*

*
*
*
*

Toàn văn Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ VĨ ĐẠI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC ĐOÀN KẾT PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI

Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ( Ngày 16 tháng 10 năm 2022 )

Tập Cận Bình

Thưa các đồng chí:

Bây giờ tôi xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày báo cáo chính trị với Đại hội.

Bạn đang xem: Tình hình nội bộ trung quốc hiện nay

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một kỳ đại hội hết sức quan trọng được triệu tập vào thời khắc then chốt toàn đảng và nhân dân các dân tộc cả nước đang đi lên hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, hướng tới mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai.

Chủ đề của Đại hội là: Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, nêu cao tinh thần thành lập đảng vĩ đại, tự tin, tự cường, kiên trì đường lối căn bản và sáng tạo đổi mới, phấn đấu vươn lên, dũng cảm tiến bước, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi qua chặng đường 100 năm. Đảng ta lập chí vì sự nghiệp muôn thuở của dân tộc Trung Hoa, dốc sức vì sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại, trách nhiệm vô cùng to lớn, sứ mệnh vô cùng vẻ vang. Các đồng chí trong toàn đảng cần phải không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, cần phải khiêm tốn thận trọng, phấn đấu gian khổ, cần phải dám đấu tranh, giỏi đấu tranh, kiên định tự tin lịch sử, tăng cường sự chủ động lịch sử, viết nên trang mới tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

I/ Công tác trong 5 năm qua và sự biến đổi vĩ đại trong 10 năm thời đại mới

Trong 5 năm kể từ Đại hội XIX đến nay là 5 năm cực kỳ không bình thường, Trung ương Đảng trù tính chung toàn cục chiến lược phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và sự thay đổi chưa từng có trong 100 năm của thế giới, đã triệu tập 7 kỳ hội nghị toàn thể Trung ương, lần lượt đưa ra các quyết định và quyết nghị về các vấn đề trọng đại như sửa đổi Hiến pháp, sâu sắc cải cách bộ máy của đảng và nhà nước, kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, ấn định quy hoạch “5 năm lần thứ 14” và tầm nhìn đến năm 2035, tổng kết toàn diện những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của đảng, đưa ra sự bố trí chiến lược quan trọng phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước, đoàn kết dẫn dắt toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước ứng phó hiệu quả tình hình quốc tế cam go, phức tạp và các rủi ro, thách thức to lớn không ngừng ập đến, với tinh thần phấn đấu vươn lên không ngừng thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới tiến lên phía trước.

Năm năm qua, chúng ta kiên trì tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, dốc sức thúc đẩy tiến trình hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, quán triệt quan niệm phát triển mới một cách hoàn chỉnh, chính xác và toàn diện, tập trung thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao, chủ động xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy cải cách đi nhanh, tiến vững, thúc đẩy vững chắc nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thúc đẩy quản lý nhà nước theo pháp luật toàn diện, tích cực phát triển nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, nêu bật sự bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội, tập trung sức mạnh thực thi cuộc chiến công kiên thoát nghèo, ra sức thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái, kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, phòng ngừa và hóa giải các rủi ro lớn, gìn giữ sự ổn định của đại cục xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, triển khai nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc một cách đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy toàn diện công trình vĩ đại mới về xây dựng đảng. Chúng ta long trọng chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ấn định Nghị quyết lịch sử thứ 3, triển khai giáo dục, học tập lịch sử đảng trong toàn đảng, xây dựng hoàn thành Nhà triển lãm Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi toàn đảng học tập và thực hành tinh thần thành lập đảng vĩ đại, kiên định hơn trên hành trình mới, ghi nhớ nguyện ước ban đầu một cách tự giác hơn, mở ra tương lai tươi đẹp. Đặc biệt là đối diện với đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, chúng ta kiên trì nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, kiên trì ngăn chặn ngoại nhập, siết chặt trong nước, kiên trì không dao động chiến lược “không Covid-19” năng động, triển khai cuộc chiến tranh nhân dân, cuộc chiến tranh tổng lực, cuộc chiến chặn đứng dịch Covid-19, bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và sức khoẻ của nhân dân, thu được thành quả tích cực và to lớn trong việc trù tính chung phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội. Đối diện với sự bấp bênh và biến đổi của tình hình Hồng Công, chúng ta thực thi hiệu quả quyền quản lý toàn diện đối với Đặc khu hành chính theo Hiến pháp và Luật Cơ bản, ấn định và thực thi Luật An ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hồng Công, thực hiện nguyên tắc “Người yêu nước quản lý Hồng Công”, tình hình Hồng Công đã có bước chuyển ngoặt quan trọng từ rối ren sang quản trị, đi sâu thúc đẩy việc xây dựng Khu vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, ủng hộ Hồng Công, Ma Cao phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, giữ gìn ổn định. Đối diện với những khiêu khích nghiêm trọng của thế lực chia rẽ “thúc đẩy độc lập cho Đài Loan” và thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc Đài Loan, chúng ta kiên quyết triển khai cuộc đấu tranh quan trọng chống ly khai, chống can thiệp, đã thể hiện quyết tâm kiên cường và năng lực lớn mạnh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phản đối “Đài Loan độc lập”, đã tiếp tục nắm bắt sự chủ động chiến lược thống nhất hoàn toàn Tổ quốc, củng cố hơn nữa bố cục cộng đồng quốc tế kiên trì Một nước Trung Quốc. Đối diện với tình hình quốc tế biến đổi nhanh chóng đặc biệt là sự loè bịp, kiềm chế, phong tỏa và gây sức ép tối đa của bên ngoài, chúng ta kiên trì lấy lợi ích quốc gia làm trọng, lấy chính trị trong nước làm ưu tiên, duy trì định lực chiến lược, phát huy tinh thần đấu tranh, đã thể hiện ý chí kiên định không sợ cường quyền, bảo vệ sự tôn nghiêm và lợi ích cốt lõi của quốc gia trong đấu tranh, nắm chặt quyền chủ động về phát triển và an ninh của nước ta. Năm năm qua, đảng ta đoàn kết dẫn dắt nhân dân đột phá rất nhiều vấn đề nan giải mà lâu nay chưa được giải quyết, làm nên rất nhiều việc lớn và quan trọng liên quan đến lâu dài, đã thúc đẩy sự nghiệp của đảng và nhà nước giành được thành tựu quan trọng được thế giới ghi nhận.

Thưa các đồng chí! Từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay đã tròn 10 năm. Mười năm qua, chúng ta đã trải qua ba sự kiện lớn có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu xa đối với sự nghiệp của đảng và nhân dân: Một là, chào đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; hai là, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới; ba là, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử cuộc chiến công kiên thoát nghèo, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ nhất. Đây là thắng lợi lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đoàn kết phấn đấu giành được, là mốc son thắng lợi lịch sử được ghi vào sử sách phát triển của dân tộc Trung Hoa, cũng là thắng lợi lịch sử có ảnh hưởng sâu xa đối với thế giới.

Mười năm trước, chúng ta đối diện với tình hình là công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giành được thành tựu to lớn, công trình vĩ đại mới về xây dựng đảng giành được thành tích nổi bật, đã đặt nền tảng vững chắc, tạo ra điều kiện tốt đẹp, cung cấp sự đảm bảo quan trọng cho chúng ta tiếp tục tiến lên, bên cạnh đó, một loạt mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm được tích tụ trong thời gian dài và mới xuất hiện cũng bức xúc cần giải quyết. Trong đảng tồn tại không ít vấn đề nhận thức mơ hồ, hành động thiếu quyết liệt đối với kiên trì sự lãnh đạo của đảng, tồn tại không ít vấn đề mềm yếu, trống rỗng, nhạt hóa trong thực hiện sự lãnh đạo của đảng, có một số cán bộ, đảng viên dao động tín ngưỡng chính trị, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và luồng gió xa hoa phung phí tại một số địa phương và ban ngành tuy đã cấm nhưng vẫn phát sinh, tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền khá nghiêm trọng, một số vụ án tham nhũng khiến người kinh ngạc; mâu thuẫn về cơ cấu và thể chế kinh tế nổi cộm, phát triển không cân bằng, không nhịp nhàng, không bền vững, mô hình phát triển truyền thống khó có thể tiếp tục, một số vấn đề về thể chế và cơ chế ở tầng nấc sâu và hàng rào lợi ích ngày càng hiển hiện; một số người thiếu tự tin đối với chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, những vấn đề như có luật mà không dựa, hành pháp không nghiêm... vẫn tồn tại; những luồng tư tưởng sai lầm như chủ nghĩa tiền bạc, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa cá nhân cực đoan và chủ nghĩa hư vô lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện, dư luận mạng In-tơ-nét thực hư lẫn lộn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tư tưởng của mọi người và môi trường dư luận xã hội; những vấn đề như an sinh xã hội tồn tại không ít khâu yếu; sự ràng buộc của tài nguyên và môi trường có xu hướng căng thẳng, ô nhiễm môi trường... nổi cộm; chế độ bảo vệ an ninh quốc gia không hoàn thiện, năng lực ứng phó các loại rủi ro lớn không mạnh, việc xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội tồn tại không ít mảng yếu; thể chế, cơ chế về Hồng Công và Ma Cao thực hiện “Một nước hai chế độ” không kiện toàn; an ninh quốc gia bị thách thức nghiêm trọng, v.v. Lúc đó, trong đảng và trên xã hội có không ít người lo lắng đối với tiền đồ của đảng và nhà nước. Đối diện với những mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến sự cầm quyền lâu dài của đảng, an ninh, ổn định lâu dài của đất nước, an khang, hạnh phúc của nhân dân nói trên, Trung ương Đảng nắm bắt thời cuộc, đưa ra sự lựa chọn quả quyết, quyết chí tiến thủ, khắc phục khó khăn, đoàn kết dẫn dắt toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước xắn tay áo làm việc hết mình, tiến lên bất chấp phong ba bão táp, không chút do dự và chùn bước tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại có rất nhiều đặc điểm lịch sử mới.

Mười năm qua, chúng ta kiên trì chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, phát triển quan khoa học, quán triệt toàn diện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, quán triệt toàn diện đường lối cơ bản, phương châm chiến lược cơ bản, áp dụng một loạt biện pháp mang tính chiến lược, thúc đẩy một loạt thực tiễn mang tính đổi mới, thực hiện một loạt tiến triển mang tính đột phá, giành được một loạt thành quả mang tính tiêu chí, đã trụ vững trước các rủi ro, thách thức đến từ các phương diện như chính trị, kinh tế, ý thức hệ, giới tự nhiên... sự nghiệp của đảng và nhà nước giành được thành tựu lịch sử, biến đổi lịch sử, đã thúc đẩy nước ta đi lên hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện.

-- Chúng ta đã sáng lập tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, dứt khoát kiên trì và phát triển phương châm chiến lược cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đề ra một loạt quan niệm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới quản lý đất nước, thực hiện bước nhảy vọt trong Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác, kiên trì bền bỉ dùng lý luận sáng tạo đổi mới này vũ trang cho đầu óc, cho thực tiễn chỉ đạo, cho thúc đẩy công tác, đã cung cấp sự tuân thủ căn bản cho phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước trong thời đại mới.

-- Chúng ta tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của đảng, dứt khoát coi đặc trưng căn bản nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, thế mạnh lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo chính trị tối cao, kiên trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng là nguyên tắc chính trị tối cao, hoàn thiện hệ thống chế độ lãnh đạo của đảng, toàn đảng tăng cường “4 ý thức”, tự giác duy trì sự đồng thuận cao độ với Trung ương Đảng về tư tưởng, về chính trị và hành động, không ngừng nâng cao sức phán đoán chính trị, sức lĩnh hội chính trị, sức chấp hành chính trị, đảm bảo quyền uy và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo nòng cốt của đảng trong thống lĩnh toàn cục, điều phối các bên, chính đảng chủ nghĩa Mác với hơn 96 triệu đảng viên của chúng ta càng đoàn kết và thống nhất hơn.

-- Chúng ta đã đưa ra sự bố trí chiến lược hoàn chỉnh và khoa học đối với phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước trong thời đại mới, đề ra thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thống lĩnh cuộc đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại, xác định rõ bố cục tổng thể “5 trong một” và bố cục chiến lược “4 toàn diện”, xác lập định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, trù tính chung phát triển và an ninh, xác định rõ mâu thuẫn chính của xã hội nước ta là mâu thuẫn giữa nhu cầu đối với cuộc sống tốt đẹp ngày càng gia tăng của nhân dân với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ, thúc đẩy các công tác bám sát và xoay quanh mâu thuẫn chủ yếu của xã hội, không ngừng làm phong phú và phát triển loại hình mới của nền văn minh nhân loại.

-- Trải qua sự phấn đấu không ngừng, chúng ta đã thực hiện xã hội khá giả-giấc mơ ngàn năm của dân tộc Trung Hoa, sự phát triển của nước ta đã đứng trên khởi điểm lịch sử cao hơn. Chúng ta kiên trì xóa đói giảm nghèo chính xác, xuất quân tinh nhuệ, đã đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo có quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người, toàn bộ 832 huyện nghèo trong cả nước đã gỡ bỏ chiếc mũ nghèo, gần 100 triệu dân số nghèo khó ở nông thôn đã thực hiện thoát nghèo, hơn 9,6 triệu dân số nghèo khó thực hiện di dời tái định cư thoát nghèo, đã giải quyết vấn đề nghèo cùng cực mang tính lịch sử, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giảm nghèo của toàn cầu.

-- Chúng ta đề ra và quán triệt quan niệm phát triển mới, tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, thúc đẩy xây dựng bố cục phát triển mới, thực thi cải cách kết cấu coi trọng nguồn cung, xây dựng một loạt chiến lược quan trọng vùng miền có ý nghĩa toàn cục, thực lực kinh tế nước ta thực hiện bước nhảy vọt lịch sử. Tổng sản phẩm quốc nội GDP đã từ 54 nghìn tỷ Nhân dân tệ tăng lên đến 114 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tổng lượng kinh tế nước ta chiếm tỷ trọng 18,5% trong kinh tế thế giới, tăng 7,2%, đứng vững ngôi thứ 2 thế giới; GDP bình quân đầu người đã từ 39.800 Nhân dân tệ tăng lên đến 81.000 Nhân dân tệ. Tổng sản lượng ngũ cốc đứng đầu thế giới, an ninh lương thực, an ninh năng lượng của hơn 1,4 tỷ người được bảo đảm hữu hiệu. Tỷ lệ đô thị hóa nâng cao 11,6%, đạt tới 64,7%. Quy mô ngành sản xuất và dự trữ ngoại tệ đều đứng đầu thế giới. Đã xây dựng hoàn thành mạng lưới đường sắt cao tốc, mạng lưới đường bộ cao tốc lớn nhất thế giới, việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như sân bay, cảng biển, thủy lợi, năng lượng, thông tin... thu được thành tựu quan trọng. Chúng ta đẩy nhanh tự lập, tự cường về công nghệ, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển của toàn xã hội từ 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ tăng lên đến 2,8 nghìn tỷ Nhân dân tệ, đứng thứ 2 thế giới, số cán bộ nhân viên nghiên cứu phát triển đứng đầu thế giới. Nghiên cứu cơ bản và sáng tạo gốc không ngừng được tăng cường, thực hiện đột phá về một số công nghệ cốt lõi, then chốt, các ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược phát triển lớn mạnh, các dự án vũ trụ có người lái, thám hiểm Mặt trăng, sao Hỏa, thăm dò biển sâu và lòng đất, siêu máy tính, vệ tinh dẫn đường, thông tin lượng tử, công nghệ điện hạt nhân, công nghệ năng lượng mới, chế tạo máy bay cỡ lớn, y dược sinh học... thu được thành quả quan trọng, nước ta đã bước vào hàng ngũ các nước sáng tạo đổi mới.

-- Với dũng khí chính trị to lớn, chúng ta sâu sắc cải cách toàn diện, mở ra cuộc chiến công kiên cải cách, tăng cường thiết kế thượng tầng cải cách, dám tiến vào vùng nước sâu, dám gặm xương xẩu, dám vượt ghềnh lội suối, dám đối mặt với mâu thuẫn mới và thách thức mới, phá vỡ sự ràng buộc về tư tưởng và quan niệm, xé toạc hàng rào lợi ích, kiên quyết phá bỏ những khiếm khuyết về cơ chế và thể chế trong các mặt, cơ bản xây dựng nên khuôn khổ chế độ nền tảng trong các lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực đã thực hiện sự đổi mới lịch sử, việc tạo dựng lại mang tính hệ thống, cấu trúc lại mang tính chỉnh thể, hoàn thành toàn diện cuộc cải cách cơ cấu, bộ máy của đảng và nhà nước vòng mới, chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc chín muồi hơn, định hình hơn, trình độ hiện đại của hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước được nâng cao rõ rệt.

-- Chúng ta đã thi hành chiến lược mở cửa tích cực và chủ động hơn, xây dựng mạng lưới khu thương mại tự do tiêu chuẩn cao hướng ra toàn cầu, đẩy nhanh xây dựng các khu thương mại tự do thí điểm, cảng thương mại tự do Hải Nam, việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” trở thành sản phẩm công cộng quốc tế và nền tảng hợp tác quốc tế rất được hoan nghênh. Nước ta đã trở thành đối tác thương mại chủ yếu của hơn 140 nước và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đứng đầu thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài đứng hàng đầu thế giới, hình thành bố cục mở cửa đối ngoại với phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn và tầng nấc sâu hơn.

-- Chúng ta kiên trì đi con đường phát triển nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát triển toàn diện nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thúc đẩy toàn diện cơ chế hóa, quy phạm hóa và trình tự hóa nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, triển khai rộng rãi hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân là người làm chủ càng thiết thực hơn, sức sống dân chủ ở cơ sở được tăng cường, mặt trận thống nhất yêu nước được củng cố và mở rộng, đoàn kết và tiến bộ dân tộc thể hiện bầu không khí mới, phương châm cơ bản công tác tôn giáo của đảng được quán triệt toàn diện, quyền con người được bảo đảm tốt hơn. Việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thúc đẩy vào chiều sâu, cơ bản hình thành bố cục tổng thể quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, đẩy nhanh xây dựng hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, cải cách thể chế tư pháp thu được tiến triển quan trọng, sự bảo đảm công bằng, chính nghĩa xã hội vững chắc hơn, mở ra cục diện mới trong xây dựng Trung Quốc pháp quyền.

-- Chúng ta xác lập và kiên trì chế độ căn bản chủ nghĩa Mác đóng vai trò chỉ đạo trong lĩnh vực ý thức hệ, lý luận sáng tạo đổi mới của đảng trong thời đại mới ăn sâu vào lòng người, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội được truyền bá rộng rãi, nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa được chuyển hóa một cách sáng tạo, phát triển sáng tạo đổi mới, sự nghiệp văn hóa ngày càng phồn vinh, môi trường sinh thái mạng In-tơ-nét tiếp tục chuyển biến theo hướng tốt, lĩnh vực ý thức hệ có sự chuyển đổi mang tính toàn cục và căn bản. Chúng ta long trọng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, 40 năm cải cách mở cửa, long trọng kỷ niệm 70 năm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống phát-xít của thế giới giành thắng lợi, 70 năm quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ, tổ chức thành công Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên tích cực hơn, tự tin văn hóa của toàn đảng và nhân dân các dân tộc cả nước được tăng cường rõ rệt, bộ mặt tinh thần phấn chấn và hăng hái hơn.

-- Chúng ta đi sâu quán triệt tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, tiếp tục tăng cường về các mặt: trẻ thơ được nuôi dưỡng, người học có trường, người lao động có thù lao, ốm đau được khám chữa, về già được chăm sóc, người ở có nhà, khó khăn được nâng đỡ, đời sống của nhân dân được cải thiện toàn diện. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên đến 78,2 tuổi. Thu nhập khả dụng của người dân từ 16.500 Nhân dân tệ tăng lên tới

35.100 Nhân dân tệ, trung bình mỗi năm tạo trên 13 triệu việc làm ở thành thị. Đã xây dựng nên hệ thống giáo dục, hệ thống an sinh xã hội và hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ với quy mô lớn nhất trên thế giới, trình độ phổ cập giáo dục có bước nhảy vọt lịch sử, bảo hiểm dưỡng lão cơ bản bao phủ 1 tỷ 40 triệu người, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cơ bản đạt trên 95%. Đã kịp thời điều chỉnh chính sách kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng, cải tạo hơn 42 triệu căn hộ ở các khu ổ chuột, cải tạo hơn 24 triệu căn nhà xuống cấp ở nông thôn, điều kiện nhà ở của người dân thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Có hơn 1 tỷ 30 triệu người sử dụng mạng In-tơ-nét. Cảm giác được hưởng lợi, cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn của người dân đầy đủ hơn, bảo đảm hơn, bền vững hơn, cùng giàu thu được thành tựu mới.

-- Chúng ta kiên trì quan niệm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, kiên trì bảo vệ nhất thể hóa và quản trị một cách hệ thống đối với rừng, núi, sông, hồ, đồng ruộng, đồng cỏ, cát và đất đai hoang mạc hóa, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái một cách đa phương diện, cả vùng miền và cả quá trình, hệ thống cơ chế văn minh sinh thái được kiện toàn hơn, việc phòng chống ô nhiễm được thúc đẩy vào chiều sâu, phát triển xanh, tuần hoàn và các-bon thấp cất bước đi vững chắc, việc bảo vệ môi trường sinh thái có sự biến đổi mang tính lịch sử, bước ngoặt và toàn cục, đất nước ta trời trong hơn, núi xanh hơn, nước biếc hơn.

-- Chúng ta quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, hệ thống lãnh đạo và hệ thống pháp trị, hệ thống chiến lược và hệ thống chính sách an ninh quốc gia không ngừng được hoàn thiện, không nhượng bộ dù chỉ một li trong vấn đề nguyên tắc, với ý chí và phẩm chất kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện. Chế độ quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản trị, cùng hưởng lợi được kiện toàn hơn nữa, các thế lực chia rẽ dân tộc, tôn giáo cực đoan và khủng bố bạo lực được kiềm chế hữu hiệu, cuộc đấu tranh truy quét tội phạm xã hội đen, đầu gấu thu được thành quả giai đoạn, đã ứng phó và khắc phục hiệu quả một loạt thiên tai nghiêm trọng, việc xây dựng Trung Quốc bình an bước lên tầm cao mới.

-- Chúng ta xác định mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới, quán triệt tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của đảng trong thời đại mới, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong thời đại mới, kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội nhân dân, triệu tập Hội nghị công tác chính trị toàn quân tại Cổ Điền, tỉnh Phúc Kiến, với tinh thần chỉnh phong, thúc đẩy chỉnh huấn chính trị, tạo dựng vững chắc sức chiến đấu-tiêu chuẩn căn bản duy nhất, kiên quyết đưa trọng tâm công tác của toàn quân trở lại quỹ đạo chính thống chuẩn bị chiến tranh, trù tính chung tăng cường đấu tranh quân sự trên các hướng và các lĩnh vực, nắm chắc huấn luyện quân sự thực chiến hóa, đao to búa lớn sâu sắc cuộc cải cách quốc phòng và quân đội, cấu trúc lại thể chế lãnh đạo và chỉ huy, hệ thống lực lượng quân sự hiện đại và cơ chế chính sách quân sự của quân đội nhân dân, đẩy nhanh xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, hoàn thành thắng lợi việc cắt giảm 300 nghìn quân, quâ n đội nhân dân có thể chế mới, cơ cấu mới, bố cục mới và diện mạo mới, trình độ hiện đại hóa và năng lực thực chiến được nâng cao rõ rệt, con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc càng đi càng rộng mở.

-- Chúng ta thúc đẩy toàn diện và chính xác thực tiễn “Một nước hai chế độ”, kiên trì phương châm “Một nước hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”, “Người Ma Cao quản lý Ma Cao” và tự trị cao độ, thúc đẩy Hồng Công bước vào giai đoạn mới từ rối ren đến quản trị và đi lên thịnh vượng, Hồng Công và Ma Cao duy trì xu thế tốt đẹp phát triển ổn định, lâu dài, chúng ta đề ra phương châm chiến lược tổng thể giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới, thúc đẩy hai bờ eo biển Đài Loan giao lưu và hợp tác, kiên quyết phản đối hành vi chia rẽ “Đài Loan độc lập”, kiên quyết phản đối thế lực bên ngoài can thiệp, nắm chắc quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.

-- Chúng ta thúc đẩy toàn diện nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, kiên định bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, đề xướng thi hành chủ nghĩa đa phương thực sự, kiên quyết phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và hành vi bắt nạt dưới mọi hình thức một cách không dao động. Chúng ta hoàn thiện bố cục tổng thể về ngoại giao, tích cực xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác bao phủ toàn cầu, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Chúng ta đã thể hiện đảm đương của nước lớn có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, triển khai toàn diện hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19, nhận được sự ca ngợi rộng rãi trên trường quốc tế, sức ảnh hưởng, sức hiệu triệu và sức tạo dựng quốc tế của nước ta được tăng cường rõ rệt.

-- Chúng ta đi sâu thúc đẩy quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, kiên trì đánh sắt cần phải bản thân mình cứng, với sự đột phá từ việc ấn định và thực hiện 8 quy định của Trung ương, đã đề ra và thực hiện yêu cầu chung về xây dựng đảng trong thời đại mới, lấy việc xây dựng chính trị của đảng làm thống lĩnh cho các công tác xây dựng đảng, kiên trì tiến hành song song giữa xây dựng đảng bằng tư tưởng với quản lý đảng bằng chế độ, nghiêm túc việc sinh hoạt đảng, triển khai liên tục giáo dục tập trung trong đảng, đề ra và kiên trì đường lối tổ chức của đảng trong thời đại mới, nêu bật việc đề bạt những người hiền tài theo tiêu chuẩn chính trị, tăng cường tuần thị chính trị, hình thành hệ thống quy chế, quy định trong đảng tương đối hoàn thiện, thúc đẩy toàn đảng kiên định lý tưởng và niềm tin, hệ thống tổ chức nghiêm ngặt, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. Chúng ta kiên trì bền bỉ uốn nắn tác phong và nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật; với tinh thần như đinh đóng cột chấn chỉnh “4 luồng gió”, phản đối tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền, kiên quyết chấn chỉnh những tác phong lệch lạc và tham nhũng phát sinh xung quanh quần chúng, đã chặn đứng một số hiện tượng lệch lạc mà lâu nay chưa được ngăn chặn, uốn nắn một số cố tật chưa được cắt bỏ trong nhiều năm qua. Chúng ta đã triển khai cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa từng có trong lịch sử, kiên quyết cắt bỏ những ung nhọt độc hại với đảm đương sứ mệnh “thà gây hấn với vài nghìn người còn hơn làm phụ lòng của 1,4 tỷ người”, thúc đẩy chỉnh thể không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng, áp dụng song song các biện pháp “đả hổ”, “diệt ruồi”, “săn cáo”, cuộc đấu tranh chống tham nhũng giành thắng lợi mang tính áp đảo và được củng cố toàn diện, đã loại bỏ các mối hiểm họa nghiêm trọng trong đảng, nhà nước và quân đội, đảm bảo quyền lực mà nhân dân giao phó luôn được sử dụng để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Trải qua nỗ lực bền bỉ, đảng đã tìm được đáp án thứ 2 cho việc thoát khỏi chu kỳ lịch sử trị loạn hưng suy-đó là tự mình cách mạng, năng lực tự mình trong sạch, tự mình hoàn thiện, tự mình đổi mới, tự mình nâng cao được tăng cường rõ rệt, quản lý và chỉnh đốn đảng lỏng lẻo, mềm yếu được xoay chuyển về căn bản, sinh thái chính trị trong đảng trong sạch và trung thực không ngừng hình thành và phát triển, đảm bảo cho đảng mãi mãi không biến chất, không đổi màu, không đổi vị.

Trong khi khẳng định đầy đủ những thành tựu giành được trong sự nghiệp của đảng và nhà nước được thế giới ghi nhận, cũng phải nhận thấy một cách tỉnh táo rằng, công tác của chúng ta còn tồn tại một số thiếu sót, đối diện với không ít khó khăn và vấn đề. Chủ yếu gồm: phát triển không cân bằng, không đầy đủ vẫn rất nổi cộm, việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao còn có rất nhiều nút thắt cổ chai, năng lực sáng tạo đổi mới công nghệ vẫn không mạnh; còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề quan trọng trong bảo đảm độ tin cậy và an ninh về lương thực, năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp và phòng ngừa rủi ro tài chính; còn có rất nhiều xương xẩu trong cải cách các lĩnh vực trọng điểm; còn tồn tại không ít thách thức trong lĩnh vực ý thức hệ; khoảng cách phát triển và phân phối thu nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền vẫn khá lớn; quần chúng đối diện với không ít vấn đề nan giải trong các mặt như việc làm, giáo dục, gửi trẻ, dưỡng lão, nhà ở; nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái vẫn rất gian nan; một số cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần đảm đương, bản lĩnh đấu tranh không mạnh, thiếu tinh thần làm việc thực tế, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu vẫn khá nổi cộm; nhiệm vụ phá bỏ những vùng đất phát sinh tham nhũng vẫn rất gian nan... Về những vấn đề này, chúng ta đã áp dụng một loạt biện pháp giải quyết, sau này cần phải tăng thêm cường độ.

Thưa các đồng chí! Những thành tựu vĩ đại trong thời đại mới là do đảng và nhân dân cùng phấn đấu làm nên. Tại đây, tôi thay mặt Trung ương Đảng, xin gửi tới toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân các dân tộc cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ yêu nước các giới; xin gửi tới đồng bào Đặc khu hành chính Hồng Công, đồng bào Đặc khu hành chính Ma Cao, đồng bào Đài Loan và đông đảo kiều bào; xin gửi tới bạn bè các nước đã quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc, lời cảm ơn chân thành nhất!

Những biến đổi vĩ đại trong 10 năm thời đại mới có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, lịch sử của nước Trung Quốc mới, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển chủ nghĩa xã hội và lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi qua chặng đường phấn đấu 100 năm càng thêm kiên cường và lớn mạnh trong hun đúc cách mạng, sức lãnh đạo chính trị, sức lãnh đạo tư tưởng, sức tổ chức quần chúng và sức hiệu triệu xã hội được tăng cường rõ rệt, đảng và nhân dân luôn duy trì mối liên hệ máu thịt, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đi trên hàng đầu thời đại trong tiến trình lịch sử biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới, luôn là rường cột của toàn thể nhân dân trong tiến trình lịch sử ứng phó các rủi ro và thử thách ở trong và ngoài nước, luôn là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Động lực tiến lên của nhân dân Trung Quốc lớn mạnh hơn, tinh thần phấn đấu hăng hái hơn, niềm tin tất thắng kiên định hơn, toát ra tinh thần tự giác và chủ động lịch sử mạnh mẽ hơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đang tràn đầy niềm tin thúc đẩy dân tộc Trung Hoa thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên. Cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa được thúc đẩy vào chiều sâu, đã viết nên trang mới về hai kỳ tích kinh tế phát triển nhanh chóng và xã hội ổn định lâu dài, sự phát triển của nước ta có cơ sở vật chất vững chắc hơn, sự bảo đảm về chế độ hoàn thiện hơn, việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa đã đi vào tiến trình lịch sử không thể đảo ngược. Chủ nghĩa xã hội khoa học đã toát lên sức sống mới bừng bừng tại Trung Quốc trong thế kỷ XXI, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đã cung cấp sự lựa chọn mới cho việc thực hiện hiện đại hóa của nhân loại, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã cung cấp trí tuệ Trung Quốc, phương án Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc nhiều hơn và tốt hơn cho việc giải quyết những vấn đề chung đặt ra cho nhân loại, đóng góp mới lớn hơn cho sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại!

II/ Sự thăng hoa mới của Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác

Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo căn bản cho lập đảng, lập nước, chấn hưng đảng, chấn hưng đất nước, thực tiễn nói với chúng ta rằng, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại làm được, tại sao Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc lại tốt, suy cho cùng là vì chủ nghĩa Mác khả thi, là chủ nghĩa Mác Trung Quốc hóa và thời đại hóa khả thi. Sở hữu sự chỉ đạo lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác là mấu chốt căn bản của đảng ta kiên định tín ngưỡng và lòng tin, nắm bắt sự chủ động lịch sử.

Thúc đẩy Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác là một quá trình theo đuổi chân lý, vén tấm màn chân lý, thực hành chân lý. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, sự biến đổi của tình hình trong và ngoài nước và yêu cầu mới của thực tiễn bức xúc đòi hỏi chúng ta trả lời sâu sắc một loạt đề tài thời đại quan trọng liên quan đến phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước, quản lý đảng và đất nước kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Đảng ta mạnh dạn tiến hành tìm tòi và sáng tạo đổi mới lý luận, với tầm nhìn hoàn toàn mới, sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của đảng, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển xã hội loài người, giành được thành quả sáng tạo lý luận quan trọng, tập trung thể hiện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Đại hội Đảng lần thứ XIX và Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX đã đề ra “10 dứt khoát”, “14 kiên trì”, “thành tựu trong 13 mặt” đã khái quát nội dung chính của tư tưởng này, cần phải trường kỳ kiên trì, không ngừng làm phong phú và phát triển.

Người Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, kết hợp với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử mới có thể trả lời đúng đắn những vấn đề trọng đại của thời đại và thực tiễn, mới có thể luôn luôn duy trì sức sống bừng bừng và năng động của chủ nghĩa Mác.

Kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác cần phải kết hợp với thực tế cụ thể của Trung Quốc. Chúng ta kiên trì sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, là nhằm vận dụng thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác để giải quyết các vấn đề của Trung Quốc, chứ không phải đọc thuộc lòng và lặp lại các kết luận và câu chữ cụ thể, càng không biến chủ nghĩa Mác thành giáo điều cứng nhắc không thay đổi. Chúng ta cần phải kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến cùng thời đại, cầu chân vụ thực, tất cả xuất phát từ thực tế, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế của cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, không ngừng trả lời những câu hỏi của Trung Quốc, của thế giới, của nhân dân và của thời đại, đưa ra sự trả lời chính xác phù hợp với thực tế của Trung Quốc, yêu cầu của thời đại, rút ra nhận thức khoa học phù hợp với quy luật khách quan, hình thành thành quả lý luận tiến cùng thời đại, chỉ đạo thực tiễn của Trung Quốc một cách tốt hơn.

Kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác cần phải kết hợp với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa. Chỉ có bén rễ trên miền đất văn hóa lịch sử màu mỡ của nước mình, dân tộc mình, cây đại thụ chân lý chủ nghĩa Mác mới có thể cành lá sum suê. Nền văn hóa ưu tú Trung Hoa có lịch sử lâu đời, uyên bác, là kết tinh trí tuệ của nền văn minh Trung Hoa, chứa đựng các tư tưởng thiên hạ vi công (thiên hạ là của dân ), dân vi bang bản (dân là gốc của nước), vi chính dĩ đức (trị nước bằng đạo đức), cách cố đỉnh tân (bỏ cũ thay mới), nhậm nhân vi hiền (dùng người hiền tài), thiên nhân hợp nhất (chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên), tự cường bất tức (tự lực tự cường), hậu đức tải vật (người có đạo đức mới có thể gánh vác trọng trách), giảng tín tu mục (chú trọng chữ tín và chung sống hòa thuận), thân nhân thiện lân (gần gũi với người nhân đức, thân thiện với láng giềng), là sự thể hiện quan trọng về vũ trụ quan, thiên hạ quan, xã hội quan, đạo đức quan được tích lũy trong đời sống và sản xuất trường kỳ của nhân dân Trung Quốc, có sự ăn khớp cao với chủ trương giá trị quan chủ nghĩa xã hội khoa học. Chúng ta cần phải kiên định tự tin lịch sử, tự tin văn hóa, kiên trì lấy cái xưa phục vụ cái nay, bỏ cũ thay mới, lồng ghép những tinh tuý tư tưởng của chủ nghĩa Mác vào tinh hoa của nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, vào giá trị quan chung trong thói quen hàng ngày của quần chúng nhân dân, không ngừng tăng thêm những đặc sắc Trung Quốc tươi sáng vào lý luận khoa học, củng cố nền tảng lịch sử và nền tảng quần chúng trong Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác, để chủ nghĩa Mác ăn sâu bén rễ tại Trung Quốc.

Thực tiễn không bờ bến, sáng tạo đổi mới lý luận cũng không có điểm dừng. Không ngừng viết nên trang mới Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác là trách nhiệm lịch sử trang nghiêm của người Cộng sản Trung Quốc. Tiếp tục thúc đẩy sáng tạo đổi mới lý luận trên cơ sở thực tiễn trước hết phải nắm vững thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, kiên trì và vận dụng tốt những lập trường, quan điểm và phương pháp thấu suốt trong đó.

-- Cần phải kiên trì nhân dân trên hết. Tính nhân dân là thuộc tính bản chất của chủ nghĩa Mác, lý luận của đảng là lý luận đến từ nhân dân, vì nhân dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, thực tiễn mang tính sáng tạo của nhân dân là cội nguồn vô tận cho sáng tạo đổi mới lý luận. Mọi lý luận xa rời nhân dân đều là phai nhạt, yếu đuối, mọi lý luận không mang lại hạnh phúc cho nhân dân đều không có sức sống. Chúng ta phải đứng vững trên lập trường của nhân dân, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng sự sáng tạo của nhân dân, tập trung trí tuệ của nhân dân, hình thành lý luận mà nhân dân yêu mến, đồng thuận và sở hữu, khiến nó trở thành vũ khí tư tưởng lớn mạnh chỉ đạo nhân dân nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

-- Cần phải kiên trì tự tin, tự lập. Nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa đã từ khổ đau sâu nặng của thời cận đại đi lên tương lai sáng sủa phục hưng vĩ đại mà từ xưa đến nay chưa hề có sách giáo khoa, càng không có đáp án sẵn. Con đường thành công phấn đấu trăm năm của đảng là do đảng lãnh đạo nhân dân độc lập, tự chủ tìm tòi và mở mang, những trang Trung Quốc của chủ nghĩa Mác là do người Cộng sản Trung Quốc viết nên thông qua thực tiễn của bản thân, một điểm cơ bản xuyên suốt trong đó là vấn đề của Trung Quốc cần phải xuất phát từ tình hình cơ bản của Trung Quốc, phải do nhân dân Trung Quốc tự mình giải đáp. Chúng ta phải kiên định tín ngưỡng đối với chủ nghĩa Mác, kiên định niềm tin đối với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên định 4 tự tin gồm: đường lối, lý luận, chế độ và văn hóa, với đảm đương lịch sử và tinh thần sáng tạo tích cực hơn đóng góp mới cho phát triển chủ nghĩa Mác, vừa không được mò trăng đáy nước, bế quan cứng nhắc, cũng không được rập khuôn sao chép, học mò học mẫm.

-- Cần phải kiên trì đường lối căn bản và sáng tạo đổi mới. Những việc mà chúng ta đang làm là sự nghiệp vĩ đại xưa nay chưa từng có, tuân thủ đường lối căn bản mới không mất đi phương hướng, không mắc sai lầm mang tính lật đổ, sáng tạo đổi mới mới có thể nắm bắt thời đại, dẫn dắt thời đại. Chúng ta cần phải đối xử với khoa học bằng thái độ khoa học, theo đuổi chân lý bằng tinh thần chân lý, kiên trì không dao động nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, sự lãnh đạo toàn diện của đảng, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bám sát nhịp bước thời đại, thuận theo sự phát triển của thực tiễn, chan chứa nhiệt tình đối xử với mọi sự việc mới, không ngừng mở rộng nhận thức cả về chiều sâu lẫn bề rộng, dám nói những điều mới mẻ mà trước đây chưa ai từng nói, dám làm những việc mà trước đây chưa ai từng làm, chỉ đạo thực tiễn mới bằng lý luận mới.

-- Cần phải kiên trì định hướng vấn đề. Vấn đề là tiếng nói của thời đại, trả lời và chỉ đạo giải quyết vấn đề là nhiệm vụ căn bản của lý luận. Sự phức tạp và độ khó trong giải quyết những vấn đề đặt ra cho chúng ta ngày nay tăng lên rõ rệt, đã đề ra yêu cầu hoàn toàn mới cho sáng tạo đổi mới lý luận. Chúng ta cần phải tăng cường ý thức vấn đề, tập trung thực tiễn những vấn đề mới gặp phải, những vấn đề ở tầng nấc sâu tồn tại trong cải cách, phát triển và ổn định, những vấn đề bức xúc, khó khăn, lo âu, mong đợi của quần chúng nhân dân, những vấn đề trọng đại trong sự biến đổi của tình hình quốc tế, những vấn đề nổi cộm trong xây dựng đảng, không ngừng đề ra quan niệm mới, tư duy mới, biện pháp mới để thực sự giải quyết vấn đề.

-- Cần phải kiên trì quan niệm hệ thống. Vạn sự, vạn vật liên hệ lẫn nhau, tuỳ thuộc vào nhau. Chỉ có quan sát sự việc bằng quan điểm liên hệ phổ biến, toàn diện và hệ thống, phát triển và biến đổi mới có thể nắm bắt quy luật diễn biến của sự việc. Trung Quốc là một nước lớn đang phát triển, vẫn đang ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, đang trong sự biến đổi xã hội sâu rộng, việc thúc đẩy cải cách, phát triển, điều chỉnh mối quan hệ lợi ích thông thường đều “dứt dây động rừng”. Chúng ta cần phải giỏi nhìn nhận hiện thực thông qua lịch sử, nhìn nhận bản chất thông qua hiện tượng, nắm chắc mối quan hệ giữa toàn cục và cục bộ, giữa trước mắt và lâu dài, giữa vĩ mô và vi mô, giữa mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ, giữa đặc biệt và thông thường, không ngừng nâng cao năng lực tư duy chiến lược, tư duy lịch sử, tư duy biện chứng, tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo đổi mới, tư duy pháp trị, tư duy lằn ranh đỏ, cung cấp phương pháp tư tưởng khoa học cho tư duy mang tính đi trước đón đầu, hoạch định mang tính toàn cục, thúc đẩy mang tính chỉnh thể các sự nghiệp của đảng và nhà nước.

-- Cần phải kiên trì tấm lòng rộng mở. Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu phục hưng cho dân tộc Trung Hoa, cũng là chính đảng mưu cầu tiến bộ cho nhân loại, mưu cầu đại đồng cho thế giới. Chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn thế giới, quan sát sâu sắc trào lưu phát triển, tiến bộ của nhân loại, tích cực trả lời những quan tâm phổ biến của nhân dân các nước, đóng góp cho việc giải quyết những vấn đề chung của nhân loại, bằng tấm lòng rộng mở dung nạp muôn sông, tham khảo và hấp thu mọi thành quả văn minh xuất sắc của nhân loại, thúc đẩy xây dựng thế giới tươi đẹp hơn.

III/ Sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới trong thời đại mới

Kể từ nay, nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Đảng ta đã thúc đẩy và mở rộng thành công hiện đại hóa kiểu Trung Quốc thông qua sáng tạo đổi mới và đột phá về lý luận và thực tiễn kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII trên cơ sở tìm tòi và thực tiễn lâu dài kể từ ngày thành lập nước Trung Quốc mới, đặc biệt là kể từ cải cách mở cửa đến nay.

Xem thêm: Nhưng hình ảnh hài hước nhất khiến bạn cười rụng hàm, 55 hình ảnh hài hước vui nhộn nhất thế giới

Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, vừa có đặc trưng chung hiện đại hóa của các nước, lại càng mang đặc sắc Trung Quốc dựa trên tình hình nước mình.

-- Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa có quy mô dân số đồ sộ. Hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc cùng bước vào xã hội hiện đại, quy mô vượt quá dân số của các nước phát triển gộp lại, tính gian nan và phức tạp là chưa từng có, lộ trình phát triển và phương thức thúc đẩy cũng tất sẽ mang đặc điểm riêng của mình. Chúng ta trước sau như một suy nghĩ vấn đề, đưa ra quyết sách và làm việc đều xuất phát từ tình hình trong nước, vừa không quá xa vời cũng không bảo thủ, duy trì sự nhẫn nại lịch sử, kiên trì tiến lên trong ổn định, tuần tự tiệm ti