*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120 V tần số 60 Hz vào nhì đầu một đèn điện huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng sủa lên khi năng lượng điện áp đặt vào đèn không bé dại hơn 60 2 V . Thời gian đèn sáng trong mỗi giây là:

A.

Bạn đang xem: Thời gian đèn sáng trong mỗi giây

1 2 ( s )

B. 1 3 ( s )

C. 2 3 ( s )

D. 0 , 8 ( s )


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!
Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều tất cả trị hiệu dụng 120 V tần số 60 Hz vào nhị đầu một đèn điện huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng sủa lên khi điện áp để vào đèn không bé dại hơn 60 2 V. Thời hạn đèn sáng trong những giây là: A . 1 2 s B . 1 3 s C . 2 3 s D....

Đặt điện áp luân chuyển chiều gồm trị hiệu dụng 120 V tần số 60 Hz vào nhị đầu một đèn điện huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng sủa lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ tuổi hơn 60 2 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi giây là:

A . 1 2 s

B . 1 3 s

C . 2 3 s

D. 0,8(s)


Đặt điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng 120V tần số 60Hz vào nhì đầu một đèn điện huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp để vào đèn không nhỏ tuổi hơn 60 2 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi giây là: A. Một nửa (s) B. 1/3 (s) C. 2/3 (s) D. 0,8...

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng 120V tần số 60Hz vào nhì đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng sủa lên khi điện áp để vào đèn không nhỏ dại hơn 60 2 V. Thời hạn đèn sáng trong những giây là:

A. 1/2 (s)

B. 1/3 (s)

C. 2/3 (s)

D. 0,8 (s)


Một đèn nêon đặt dưới năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng 220 V với tần số 50 Hz. Biết đèn sáng khi năng lượng điện áp giữa hai rất không bé dại hơn 155 V. Vào một giây đèn sáng lên hoặc tắt đi từng nào lần? A. 200 lần B. 100 lần C. 50 lần D. 150...

Một đèn nêon để dưới điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz. Biết đèn sáng khi năng lượng điện áp thân hai rất không nhỏ hơn 155 V. Trong một giây đèn sáng lên hoặc tắt đi từng nào lần?

A. 200 lần

B. 100 lần

C. 50 lần

D. 150 lần


Một đèn ống sử dụng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Biết đèn sáng khi năng lượng điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 155 V. Tỷ số giữa khoảng thời gian đèn sáng và khoảng thời hạn đèn tắt vào một chu kỳ là A. 0,5 lần B. 2 lần C. Gấp đôi D. 3...

Một đèn ống thực hiện điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng 220V. Biết đèn sáng khi điện áp để vào đèn không nhỏ hơn 155 V. Tỷ số giữa khoảng thời gian đèn sáng với khoảng thời hạn đèn tắt vào một chu kỳ luân hồi là

A. 0,5 lần

B. 2 lần

C. 2 lần

D. 3 lần


Một đèn ống sử dụng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 220V. Biết đèn sáng khi điện áp để vào đèn không nhỏ hơn 155 V. Tỷ số giữa khoảng thời hạn đèn sáng với khoảng thời gian đèn tắt trong một chu kỳ luân hồi là A.0,5 lần B.2 lần C. 2 lần D.3...

Xem thêm: Tác giả bài hát nhớ ơn thầy cô, nhạc nguyễn ngọc thiện, nhạc thầy cô 2023


Một đèn ống áp dụng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Biết đèn sáng sủa khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ tuổi hơn 155 V. Tỷ số thân khoảng thời hạn đèn sáng và khoảng thời gian đèn tắt trong một chu kỳ luân hồi là

A.0,5 lần

B.2 lần

C. 2 lần

D.3 lần


Một đèn ống được để vào hiệu điện cầm cố xoay chiều có giá trị cực lớn là 220V và tần số 50Hz. Biết đèn chỉ sáng lên lúc hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn bao gồm độ khủng không nhỏ dại hơn 110 2 . Thời hạn đèn sáng trong mỗi phút là A. 40 s B.10 s C.20 s D. 30...

Một đèn ống được đặt vào hiệu điện cầm cố xoay chiều có mức giá trị cực to là 220V và tần số 50Hz. Biết đèn chỉ sáng lên khi hiệu điện ráng tức thời để vào đèn có độ lớn không nhỏ tuổi hơn 110 2 . Thời hạn đèn sáng trong mỗi phút là

A. 40 s

B.10 s

C.20 s

D. 30 s


Một đèn ống được mắc vào mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện áp hiệu dụng là U. Biết đèn sáng sủa khi điện áp giữa hai rất của đèn không nhỏ dại hơn U√2 /2. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời hạn đèn sáng sủa trong một chu kì dòng điện là A. 1 B. Một nửa C.1/3 D....

Một đèn ống được mắc vào mạch điện xoay chiều bao gồm điện áp hiệu dụng là U. Biết đèn sáng khi điện áp thân hai cực của đèn không nhỏ tuổi hơn U√2 /2. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời hạn đèn sáng sủa trong một chu kì chiếc điện là

A. 1

B. 1/2

C.1/3

D. 2


Đặt vào nhị đầu đèn ống năng lượng điện áp xoay chiều u = 220 2 cos 100 π t V. Biết đèn chỉ sáng sủa khi điện áp tức thời bao gồm độ mập không nhỏ dại hơn 110 2 V. Tính từ lúc t = 0, thời gian đèn đưa từ tối sang sáng sủa lần thiết bị 2018 là A. 60,505 s B. 60,515 s C. 30,275 s D. 30,265...

Đặt vào hai đầu đèn ống năng lượng điện áp luân phiên chiều u = 220 2 cos 100 π t V. Biết đèn chỉ sáng khi năng lượng điện áp tức thời gồm độ to không bé dại hơn 110 2 V. Tính từ lúc t = 0, thời gian đèn chuyển từ tối sang sáng sủa lần sản phẩm 2018 là

A. 60,505 s

B. 60,515 s

C. 30,275 s

D. 30,265 s


Một đèn điện nê–on được mắc vào nguồn chuyển phiên chiều bao gồm điện áp u = 220 2 cos 100 π t (V). Đèn chỉ bật ánh sáng khi điện áp đặt vào đèn quá quá giá trị 100 V. Trong 1 giây đèn này nhảy sáng từng nào lần? A. 50 B. 120 C. 60 D....

Một bóng đèn nê–on được mắc vào nguồn chuyển phiên chiều gồm điện áp u = 220 2 cos 100 π t (V). Đèn chỉ bật ánh sáng khi điện áp đặt vào đèn vượt quá quý hiếm 100 V. Trong một giây đèn này nhảy sáng từng nào lần?

A. 50

B. 120

C. 60

D. 100


toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Câu 216486:  Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều tất cả trị hiệu dụng U=120V tần số f=60Hz vào nhì đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng sủa lên khi điện áp để vào đèn không nhỏ hơn

*
 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi giây là:

A. 50% s

B. 1/3 s

C. 2/3 s

D. 1/4 s


Giải chi tiết:

- Điện áp hiệu dụng U = 120 V => Điện áp cực to (U_0 = 120sqrt 2 )

- Chu kì T = 1/f = 1/60s => 1s = 60T

- Ta tất cả hình vẽ 

*

Từ mẫu vẽ ta thấy, thời hạn bóng đèn sáng trong một chu kì là t = 2T/3 = 1/90 s

Như vậy, thời hạn đèn sáng trong 1s là 60t = 2/3 s

=> Chọn đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát