I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Cơ sở đào tạo tại tp.hcm (KSA):

Bảng 1:Danh sách những Chương trình huấn luyện tuyển sinh năm 2023 của KSA

Stt

Mã đăng ký

xét tuyển

Chương trình đào tạo và giảng dạy (CTĐT)

Thuộc ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

2023

I.

Bạn đang xem: Ngành marketing đại học kinh tế tp hcm

Lĩnh vực Nhân văn

1

7220201

Tiếng Anh yêu quý mại(**)

Ngôn ngữ Anh

D01, D96

165

II.

Lĩnh vực kỹ thuật xã hội với hành vi

2

7310101

Kinh Tế

Kinh tế

A00, A01, D01, D07

110

3

7310102

Kinh Tế chính Trị(S)

Kinh tế chủ yếu trị

A00, A01, D01, D07

50

4

7310104_01

Kinh Tế Đầu Tư

Kinh tế đầu tư

A00, A01, D01, D07

200

5

7310104_02

Thẩm Định Giá với Quản Trị Tài Sản

A00, A01, D01, D07

100

6

7310107

Thống kê gớm doanh(*)

Thống kê khiếp tế

A00, A01, D01, D07

55

7

7310108_01

Toán tài chính(*)

Toán tởm tế

A00, A01, D01, D07

55

8

7310108_02

Phân tích rủi ro và định phí tổn bảo hiểm(*)

A00, A01, D01, D07

55

III.

Lĩnh vực báo chí truyền thông và thông tin

9

7320106

Truyền thông số và kiến thiết đa phương tiện

Công nghệ truyền thông

A00, A01, D01, V00

100

IV.

Lĩnh vực kinh doanh và cai quản lý

10

7340101_01

Quản Trị

Quản trị khiếp doanh

A00, A01, D01, D07

790

11

7340101_02

Quản trị Khởi Nghiệp

A00, A01, D01, D07

100

12

7340101_ISB

Cử kĩ năng năng

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

550

Kinh doanh quốc tế

Marketing

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

13

7340101_ASA

Cử nhân ASEAN Co-op

Tài chủ yếu – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

50

Marketing

14

7340115

Marketing

Marketing

A00, A01, D01, D07

170

15

7340116

Bất Động Sản

Bất cồn sản

A00, A01, D01, D07

110

16

7340120

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D07

600

17

7340121

Kinh doanh yêu đương mại

Kinh doanh mến mại

A00, A01, D01, D07

220

18

7340122

Thương mại điện tử(*)

Thương mại năng lượng điện tử

A00, A01, D01, D07

140

19

7340114

Công nghệ marketing

Marketing chuyên môn số

A00, A01, D01, D07

50

20

7340130

Quản trị căn bệnh viện

Quản trị dịch viện

A00, A01, D01, D07

100

21

7340201_01

Tài bao gồm công

Tài bao gồm – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

50

22

7340201_02

Thuế

A00, A01, D01, D07

200

23

7340201_03

Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

250

24

7340201_04

Thị trường hội chứng khoán

A00, A01, D01, D07

100

25

7340201_05

Tài chính

A00, A01, D01, D07

540

26

7340201_06

Đầu bốn tài chính

A00, A01, D01, D07

50

27

7340204

Bảo hiểm(S)

Bảo hiểm

A00, A01, D01, D07

50

28

7340205

Công nghệ tài chính

Công nghệ tài chính

A00, A01, D01, D07

50

29

7340206

Tài chủ yếu quốc tế

Tài thiết yếu quốc tế

A00, A01, D01, D07

110

30

7340301_02

Kế toán công

Kế toán

A00, A01, D01, D07

50

31

7340301_03

Kế toán doanh nghiệp

A00, A01, D01, D07

650

32

7340301_01

Chương trình kế toán tích hợp bệnh chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA(***)

A00, A01, D01, D07

70

33

7340302

Kiểm toán

Kiểm toán

A00, A01, D01, D07

200

34

7340403

Quản lý công(S)

Quản lý công

A00, A01, D01, D07

50

35

7340404

Quản Trị Nhân Lực

Quản trị nhân lực

A00, A01, D01, D07

150

36

7340405_01

Hệ thống tin tức kinh doanh(*)

Hệ thống tin tức quản lý

A00, A01, D01, D07

55

37

7340405_02

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*)

A00, A01, D01, D07

55

38

7340415

Kinh doanh số

Kinh doanh số

A00, A01, D01, D07

50

V.

Lĩnh vực Pháp luật

39

7380101

Luật kinh doanh quốc tế

Luật

A00, A01, D01, D96

50

40

7380107

Luật khiếp tế

Luật gớm tế

A00, A01, D01, D96

170

VI.

Lĩnh vực sản phẩm công nghệ tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật

41

7460108

Khoa học tập dữ liệu(*)

Khoa học tập dữ liệu

A00, A01, D01, D07

55

42

7480103

Kỹ thuật phần mềm(*)

Kỹ thuật phần mềm

A00, A01, D01, D07

55

43

7489001

Công nghệ và thay đổi sáng tạo

Công nghệ và thay đổi sáng tạo

A00, A01, D01, D07

100

44

7480107

Robot cùng Trí tuệ nhân tạo(hệ kỹ sư)

Trí tuệ nhân tạo

A00, A01, D01, D07

70

45

7510605_01

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

110

46

7510605_02

Công nghệ Logistics(hệ kỹ sư)

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

50

VII.

Lĩnh vực phong cách xây dựng và xây dựng

47

7580104

Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

Kiến trúc đô thị

A00, A01, D01, V00

110

VIII.

Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản

48

7620114

Kinh Doanh Nông Nghiệp(S)

Kinh doanh nông nghiệp

A00, A01, D01, D07

50

IX.

Lĩnh vực Du lịch, khách hàng sạn, thể dục và thương mại dịch vụ cá nhân

49

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

A00, A01, D01, D07

165

50

7810201_01

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

A00, A01, D01, D07

85

51

7810201_02

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

A00, A01, D01, D07

80

7650

(S): bao gồm chương trình đào tạo tuy nhiên bằng tích thích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)

(*): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

(**): giờ Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30.

(***): Yêu mong có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ bỏ 6.0

2.Đào chế tạo tại mailinhschool.edu.vn – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV):600 chỉ tiêu

Bảng 2:Danh sách những Chương trình đào tạo và huấn luyện tuyển sinh vào năm 2023 của KSV

Stt

Mã đăng ký

xét tuyển

Chương trình giảng dạy (CTĐT)

Thuộc ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

2023

I

Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản

1

7620114

Kinh Doanh nông nghiệp & trồng trọt (s) (*)

Kinh Doanh Nông Nghiệp

A00, A01, D01, D07

30

II

Lĩnh vực sale và quản ngại lý

2

7340101

Quản trị

Quản trị ghê doanh

A00, A01, D01, D07

60

3

7340120

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D07

50

4

7340115

Marketing

Marketing

A00, A01, D01, D07

70

5

7340201_01

Ngân hàng

Tài bao gồm – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

40

6

7340201_02

Tài chính

A00, A01, D01, D07

40

7

7340301

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

A00, A01, D01, D07

60

8

7340122

Thương mại năng lượng điện tử(*)(**)

Thương mại điện tử

A00, A01, D01, D07

50

III

Lĩnh vực công nghệ kỹ thuật

9

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng(*)

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

50

IV

Lĩnh vực Du lịch, khách hàng sạn, thể dục thể thao và thương mại dịch vụ cá nhân

10

7810201

Quản trị khách sạn(*)

Quản trị khách hàng sạn

A00, A01, D01, D07

30

V

Lĩnh vực Nhân văn

11

7220201

Tiếng Anh mến mại(*) (***)

Ngôn ngữ Anh

D01, D96

30

VI

Lĩnh vực Pháp luật

12

7380107

Luật kinh tế(*)

Luật ghê tế

A00, A01, D01, D96

30

VII

Lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật

13

7489001

Công nghệ và thay đổi sáng tạo(*)

Công nghệ và đổi mới sáng tạo

A00, A01, D01, D07

30

14

7480107

Robot cùng Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)(*)

Robot với Trí tuệ nhân tạo

A00, A01, D01, D07

30

600

(S): tất cả chương trình đào tạo tuy vậy bằng tích thích hợp (4,5 năm 2 bởi đại học)

(*): Phạm vi tuyển sinh cả nước

(**): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30

(***): tiếng Anh thông số 2, quy về thang điểm 30

Tổ phù hợp xét tuyển chọn của KSA và KSV:

– tổng hợp A00: Toán, đồ lý, Hóa học.

– tổ hợp A01: Toán, trang bị lý, giờ đồng hồ Anh.

– tổng hợp D01: Toán, Ngữ văn, giờ Anh.

– tổng hợp D07: Toán, Hóa học, giờ Anh.

– tổng hợp D96: Toán, KH làng mạc hội, giờ Anh.

– tổ hợp V00: Toán, vật lý, Vẽ Mỹ Thuật.

(Lưu ý: Điểm thi môn Vẽ thẩm mỹ được lấy từ ngôi trường ĐH bản vẽ xây dựng Hà Nội, ngôi trường ĐH Xây dựng tp hà nội (Khoa con kiến trúc), ngôi trường ĐH bản vẽ xây dựng TP.HCM).

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Gồm 06 phương thức

Phương thức 1 (Mã phương thức xét tuyển: 301): Xét tuyển trực tiếp theo chế độ của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra (GDĐT)

KSA

KSV

Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, giờ Anh buôn bán phần, chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử tuấn kiệt năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

1% chỉ tiêu theo CTĐT

Phương thức 2 (Mã cách thức xét tuyển: 411): Xét tuyển so với thí sinh tốt nghiệp lịch trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.

KSA

KSV

Chương trình Chuẩn, công tác tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh cung cấp phần, chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử kỹ năng năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

1% chỉ tiêu theo CTĐT

Điều kiện đk xét tuyển

A) Đối với thí sinh gồm quốc tịch Việt Nam, trực thuộc một trong những đối tượng:

1. Thí sinh bao gồm một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:

– bởi tú tài nước ngoài IB (International Baccalaureate) đạt tự 26 điểm trở lên;

– bệnh chỉ thế giới của Trung trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; tiếp sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt tự C mang đến A.

– chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục thương mại và nghệ thuật Anh) màn chơi 3 Extended Diploma đạt từ C mang đến A.

2. Thí sinh xuất sắc nghiệp lịch trình THPT nước ngoài và tất cả một trong những chứng chỉ sau:

– chứng từ IELTS tự 6.0 trở lên.

– chứng chỉ TOEFL i
BT từ bỏ 73 điểm trở lên.

– chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.

– chứng từ ACT (American College Testing) từ đôi mươi điểm (thang điểm 36) trở lên.

B) Đối cùng với thí sinh gồm quốc tịch khác quốc tịch việt nam và tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài: ngôi trường Đại học tài chính TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển chọn theo công cụ hiện hành của cục GDĐT.

Lưu ý:Thời hạn những chứng chỉ nước ngoài còn hiệu lực hiện hành tính mang lại ngày nộp hồ nước sơ đăng ký xét tuyển.

Phương thức 3 (Mã phương thức xét tuyển: 201): Xét tuyển học viên Giỏi

KSA

KSV

Chương trình Chuẩn, công tác tiếng Anh toàn phần, giờ đồng hồ Anh chào bán phần, lịch trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân kiệt năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

40% đến 1/2 chỉ tiêu theo CTĐT

20% tiêu chuẩn theo CTĐT

Điều kiện đk xét tuyển

Học sinh Giỏi, hạnh kiểm giỏi năm lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12 của chương trình thpt theo hình thức giáo dục chính quy, xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn sau, trong các số đó 01 tiêu chuẩn bắt buộc với 03 tiêu chí không bắt buộc:

– tiêu chuẩn bắt buộc: Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12(thỏa đk Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi).

– tiêu chí không bắt buộc:

+ học sinh có chứng chỉ tiếng nước anh tế trong thời hạn (tính cho ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương
IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL i
BT trường đoản cú 73 trở lên.

+ học tập sinh giành giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh tốt THPT cấp cho tỉnh, cấp thành phố (trực nằm trong trung ương) những môn: Toán, thứ lý, Hóa học, giờ Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ học viên trường trung học phổ thông chuyên/năng khiếu

Phương thức 4 (Mã thủ tục xét tuyển: 202): Xét tuyển quy trình học tập theo tổ hợp môn

KSA

KSV

Chương trình Chuẩn, lịch trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh chào bán phần, chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử tài năng năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

20% mang lại 30% tiêu chí theo CTĐT

40% đến 1/2 chỉ tiêu

20% cho 30% tiêu chuẩn theo CTĐT

Điều kiện đk xét tuyển

Học sinh có điểm trung bình tổng hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đk xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12 của chương trình thpt theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ: học viên chọn tổng hợp A00: Toán, đồ lý, chất hóa học để đk xét tuyển buộc phải thỏa điều kiện:

+ ĐTB tổng hợp A00 lớp 10 = <(Toán 10 + trang bị lý 10 + chất hóa học 10)/3> >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 11 = <(Toán 11 + thứ lý 11 + chất hóa học 11)/3> >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 HK1_lớp 12 = <(Toán 12+ đồ vật lý 12 + hóa học 12)/3> >=6.50

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn sau, trong số ấy 01 tiêu chuẩn bắt buộc với 03 tiêu chí không bắt buộc:

– tiêu chuẩn bắt buộc: Điểm trung bình tổng hợp môn đăng ký xét tuyển chọn tính theo năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12(thỏa đk Phương thức xét tuyển quy trình học tập theo tổng hợp môn).

– tiêu chuẩn không bắt buộc:

+ học viên có chứng chỉ tiếng anh quốc tế vào thời hạn (tính mang lại ngày nộp hồ sơ xét tuyển học viên Giỏi) tương đương
IELTS từ bỏ 6.0 hoặc TOEFL i
BT từ 73 trở lên.

+ học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh xuất sắc THPT cung cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, đồ lý, Hóa học, giờ Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ học sinh trường trung học phổ thông chuyên/năng khiếu.

Phương thức 5 (Mã cách tiến hành xét tuyển: 402): Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi nhận xét năng lực

KSA

KSV

Chương trình Chuẩn,

chương trình tiếng Anh toàn phần, giờ Anh chào bán phần, chương trình Cử nhân Asean

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

10% tiêu chuẩn theo CTĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh tham gia kỳ thi review năng lực của Đại học đất nước TP.HCM tổ chức triển khai đợt 1 năm 2023 và xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định của cục GD&ĐT

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đã đạt được trong kỳ thi reviews năng lực (theo quy định của Đại học non sông TP.HCM)

Phương thức 6 (Mã cách làm xét tuyển: 100): Xét tuyển dựa vào công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2023.

KSA

KSV

Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, giờ Anh chào bán phần, chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử tính năng năng

Chương trình Chuẩn

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu còn lại

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định của cục GDĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2023, trong số đó có kết quả các bài bác thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển chọn của mailinhschool.edu.vn.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Cơ sở huấn luyện tại tp hồ chí minh (KSA):

1.1. Lịch trình Chuẩn:Thí sinh trúng tuyển vào mailinhschool.edu.vn theo những Phương thức xét tuyển.

1.2. Lịch trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh cung cấp phần:

– Điều kiện:

+ sỹ tử trúng tuyển vào mailinhschool.edu.vn thuộc chương trình giảng dạy có lịch trình tiếng Anh toàn phần, giờ Anh cung cấp phần:

+ Đạt đk đầu vào giờ Anh lịch trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh buôn bán phần được pháp luật tại Cổng tuyển chọn sinh:

Tiếng Anh toàn phần:IELTS từ bỏ 5.0 trở lên hoặc qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh bởi vì mailinhschool.edu.vn tổ chức.

Tiếng Anh buôn bán phần:Điểm trung bình tiếp thu kiến thức tiếng Anh lớp 12 từ 7.0 hoặc điểm thi môn (bài thi) giờ Anh trong kỳ thi thpt năm 2023 từ bỏ 7.0 trở lên.

1.3. Công tác Cử công dụng năng: Sinh viên công tác Cử nhân kĩ năng sẽ được xét vào một trong những trong những ngành theo ý muốn khi làm giấy tờ thủ tục nhập học: cai quản trị gớm doanh, sale quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán

1.4. Lịch trình cử nhân ASEAN Co-op:

Chương trình đào tạo và huấn luyện được thi công với mục tiêu cung cấp không chỉ kỹ năng tổng quan, nâng cao cho sv mà còn là một các cơ hội thực hành các công việc và nghề nghiệp và các kinh nghiệm thao tác làm việc thực tiễn tức thì trong quá trình học tập tại trường.

Tham gia chương trình học, bạn học có thể trải nghiệm với các năng lực phỏng vấn xin việc và gớm nghiệm giải quyết và xử lý các vụ việc phát sinh trong thực tế gắn liền với ngành đang học trong thời hạn ít nhất là 1 trong năm tại các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN.

Sau 02 học kỳ, sinh viên sẽ được xét vào một trong nhị ngành (Ngành kinh doanh và ngành Tài chính-ngân hàng) địa thế căn cứ vào nguyện vọng, hiệu quả học tập và chỉ tiêu.

1.5. Chương trình song ngành tích hợp:

Các chương trình đào tạo có thể học tuy nhiên ngành tích hợp sau thời điểm hoàn vớ năm nhất:

+ marketing nông nghiệp – Logistic và cai quản chuỗi cung ứng

+ marketing nông nghiệp – sale quốc tế

+ bảo đảm – Tài chính

+ quản lý công – giải pháp và cai quản trị địa phương

+ kinh tế tài chính chính trị – phương pháp và quản trị địa phương.

1.6. Công tác Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ công việc và nghề nghiệp quốc tế: chương trình Kế toán tích hợp bệnh chỉ công việc và nghề nghiệp quốc tế có 02 tổng hợp liên quan nhị tổ chức nghề nghiệp và công việc quốc tế là Viện kế toán công triệu chứng Anh với Xứ Wales (ICAEW) và hiệp hội cộng đồng Kế toán công chứng nước anh (ACCA), cùng với 02 lịch trình tích thích hợp ICAEW cùng tích hòa hợp ACCA, khi trúng tuyển nhập học sinh viên sẽ lựa chọn học theo 1 trong hai công tác (ICAEW hoặc ACCA).

2. Đào chế tạo tại mailinhschool.edu.vn – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV):

2.1. Công tác Chuẩn:

– thí sinh trúng tuyển vào mailinhschool.edu.vn-Vĩnh Long là vẫn trúng tuyển công tác chuẩn.

– học tập tại PHVL: 2,5 năm.

– Đăng ký tham gia vận chuyển học tại CSC TP. Hồ nước Chí Minh: một năm cuối.

2.2. Lịch trình liên kết huấn luyện cử nhân quốc tế: tuyển chọn sinh: 30 chỉ tiêu.

Chương trình cử nhân thế giới thiết kế quan trọng dành đến sinh viên đồng bởi sông Mekong, trong những số đó ngoài những kiến thức đặc điểm về kinh tế, xã hội và văn hóa truyền thống được tích vừa lòng trong chương trình giảng dạy giai đoạn 1 tại phân hiệu Vĩnh Long Đại học tài chính TP.HCM. Cùng với triết lý “Ra đi để trở về”, chương trình huấn luyện và giảng dạy nguồn nhân lực kĩ năng cho khu vực đông bởi sông Mekong.

2.2.1. Chương trình bao gồm 2 giai đoạn:

– quy trình tiến độ 1: giai đoạn 1 (1,5 năm): học tập tại Phân hiệu trường Đại học kinh tế tài chính TP. Sài gòn tại tỉnh Vĩnh Long .

– tiến trình 2: sự chuyển tiếp giữa học tập trên Viện ISB hoặc các trường đại học thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới liên kết với Viện ISB.

2.2.2. Điều kiện tuyển sinh, bằng cấp:

2.2.2.1. Điều khiếu nại tuyển sinh:

– Phạm vi tuyển sinh toàn quốc và những tỉnh vùng sông mekong (Lào, Campuchia, Thái Lan,… ).

– Để được xét tuyển chọn vào chương trình, thí sinh yêu cầu đạt những điều khiếu nại sau:

+ Là học sinh tốt nghiệp Trung học tập phổ thông, gồm điểm mức độ vừa phải năm học lớp 12 hoặc điểm thi xuất sắc nghiệp Trung học tập phổ thông thuộc điểm xét tuyển chọn được chào làng hàng năm; hoặc

+ Là học tập sinh xuất sắc nghiệp Trung học phổ thông, trúng tuyển chọn vào trường Đại học kinh tế tài chính TP. Tp hcm năm 2023;

+ Đồng thời, học sinh cần có chứng chỉ tiếng anh quốc tế tương đương IELTS (Academic)5.5(Viết 5.0) hoặc đạt yêu thương cầu bài bác kiểm tra tiếng Anh đầu vào theo quy định.

2.2.2.2. Bằng cấp:Do trường đối tác doanh nghiệp cấp bằng.

2.3. Học tập bổng Mekong Talent 100:

2.3.1. Học bổng 100%: phân bổ mỗi tỉnh 01 suất với sinh viên quốc tế.

2.3.2. Học bổng 50%:Xét điểm vừa đủ lớp 12 cùng có chứng chỉ tiếng nước anh tế tương tự IELTS (Academic) 6.5 (các điểm nhân tố 6.0)

2.3.3. Học bổng 30%:Xét điểm trung bình lớp 12 cùng có chứng chỉ tiếng anh quốc tế tương tự IELTS (Academic) 6.0 (các điểm nguyên tố 5.0).

Giai đoạn chuyến qua sinh viên đã có thời cơ nhận học tập bổng theo mức học tập bổng sóng ngắn Đại học viên viên đưa tiếp.

2.4. Chương trình tuy vậy ngành tích hợp:

– sale nông nghiệp – Logistic và làm chủ chuỗi cung ứng.

– kinh doanh nông nghiệp – marketing quốc tế.

Sinh viên học tổng thời gian 4,5 – 5,0 năm để cài 02 bằng tốt nghiệp đại học chính quy vì Đại học kinh tế TP. Tp hcm cấp.

","library":"fa-solid"},"layout":"horizontal","toggle":"burger"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Chương trình đào tạo
Cử nhân Đại học
Thạc Sĩ
Tiến Sĩ
Có thể bạn quan tâm
Tin phía nghiệp
Cơ hội học bổng
Đang tuyển sinh
Chương trình đào tạo
Cử nhân Đại học
Thạc Sĩ
Tiến Sĩ
Có thể các bạn quan tâm
Tin hướng nghiệp
Cơ hội học bổng
Đang tuyển chọn sinh

*
Từ sinh viên mailinhschool.edu.vn đến Công dân thế giới
*
từ bỏ Công dân trái đất mailinhschool.edu.vn mang lại Công dân thế giới vì sự phạt triển bền bỉ

Marketing (Hướng ứng dụng)

Chương trình huấn luyện thạc sĩ ngành sale tiếp cận trọn vẹn theo hướng ứng dụng nhằm cải thiện kiến thức, kĩ năng và năng lượng chuyên môn trong lĩnh vực sale trong toàn cảnh môi trường kinh doanh nhiều nạm đổi. Bên cạnh ra, chương trình cũng cung ứng nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên sâu vào những lĩnh vực cụ thể như kinh doanh kỹ thuật số, quản ngại trị yêu thương hiệu, cai quản trị PR cùng sự kiện, quản lí trị thay đổi sáng tạo thành trong marketing. Kết thúc chương trình, học viên có cơ hội thu nhận nhiều kiến thức, kĩ năng và năng lực để hoạch định, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát điều hành tốt những vấn đề xung yếu trong marketing. Đồng thời, người học hoàn toàn đủ năng lực để trở nên tân tiến nghề nghiệp ở cấp độ quốc tế.


Đối tượng tín đồ học

Người học đã giỏi nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài thiết yếu ngân hàng, quản lí trị gớm doanh…


Điều khiếu nại xét tuyển

Theo chế độ hiện hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo và Quy chế đào tạo và giảng dạy của trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.


Cấu trúc chương trình

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

Triết học
Ngoại ngữ
Phương pháp nghiên cứu và phân tích khoa học 

Kiến thức các đại lý ngành và chuyên ngành

Kiến thức đại lý ngành: 6 tín chỉ

Phân tích sale và dự báo Chiến lược sale toàn cầu 

Kiến thức chăm ngành: 9 tín chỉ

Marketing vào kỷ nguyên số
Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong so với Marketing
Hành vi tiêu dùng, quý khách hàng số

Kiến thức chăm ngành tự chọn: 12 tín chỉ

Chuyên ngành 1

Marketing buôn bản hội Marketing dịch vụ Sáng tạo, đổi mới và thay đổi trong Marketing Đổi mới sản phẩm và dịch vụ Marketing toàn cầu Truyền thông sale tích hợp-IMC Quản trị yêu thương hiệu Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Chuyên ngành 2  

Quản trị bán sản phẩm và sale số Kinh doanh trái đất trong kỷ nguyên số

Chuyên ngành 3

Mô phỏng ra ra quyết định trong Marketing Kinh lái buôn đình Quản trị tình dục khách hàng Quản trị dịch vụ thương mại và sale số 

III. Thực tập và tốt nghiệp 

Chuỗi chuyên đề nghiên cứu và phân tích Marketing Chiến lược bán sản phẩm đa kênh trên nền tảng gốc rễ số 3 25 Đề án tốt nghiệp 7 tổng cộng 60

Chuẩn đầu ra kiến thức (Knowledge)

Hiểu những kiến thức triết học tập cơ bản.Phân tích được các xu thế vận cồn trong môi trường marketing luôn cố gắng đổi.Phân tích được những biệt lập trong hành vi, quá trình quyết định, hành trình mua bán của công ty trong các giao dịch thị phần với sự tăng trưởng gấp rút của công cuộc biến đổi số.Đánh giá được sự tác động của môi trường marketing đến hành vi khách hàng và chuyển động marketing của người tiêu dùng và tổ chức.Áp dụng được loài kiến thức marketing vào câu hỏi ra đưa ra quyết định trong chuyển động quản trị marketing của bạn và tổ chức
Sáng tạo nên những chiến lược, giải pháp marketing kết quả và đổi mới linh hoạt nhằm đối đầu và cạnh tranh tốt tuyệt nhất trên thị phần toàn cầu.

Chuẩn đầu ra tài năng (Skills)

Thuần thục trong tài năng thu thập, xử lý, và review thông tin kỹ thuật và thực tiễn từ khá nhiều nguồn không giống nhau để ship hàng cho vận động quản trị marketing.Thành thành thục trong vận dụng các kết quả nghiên cứu, phân tích thị trường và quý khách hàng vào những điều kiện rõ ràng nhằm tổ chức quản lý và vận hành hiệu quả vận động marketing của người sử dụng và tổ chức.Thích ứng và làm cho việc tác dụng trong môi trường toàn cầu của thời kỷ nguyên số.Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lượng ngoại ngữ Việt Nam.Thành thành thục phần mềm giao hàng cho chuyển động phân tích kinh tế tài chính và kinh doanh (SPSS).Có tài năng sáng chế và giải quyết các vấn đề chuyên môn tinh vi trong nghành Marketing.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự công ty và trách nhiệm (Autonomy và Responsibility)

Có ý thức tổ chức thực hiện công việc và học tập hỏi, phạt triển bạn dạng thân.Có ý thức nhiệm vụ và đạo đức nghề nghiệp.Có ý thức đóng góp vào sự trở nên tân tiến xã hội, cất giữ đạo đức tởm doanh.Có ý thức từ chủ đánh giá và dẫn dắt sự trở nên tân tiến của tổ chức, năng lực lãnh đạo linh động trong môi trường thiên nhiên nhiều thay đổi.Chủ động nghiên cứu và phân tích phục vụ chuyển động quản lý.Phát triển năng lực học tập xuyên suốt đời.

Các tổ chức triển khai trong nước và quanh đó nước (Client) (Doanh nghiệp trực thuộc mọi nghành nghề (sản xuất, yêu mến mại, dịch vụ, đào tạo), đa số ngành nghề): giám sát bán hàng/Trưởng chống marketing/nhãn hàng

Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên địa chỉ quản trị viên cao cấp sau 3-5 năm (Giám đốc bán hàng, marketing, nhãn hàng).

Các tổ chức trong nước và bên cạnh nước (Client) (Tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức triển khai xã hội): giám sát và đo lường bán hàng/Trưởng phòng marketing/nhãn mặt hàng

Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên địa điểm quản trị viên cao cấp sau 3-5 năm (Giám đốc cung cấp hàng, marketing, nhãn hàng).

Các tổ chức triển khai trong nước và bên cạnh nước (Client) (Cơ quan làm chủ nhà nước (cơ quan liêu bộ, ủy ban nhân dân những cấp, cơ quan ngoại giao, đại diện thay mặt thương mại): giám sát bán hàng/Trưởng phòng marketing/nhãn sản phẩm

Các tổ chức trong nước và ngoại trừ nước (Agency) (Các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, sáng sủa tạo, truyền thông/ PR, yêu thương hiệu, phân tích thị trường…): Trưởng nhóm/ Trưởng phòng
Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên địa chỉ quản trị viên cao cấp sau 3-5 năm (Giám đốc khách hàng hàng, truyền thông, sáng sủa tạo).

Xem thêm: Kế Hoạch Dự Kiến Tiếng Anh Là Gì ? Thời Gian Dự Kiến Tiếng Anh Là Gì

Các tổ chức triển khai Giáo dục – Đào chế tác (Các tổ chức triển khai giáo dục đào tạo và huấn luyện trong và không tính nước (Đại học, Cao đẳng, Trung học chăm nghiệp): Giáo viên/ Giảng viên/ chuyên viên nghiên cứu giúp

Giảng dạy những chương trình thuộc các ngành/ chuyên ngành khác nhau cho những hệ chính qui tập trung, liên thông hoặc văn bởi 2.Có thể tham gia giảng dạy ở bậc sau đh sau 3 năm cho 10 năm lúc đã nâng cao trình độ và đạt chuẩn chỉnh tại cửa hàng đào tạo.