Sản phẩm phía bên trong danh mục: Phim bộ -> B Phim cỗ -> J Phim bộ -> 1991 ~ 2000 Phim cỗ -> Hong Kong Phim cỗ -> Cổ Trang Phim cỗ -> Hình Sự Phim cỗ -> tìm Hiệp coi Phim Online


*


Bao Thanh Thiên TVB (1995) 80 tập - Justice Pao - HD - Lồng tiếng

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 6

Tập 7

Tập 8

Tập 9

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34

Tập 35

Tập 36

Tập 37

Tập 38

Tập 39

Tập 40

Tập 41

Tập 42

Tập 43

Tập 44

Tập 45

Tập 46

Tập 47

Tập 48

Tập 49

Tập 50

Tập 51

Tập 52

Tập 53

Tập 54

Tập 55

Tập 56

Tập 57

Tập 58

Tập 59

Tập 60

Tập 61

Tập 62

Tập 63

Tập 64

Tập 65

Tập 66

Tập 67

Tập 68

Tập 69

Tập 70

Tập 71

Tập 72

Tập 73

Tập 74

Tập 75

Tập 76

Tập 77

Tập 78

Tập 79

Tập 80

Link download Fshare

Tập 1

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SSASWUALT5WV

Tập 2

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/TXZWAEUS79IF

Tập 3

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/BXJNDJDWABH6

Tập 4

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/E6F9T2H2I3NS

Tập 5

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NICXDP7NDLN7

Tập 6

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/T7BPDGTK4LDR

Tập 7

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/GPUYZUY1YID1

Tập 8

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/65VRVT8E1MU5

Tập 9

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/441FVS4XZYLR

Tập 10

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/UJVKXOCFTJZ4

Tập 11

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SD6GL996WPMQ

Tập 12

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/OBA6S54UL96S

Tập 13

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/4FGS9PH2I6Y4

Tập 14

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7S675WUBN242

Tập 15

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/XBH7ALRUNH5Y

Tập 16

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/PUTCV7Z5HR2R

Tập 17

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/GD8QSIVNBDLN

Tập 18

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SFHUIOP6FEDF

Tập 19

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/XLXO8WLZXF1J

Tập 20

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/FVT9KT2MM256

Tập 21

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/8NEOZN1TVL3D

Tập 22

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/LCO5C2W7WRUO

Tập 23

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/343TLAACJHIV

Tập 24

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/HAN7QTNIALXN

Tập 25

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/4HR54UQSJYZR

Tập 26

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/YJLZXG8F7GFF

Tập 27

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/9U63J9EVZ4AQ

Tập 28

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/2MPFP2VWQLIH

Tập 29

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/HTEAXIJUE8KX

Tập 30

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/886WPMOA5LBH

Tập 31

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7HJZ38JPQAVC

Tập 32

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/1NZN4BVAG53Q

Tập 33

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/H1GVUDW983GT

Tập 34

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/J2EKG7F7ILAC

Tập 35

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/JE579EX83IZ6

Tập 36

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NDKGASTHOQB5

Tập 37

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/47DYH8E1QC7Q

Tập 38

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/G2NTXWHC33VX

Tập 39

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/QZJGBZRJ4OSN

Tập 40

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/MF1MO9159KWI

Tập 41

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/GUL5PSONYLT1

Tập 42

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/HVPOXF3URX7T

Tập 43

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/B38M5J1A233V

Tập 44

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/FP441GVUAMYR

Tập 45

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/Y1YIE6D1UTCZ

Tập 46

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/VXSWXN5IVNBE

Tập 47

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/93GPW6TE7IOO

Tập 48

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/IAIGIUINKKT6

Tập 49

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/ZRJ3I3J9EV29

Tập 50

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/PDFTIVLZYLRS

Tập 51

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7OKLXLYRNPB4

Tập 52

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/ZMU61DI5VS1H

Tập 53

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/OUXT1DKGASWV

Tập 54

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/XVBMWG9ODH1H

Tập 55

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/9YV6WT4RBXHD

Tập 56

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/JRYA8149PH2I

Tập 57

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/5Z93D9ZV6XWF

Tập 58

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/8Z2YH8DV16L5

Tập 59

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/MV9BLQPYID2V

Tập 60

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7XRTIS65ZB95

Tập 61

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/LKOJBQIZ9XOA

Tập 62

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NFTMETPSJ2DF

Tập 63

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/BWCP9T61FRC3

Tập 64

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NWAH7CUZ6JXT

Tập 65

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/W6VOJAIHMESK

Tập 66

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/872DH1FP43UR

Tập 67

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/2YG3REB5GNN2

Tập 68

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/1XBH65VS4TL7

Tập 69

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/M231MQMKPJAJ

Tập 70

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/KM4DB4DB3AU5

Tập 71

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/L6TE7HK7Y1U1

Tập 72

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/4C23W3GOTTE6

Tập 73

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/W133UR3RC6JW

Tập 74

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/BSOSMIGFGQ42

Tập 75

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7Z39NBAA818R

Tập 76

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/MKPKE2QDA1ZM

Tập 77

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/87Y244X28PLM

Tập 78

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/5ASUL6R2Q9QQ

Tập 79

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7AKQOV7Z38M7

Tập 80

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/YPDFRBZRJ4NQ

BAO THANH THIÊN - 1995(Địch Long, Liêu Khải Trí, Huỳnh Nhật Hoa...)

Tên giờ Hoa: 包青天Tên việt: Bao Thanh Thiên
Tên giờ đồng hồ Anh: Justice Pao
Hãng sản xuất: TVB.Audio: SCTVSố tập: 80Giám Chế: Trang Vỹ Kiện

Diễn viên:Địch Long – Bao Thanh Thiên
Liêu Khải Trí – Công Tôn Sách
Huỳnh Nhật Hoa – Triển Chiêu
Lương Bội Linh – Hà Ý Ý / Hà Phiên Phiên
Quan Vịnh Hà – mang Ngọc Trân
Đàm Diệu Văn – Võ Thủ Nghiệp
Thiệu Mỹ Kỳ – Phạm Mẫn
Vương Vỹ – Hiệp Trung Minh
Lữ Tụng thánh thiện – Triệu Phi
Tăng Vỹ Quyền – Bùi Ngạo Thiên
Diệp Uẩn Nghi – Diệp Tố Tố/Diệp đái Thanh
Thái Quốc Khánh – Diệp Tri Thu
Thái thiếu hụt Phân – Tôn tiểu Ngạn
Trần Cẩm Hồng – Dương Gia Bảo
Lương Uyển Tịnh
Lương Gia Nhân
Cung trường đoản cú Ân
Mạch Gia Kỳ
Phan Chí Văn
Ngũ Vịnh Vy

Nội dung diễn biến chia ra từng đoạn một, vén rõ pháp luật và tình cảm, cố tạo thành một xã hội thanh thản và nhân chuyện diệt ác trừng gian trừ bạo an lương, hy vọng đời tín đồ noi gương.

Bạn đang xem: Những phiên bản “bao thanh thiên” được yêu thích nhất

Trong phim gồm nhiều đoạn riêng biệt. Ví dụ như hiệp đạo Hoa hồ nước Điệp chăm giết ác bá. Liễu Nguyệt Nga vô tình bị can trong vụ mưu sát, người ông xã còn đứng ra có tác dụng chỉ chứng, dưới tương đối đầy đủ nhân chứng và đồ chứng, liệu cô ta có thể trắng án chăng?

Đỗ Thập Tam Nương đã từng cứu Bao Đại Nhân thoát hiểm vào một cơn nguy như thế nào đó, vài năm sau, vào một vụ án bị cáo chính là chồng cùa bà ta.

Bao Đại Nhân thấy có không ít nghi điểm, liệu ông ta tất cả cách xét xử một cách nghiêm minh chăng? có rất nhiều đoạn hồi hộp không dừng lại ở đó …

Từ phiên bản kinh điển năm 1993 cho tới phiên bản về thời trai trẻ của Bao Công năm 2000, những tuyệt hảo về bộ cha phá án che Khai Phong qua các thế hệ diễn viên vẫn in sâu trong tâm địa khán giả.


Nhắc mang lại Bao Thanh Thiên, bộ cha Hà Gia Kính (vai Triển Chiêu) – Kim khôn xiết Quần (vai Bao Chửng) – Phạm Hồng Hiên (vai Công Tôn Sách) là những cái tên luôn luôn phải có trong list các ngôi sao 5 cánh được thương yêu nhất.
*

*

Thời điểm đóng phiên bản phim Bao Thanh Thiên kinh điển (1993), cả Hà Gia Kính, Kim cực kỳ Quần cùng Phạm Hồng Hiên rất nhiều không quá khá nổi bật giữa thôn phim Hoa ngữ. Tuy nhiên, thành công vang dội của bộ phim truyền hình đã góp bộ ba này chiếm hữu được tình cảm của phe cánh khản mang màn ảnh nhỏ.
*

*

Những năm về sau, Hà Gia Kính – Kim siêu Quần – Phạm Hồng Hiên còn thêm tục gặp lại trong những phiên phiên bản Bao Thanh Thiên như: Bao Thanh Thiên – Thất hiệp ngũ nghĩa (2010), Bao Thanh Thiên – Bích máu băng tâm (2011).
*

Để đáp lại tình yêu của khán giả, vào cuối tháng 10 năm nay, bộ ba Hà Gia Kính – Kim cực kỳ Quần – Phạm Hồng Hiên lại với mọi người trong nhà “chung mức độ đồng lòng” cho dự án công trình Bao Thanh Thiên khai phong kỳ án. Dù thời gian hiện tại, “Triển Chiêu” Hà Gia Kính đang qua 52 tuổi nhưng anh vẫn ước ao tự mình thực hiện các cảnh quay hành động. Tinh thần này của anh ý đã khiến rất nhiều khán giả đề xuất trầm trồ ngưỡng mộ.
Năm 1995, đài truyền ảnh ATV của Hồng Kông có tác dụng lại Bao Thanh Thiên với việc góp mặt của Kiêu cực kỳ Quần, Tôn Hồng Hiên cùng Lữ Lương Vỹ (Vai Triển Chiêu). Khi ATV bắt đầu bắt tay sản xuất, người hâm mộ bản Bao Thanh Thiên 1993 sẽ chỉ trích nóng bức rằng đấy là một phiên bạn dạng ăn theo, một số khán giả thậm chí còn thanh minh “sẵn sàng tắt TV nếu nhảy trúng giờ đồng hồ phim phạt sóng”.

Xem thêm: Anime tình cảm hay nhất 2017, những bộ phim anime tình cảm hay nhất nhật bản


Tuy nhiên, bằng nội dung cuốn hút và diễn xuất điêu luyện của các diễn viên, Bao Thanh Thiên (1995) càng vạc càng bỏ túi nhiều khán giả. Một vài vụ án như: Tình âm dương, tín đồ mặt quỷ… các nhận được phần nhiều phản hồi giỏi đẹp.
Để đối đầu và cạnh tranh với địch thủ “không nhóm trời chung” – ATV, TVB cũng tung ngay tắp lự một phiên bạn dạng Bao Thanh Thiên trong năm 1995. Thời khắc đó, những ngôi sao tên tuổi tốt nhất TVB hầu hết được gửi vào danh sách diễn viên.
Tuy không nổi tiếng như bộ ba Hà Gia Kính – Kim rất Quần – Tôn Hồng Hiên mà lại bộ bố Địch Long (vai Bao Chửng) – Liêu Khải Trí (vai Công Tôn Sách) – Huỳnh Nhật Hoa (vai Triển Chiêu) cũng đã để lại những tuyệt hảo nhất định.
Phim tất cả 80 tập, phần I (40 tập đầu) có sự góp mặt của: Thái thiếu hụt Phân, quan liêu Vịnh Hà, Thiệu Mỹ Kỳ, nai lưng Cẩm Hồng… Phần II (40 tập sau) còn tồn tại sự tham gia của các ngôi sao đến tự Đài Loan lẫn TVB như: Lương tè Băng, Đàm Diệu Văn, Trương Quốc Cường, Cổ Thiên Lạc…
Thời niên thiếu hụt của Bao Thanh Thiên là series tất cả 3 phần, khai thác cuộc đời Bao Chửng trước lúc ông có tác dụng quan. Xem phim, khán giả được chứng kiến một Bao Chửng con trẻ trung, biết nũng nịu trước người thân và lo sợ vì phụ nữ.
Trong 3 phần của Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên thì phần 1 được khán giả dành các tình cảm nhất. Bởi lẽ, ngoại trừ nội dung không giống lạ, phim còn thuyết phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên của Châu Kiệt (Bao Chửng), Nhậm Tuyền (Công Tôn Sách) cùng Thích tè Long (Triển Chiêu).
Năm 2000, Đài Loan làm lại Bao Thanh Thiên với tên mới là Bao Công xuất tuần.Phim xoay quanh phần nhiều vụ án tởm thiên rượu cồn địa nhưng Bao Chửng tìm hiểu được lúc được phái đi thị giáp đất nước.
Lần này, Kim siêu Quần, Tôn Hồng Hiên vẫn đảm nhiệm vai Bao Chửng cùng Công Tôn Sách. Mặc dù nhiên, vai Triển Chiêu lại được giao về mang lại “mỹ phái nam cổ trang” Tiêu Ân Tuấn.Dù hình tượng Triển Chiêu của Hà Gia Kính vẫn được xem như như ghê điển, tuy thế đã bao gồm một thời gian dài, người hâm mộ đã tranh luận sôi nổi về việc đối chiếu giữa Hà Gia Kính cùng Tiêu Ân Tuấn xem ai sẽ là Triển Chiêu… đẹp mắt trai nhất.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, hàng đầu Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép tùy chỉnh cấu hình trang thông tin điện tử tổng hòa hợp trên mạng số 2217/GP-TTĐT vày Sở thông tin và Truyền thông thành phố hà nội cấp ngày 10 tháng bốn năm 2019