Kỹ năng Đường Môn Võ Lâm 1

Ưu điểm của Đường Môn Phi Đao

Có khả năng dồn damage cao; Độ giật kỹ năng tương đối cao; Giết quái rất nhanh với khả năng dồn damage nhanh. Có skill tiểu lý phi đao bắt dính cực khó chịu

Nhược điểm của Đường Môn Phi Đao

Cần kỹ năng PK cao và di chuyển linh hoạt. Đánh dưới ngựa nên máu ít, rất dễ chết

Cách tăng điểm tiềm năng cho Đường Môn Phi Đao

Sức mạnh: 165 (nâng để mặc đồ); Nội công: 25; Sinh khí = Thân pháp (hoặc Sinh khí = ⅔ Thân Pháp); Thân pháp phải chia hết cho 5. (Nâng thân pháp sẽ tăng lực tay)

Cách tăng điểm kỹ năng cho Đường Môn Phi Đao

Cách tăng điểm kỹ năng Đường Môn Phi Đao Võ Lâm 1

Xài Loạn hoàn Kích:

Loạn Hoàn Kích: 26 (Loạn Hoàn Kích 1, 5 bẫy kia, mỗi bẫy 5); Tâm Nhãn: 30; Tiểu Lý Phi Đao: 20; Ám Khí Đường Môn 13.

Sau đó max Ám Khí Đường Môn, rồi tăng max Phích Lịch Đơn, cuối cùng mới tăng max Truy Tâm Tiễn.

Bạn đang xem: Cách tăng điểm đường môn tiểu lý phi đao

Không xài Loạn Hoàn Kích:

Tâm Nhãn: 30; Tiểu Lý Phi Đao: 20; Ám Khí Đường Môn: 20; Phích Lịch Đơn: 19.

Sau đó max Phích Lịch Đơn, rồi max Truy Tâm Tiễn.


E1;ch tăng điểm V&#x
F5; L&#x
E2;m 1 Đường M&#x
F4;n V&#x
F5; L&#x
E2;m 1

C&#x
E1;ch tăng điểm cho Đường M&#x
F4;n Tụ Tiễn V&#x
F5; L&#x
E2;m 1C&#x
E1;ch tăng điểm cho Đường M&#x
F4;n Phi Ti&#x
EA;u V&#x
F5; L&#x
E2;m 1C&#x
E1;ch tăng điểm tiềm năng, kỹ năng cho Ngũ Độc Đao V&#x
F5; L&#x
E2;m 1C&#x
E1;ch tăng điểm tiềm năng, kỹ năng cho Thiếu L&#x
E2;m Đao V&#x
F5; L&#x
E2;m 1Map train level nhanh từ 1-9x, Bản đồ luyện c&#x
F4;ng v&#x
F5; l&#x
E2;m 1


C&#x
E1;ch tăng điểm tiềm năng, kỹ năng cho Nga My Buff V&#x
F5; L&#x
E2;m 1


C&#x
E1;ch mặc đồ ngũ h&#x
E0;nh chuẩn cho c&#x
E1;c m&#x
F4;n ph&#x
E1;i trong v&#x
F5; l&#x
E2;m 1


C&#x
E1;ch tăng điểm tiềm năng, kỹ năng cho V&#x
F5; Đang Kiếm V&#x
F5; L&#x
E2;m 1


Toggle

III. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Đường Môn Phi Đao võ lâm 11. Giới thiệu kỹ năng môn phái Đường Môn Phi Đao
IV. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Đường Môn Phi Tiêu võ lâm 11. Giới thiệu kỹ năng môn phái Đường Môn Phi Tiêu
V. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Đường Môn Tụ Tiễn võ lâm 11. Giới thiệu kỹ năng môn phái Đường Môn Tụ Tiễn
VII. Gợi ý cách chơi hệ phái Đường Môn Phi Đao (10x trở đi)VIII. Cách luyện công của môn phái Đường Môn (1x-9x)IX. Vị trí địa lý và NPC quan trọng của Đường Môn

I. Giới thiệu môn phái Đường Môn Võ Lâm 1

Trong mắt người ngoài, Đường Môn là 1 gia tộcthần bí, ám khí và hỏa khí uy chấn thiên hạ. Đệ tử Đường Môn hành sự bí hiểm,không màn thị phi. Kẻ tồn tại mới là anh hùng. Đệ tử nội môn Đường Môn chuyên luyệnngoại công, nổi tiếng với các tuyệt kỹ như Nhiếp Hồn Truy Ảnh, Cửu Cung Phi
Tinh, Bạo Vũ Lê Hoa, Loạn Hoàn Kích,..


*

Ngũ hành: Mộc.

Đồng hệ: Ngũ Độc.

Khắc Hệ: Võ Đang, Côn Lôn.

Kỵ hệ: Thiếu Lâm, Thiên Vương.

Giới tính: Nam.

Đặc tính: Ngoại Công.

Tấn Công: Tầm Xa/ Đặt Bẫy.

Phe phái: Trung Lập.

Phân nhánh: Phi Đao, Phi Tiêu, Tụ Tiễn, Cạm Bẫy.

II. Hệ Thống chiêu thức môn phái Đường Môn võ lâm 1

> Toàn tập Nhiệm vụ môn phái Đường Môn Lv10-120

III. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Đường Môn Phi Đao võ lâm 1

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Đường Môn Phi Đao


*

a. Chiêu thức Đường Môn Phi ĐaoKỹ năng 90: Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh;Kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh;Kỹ năng 150: Vô Ảnh Xuyên.b. Ưu điểm của Đường Môn Phi ĐaoCó khả năng dồn damage cao;Độ giật kỹ năng tương đối cao;Giết quái rất nhanh với khả năng dồndamage nhanh.Có skill tiểu lý phi đao bắt dínhcực khó chịuc. Nhược điểm của Đường Môn Phi ĐaoCần kỹ năng PK cao và di chuyểnlinh hoạt.Đánh dưới ngựa nên máu ít, rất dễchết

2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Đường Môn Phi Đao

Phân bổđiểm tiềm năng:

Sức mạnh: 165 (nâng để mặc đồ);Nội công: 25;Sinh khí = Thân pháp (hoặc Sinhkhí = ⅔ Thân Pháp);Thân pháp phải chia hết cho 5.(Nâng thân pháp sẽ tăng lực tay)

Phân bổđiểm kỹ năng:

a. Xài
Loạn hoàn Kích:

Loạn Hoàn Kích: 26 (Loạn Hoàn Kích1, 5 bẫy kia, mỗi bẫy 5);Tâm Nhãn: 30;Tiểu Lý Phi Đao: 20;Ám Khí Đường Môn 13.

Sau đó max Ám Khí Đường Môn, rồi tăng max
Phích Lịch Đơn, cuối cùng mới tăng max Truy Tâm Tiễn.

b.không xài Loạn Hoàn Kích :

Tâm Nhãn: 30;Tiểu Lý Phi Đao: 20;Ám Khí Đường Môn: 20;Phích Lịch Đơn: 19.

Sau đó max Phích Lịch Đơn, rồi max Truy Tâm Tiễn.

IV. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Đường Môn Phi Tiêu võ lâm 1

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Đường Môn Phi Tiêu

a. Chiêu thức Đường Môn Phi TiêuKỹ năng 90: Cửu Cung Phi Tinh;Kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh;Kỹ năng 150: Càn Khôn Nhất Trịch.b. Ưu điểm của Đường Môn Phi TiêuSở hữu Kỹ năng dồn damage cực lớn;Phạm vi chiêu thức xa, rất lợi thếkhi quần chiến.Kết hợp với skill 120 áp sát rất dễghây sock damege đột tử đối thủ.c. Nhược điểm của Đường Môn Phi TiêuChạy bộ và không có kỹ năng tăng tốcđộ di chuyển;Cần trang bị tốt để tăng di chuyểnvà PK phải linh hoạt;Đánh dưới ngựa nên máu ít và dễ chết.

2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Đường Môn Phi Tiêu

Phân bổđiểm tiềm năng:

Sức mạnh: 165 (nâng để mặc đồ);Nội công: 25;Sinh khí = Thân pháp (hoặc Sinhkhí = ⅔ Thân Pháp);Thân pháp phải chia hết cho 5.(Nâng thân pháp sẽ tăng lực tay)

Phân bổđiểm kỹ năng:

a. Xài
Loạn Hoàn Kích:

Loạn Hoàn Kích: 26 (Loạn Hoàn Kích1, 5 bẫy kia, mỗi bẫy 5);Tâm Nhãn: 30;Tán Hoa Tiêu: 20;Ám Khí Đường Môn: 13.

Sau đó max Ám Khí Đường Môn, rồi tăng max
Phích Lịch Đơn, cuối cùng mới tăng max Đoạt Hồn Tiêu.

b.Không xài Loạn Hoàn Kích:

Tâm Nhãn: 30;Tán Hoa Tiêu: 20;Ám Khí Đường Môn: 20;Phích Lịch Đơn: 19.

Sau đó max Phích Lịch Đơn, rồi max Đoạt Hồn
Tiêu.

V. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Đường Môn Tụ Tiễn võ lâm 1

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Đường Môn Tụ Tiễn


*

a. Chiêu thức Đường Môn Tụ TiễnKỹ năng 90: Bạo Vũ Lệ Hoa;Kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh;Kỹ năng 150: Thiên Liên Tứ Sát.b. Ưu điểm của Đường Môn Tụ TiễnĐường môn theo Tụ Tiễn hầunhư khắc phục hoàn toàn các điểm yếu của các đường khác nên đa số Đường môn caothủ đều chọn theo đường này.Đánh trên ngựa, di chuyển cơđộng tầm xa, hưởng lợi lượng máu từ ngựa;Có độ giật cao khi nhồidamage;Các hiệu ứng giật và làm chậmrất khó chịu khi đối phương trúng chiêu.Tốc độ xuất chiêu và khoảng cách đánh rất xa.c. Nhược điểm của Đường Môn Tụ TiễnKhông có chiêu bắt dính nên khi đối phương di chuyển sẽ khóđánh trúng. (Thường kết hợp đi cùng nga my Phong Sương hoặc đường môn Tiểu Lý,2 phái chuyên bắt dính thì sẽ là bộ đôi cực mạnh).

2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Đường Môn Tụ Tiễn

Phân bổđiểm tiềm năng:

Sức mạnh: 165 (nâng để mặc đồ);Nội công: 25;Sinh khí = Thân pháp (hoặc Sinhkhí = ⅔ Thân Pháp);Thân pháp phải chia hết cho 5.(Nâng thân pháp sẽ tăng lực tay, nếu là Võ lâm phiên bản nội công, thì nâng chủyếu vào Nội công, không cần nâng nhiều thân pháp, vì độc sát nội ở tầng 2 của Bạo
Vũ sẽ xoáy cực mạnh)

Phân bổđiểm kỹ năng:

a. Xài
Loạn Hoàn Kích :

Loạn Hoàn Kích 26: (Loạn Hoàn Kích1, 5 bẫy kia, mỗi bẫy 5);Tâm Nhãn: 30;Thiên La Địa Võng: 20;Phích Lịch Đơn: 13;

Sau đó max Phích Lịch Đơn, rồi tăng max Mãn
Thiên Hoa Vũ, cuối cùng mới tăng max Ám Khí Đường Môn.

b.không xài Loạn Hoàn Kích :

Tâm Nhãn: 30;Thiên La Địa Võng: 20;Mãn Thiên Hoa Vũ: 20;Phích Lịch Đơn: 19;

Sau đó max Phích Lịch Đơn, rồi max Ám Khí Đường
Môn.

Lời khuyên chung:

Đừng ngần ngại khi đầu tư 1 món vũ khí hút Nội Lực đối với môn Phái Đường Môn. Vì không chỉ để luyện skill, mà vũ khí hút Nội lực là điều kiện tiên quyết giúp Đường môn cày cấp và đi các hoạt động cấp cao sau này. Do đó nếu có người bán, giá cao chút cũng vẫn nên mua.

VI. Hướng dẫn cách tăng điểm kỹ năng cho Đường Môn Cạm Bẫy

Giớithiệu kỹ năng môn phái Đường Môn Cạm Bẫy

a.Chiêu thức Đường Môn Cạm Bẫy

Kỹ năng 90: Loạn Hoàn Kích;Kỹ năng 120: Đảo Hư Thiên;

b. Ưuđiểm của Đường Môn Cạm Bẫy

Sốc dame cực cao, khiến kẻ địchđi vào vùng bom đột tử ngay tức khắc..Mang tính giải trí cao vì dễ gây ức chế cho kẻ thù :))

c. Nhượcđiểm của Đường Môn Cạm Bẫy

Cần thời gian đặt bom và tíchlũy lượng bom đủ nhiều mới có hiệu quả rõ ràng.Phải xuống ngựa khi thi triển,dễ bị phục kích chết ngược.Rất dễ bị La Hán Trận của thiếu lâm phản dame chết.

VII. Gợi ý cách chơi hệ phái Đường Môn Phi Đao (10x trở đi)

Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích hướng chơi củamôn phái Đường Môn Phi Đao từ cấp 100 trở đi.

Đường
Môn Phi Đao – Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh

a. Cấp 9x

Phân bổđiểm tiềm năng:

Sức Mạnh 125-165 (nếu có bộ trangsức +40 Sức Mạnh)Thân Pháp: 220Sinh Khí: khi tăng xong Sức Mạnhvà Thân Pháp dồn vào hết SK

Cấp 9x,1 Cấp có thể nói Đường Môn bắt đầu gâydựng đường đi cho mình,ở Cấp này Đường Môn nếu muốn ra giang hồ tham ra chuyệnchiến tranh,nếu cách + point như trên, máu có thể lên dc 1800, một lượng máuthuộc loại nhiều so với Đường Môn cùng cấp,

Quần Áovà Trang Bị

cố gắng PTVL trên 40%,các chỉ số kháng kháctrên 30%, với chỉ số này solo với các phải hệ ngoại công=Cấp sẽ dễ chịu hơn,

Về Phần
Kỹ Năng

Cách +theo kiểu dùng NHNA luyện Cấp

max Tâm Nhãn;max Ám Khí Đường Môn;max Truy Tâm Tiễn;Phích Lịch Đơn: còn lại.

Cách +theo kiểu thích PK chán luyện Cấp

max Tâm Nhãn;max Tiểu Lý Phi Đao;max Ám Khí Đường Môn;max Phích Lịch Đơn;Truy Tâm Tiễn: còn lại.b. Cấp10x

Phân bổđiểm tiềm năng:

Sức Mạnh:125-165 (nếu có bộ trangsức 40 Sức Mạnh);Thân Pháp: 270;Sinh Khí: thừa bao điểm dồn hếtvào đây;máu giao động từ 1800-2200.

Trang bị quần áo ở cấp này đòi hỏi cao hơn rấtnhiều so với cùng cấp, PTVL trên 55%,các kháng khác trên 30%,nhưng phải có 1-2kháng nổi trội để đánh với các phái mình ghét

Về phần
Kỹ Năng

ở Cấp này, chắc hẳn người chơi chơi Đường Môn90% là chán luyện Cấp,và cách + poin theo kiểu PK thì lại đơn giản,

max Tâm Nhãn;max Tiểu Lý Phi Đao;max Ám Khí Đường Môn;max Phích Lịch Đơn;Truy Tâm Tiễn: còn lại.c. Cấp 11x

Phân bổđiểm tiềm năng:

Sức Mạnh: 125 – 165;Thân Pháp: 280 – 300;Sinh Khí: còn lại.

Yêu cầu máu kết hợp với bộ đồ SL trên 2100,PTVL max,các kháng trên 35%,2 kháng nổi trội để đánh với hệ mình ghét.

Đường Môn hầu như đã đủ phụ trợ và max skillphi đao

Thân Pháp có thể từ 400+Máu có thể 2500+Lực tay lên dc trên 3000+ nếu cóvũ khí xịn.

VIII. Cách luyện công của môn phái Đường Môn (1x-9x)

Thời kỳ 1x-5x

Luyệncông hoàn toàn bằng các loại bẫy.

Lợi thế là sát thương cao, đánh diện rộng, gâyhiệu ứng phụ khá an toàn vì không dễ bị quái đánh.

Nhược điểm là khá hao mana, phải lấy thân ra dụgom quái.

Lờikhuyên: chỉ nên nâng và dùng 1 -2 loại bẫy, và nâng chỉ1 điểm mà thôi, rồi tìm 1 món Vũ khí + sát thương nội công tương ứng ( 50-100điểm là khá tốt )

Ví dụ: dùng Địa Diệm Hỏa thì dùng VK + Hỏa sát nội công

Ở đây khuyên dùng 2 loại bẫy : Địa Diệm Hỏaluyện công cho đến 3x, Xuyên Tâm Thích để phối hợp PK khi cấp cao.

Thời kỳ 6x-7x-8x

Luyệncông bằng Tán Hoa Tiêu

Đây là chiêu 60 cho sát thương cao nhất đối vớiquái, lưu ý lực tay ghi trong F3 là lực tay của 1 ngọn tiêu, Tán Hoa Tiêu có 5tiêu thì x5 = sát thương thực.

Lợi thế là sát thương cao, nếu nâng nhiều vàdùng tiêu hút Nội lực từ 2-3% thì không lo lắng chuyện tiền mua mana.

Nhược điểm là không mang tính áp chế, nên khibị nhiều quái hệ Kim, Mộc hoặc khi đánh boss rất dễ chết nếu không cẩn thận.

Lờikhuyên: đầu tư 1 lần để lợi về sau, tìm mua 1 cây tiêuhút Nội lực 2-3% để tiết kiệm tiền mana. Sẵn điều kiện đó nếu thích có thể luyệnngay Cửu Cung Phi Tinh khi có thể mà không cần tẩy tủy.

Thời kỳ 8x-9x trở đi

Lúc nàyđã có chiêu 90 (80 nếu học Bí Kíp) .

Cần nói 1 điều về luyện skill, đó là từ skill1-11 có thể luyện “chay” – cầm Vũ Khí trắng mà luyện, đánh gãy thì về mua câykhác, có Nga Mi thì dắt theo.

Nhưng sau 11 skill thì buộc phải có Vũ Khí hút Nội Lực, không hút ít thì hút nhiều (3-5% cho Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh và Cửu Cung Phi Tinh, 4-7% cho Bạo Vũ Lê Hoa).

Xem thêm: Những lời chúc sinh nhật ý nghĩa cho bạn bè, lời chúc mừng sinh nhật bạn thân hay và ý nghĩa

IX. Vị trí địa lý và NPC quan trọng của Đường Môn

1. Vị trí địa lý của môn phái Đường Môn

Đường Môn ở Nam Trúc Hải, bên ngoài tuy u nhànthanh tịnh nhưng bên trong cạm bẫy trùng trùng. Không có người hướng dẫn, ngườingoài khó mà vào được.