vớ cả
ALO(3)D(11)DT(2)Đăng ký gói cước 3G – 4G BIG Vinaphone 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng(17)Đăng ký gói cước 3G – 4G MAX Vinaphone 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng.(17)Đăng cam kết gói cước 3G – 4G Vinaphone đội M(7)HEY(15)V(5)VD(32)
tất cả3G – 4G – 5G Vinaphone mua thêm(7)3G – 4G – 5G Vinaphone ngày(6)3G – 4G – 5G Vinaphone tháng(48)Chưa hiển thị(2)Combo Thoại + Data Vinaphone(57)Combo Thoại + SMS + Data Vinaphone(43)Combo Thoại + SMS Vinaphone(10)Gói cước EZcom Vinaphone(10)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 1 năm(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 1 tháng(7)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 3 tháng(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 6 tháng(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone ngày(0)Gói cước Thoại Vinaphone(21)
vớ cả01 ngày(17)03 ngày(2)07 ngày(5)15 ngày(1)180 ngày(32)30 ngày(102)360 ngày(31)90 ngày(24)Không giới hạn thời gian(7)
vớ cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ
tất cả
Khác(17)Ngừng gia hạn kết nối Internet(113)Tiếp tục truy vấn Internet với tốc độ thường(5)Tính cước theo gói thiết bị di động Internet vẫn sử dụng(1)Truy cập mạng internet miễn mức giá với vận tốc thường(44)
vớ cả15 sms - 25 sms25 sms - 35 sms35 sms - 45 sms45 sms - 55 sms55 sms - 65 sms65 sms - 75 sms75 sms - 85 sms85 sms - 95 sms95 sms - 105 sms105 sms - 115 sms115 sms - 125 sms125 sms - 135 sms135 sms - 145 sms145 sms - 155 sms155 sms - 165 sms165 sms - 175 sms175 sms - 185 sms185 sms - 195 sms195 sms - 205 sms205 sms - 215 sms215 sms - 225 sms225 sms - 235 sms235 sms - 245 sms245 sms - 255 sms255 sms - 265 sms265 sms - 275 sms275 sms - 285 sms285 sms - 295 sms295 sms - 305 sms305 sms - 315 sms315 sms - 325 sms325 sms - 335 sms335 sms - 345 sms345 sms - 355 sms355 sms - 365 sms365 sms - 375 sms375 sms - 385 sms385 sms - 395 sms395 sms - 405 sms405 sms - 415 sms415 sms - 425 sms425 sms - 435 sms435 sms - 445 sms445 sms - 455 sms455 sms - 465 sms465 sms - 475 sms475 sms - 485 sms485 sms - 495 sms495 sms - 505 sms505 sms - 515 sms515 sms - 525 sms525 sms - 535 sms535 sms - 545 sms545 sms - 555 sms555 sms - 565 sms565 sms - 575 sms575 sms - 585 sms585 sms - 595 sms595 sms - 605 sms605 sms - 615 sms615 sms - 625 sms625 sms - 635 sms635 sms - 645 sms645 sms - 655 sms655 sms - 665 sms665 sms - 675 sms675 sms - 685 sms685 sms - 695 sms695 sms - 705 sms705 sms - 715 sms715 sms - 725 sms725 sms - 735 sms735 sms - 745 sms745 sms - 755 sms755 sms - 765 sms765 sms - 775 sms775 sms - 785 sms785 sms - 795 sms795 sms - 805 sms805 sms - 815 sms815 sms - 825 sms825 sms - 835 sms835 sms - 845 sms845 sms - 855 sms855 sms - 865 sms865 sms - 875 sms875 sms - 885 sms885 sms - 895 sms895 sms - 905 sms905 sms - 915 sms915 sms - 925 sms925 sms - 935 sms935 sms - 945 sms945 sms - 955 sms955 sms - 965 sms965 sms - 975 sms975 sms - 985 sms985 sms - 995 sms995 sms - 1005 sms1005 sms - 1015 sms1015 sms - 1025 sms1025 sms - 1035 sms1035 sms - 1045 sms1045 sms - 1055 sms1055 sms - 1065 sms1065 sms - 1075 sms1075 sms - 1085 sms1085 sms - 1095 sms1095 sms - 1105 sms1105 sms - 1115 sms1115 sms - 1125 sms1125 sms - 1135 sms1135 sms - 1145 sms1145 sms - 1155 sms1155 sms - 1165 sms1165 sms - 1175 sms1175 sms - 1185 sms1185 sms - 1195 sms1195 sms - 1205 sms1205 sms - 1215 sms1215 sms - 1225 sms1225 sms - 1235 sms1235 sms - 1245 sms1245 sms - 1255 sms1255 sms - 1265 sms1265 sms - 1275 sms1275 sms - 1285 sms1285 sms - 1295 sms1295 sms - 1305 sms1305 sms - 1315 sms1315 sms - 1325 sms1325 sms - 1335 sms1335 sms - 1345 sms1345 sms - 1355 sms1355 sms - 1365 sms1365 sms - 1375 sms1375 sms - 1385 sms1385 sms - 1395 sms1395 sms - 1405 sms1405 sms - 1415 sms1415 sms - 1425 sms1425 sms - 1435 sms1435 sms - 1445 sms1445 sms - 1455 sms1455 sms - 1465 sms1465 sms - 1475 sms1475 sms - 1485 sms1485 sms - 1495 sms1495 sms - 1505 sms1505 sms - 1515 sms1515 sms - 1525 sms1525 sms - 1535 sms1535 sms - 1545 sms1545 sms - 1555 sms1555 sms - 1565 sms1565 sms - 1575 sms1575 sms - 1585 sms1585 sms - 1595 sms1595 sms - 1605 sms1605 sms - 1615 sms1615 sms - 1625 sms1625 sms - 1635 sms1635 sms - 1645 sms1645 sms - 1655 sms1655 sms - 1665 sms1665 sms - 1675 sms1675 sms - 1685 sms1685 sms - 1695 sms1695 sms - 1705 sms1705 sms - 1715 sms1715 sms - 1725 sms1725 sms - 1735 sms1735 sms - 1745 sms1745 sms - 1755 sms1755 sms - 1765 sms1765 sms - 1775 sms1775 sms - 1785 sms1785 sms - 1795 sms1795 sms - 1805 sms1805 sms - 1815 sms1815 sms - 1825 sms1825 sms - 1835 sms1835 sms - 1845 sms1845 sms - 1855 sms1855 sms - 1865 sms1865 sms - 1875 sms1875 sms - 1885 sms1885 sms - 1895 sms1895 sms - 1905 sms1905 sms - 1915 sms1915 sms - 1925 sms1925 sms - 1935 sms1935 sms - 1945 sms1945 sms - 1955 sms1955 sms - 1965 sms1965 sms - 1975 sms1975 sms - 1985 sms1985 sms - 1995 sms1995 sms - 2005 sms2005 sms - 2015 sms2015 sms - 2025 sms2025 sms - 2035 sms2035 sms - 2045 sms2045 sms - 2055 sms2055 sms - 2065 sms2065 sms - 2075 sms2075 sms - 2085 sms2085 sms - 2095 sms2095 sms - 2105 sms2105 sms - 2115 sms2115 sms - 2125 sms2125 sms - 2135 sms2135 sms - 2145 sms2145 sms - 2155 sms2155 sms - 2165 sms2165 sms - 2175 sms2175 sms - 2185 sms2185 sms - 2195 sms2195 sms - 2205 sms2205 sms - 2215 sms2215 sms - 2225 sms2225 sms - 2235 sms2235 sms - 2245 sms2245 sms - 2255 sms2255 sms - 2265 sms2265 sms - 2275 sms2275 sms - 2285 sms2285 sms - 2295 sms2295 sms - 2305 sms2305 sms - 2315 sms2315 sms - 2325 sms2325 sms - 2335 sms2335 sms - 2345 sms2345 sms - 2355 sms2355 sms - 2365 sms2365 sms - 2375 sms2375 sms - 2385 sms2385 sms - 2395 sms2395 sms - 2405 sms2405 sms - 2415 sms2415 sms - 2425 sms2425 sms - 2435 sms2435 sms - 2445 sms2445 sms - 2455 sms2455 sms - 2465 sms2465 sms - 2475 sms2475 sms - 2485 sms2485 sms - 2495 sms2495 sms - 2505 sms2505 sms - 2515 sms2515 sms - 2525 sms2525 sms - 2535 sms2535 sms - 2545 sms2545 sms - 2555 sms2555 sms - 2565 sms2565 sms - 2575 sms2575 sms - 2585 sms2585 sms - 2595 sms2595 sms - 2605 sms2605 sms - 2615 sms2615 sms - 2625 sms2625 sms - 2635 sms2635 sms - 2645 sms2645 sms - 2655 sms2655 sms - 2665 sms2665 sms - 2675 sms2675 sms - 2685 sms2685 sms - 2695 sms2695 sms - 2705 sms2705 sms - 2715 sms2715 sms - 2725 sms2725 sms - 2735 sms2735 sms - 2745 sms2745 sms - 2755 sms2755 sms - 2765 sms2765 sms - 2775 sms2775 sms - 2785 sms2785 sms - 2795 sms2795 sms - 2805 sms2805 sms - 2815 sms2815 sms - 2825 sms2825 sms - 2835 sms2835 sms - 2845 sms2845 sms - 2855 sms2855 sms - 2865 sms2865 sms - 2875 sms2875 sms - 2885 sms2885 sms - 2895 sms2895 sms - 2905 sms2905 sms - 2915 sms2915 sms - 2925 sms2925 sms - 2935 sms2935 sms - 2945 sms2945 sms - 2955 sms2955 sms - 2965 sms2965 sms - 2975 sms2975 sms - 2985 sms2985 sms - 2995 sms2995 sms - 3005 sms

Khuyến mãi cực to dành cho người tiêu dùng là sv khi đk gói 3G Max Vinaphone sinh viên với cước giá thành gói chỉ 50.000đ/tháng, ưu đãi bớt 30% so với cái giá gói Max sinh viên 25K trước đó mà dung lượng gói data 3G Vinaphone sinh viên vẫn không còn thay đổi.

Bạn đang xem: Đăng ký 3g vina sinh viên 25k


*

Khuyến mãi gói Max sinh viên 25.000đ/tháng dành riêng cho từng đợt tặng do vinaphone triển khai.


Với 2GB data tốc độ cao hàng tháng cùng ưu đãi truy vấn 3G miễn mức giá cước phạt sinh, tham gia sử dụng gói cước Max sinh viên 50.000đ/tháng, bạn sẽ tha hồ nước lướt web, tra cứu tin tức học tập hay làm cho thêm… giới hạn max trên máy di động của bản thân mà không cần bận tâm đến một vấn đề nào khác.

Lưu ý: 

– tự tháng 4/2016, Vinaphone lâm thời ngưng hỗ trợ gói Maxs cùng với cước mức giá 25.000đ tháng, vì vậy hiện tại khách hàng chỉ rất có thể đăng cam kết gói này với giá 50.000đ khuyến mãi 2GB data.

Đăng cam kết gói cước Max sinh viên 25.000đ/tháng Vinaphone:

– Đối tượng triển khai:

+ quý khách hàng là mướn bao sinh viên Vinaphone trả trước đang chuyển động 02 chiều.

+ thuê bao sinh viên theo danh sách tặng kèm của gói MAXS sv 25.000đ (ngoài danh sách bạn sẽ đăng ký kết gói cước với mức giá là 50.000đ)

+ Để biết mình tất cả thuộc danh sách tặng của gói Max 25.000đ dành cho sinh viên hay không thuê bao vui lòng liên hệ tổng đài: 9191 để biết thêm chi tiết.

– Phạm vi áp dụng: trên toàn quốc.

– giải pháp đăng ký:

Thuê bao biên soạn tin theo cú pháp: DKV MAXS nhờ cất hộ 1543.

– Cước phí đăng ký: 50.000/tháng.

Xem thêm: Watch Full Dream High Vs - Watch Full Dream High S2 Ep 4 English Sub

– ngôn từ ưu đãi: dấn ngay 8GB vào thông tin tài khoản Data dùng truy cập internet tốc độ cao, đôi khi được miễn phí hoàn toàn cước phạt sinh khi áp dụng 3G quá gói.

– chu kỳ gói: 30 ngày kể từ thời điểm mướn bao đk thành công gói cước.

– tài năng gói: auto gia hạn mỗi một khi bước sang chu kỳ tiếp đến nếu số dư trong tài khoản chính buổi tối thiểu trường đoản cú 25.000đ trở lên.

Một số tin tức cần dựa vào khi áp dụng gói Max sinh viên:

– khách hàng hàng xem xét khởi rượu cồn lại thiết bị sau thời điểm đăng ký thành công gói cước để cước phí truy vấn 3G được tính vào data gói.

– Để tra cứu vãn lưu lượng tốc độ cao của gói, thuê bao biên soạn tin:

DATA nhờ cất hộ 888.

– Khi không thể nhu ước sử dụng, người sử dụng thao tác diệt 3G bởi tin nhắn :

HUY MAX nhờ cất hộ 888.

Đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn này, đk tham gia ngay lập tức gói cước Max để được trải nghiệm các tiện ích tuyệt đối hoàn hảo mà 3G Vinaphone có lại. Phần đông thông tin chi tiết cần hỗ trợ tư vấn thêm, chúng ta cũng có thể gọi điện thoại thông minh trực sau đó tổng đài Vinaphone 9191 để được cung cấp cụ thể.

Chúc quý người tiêu dùng đăng ký thành công xuất sắc và sử dụng tác dụng gói cước 3G Max dành riêng cho sinh viên trường đoản cú Vinaphone.