Mặc dù Ngọc Rồng Online (NRO – Chú Bé Rồng) cũng như tính năng Bang Hội trong game đã ra mắt từ lâu nhưng hiện nay không ít những người chơi mới lại đang băn khoăn tìm hiểu để sử dụng nó. Chính vì vậy mà trong bài viết hôm nay Hieu
Mobile sẽ giúp các bạn khám phá tính năng Bang Hội – một trong những tính năng cộng đồng khá thú vị mà ai ai cũng tham gia.

Bạn đang xem: Cách rời bang trong ngọc rồng online


*


Giới thiệu về Bang hội

Bang hội là một nhóm những nhân vật là đồng đội của nhau, khi gia nhập bang hội bạn sẽ có biểu tượng rất đẹp ngay sau nhân vật.– Một bang hội có tối đa 10 người được chia ra làm các chức vụ từ cao đến thấp: chủ bang, phó bang và thành viên.– Nếu bang hội có dưới 3 thành viên thì sau 3 ngày sẽ bị hủy.


Tại sao nên gia nhập Bang hội?

– Nếu đồng đội cùng up ở cùng một map thì sẽ nhận được nhiều tiềm năng hơn.– Mang theo được nhiều đậu thần hơn nhờ tính năng Xin đậu ngay trong mục Bang hội.– Được tham gia nhiều tính năng mà chỉ bang hội mới có, mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở các bài viết sau như: Doanh trại độc nhãn, Đảo kho báu, Ngọc rồng sao đen,…– Có những nhiệm vụ bắt buộc phải có bang hội mới làm được.

*

Gia nhập Bang hội như thế nào?

Sau khi làm đến nhiệm vụ vào bang là bạn có thể gia nhập bang hội (nhiệm vụ này ở gần đầu nên mình không nói thêm nhé):– Khi đó vào Menu sẽ có thêm mục Bang hội, tại đây nếu chưa có bang hội bạn có thể:


Tạo bang mới: Bấm vào Tạo bang, sau đó chọn biểu tượng với tên là xong.Xin gia nhập bang khác: chọn vào bang muốn xin gia nhập rồi chọn Xin vào bang, hoặc chọn Tìm bang nhé.

– Khi đã có bang hội:

Xem thông thành viên bằng cách chọn mục Thành viên, có thể kick thành viên ra khỏi bang nếu người bị kick có chức vụ thấp hơn, hoặc thăng chức cho thành viên có chức vụ thấp hơn
Xin đậu: 5 phút một lần và tối đa 5 viên đậu trong một lần xin
Rời bang: khi chọn Rời bang bạn sẽ thoát khỏi bang hội đóMời người khác vào bang: nếu người chơi nào đó chưa có bang hội và bạn là phó bang hoặc bang chủ thì có thể mời người đó gia nhập bang bằng cách chọn mục thông tin và Mời vào bang

Lưu ý

1. Thành viên khi rời bang hoặc bị kick khỏi bang thì sau 1 tiếng mới vào bang khác cũng như mới có thể lập bang mới được.2. Khi lập bang mới thì trong ngày hôm đó cũng không thể lập bang khác nữa và cũng ko thể rời bang mới lập.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi dưới mục bình luận bên dưới nhé !!!


* Tham gia nhóm Hỏi đáp và chia sẻ thủ thuật công nghệ trên Facebook để nhận được câu trả lời sớm hơn từ các chuyên gia

Bang hội là tính năng được mở ra từ rất lâu trong Ngọc Rồng Online, Bang hội sẽ gắn liền với các hoạt động hàng ngày của bạn cũng như các nhiệm vụ chínhcủa Ngọc Rồng Online. Có những nhiệm vụ bắt buộc phải tham gia Bang hội để thì bạn mới có thể thực hiện để nhận các nhiệm vụ tiếp theo


*

Bang hội là gì?

Bang hội là tính năng giúp các nhân vật thực hiện được những nhiệm vụ chính của Ngọc Rồng Online cũng như chỉ có những hoạt động chỉ khi tham gia Bang hội mới có thểtham gia. Một bang hội sẽ có tối đa 10 thành viên cùng các chức vụ chủ bang (ban đầu là người lập bang), phó bang và thành viên.Bạn đang xem: Cách rời bang trong ngọc rồng online

Bạn đang xem: Cách rời bang trong ngọc rồng online

Tính năng Bang hội

Các thành viên trong Bang hội thi tham gia hoạt động cùng tạo đội sẽ nhận được tiềm năng lớn hơn khi thực hiện một mình
Có thể mang theo nhiều đậu thần hơn khi có tính năng Xin đậu trong Bang hộiTham gia các tính năng dành riêng chỉ có ở Bang Hội bạn mới có thể Tham gia như: Doanh trại độc nhãn, Đảo kho báu..

Cách thức tham gia Bang Hội

Ngay ở nhiệm vụ thứ 8 của Ngọc Rồng Online là nhiệm vụ Tham gia bang hội yêu cầu bạn tham gi vào một Bang hội, bạn có thể gia một bang hội sẵn có hoặc tự tạo bang hội nếu muốn làm chủ bang.. Bạn chọn
Menu khi đến nhiệm vụ 8 sẽ cóthêm mụcBang hội,tại mục bang hội bạn sẽ có 2 lựa chọn

Tạo bang mới: Bấm vàoTạo bang, chọn biểu tượng và đặt tên tùy thích
Xin gia nhập bang : Chọn bằng gợi ý sẵn hoặc tìm bang sau đố chọn Xin gia nhập đợi duyệt là thành công

Quyền hạn ở trong Bang Hội

Bạn có thể xem thông tin các thành viên khác ở mục Thành viên
Người có chức vụ cao hơn sẽ có quyền kick thành viên ở cấp thấp hơn như bang chủ có thể kick loại bỏ phó bang hoặc thành viên, phó bang có thể kick thành viên, các thành viên chỉ có thể loại bỏ chính mình ra khỏi bang hay còn gọi là thoát bang,khi chọnRời bangbạn sẽ thoát khỏi bang hội đóMời vào bang: Chọn mục thông tin người muốn mời rồi chọn Mời vào bang, tuy nhiên chỉ có thể làm như vậy nếu bạn là chủ bang hoặc phó bang và bang bạn chưa đủ 10 người.Tính năng Xin đậu: Mỗi lần xin được tối đa 5 đậu, cách 5 phút được xin một lần
Nếu bạn bị kick ra khỏi bang trong một tiếngmới có thể tạo bang hoặc gia nhập bang khác, sau một tiếng nếu bạn gia nhập hoặc tạo bang thì sau một ngày sau bạn mới có thể rời khỏi bang hoặc hủy bang.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về tính năng Bang Hội trong Ngọc Rồng Online để giúp bạn hiểu rõ hơn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!Link game:Tại đây


Mặc dù Ngọc Rồng Online (NRO – Chú Bé Rồng) cũng như tính năng Bang Hội trong game đã ra mắt từ lâu nhưng hiện nay không ít những người chơi mới lại đang băn khoăn tìm hiểu để sử dụng nó. Chính vì vậy mà trong bài viết hôm nay Hieu


*

Giới thiệu về Bang hội

Bang hội là một nhóm những nhân vật là đồng đội của nhau, khi gia nhập bang hội bạn sẽ có biểu tượng rất đẹp ngay sau nhân vật.– Một bang hội có tối đa 10 người được chia ra làm các chức vụ từ cao đến thấp: chủ bang, phó bang và thành viên.– Nếu bang hội có dưới 3 thành viên thì sau 3 ngày sẽ bị hủy.

Tại sao nên gia nhập Bang hội?

– Nếu đồng đội cùng up ở cùng một map thì sẽ nhận được nhiều tiềm năng hơn.– Mang theo được nhiều đậu thần hơn nhờ tính năng Xin đậu ngay trong mục Bang hội.– Được tham gia nhiều tính năng mà chỉ bang hội mới có, mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở các bài viết sau như: Doanh trại độc nhãn, Đảo kho báu, Ngọc rồng sao đen,…– Có những nhiệm vụ bắt buộc phải có bang hội mới làm được.


*

Gia nhập Bang hội như thế nào?

Sau khi làm đến nhiệm vụ vào bang là bạn có thể gia nhập bang hội (nhiệm vụ này ở gần đầu nên mình không nói thêm nhé):– Khi đó vào Menu sẽ có thêm mục Bang hội, tại đây nếu chưa có bang hội bạn có thể:

Tạo bang mới: Bấm vào Tạo bang, sau đó chọn biểu tượng với tên là xong.Xin gia nhập bang khác: chọn vào bang muốn xin gia nhập rồi chọn Xin vào bang, hoặc chọn Tìm bang nhé.

Xem thêm: Xem phim ma tốc độ 2 linh hồn báo thù, ma tốc độ 2

– Khi đã có bang hội:

Xem thông thành viên bằng cách chọn mục Thành viên, có thể kick thành viên ra khỏi bang nếu người bị kick có chức vụ thấp hơn, hoặc thăng chức cho thành viên có chức vụ thấp hơn
Xin đậu: 5 phút một lần và tối đa 5 viên đậu trong một lần xin
Rời bang: khi chọn Rời bang bạn sẽ thoát khỏi bang hội đóMời người khác vào bang: nếu người chơi nào đó chưa có bang hội và bạn là phó bang hoặc bang chủ thì có thể mời người đó gia nhập bang bằng cách chọn mục thông tin và Mời vào bang

Lưu ý

1. Thành viên khi rời bang hoặc bị kick khỏi bang thì sau 1 tiếng mới vào bang khác cũng như mới có thể lập bang mới được.2. Khi lập bang mới thì trong ngày hôm đó cũng không thể lập bang khác nữa và cũng ko thể rời bang mới lập.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi dưới mục bình luận bên dưới nhé !!!