Lễ bái ông Công, táo công được triển khai từ ngày 17 đến ngày 23 tháng Chạp, lễ đồ vật tùy từng mái ấm gia đình nhưng phải gồm 3 cỗ mũ áo, hài với cá chép.

Bạn đang xem: Thủ tục cúng ông táo 23 tháng chạp

Lễ cúng táo bị cắn dở quân gắn với việc tích ông Táo với khá nhiều dị bản. Các thư tịch cổ liên quan đều cho rằng tập quán này có nguồn từ bỏ tục bái "Ngũ tự", nhằm trả công cho 5 vị thần vào gia đình: thần Cổng (Môn thần), thần cửa (Hộ thần), thần hành lang cửa số (Trung lưu giữ thần), thần phòng bếp (Táo thần) và thần Đường đi trong nhà (Hành thần).

Lại có thuyết không giống nói "Ngũ tự" gồm 5 vị: thần bếp (Táo thần), thần Giếng (Tĩnh thần), thần cửa ngõ (Môn thần), thần bên (Hộ thần), thần hành lang cửa số (Trung lưu lại thần) hoặc 5 vị: thần phòng bếp (Táo thần), thần Đất (Thổ công), tổ nghề (Tiên sư), thần cửa (Môn gia hộ úy), thần bảo hộ sức mạnh con fan và vật nuôi (nhân súc Y thần)...

Trong 5 vị gia thần, táo apple quân, Thổ địa với Môn thần được thờ cúng phổ cập nhất. Hãng apple quân được xem là vị thần chủ về phúc đức trong gia đình với tên gọi khá đầy đủ là "Đông trù bốn mệnh apple phủ thần quân".


D0g
OTQHOjva1A" alt="*">