Nên dùng để …”cưa” fan ấy của bạn vì viết (hoặc nói) được 200 lắp thêm tiếng rất rất dễ khiến cho ấn tượng. Tuy vậy bạn phải bao gồm cái đầu “siêu khủng” để nhớ được một trong những phần trong số 200 sản phẩm tiếng này còn nếu như không muốn… ghi ra giấy cùng đọc lén khi sẽ “cưa cẩm”.Bạn đã chuẩn bị để tàng trữ 200 trang bị tiếng này vào “bộ nhớ” của công ty chưa, vậy thì đây: cách nói “I love you” bởi 200 đồ vật tiếng không giống nhau