Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Điểm chuẩn Đại học
Mục lục Điểm chuẩn Đại học tập 2017Các tỉnh, tp lớn
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Khu vực Tây Nguyên
Tỉnh Đăk Nông (không gồm trường nào)Khu vực Miền Nam
Điểm chuẩn trường Đại học Trà Vinh
Trang trước
Trang sau

Điểm chuẩn Đại học tập năm 2016

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Trà Vinh

Dưới đấy là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học Trà Vinh. Điểm chuẩn này tính đến thí sinh ở quanh vùng 3 (KV3). Tùy vào mức độ cùng điểm ưu tiên của khách hàng để trừ điểm chuẩn chỉnh đi tương ứng.

Bạn đang xem: Đại học y trà vinh tuyển sinh 2016


Hệ Đại học

Mã ngành
Tên ngành
Tổ thích hợp môn
Điểm chuẩn
D340406 Quản trị văn phòng A00 16.75
D380101 Luật A00 15
D480201 Công nghệ thông tin A00 15.5
D510102 Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng A00 15
D540101 Công nghệ thực phẩm A00 15.25
D720301 Y tế Công cộng A00 18.5
D720332 Xét nghiệm Y học A00 21.5
D720401 Dược học A00 21.5
D510303 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và auto hóa A00; A01 17
D310101 Kinh tế A00; A01; D01 15.25
D340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 15.25
D340301 Kế toán A00; A01; D01 15.25
D340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; C01 15
D510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00; B00; D07 15
D380101 Luật A01 16.75
D480201 Công nghệ thông tin A01 15
D510102 Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng A01 15.5
D510301 Công nghệ chuyên môn Điện, điện tử A01; C01 15
D510201 Công nghệ chuyên môn Cơ khí A01; C01; A00 15
D620101 Nông nghiệp A02 17
D620301 Nuôi trồng thủy sản A02 15
D640101 Thú y A02 15
D540101 Công nghệ thực phẩm B00 15.25
D620101 Nông nghiệp B00 15
D620301 Nuôi trồng thủy sản B00 15.75
D640101 Thú y B00 15
D720101 Y đa khoa B00 23.25
D720301 Y tế Công cộng B00 18.5
D720332 Xét nghiệm Y học B00 21.5
D720401 Dược học B00 21.5
D720501 Điều dưỡng B00 18.5
D720601 Răng - Hàm - Mặt B00 23
D340301 Kế toán C00 15
D380101 Luật C00 16.75
D310201 Chính trị học C00; D01 15
D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; C04; D15 15
D220106 Ngôn ngữ Khmer C00; D01; D14 15
D140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14 15
D220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00; D14 15
D310101 Kinh tế C01 16.5
D340201 Tài thiết yếu - Ngân hàng C01 15.75
D340301 Kế toán C01 15.5
D480201 Công nghệ thông tin C01 15
D510102 Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng C01 16.5
D510303 Công nghệ nghệ thuật Điều khiển và auto hóa C01 15
D340406 Quản trị văn phòng C04 15.25
D220201 Ngôn ngữ Anh D01 18.25
D340406 Quản trị văn phòng D01 15
D380101 Luật D01 16.75
D480201 Công nghệ thông tin D07 15
D540101 Công nghệ thực phẩm D07 15
D620101 Nông nghiệp D08 17
D620301 Nuôi trồng thủy sản D08 15
D640101 Thú y D08 15
D220201 Ngôn ngữ Anh D09 15
D340406 Quản trị văn phòng D14 15.25
D140201 Giáo dục mầm non M00 18
D140201 Giáo dục mầm non M01; M02 19
D210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 19.25

Hệ Cao đẳng

Mã ngành
Tên ngành
Tổ phù hợp môn
Điểm chuẩn
C340101 Quản trị tởm doanh A01 10.25
C340301 Kế toán A01 11.25
C480201 Công nghệ thông tin A01 10
C510103 Công nghệ chuyên môn xây dựng A01 12.75
C510201 Công nghệ nghệ thuật Cơ khí A01 11.5
C510301 Công nghệ nghệ thuật Điện, Điện tử A01 12.25
C510302 Công nghệ chuyên môn Điện tử, truyền thông A01 11.75
C540102 Công nghệ thực phẩm B00 10.25
C540105 Công nghệ bào chế thủy sản B00 12.5
C620116 Phát triển nông thôn B00 10
C620301 Nuôi trồng thủy sản B00 10
C640201 Dịch vụ Thú y B00 12.25
C720332 Xét nghiệm Y học B00 15
C720501 Điều dưỡng B00 15
C900107 Dược B00 15
C220106 Tiếng Khmer C00 12.75
C220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 10
C220113 Việt phái nam học C00 13.75
C320202 Khoa học Thư viện C00 12.75
C340406 Quản trị văn phòng C00 10.75
C220113 Việt nam học C04 13
C340406 Quản trị văn phòng C04 10.5
C760101 Công tác xã hội C04 15.75
C220113 Việt phái mạnh học D01 13.75
C220201 Tiếng Anh D01 13.5
C340101 Quản trị kinh doanh D01 10.25
C340301 Kế toán D01 11.25
C340406 Quản trị văn phòng D01 10.75
C760101 Công tác xóm hội D01 11.25
C220201 Tiếng Anh D09 13.75
C620116 Phát triển nông thôn D08 11
C620301 Nuôi trồng thủy sản D08 12.5
C640201 Dịch vụ Thú y D08 11
C480201 Công nghệ thông tin D07 13.25
C540102 Công nghệ thực phẩm D07 10
C540105 Công nghệ chế biến thủy sản D07 10
C220106 Tiếng Khmer D14 15.75
C220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D14 10
C320202 Khoa học Thư viện D14 10
C340406 Quản trị văn phòng D14 10.5
C220113 Việt nam giới học D15 13
C140201 Giáo dục mầm non M00 15.5
C140201 Giáo dục mầm non M01 11.5
C140201 Giáo dục mầm non M02 11.5
C210210 Biểu diễn nhạc nuốm truyền thống N00 10
C320202 Khoa học Thư viện A00 12.75
C340101 Quản trị tởm doanh A00 10.25
C340301 Kế toán A00 11.25
C480201 Công nghệ thông tin A00 10
C510103 Công nghệ chuyên môn xây dựng A00 12.75
C510201 Công nghệ nghệ thuật Cơ khí A00 11.5
C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00 12.25
C510302 Công nghệ chuyên môn Điện tử, truyền thông A00 11.75
C540102 Công nghệ thực phẩm A00 10.25
C540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00 12.5
C720332 Xét nghiệm Y học A00 15
C900107 Dược A00 15
C340101 Quản trị tởm doanh C01 14.25
C340301 Kế toán C01 14
C480201 Công nghệ thông tin C01 13.25
C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng C01 10
C510201 Công nghệ nghệ thuật Cơ khí C01 14.5
C510301 Công nghệ nghệ thuật Điện, Điện tử C01 12.5
C510302 Công nghệ chuyên môn Điện tử, truyền thông C01 10
C320202 Khoa học tập Thư viện C03 10
C760101 Công tác làng mạc hội C03 15.75
C620116 Phát triển nông thôn A02 11
C620301 Nuôi trồng thủy sản A02 12.5
C640201 Dịch vụ Thú y A02 11

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

(Dân trí) - chiều tối 14/8, ông Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng trường Đại học tập Trà Vinh ký kết thông báo chào làng điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng đợt 1, kỳ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2016. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất của trường là ngành Y Đa khoa với 23,25 điểm.


Trường ra mắt điểm trúng tuyển chọn cả hai cách tiến hành 1 cùng 2 trên trang web tuyển sinh với niêm yết tại bảng thông tin của trường.

Theo đó, phương thức 1 điểm trúng tuyển tối đa ở các nhóm ngành y như: Y Đa khoa 23,25 điểm; Răng - Hàm - mặt 23 điểm; dược học 21,5 điểm… ko kể ra, những ngành khác bậc Đại học tất cả điểm trúng tuyển trường đoản cú 15 đến 20 điểm; những ngành bậc cđ có điểm trúng tuyển từ 10 cho 15,75 điểm.

Thí sinh đăng ký dự tuyển tại Trường Đại học tập Trà Vinh.

Theo tin tức từ phòng khảo thí, ngay sau khi có tác dụng trúng tuyển Đại học, cao đẳng đợt 1, thí sinh cần xác thực ngay ước muốn học tại trường mang đến 17 giờ đồng hồ ngày 19/8.

Xem thêm: Người Mệnh Thủy Là Những Năm Nào ? Tuổi Gì? Mệnh Thuỷ Sinh Năm Nào

Các thông tin về thông báo trúng tuyển, thông báo nhập học cũng giống như về xét tuyển đại học, cđ năm 2016 của ngôi trường luôn cập nhật thường xuyên bên trên trang http://tuyensinh.tvu.edu.vn .

Minh Giang


*

Danh sách những trường đại học chào làng điểm chuẩn năm 2016


Sau khi xong xuôi đợt 1 nộp làm hồ sơ xét tuyển đại học năm 2016, hàng loạt trường đã chào làng mức điểm chuẩn trúng tuyển. Mời thí sinh cùng quý độc giả tham khảo.

Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường ĐH y học Vinh, ĐH Y - Dược Thái Nguyên, ĐH Điều dưỡng Nam Định, ĐH Y tế công cộng


Ngày 14/8, một số trong những trường ĐH khối Y- Dược chào làng điểm chuẩn xét tuyển chọn đợt một năm 2016. Một số trường đặt tiêu chí phụ để tuyển sinh.
*

Điểm trúng tuyển chọn vào học viện chuyên nghành Báo chí & Tuyên truyền năm 2016


học viện Báo chí &Tuyên truyền đã ra mắt điểm chuẩn chỉnh vào trường năm 2016. Dưới đây là mức điểm cụ thể vào từng ngành của học viện.
Dòng sự kiện: Điểm chuẩn ĐH 2016

Điểm trúng tuyển chọn vào các trường đại học quân sự năm 2016


Danh sách các trường đại học chào làng điểm chuẩn chỉnh năm 2016


ĐH Duy Tân công bố điểm trúng tuyển


ĐH Hà Tĩnh: Điểm chuẩn từ 15 mang lại 20,5


ĐH Quảng Nam chào làng điểm chuẩn trúng tuyển


Đọc thêm
Từ khoá:
Đọc những trong Giáo dục

Hà Nội: Lớp 6 trường công 6 triệu đồng/tháng vì chưng trường tự công ty tài chính?Tra cứu nhanh nhất có thể điểm thi giỏi nghiệp thpt 2023 bên trên Dân trí


Hà Nội: 30 trường trung học phổ thông công lập và chuyên hạ điểm chuẩn lớp 10, nhiều nhất 4 điểm


Vụ phụ nữ sinh tố bị "đánh cắp" bài xích thi: Ban tổ chức kết luận giống nhau 86%


Hà Nội báo cáo gì Thủ tướng tá việc học viên đỗ lớp 10 công lập tốt kỷ lục?


IOS Android
Theo dõi Dân trí trên:
Facebook Youtube Tiktok