Cuối c&#x


Bạn đang xem: Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân

F9;ng c&#x
F2;n lại hai quả t&#x
E1;o.Sơ chi kh&#x
F4;ng b&#x
E1;n, c&#x
F4; gấp tờ giầy viết gi&#x
E1; tiền rồi nh&#x
E9;t v&#x
E0;o t&#x
FA;i &#x
E1;o l&#x
F4;ng.C&#x
F4; thu dọn đồ đạc, c&#x
F2;n Lục Gia H&#x
E0;nh nhận điện thoại.Sơ đưa ra kh&#x
F4;ng quan liêu t&#x
E2;m coi ở b&#x
EA;n tê anh đang n&#x
F3;i g&#x
EC;, một tay c&#x
F4; cầm xấp tiền, &#x
F4;m nhì quả t&#x
E1;o v&#x
E0;o vào lồng ngực, c&#x
E1;i đầu c&#x
FA;i thấp kh&#x
F4;ng biết đang suy nghĩ điều g&#x
EC;.C&#x
F4; muốn chờ anh n&#x
F3;i chuyện xong, cảm ơn anh một tiếng, rồi trả tiền lại cho anh nữa.H&#x
EC;nh như c&#x
F4; cũng chưa ch&#x
FA;c anh Gi&#x
E1;ng sinh vui vẻ.Sơ bỏ ra chậm chạp lấy điện thoại ra nh&#x
EC;n thời gian, đ&#x
E3; t&#x
E1;m giờ tối.Đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c đ&#x
F3; Lục Gia H&#x
E0;nh c&#x
FA;p điện thoại, đi tới.Sơ bỏ ra giống như nhỏ r&#x
F9;a nhỏ, cả khu&#x
F4;n mặt đều n&#x
FA;p b&#x
EA;n trong khăn qu&#x
E0;ng cổ chỉ để lộ ra đ&#x
F4;i mắt, c&#x
F4; c&#x
FA;p thấp đầu khiến người ta kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy cảm x&#x
FA;c b&#x
EA;n trong.Lục Gia H&#x
E0;nh cất điện thoại di động v&#x
E0;o t&#x
FA;i &#x
E1;o, đưa tay l&#x
EA;n gi&#x
FA;p c&#x
F4; k&#x
E9;o khăn qu&#x
E0;ng cổ cao l&#x
EA;n: "C&#x
F3; lạnh kh&#x
F4;ng?"Động t&#x
E1;c của anh rất cẩn thận, chầm chậm k&#x
E9;o m&#x
E9;p khăn mềm mại đang rủ xuống l&#x
EA;n, bịt đi ch&#x
F3;p mũi hồng hồng của c&#x
F4;.Cũng kh&#x
F4;ng biết điều g&#x
EC; l&#x
E0;m anh vui vẻ, đột nhi&#x
EA;n Lục Gia H&#x
E0;nh cười nhẹ một tiếng, nắm khăn qu&#x
E0;ng tiếp tục k&#x
E9;o hướng l&#x
EA;n tr&#x
EA;n, cho đến khi đậy đi đ&#x
F4;i mắt c&#x
F4;.Sơ đưa ra buồn bực "A" một tiếng, đầu ngẩng l&#x
EA;n, mặt bị khăn v&#x
E2;y xung quanh chặt chẽ.C&#x
F4; cầm đồ vào tay, c&#x
F2;n &#x
F4;m nhì quả t&#x
E1;o v&#x
E0;o vào ngực, tay kh&#x
F4;ng thể động đậy liền lắc lư đầu muốn th&#x
E1;o chiếc khăn tay anh đang nắm xuống.Chiếc khăn qu&#x
E0;ng cổ bằng l&#x
F4;ng d&#x
EA; m&#x
E0;u x&#x
E1;m nhạt tê của anh bị Sơ bỏ ra l&#x
F3;t dưới m&#x
F4;ng chắc hẳn buổi tối kh&#x
F4;ng thể đeo l&#x
EA;n, l&#x
FA;c n&#x
E0;y cũng đang được c&#x
F4; cầm vào tay.Sơ bỏ ra lắc lư c&#x
E1;i đầu, ph&#x
E1;t hiện h&#x
EC;nh như người n&#x
E0;y t&#x
EC;m được th&#x
FA; vui rồi, c&#x
E0;ng ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng hăng h&#x
E1;i l&#x
F4;i k&#x
E9;o chiếc khăn, gắt gao bịt đi đ&#x
F4;i mắt c&#x
F4;.Chiếc khăn bít đi &#x
E1;nh s&#x
E1;ng khiến trước mặt chỉ c&#x
F2;n lại một v&#x
F9;ng tăm tối, Sơ chi im lặng một l&#x
FA;c, nh&#x
ED;u nh&#x
ED;u m&#x
E0;y: "Lục Gia H&#x
E0;nh, anh thật l&#x
E0; ấu trĩ."Lục Gia H&#x
E0;nh "Ồ" một tiếng, ngừng lại v&#x
E0;i gi&#x
E2;y mới chậm r&#x
E3;i k&#x
E9;o khăn qu&#x
E0;ng của c&#x
F4; xuống.Anh mặc &#x
E1;o kho&#x
E1;c m&#x
E0;u đen phẳng phiu, kh&#x
F4;ng c&#x
E0;i khuy, phanh ra l&#x
E0;m lộ lớp &#x
E1;o len nhạt m&#x
E0;u b&#x
EA;n trong.Sơ bỏ ra vẫn cảm thấy phái nam sinh mặc &#x
E1;o len so với &#x
E1;o sơ mi c&#x
E0;ng đẹp hơn.C&#x
F4; lu&#x
F4;n cảm thấy loại &#x
E1;o len n&#x
E0;y phái mạnh sinh muốn mặc đẹp c&#x
E0;ng kh&#x
F3; hơn &#x
E1;o sơ mi.M&#x
E0; cảm gi&#x
E1;c ấy, lúc nh&#x
EC;n quý phái Lục Gia H&#x
E0;nh thường sẽ đạt tới đỉnh điểm.Anh mặc &#x
E1;o len thực sự rất đẹp.Anh kh&#x
F4;ng đeo khăn qu&#x
E0;ng cổ, Sơ đưa ra giương mắt nh&#x
EC;n c&#x
E1;i cổ khiêm tốn d&#x
E0;i của anh, ở đ&#x
F3; c&#x
F3; một tr&#x
E1;i t&#x
E1;o a-đam nổi l&#x
EA;n, tr&#x
EA;n nữa l&#x
E0; chiếc cằm nhọn, đường g&#x
F3;c khu&#x
F4;n mặt đẹp đẽ v&#x
E0; bờ m&#x
F4;i mỏng hơi cong l&#x
EA;n.Bỗng nhi&#x
EA;n Sơ bỏ ra xoay người lại, c&#x
F4; vội v&#x
E0;ng c&#x
FA;i đầu, kh&#x
F4;ng hiểu tại sao đột nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m nh&#x
EC;n l&#x
EA;n tr&#x
EA;n nữa.C&#x
F4; cầm một xấp tiền kiếm được v&#x
E0; một quả t&#x
E1;o đưa mang đến anh."Những c&#x
E1;i n&#x
E0;y mang đến anh," c&#x
F4; thấp giọng n&#x
F3;i.Lục Gia H&#x
E0;nh kh&#x
F4;ng nhận.Sơ chi suy nghĩ một ch&#x
FA;t liền s&#x
E1;ng rỏ.Anh tải một quả t&#x
E1;o ba mươi đồng, bị c&#x
F4; b&#x
E1;n đi chỉ c&#x
F3; năm đồng.Anh bị lỗ rất nhiều nha.Sơ chi nghĩ nhất định Lục Gia H&#x
E0;nh kh&#x
F4;ng mấy vui vẻ g&#x
EC;, cảm thấy c&#x
F3; lẽ anh sẽ kh&#x
F4;ng nhận, c&#x
F4; liền cầm một quả t&#x
E1;o kh&#x
E1;c nh&#x
E9;t v&#x
E0;o trong t&#x
FA;i x&#x
E1;ch, rồi khom lưng, b&#x
E0;n tay trống kh&#x
F4;ng cầm lấy tay anh k&#x
E9;o qua.Lục Gia H&#x
E0;nh mặc đến c&#x
F4; l&#x
F4;i k&#x
E9;o, b&#x
E0;n tay thuận theo mở rộng ra, l&#x
F2;ng b&#x
E0;n tay ngửa l&#x
EA;n tr&#x
EA;n.Sơ đưa ra cầm một xấp tiền lẻ nhăn nh&#x
FA;m đặt l&#x
EA;n tay anh, đặt quả t&#x
E1;o đ&#x
E8; l&#x
EA;n ph&#x
ED;a tr&#x
EA;n.Quả t&#x
E1;o m&#x
E0;u hồng t&#x
ED;m, bởi v&#x
EC; l&#x
E0; quả cuối c&#x
F9;ng c&#x
F2;n dư lại n&#x
EA;n h&#x
EC;nh dạng cũng kh&#x
F4;ng được tốt đến lắm, hơi m&#x
E9;o, miễn cưỡng mới đứng vững vào l&#x
F2;ng b&#x
E0;n tay anh.C&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ đeo găng tay m&#x
E0;u trắng, b&#x
E0;n tay nhỏ b&#x
E9; bắt lấy cổ tay anh, ở b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i qu&#x
E1; l&#x
E2;u n&#x
EA;n ng&#x
F3;n tay đ&#x
E3; lạnh lẽo, nhưng lại như thi&#x
EA;u đốt bỏng l&#x
E0;n domain authority của anh.C&#x
F4; đưa t&#x
E1;o v&#x
E0; tiền đến anh, tựa như ki&#x
EA;n nhẫn dụ dỗ trẻ con, giọng n&#x
F3;i nhỏ nhẹ mềm mại như s&#x
F4;-c&#x
F4;-la: "Ai nha, anh kh&#x
F4;ng cầm l&#x
E0; kh&#x
F4;ng được đ&#x
E2;u, số tiền c&#x
F2;n thiếu t&#x
F4;i cũng sẽ trả lại cho anh."C&#x
F4; vừa n&#x
F3;i xong.Đột nhi&#x
EA;n người trước mặt duỗi c&#x
E1;nh tay ra, b&#x
E0;n tay bé nhỏ d&#x
E0;i giữ g&#x
E1;y c&#x
F4;, nhẹ nh&#x
E0;ng d&#x
F9;ng sức k&#x
E9;o lại gần.Sơ chi bất ngờ lảo đảo tiến l&#x
EA;n trước nhị bước, tr&#x
E1;n đụng thẳng v&#x
E0;o ngực anh.&#x
C1;o len của anh rất mềm mại, với theo nhiệt độ người anh xen lẫn m&#x
F9;i nước giặt quần &#x
E1;o, c&#x
F2;n c&#x
F3; một ch&#x
FA;t m&#x
F9;i vị thân quen thuộc về anh.M&#x
F9;i vị đ&#x
F3; rất r&#x
F5; r&#x
E0;ng, đặc biệt lại lạnh lẽo, kh&#x
F4;ng ph&#x
F9; hợp với t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch của anh.Sơ chi trợn to hai mắt, kh&#x
F4;ng nh&#x
FA;c nh&#x
ED;ch.Thời gian gần đ&#x
E2;y anh qu&#x
E1; ngoan ngo&#x
E3;n rồi.Ngoan đến mức thậm ch&#x
ED; Sơ đưa ra qu&#x
EA;n mất t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch của anh.C&#x
F4; kh&#x
F4;ng tr&#x
E1;nh, yên ổn lặng nằm nho&#x
E0;i vào ngực anh, cảm nhận h&#x
F4; hấp đang l&#x
EA;n xuống trong lồng ngực v&#x
E0; &#x
E1;p lực từ b&#x
E0;n tay mềm mại sau đầu của anh, c&#x
F4; chớp mắt một c&#x
E1;i, nhẹ nh&#x
E0;ng mở miệng hỏi: "Anh l&#x
E0;m g&#x
EC; vậy?"C&#x
E2;u n&#x
F3;i n&#x
E0;y Sơ chi từng hỏi anh rất nhiều lần.Tức giận, xấu hổ, mơ m&#x
E0;ng v&#x
E0; nghi ngờ l&#x
E0; cảm gi&#x
E1;c l&#x
FA;c đ&#x
F3;.Nhưng lần n&#x
E0;y Sơ bỏ ra lại c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c kh&#x
F4;ng giống như mọi lần.Động t&#x
E1;c Lục Gia H&#x
E0;nh chặt hơn.Tiếng n&#x
F3;i của anh tr&#x
EA;n đỉnh đầu c&#x
F4; c&#x
F3; ch&#x
FA;t kh&#x
E0;n kh&#x
E0;n, căng thẳng, thận trọng: "Xin lỗi, t&#x
F4;i chỉ &#x
F4;m một l&#x
FA;c th&#x
F4;i, em đừng động đậy, một ph&#x
FA;t l&#x
E0; tốt rồi."Sơ chi m&#x
ED;m m&#x
ED;m m&#x
F4;i.Đầu c&#x
F4; hơi động, nghi&#x
EA;ng một ch&#x
FA;t, cuối c&#x
F9;ng trước mắt kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n một v&#x
F9;ng tăm tối nữa, tia s&#x
E1;ng từ &#x
E1;nh đ&#x
E8;n đường th&#x
E2;m nhập v&#x
E0;o đ&#x
E2;y.Tay Sơ bỏ ra hơi nhấc l&#x
EA;n, giơ l&#x
EA;n một nửa sau lưng anh, c&#x
F4; cắn cắn m&#x
F4;i, cuối c&#x
F9;ng vẫn quyết định hạ xuống.Chỉ c&#x
F3; đầu ng&#x
F3;n tay nhẹ nh&#x
E0;ng phất qua vải &#x
E1;o kho&#x
E1;c của anh, nhẹ nh&#x
E0;ng như l&#x
F4;ng chim, người kh&#x
E1;c kh&#x
F4;ng c&#x
F3; thể ph&#x
E1;t hiện được.C&#x
F4; thất bại thở d&#x
E0;i, c&#x
FA;i đầu xuống, rầu rĩ n&#x
F3;i: "Anh như n&#x
E0;y cũng l&#x
E0; đ&#x
F9;a giỡn lưu manh.""Xin lỗi."Sơ chi buồn bực: "C&#x
F3; phải h&#x
F4;m nay anh chỉ biết n&#x
F3;i xin lỗi xuất xắc kh&#x
F4;ng."Lục Gia H&#x
E0;nh thở một hơi thật d&#x
E0;i: "T&#x
F4;i sợ dọa em, sợ em sẽ chạy mất, mới liều mạng k&#x
EC;m n&#x
E9;n," giọng n&#x
F3;i anh rất nhỏ, tốc độ n&#x
F3;i chậm có theo ch&#x
FA;t bất đắc dĩ, "V&#x
EC; vậy em đừng động đậy ch&#x
E2;n tay, tăng th&#x
EA;m độ kh&#x
F3; mang đến t&#x
F4;i."L&#x
FA;c n&#x
E0;y Sơ đưa ra mới nhớ tới, một tay kh&#x
E1;c của anh c&#x
F2;n bị c&#x
F4; cầm lấy.Trong l&#x
F2;ng b&#x
E0;n tay c&#x
F2;n c&#x
F3; mấy tờ tiền lẻ v&#x
E0; một quả t&#x
E1;o ngăn c&#x
E1;ch giữa nhì người, đ&#x
F3; l&#x
E0; khoảng c&#x
E1;ch duy nhất giữa bọn họ.Sơ bỏ ra đỏ mặt, b&#x
E0;n tay c&#x
F4; nhanh ch&#x
F3;ng r&#x
FA;t ra, tr&#x
E1;i tim đập b&#x
EC;nh bịch, một tiếng lại một tiếng rất mạnh.Mặt c&#x
F4; đỏ như m&#x
E1;u, may l&#x
FA;c n&#x
E0;y c&#x
E1;i đầu đang bị anh đ&#x
E8; v&#x
E0;o ngực, c&#x
F4; nhẹ nh&#x
E0;ng chuyển động, nhỏ giọng n&#x
F3;i ngập ngừng: "Ai sẽ chạy nha..."C&#x
F4; vừa mới n&#x
F3;i chuyện, Lục Gia H&#x
E0;nh đ&#x
E3; bu&#x
F4;ng tay, người l&#x
F9;i về ph&#x
ED;a sau nhì bước thả c&#x
F4; ra.Sơ bỏ ra lo sợ, l&#x
FA;ng t&#x
FA;ng, c&#x
F4; cảm thấy hẳn l&#x
E0; anh nghe thấy được, nhưng m&#x
EC;nh c&#x
F2;n chưa chuẩn bị t&#x
E2;m l&#x
FD; thật tốt.C&#x
F4; ngẩng đầu l&#x
EA;n, đ&#x
F4;i mắt to lớn tr&#x
F2;n n&#x
E9; tr&#x
E1;nh, khu&#x
F4;n mặt đỏ bừng hơi sốt sắng nh&#x
EC;n anh.Lục Gia H&#x
E0;nh nghi&#x
EA;ng đầu, cụp mắt.Sơ chi nuốt nước miếng một c&#x
E1;i, c&#x
F4; h&#x
ED;t một hơi thật s&#x
E2;u, lấy dũng kh&#x
ED; ki&#x
EA;n định nh&#x
EC;n anh.Lục Gia H&#x
E0;nh: "Hả?""..."Sơ đưa ra thở ph&#x
E0;o nhẹ nh&#x
F5;m.Nhưng kh&#x
F4;ng biết tại sao lại cảm thấy c&#x
F3; một ch&#x
FA;t thất vọng.C&#x
F4; c&#x
FA;i đầu xuống, nh&#x
EC;n chằm chằm v&#x
E0;o mũi gi&#x
E0;y của m&#x
EC;nh, nhỏ giọng lầu bầu n&#x
F3;i: "Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; g&#x
EC;..."Điện thoại của Lục Gia H&#x
E0;nh vang l&#x
EA;n lần thứ hai.Mặt anh kh&#x
F4;ng cảm x&#x
FA;c, mặc kệ tiếng chu&#x
F4;ng reo trong t&#x
FA;i &#x
E1;o, d&#x
E1;ng vẻ giống như kh&#x
F4;ng quan liêu t&#x
E2;m.Sơ chi ngẩng đầu: "Anh nhận điện thoại đi."Tiếng chu&#x
F4;ng vẫn ki&#x
EA;n nhẫn vang l&#x
EA;n, kh&#x
F3;e m&#x
F4;i Lục Gia H&#x
E0;nh hơi hướng về ph&#x
ED;a dưới, thiếu ki&#x
EA;n nhẫn, lười biếng tiếp điện thoại: "Sao vậy?"Ở đầu b&#x
EA;n kia điện thoại, Tr&#x
EC;nh Dật kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i g&#x
EC;.Ngừng v&#x
E0;i gi&#x
E2;y, anh ta mới n&#x
F3;i: "Điện hạ, ăn cơm kh&#x
F4;ng?"Lục Gia H&#x
E0;nh vừa định c&#x
FA;p điện thoại, Tr&#x
EC;nh Dật nhanh ch&#x
F3;ng n&#x
F3;i tiếp: "Kh&#x
F4;ng đi ăn th&#x
EC; đ&#x
E0;n em c&#x
F3; đ&#x
F3;i bụng kh&#x
F4;ng?"Động t&#x
E1;c Lục Gia H&#x
E0;nh dừng lại, đ&#x
F4;i mắt nh&#x
EC;n Sơ Chi, kh&#x
F4;ng l&#x
EA;n tiếng.Tr&#x
EC;nh Dật giống như c&#x
F3; thi&#x
EA;n l&#x
ED; nh&#x
E3;n đo&#x
E1;n được to&#x
E0;n bộ, anh ta cười nhì tiếng, n&#x
F3;i địa điểm: "Mang đ&#x
E0;n em tới đ&#x
E2;y c&#x
F9;ng nhau trải qua lễ Gi&#x
E1;ng sinh đi, nhất định cậu kh&#x
F4;ng đo&#x
E1;n được h&#x
F4;m ni ai trở lại đ&#x
E2;u."Lục Gia H&#x
E0;nh kh&#x
F4;ng hứng th&#x
FA; đ&#x
E1;p: "Ồ, t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng đo&#x
E1;n được.""L&#x
E2;m Ngữ gớm đ&#x
E3; trở lại.""..."Tr&#x
EC;nh Dật c&#x
F3; ch&#x
FA;t bồn chồn: "Tại sao cậu kh&#x
F4;ng phản ứng g&#x
EC; vậy?""T&#x
F4;i phải c&#x
F3; phản ứng g&#x
EC;.""Cậu &#x
ED;t nhất cũng phải mang lại t&#x
F4;i ch&#x
FA;t phản ứng g&#x
EC; chứ," đột nhi&#x
EA;n Tr&#x
EC;nh Dật ồ một tiếng đầy bỉ ổi, "C&#x
F3; phải t&#x
F4;i quấy rối chuyện tốt g&#x
EC; của cậu rồi kh&#x
F4;ng? Nhưng m&#x
E0; kh&#x
F4;ng phải b&#x
E2;y giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi đầy đau khổ sao, cậu v&#x
E0; đ&#x
E0;n em đang l&#x
E0;m g&#x
EC; vậy?"Lục Gia H&#x
E0;nh cụp mắt xuống, nh&#x
EC;n quả t&#x
E1;o vào tay v&#x
E0; mấy tờ tiền lẻ, hờ hững n&#x
F3;i: "B&#x
E0;y sạp.""..."Tr&#x
EC;nh Dật kh&#x
F4;ng kịp phản ứng: "C&#x
E1;i g&#x
EC;?""Vừa rồi b&#x
E0;y sạp b&#x
E1;n h&#x
E0;ng, b&#x
E2;y giờ đếm tiền." Lục Gia H&#x
E0;nh nhếch m&#x
F4;i, giọng n&#x
F3;i kh&#x
E1; l&#x
E0; sung sướng, "Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i kiếm được hơn 100 đồng."Tr&#x
EC;nh Dật: "..."*Trong bốn người bạn th&#x
E2;n của Lục Gia H&#x
E0;nh, chỉ c&#x
F3; L&#x
E2;m Ngữ kinh l&#x
E0; bé g&#x
E1;i, hơn nữa so với bọn họ c&#x
F2;n nhỏ tuổi hơn.B&#x
EC;nh thường nữ sinh sẽ được chiếu cố nhiều hơn, thế nhưng L&#x
E2;m Ngữ tởm lại kh&#x
F4;ng như thế.C&#x
F4; cầm đầu nh&#x
F3;m.C&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ nh&#x
E0; họ L&#x
E2;m, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; việc xấu n&#x
E0;o l&#x
E0; kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m, thế nhưng l&#x
FA;c n&#x
E0;o cũng b&#x
E0;y ra khu&#x
F4;n mặt cực kỳ ngoan ngo&#x
E3;n đến mức c&#x
F4; n&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng phải chịu bất kỳ tai họa n&#x
E0;o, chỉ cần đứng b&#x
EA;n cạnh im lặng ủy khuất, tất cả người lớn đều sẽ nghĩ c&#x
F4; n&#x
E0;ng v&#x
F4; tội l&#x
E0; chuyện đương nhi&#x
EA;n, tất cả đều &#x
FA;p nồi l&#x
EA;n lưng bọn Lục Gia H&#x
E0;nh v&#x
E0; Tr&#x
EC;nh Dật.Về sau thời điểm ba mẹ L&#x
E2;m t&#x
E1;ch ra, L&#x
E2;m Ngữ kinh theo mẹ chuyển tới miền Nam, đ&#x
E3; nhiều năm bọn họ kh&#x
F4;ng gặp nhau.Địa điểm vẫn chọn qu&#x
E1;n rượu của nh&#x
E0; Tr&#x
EC;nh Dật.Lần n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; hải sản, c&#x
F3; lẽ chiều theo L&#x
E2;m Ngữ kinh sinh sống nhiều năm ở miền Nam, đ&#x
E3; vậy đổi m&#x
F3;n ăn.L&#x
FA;c Sơ đưa ra v&#x
E0; Lục Gia H&#x
E0;nh đến đ&#x
E3; sắp ch&#x
ED;n giờ, b&#x
EA;n trong ph&#x
F2;ng n&#x
E1;o nhiệt, ngồi đầy người.Sơ bỏ ra theo Lục Gia H&#x
E0;nh đi v&#x
E0;o, đến trước cửa, ch&#x
E0;ng trai nhẹ nh&#x
E0;ng n&#x
E2;ng tay, mặt kh&#x
F4;ng ch&#x
FA;t biến sắc vỗ vỗ lưng c&#x
F4;.Sơ bỏ ra cầm quả t&#x
E1;o vào tay, ngẩng đầu l&#x
EA;n.Lục Gia H&#x
E0;nh c&#x
FA;i đầu, n&#x
F3;i nhỏ với c&#x
F4;: "H&#x
F4;m ni khả năng c&#x
F3; hơi nhiều người."Sơ đưa ra kh&#x
F4;ng hiểu v&#x
EC; sao.C&#x
F4; hơi nghi&#x
EA;ng đầu mờ mịt, vừa định hỏi anh sau đ&#x
F3; th&#x
EC; sao, liền nghe thấy giọng nữ nhẹ nh&#x
E0;ng gọi: "&#x
D4; k&#x
EC;a, A H&#x
E0;nh."Sơ chi quay đầu, nh&#x
EC;n về ph&#x
ED;a chủ nh&#x
E2;n của giọng n&#x
F3;i đ&#x
F3;.C&#x
F4; g&#x
E1;i c&#x
F3; khu&#x
F4;n mặt nhỏ, m&#x
ED; mắt mỏng, mắt hạnh hơi vểnh l&#x
EA;n, da dẻ rất trắng, rất xinh đẹp.&#x
C1;o sơ mày trắng mềm mại bu&#x
F4;ng xuống, chiếc bốt da bao lấy đ&#x
F4;i ch&#x
E2;n bé d&#x
E0;i.Tầm mắt L&#x
E2;m Ngữ gớm lướt qua Lục Gia H&#x
E0;nh, c&#x
F4; hơi nghi&#x
EA;ng cổ, bờ m&#x
F4;i mỏng nhạt m&#x
E0;u tạo ra nụ cười th&#x
E2;n thiết: "Đ&#x
E3; l&#x
E2;u kh&#x
F4;ng gặp, c&#x
F3; nhớ mẹ kh&#x
F4;ng?"Sơ Chi: "..."Sơ đưa ra cảm thấy mẹ của đ&#x
E0;n anh Lục thực sự rất trẻ tuổi.
Một viên kẹo mềm đặt trên đầu trái tim - vắt Dĩ Khâm - Kem

65580 2689 Nha
Thi1789 • Writing

*Chú ý: Truyện edit chưa có sự gật đầu của tác giả vui vẻ không có truyện đi chỗ khác---Editor:


*
Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân nặng - kia Kiến - Kem" />

Đáng yêu từng nào tiền một cân nặng - cơ Kiến - Kem

234 27 Nha
Thi1789 • Writing

Hán Việt: Khả ái nhiều thiếu tiền tuyệt nhất cân
Tác giả: kia Kiến
Số chương: 91Thể loại: 1v1, hiện nay đại, ngôn tình,


*
Ở bình thường với trúc mã thiệt xấu hổ - tè Thanh Tân Đại Diêm Nhân." />

<Đặt gạch-Caoh> Ở tầm thường với trúc mã thiệt xấu hổ - đái Thanh Tân Đại Diêm Nhân.

3374 80 Nha
Thi1789 • Writing

Tên Hán Việt: Hòa trúc mã đích tu sỉ đồng cư.Tác giả: đái Thanh Tân Đại Diêm Nhân.Editor: Kem
Design: Kem
Tình


*
hàng ngày ăn sạch sẽ tiểu thư ký - Dạng - Kem" />

H> hằng ngày ăn không bẩn tiểu thư ký - Dạng - Kem Thi1789 • Writing

Hán Việt: bẫy tiểu bí thư cật càn mạt tịnh đích nhật thường
Tác giả: Dạng Editor: Kem
Nguồn cv: vespertine
Số chương:


*
Chồng trước đừng sắp tới - Ánh Nguyệt - Kem" />

Chồng trước đừng sắp tới - Ánh Nguyệt - Kem

446814 7251 Nha
Thi1789 • Writing

*Chú ý: Truyện edit chưa tồn tại sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi chỗ khác.*Cảnh báo:


*
Cô ấy thật mềm - Kim Hoạ - Kem" />

Cô ấy thật mềm - Kim Hoạ - Kem

118736 4000 Nha
Thi1789 • Writing

Nguồn bìa: đợi hớt truyện-----Tác giả: Kim Hoạ
Editor: Kem
Số chương: 133 chương + 2 phiên ngoại
Tình trạng edit: Hoàn
Ngày đào
Xem thêm: Cách sử dụng phần mềm proshow producer (full a, browsing: hướng dẫn sử dụng proshow producer

#Les 18#vjen what s up kim taehyung 02 can i liên hệ you#Datzu#xb#tong hop doan boy love vs dam my vs yaoi phan3 chuong 76#lala shougo#sevhar#nhung thu lăng nhăng lt lt de thuong vui tam su đậy nhat gt gt anh ve hoi do#Gin x Sherry#scrakazu last autumn chap 2#vuontruong#co ay la cua toi#htf#Violet x shinigami#Sex đam mỹ#Anh em loạn luân#H cao#lieu em se co the vi anh ma dung lai markhyuck 12#ta đưa ra muon 3#Smoker x tashigi