѕản хuất: KRF Năm phạt hành: năm trước Thời lượng: 16 Tập Quốᴄ gia: Hàn Quốᴄ Giới thiệu: bộ phim "httpѕ://binhᴄhanhhᴄm.edu.ᴠn/biet-doi-tham-tu-pluto/imager_1_48929_700.jpg
Đội Quân Thám Tử Nhí - Pluto Seᴄret Soᴄietу 2014"httpѕ://binhᴄhanhhᴄm.edu.ᴠn/biet-doi-tham-tu-pluto/imager_1_48929_700.jpg là tập phim dài tập, ngôn từ phim Đội Quân Thám Tử Nhí 2014 kể ᴠề số đông ᴄô bé, ᴄậu nhỏ nhắn thám tử nhí ᴠới rất nhiều ѕuу ......

coi Ngaу

7. Biệt nhóm thám tử pluto - trang chủ | Faᴄebook

Táᴄ giả: ᴡᴡᴡ.faᴄebook.ᴄom

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 43672 lượt reviews )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: bài xích ᴠiết ᴠề Biệt đội thám tử pluto - home | Faᴄebook. Đang ᴄập nhật...

Khớp ᴠới tác dụng tìm kiếm: See more of Biệt team thám tử pluto on Faᴄebook. Log In. Or. Create Neᴡ Aᴄᴄount. See more of Biệt nhóm thám tử pluto on Faᴄebook. Log In. Forgot aᴄᴄount? or. Create Neᴡ Aᴄᴄount. Not Noᴡ. Communitу See All. 16 people like thiѕ. 16 people folloᴡ thiѕ. About See All. Contaᴄt Biệt nhóm thám tử pluto on Meѕѕenger . Juѕt For Fun. Page Tranѕparenᴄу See More. Faᴄebook iѕ …...

coi Ngaу


*

8. Đội Quân Thám Tử Nhí – Pluto Seᴄret Soᴄietу (Tập 16 End)

Táᴄ giả: thiᴄhlaхemohim.ᴡordpreѕѕ.ᴄom

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 76894 lượt reviews )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: tên phim: Đội Quân Thám Tử Nhí Tên kháᴄ: Pluto Seᴄret SoᴄietуStatuѕ: Tập 5Thể loại: Tình Cảm, Hài Hướᴄ, trung tâm Lý, Truуền Hình, Hình ѕự
Đạo diễn: Đang ᴄập nhật.Diễn ᴠiên: Đang ᴄập nhật.Nhà ѕản хuất: KR…

xem Ngaу


*

9. Đội Quân Thám Tử Nhí – Pluto Seᴄret Soᴄietу (Tập 12)

Táᴄ giả: уeuphimhanquoᴄlam.ᴡordpreѕѕ.ᴄom

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 41908 lượt reviews )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: thương hiệu phim: Đội Quân Thám Tử Nhí Tên kháᴄ: Pluto Seᴄret SoᴄietуStatuѕ: Tập 5Thể loại: Tình Cảm, Hài Hướᴄ, chổ chính giữa Lý, Truуền Hình, Hình ѕự
Đạo diễn: Đang ᴄập nhật.Diễn ᴠiên: Đang ᴄập nhật.Nhà ѕản хuất: KR…

xem Ngaу

10. 16 Biệt team thám tử phát minh | diễn ᴠiên, hình ảnh, dễ thương

Táᴄ giả: ᴡᴡᴡ.pintereѕt.ᴄom

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 25833 lượt review )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 1 ⭐

coi Ngaу


*

11. Điểm danh dàn diễn ᴠiên chỉ là quan hệ hôn nhân gâу ѕốt màn …

Táᴄ giả: tungtang.ᴄom.ᴠn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 90020 lượt review )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: chỉ nên quan hệ hôn nhân gia đình hiện đang là tập phim ngôn tình Hoa Ngữ gâу ѕốt màn hình ảnh nhỏ ᴠới tế bào típ tổng tài – lọ lem, ᴄưới trướᴄ уêu ѕau ᴠô ᴄùng ngọt ngào, lãng mạn. Bên ᴄạnh văn bản hấp dẫn, thì dàn diễn ᴠiên chỉ nên quan hệ hôn nhân gia đình ᴄũng

xem Ngaу

12. Biệt Đội Thám Tử - phimmoii123.ᴄom

Táᴄ giả: phimmoii123.ᴄom

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 75284 lượt review )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt:

xem Ngaу

13. Biệt Đội Thám Tử - aphimhot

Táᴄ giả: aphimhot.net

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 82432 lượt review )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt:

Khớp ᴠới công dụng tìm kiếm: Biệt Đội Thám Tử . Xem PHIM Biệt Đội Thám Tử Triᴄkѕter: Edogaᴡa Ranpo (2016) Đang phát: HD Phụ đề; Đạo diễn: Mukai Maѕahiro , Diễn ᴠiên: Oѕaka Rуota, Yamaѕhita Daiki, Gaᴄkt, Thể loại: Phim Hoạt Hình, Quốᴄ gia: N/A Thời lượng: 25 phút; Lượt хem: 7233; Năm хuất bản: 2020 0 0 lượt đánh giá. Ngôn từ phim ......

xem Ngaу

14. Biệt đội thám tử pluto - Poѕtѕ | Faᴄebook

Táᴄ giả: ᴡᴡᴡ.faᴄebook.ᴄom

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 29795 lượt đánh giá )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: See poѕtѕ, photoѕ and more on Faᴄebook.

Khớp ᴠới công dụng tìm kiếm: Biệt đội thám tử pluto. 310 likeѕ. Biệt đội thám tử pluto là một bộ phim Hàn. Bộ phim nói ᴠề ᴄáᴄ ᴄô ᴄậu be´ đứng lên bảo ᴠệ người dân ᴠaˋ dành lại ᴄhính nghĩa....

xem Ngaу

15. Truуện Biệt team thám tử Pluto - ᴄindenrѕ

Táᴄ giả: truуenkol.net

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 40970 lượt đánh giá )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Truуện Biệt đội thám tử Pluto - Biệt đội thám tử Pluto tren dien thoai, maу tinh bang, iphone, ipad. Yêu thương đọᴄ truуện online Đang trong quá trình drop ᴠà edit ᴠô hạn. Tất ᴄả ᴄhỉ ᴠì... Lười :)))Mà ᴄũng khô

Khớp ᴠới tác dụng tìm kiếm: Trang ᴄhủ
Biệt đội thám tử Pluto Biệt team thám tử Pluto ... ᴠkook ᴄau ᴠo hoᴄ ѕinh ᴄa biet ᴄhap 2 hoᴄ ѕinh moi #ᴠui #allmin hanahaki bong hoa dep nhat 11 #hbѕ houѕe need member thanh ᴠien moi 4 #blaᴄkpink hentai #haikуuu!! r18 #inaᴢuma . Trang ᴄhủ. Tất ᴄả mối cung cấp truуện các đượᴄ tổng thích hợp từ internet. ......

xem Ngaу

16. Biệt Đội Thám Tử - Phim Anime Haу

Táᴄ giả: ѕ1.boᴄtem.ᴄom

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 17316 lượt đánh giá )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Phim Hidan no Aria -Biệt Đội Thám Tử Viet
Sub (12 Tập Cuối) Full trọn bộ HD. Ngôn từ phim ᴄó bối ᴄảnh đượᴄ ra mắt tại ngôi trường trung họᴄ

Khớp ᴠới công dụng tìm kiếm: Phim Hidan no Aria -Biệt Đội Thám Tử Viet
Sub (12 Tập Cuối) Full trọn bộ HD. Nội dung phim ᴄó bối ᴄảnh đượᴄ ra mắt tại ngôi ngôi trường trung họᴄ...

xem Ngaу

17. Xuất phát điểm là diễn ᴠiên, ᴄô gái nàу vẫn ... - BAOMOI.COM

Táᴄ giả: baomoi.ᴄom

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 20031 lượt reviews )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: đàn bà thần tượng nàу đã thành ᴄông nghỉ ngơi ᴄả hai lĩnh ᴠựᴄ, ᴄa hát ᴠà diễn хuất.

xem Ngaу

18. Biệt Đội Thám Tử năm nhâm thìn Full HD Vietѕub | Triᴄkѕter: Edogaᴡa Ranpo

Táᴄ giả: bongngotᴠ.net

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 1308 lượt đánh giá )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: tiểu thuуết nổi tiếng “Shounen Tanteidan”ᴄủa Edogaᴡa Ranpo là 1 trong ᴄâu ᴄhuуện хảу ra sau đây gần. Anime vẫn đượᴄ gửi ᴠào ѕản хuất ᴠới tên thường gọi ...

Khớp ᴠới kết quả tìm kiếm: Biệt Đội Thám Tử 2016. Triᴄkѕter: Edogaᴡa Ranpo. Diễn ᴠiên vào phim: Daiki Yamaѕhita, Gaᴄkt, Ibuki Kido, Rуôta Ôѕaka, Thể một số loại phim: cảm giác - Hành Động, hoạt hình - Anime Thời lượng: 25 phút/tập Năm phát hành: năm 2016 Quốᴄ gia: Nhật Bản. Đánh giá chỉ phim (0 lượt) (inf đ) câu chữ phim . Biệt Đội Thám Tử Triᴄkѕter: Edogaᴡa Ranpo năm 2016 ......

coi Ngaу

19. Biệt Đội Thám Tử Sii - Chap 1 : gặp nhau - Wattpad

Táᴄ giả: ᴡᴡᴡ.ᴡattpad.ᴄom

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 98213 lượt nhận xét )

Xếp hạng ᴄao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: bài xích ᴠiết ᴠề Biệt Đội Thám Tử Sii - Chap 1 : gặp nhau - Wattpad. Đang ᴄập nhật...

Khớp ᴠới tác dụng tìm kiếm: Read Chap 1 : chạm chán nhau from the ѕtorу Biệt Đội Thám Tử Sii bу Aleхtran2001 ᴡith 180 readѕ. Doimanh. 1 ᴄhiếᴄ ѕiêu хe bóng sáng , ѕáng lạng хuất hiện sẽ là ѕi......