Chap trước Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 017Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 016Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 015Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 014Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 013Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 012Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 011Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 010Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 09Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 08Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 07Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 06Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 05Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 04Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 03Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 018Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 019Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 020Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 5 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 5 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 021Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 020Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 019Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 018Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 017Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 016Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 015Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 014Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 013Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 012Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 011Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 010Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 09Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 08Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 07Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 06Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 05Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 04Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 03Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 043Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 042Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 041Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 040Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 039Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 038Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 037Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 036Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 035Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 034Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 033Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 032Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 031Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 030Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 029Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 028Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 027Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 026Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 025Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 024Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 023Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 022Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Tập cuối hoàn thành chap 999Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 021Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 019 - 020Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 017 - 018Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 015 - 016Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 013 - 014Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 011 - 012Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 09 - 010Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 07 - 08Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 05 - 06Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 03 - 04Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 01 - 02 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 21 - 22 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 19 - trăng tròn Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 17 - 18 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 15 - 16 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 13 - 14 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 11 - 12Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 9 - 10 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 7 - 8Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 5-6Doraemon Plus Vol 1 chap 3 - 4 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 1 - 2 Doraemon Tập 45 Truyện ngắn
Doraemon Tập 44 Truyện ngắn
Doraemon Tập 43 Truyện ngắn
Doraemon Tập 42 Truyện ngắn
Doraemon Tập 41 Truyện ngắn
Doraemon Tập 40 Truyện ngắn
Doraemon Tập 39 Truyện ngắn
Doraemon Tập 38 Truyện ngắn
Doraemon Tập 37 Truyện ngắn
Doraemon Tập 36 Truyện ngắn
Doraemon Tập 35 Truyện ngắn
Doraemon Tập 34 Truyện ngắn
Doraemon Tập 33 Truyện ngắn
Doraemon Tập 32 Truyện ngắn
Doraemon Tập 31 Truyện ngắn
Doraemon Tập 30 Truyện ngắn
Doraemon Tập 29 Truyện ngắn
Doraemon Tập 28 Truyện ngắn
Doraemon Tập 27 Truyện ngắn
Doraemon Tập 26 Truyện ngắn
Doraemon Tập 25 Truyện ngắn
Doraemon Tập 24 Truyện ngắn
Doraemon Tập 23 Truyện ngắn
Doraemon Tập 22 Truyện ngắn
Doraemon Tập 21 Truyện ngắn
Doraemon Tập 20 Truyện ngắn
Doraemon Tập 19 Truyện ngắn
Doraemon Tập 18 Truyện ngắn
Doraemon Tập 17 Truyện ngắn
Doraemon Tập 16 Truyện ngắn
Doraemon Tập 15 Truyện ngắn
Doraemon Tập 14 Truyện ngắn
Doraemon Tập 13 Truyện ngắn
Doraemon Tập 12 Truyện ngắn
Doraemon Tập 11 Truyện ngắn
Doraemon Tập 10 Truyện ngắn
Doraemon Tập 9 Truyện ngắn
Doraemon Tập 8 Truyện ngắn
Doraemon Tập 7 Truyện ngắn
Doraemon Tập 6 Truyện ngắn
Doraemon Tập 5 Truyện ngắn
Doraemon Tập 4 Truyện ngắn
Doraemon Tập 3 Truyện ngắn
Doraemon Tập 2 Truyện ngắn
Doraemon Tập 1 Truyện ngắn
Doraemon dài Tập 27 - Nobita Tây Du Kí
Doraemon dài Tập 26 - Nobita và nhân ngư đại hải chiến
Doraemon lâu năm Tập 25 - Nobita và truyền thuyết thần thoại thần rừng
Doraemon dài Tập 24 - NOBITA Ở VƯƠNG QUỐC CHÓ MÈODoraemon nhiều năm Tập 23 - Cuộc khám phá đến vương quốc gió
Doraemon lâu năm Tập 22 - CUỘC CHIẾN Ở XỨ SỞ ROBOTDoraemon dài Tập 21 - Du hành đến quốc gia loài chim
Doraemon lâu năm Tập 20 - TRUYỀN THUYẾT VỀ VUA MẶT TRỜIDoraemon dài Tập 19 - Đi tìm kiếm miền đất mới
Doraemon lâu năm Tập 18 - CUỘC PHIỆU LƯU ĐẾN ĐẢO GIẤU VÀNGDoraemon nhiều năm Tập 17 - THÀNH PHỐ THÚ NHỒI BÔNGDoraemon dài Tập 16 - HÀNH TRÌNH QUA DẢI NGÂN HÀDoraemon nhiều năm Tập 15 - LẠC VÀO THẾ GIỚI CÔN TRÙNGDoraemon nhiều năm Tập 14 - cha CHÀNG HIỆP SỸ MỘNG MƠDoraemon nhiều năm Tập 13 - kín đáo mê cung bliki Doraemon dài Tập 12 - VƯƠNG QUỐC TRÊN MÂYDoraemon lâu năm Tập 11 - Nobita đến xứ ba tư Doraemon nhiều năm Tập 10 - NGÔI SAO CẢMDoraemon dài Tập 9 - CHIẾN THẮNG QUỶ KAMATDoraemon nhiều năm Tập 8 - CUỘC PHIÊU LƯU VÀO LÒNG ĐẤTDoraemon nhiều năm Tập 7 - Cuộc xâm chiếm của binh đoàn Robot Doraemon nhiều năm Tập 6 - tên độc tài vũ trụ 5>Doraemon dài Tập 6 - TÊN ĐỘC TÀI VŨ TRỤ 3>Doraemon nhiều năm Tập 5 - NOBITA LẠC VÀO XỨ QUỶDoraemon lâu năm Tập 4 - thọ đài mặt đáy biển Doraemon dài Tập 3 - Pho tượng thần đẩy đà Doraemon lâu năm Tập 2 - kín đáo hành tinh màu sắc Tím Doraemon nhiều năm Tập 1 - Thăm công viên khủng long Chap kế

Doraemon truyện lâu năm tập 16: hành trình dài qua dải ngân hà

Mỗi bọn chúng ta ai cũng có các cuộc phiêu lưu, hành trình chứa đựng những khó khăn và số đông điều độc đáo riêng của mình. Hãy cùng sát cánh trong hành trình dài của doraemon và nobita cùng những người bạn đến dải ngân hà qua tập truyện này nhé.

Bạn đang xem: Đôrêmon hành trình qua dải ngân hà

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Câu chuyện bắt đầu khi Suneo khoe vùng về việc cậu ta có được những cái vé tàu phượt vũ trụ, Nobita vẫn nhờ Doraemon đưa đi một chuyến du lịch chiếu qua dải ngân hàbằng tàu lửa. Ngay lập tức ngày trước tiên bước vào chuyến đi, Nobita đã gặp mặt nhiều trường hợp kì lạ, rợn bạn khi cậu bị Dracula với ninjahù doạ. Nobita rủ thêm Jaian, Suneo cùng Shizuka thuộc tham gia chuyến phượt kì lạ này. Họ làm cho quen cùng với Bome - một đơn vị báo theo để phượt - với chú kiểm tra vé của bé tàu.

Đang lúc vui vẻ thì bỗng con tàu bị tấn công bởi một toán giật vũ trụ. Chúng ép buộc nhỏ tàu hạ cánh xuống hành tinh
Mezu - một trung trọng điểm trò chơi giải trí có một không hai trong vũ trụ. Từ bây giờ đoàn du lịch mới biết rằng vụ giật lúc nãy chẳng qua chỉ là 1 trong trò đùa mạo hiểm thôi. Đoàn du lịch tha hồ vui chơi trong trái đất này. Sau khoản thời gian xuống tàu, Nobita cùng Doraemon tham gia trò đùa "Cao bồi miền viễn Tây" tại thế giới Texas, cả nhì đã chiến thắng vẻ vang với làm cảnh sát trưởng của hành tinh. Jaian với Suneo gia nhập trò đùa "Ninja loàn thị" mà lại thất bại. Shizuka chơi trò "Bạch Tuyết cùng Bảy Chú lùn", tuy nhiên không thành công do cho phút chót các "nàng Bạch Tuyết" nổi cơn ghen với tranh giành một "hoàng tử". Khi ấy bỗng có một đội những thiên thể kì quặc (con chíp năng lượng điện tử) kiềm chế một vài bạn trong hành tinh nhưng nhóm các bạn Doraemon không còn hay biết.

Xem thêm: Tổng Hợp Hơn 86 Ảnh Chế Về Tình Yêu Hay Nhất, Hình Ảnh Vui Nhộn Về Tình Yêu

Sáng hôm sau, nhóm các bạn cùng gia nhập một trò chơi bắt đầu mang thương hiệu là "Chạy đua với khủng long", tuy nhiên những con khủng longbỗng dưng nổi loạn. Tin báo cho biết thêm có trục trẹo tại trái đất Mezu. Nhóm bạn lập tức quay về đó. Khi họ cho nơi, số đông thứ mọi tan hoang, Jaian và Suneo bóc riêng để đi điều tra nhưng sau đó Suneo đột nhiên bị mất tích. Lúc cả nhóm tìm được thì mới biết cục bộ người ở Mezu với cả Suneo đã trở nên khống chế bởi nhỏ chíp điện tử, và cậu ta mang 1 bí danh là "0009".

Nhóm bạn bị tóm gọn nhốt vào vào một toa tàu, túi thần hiệu của Doraemon bị vô hiệu hóa hóa. Đúng lúc đó thì nhà báo Bome cùng chú rà vé (chưa bị khống chế) lộ diện giải cứu vãn họ và bắt cóc "0009" và chuyển cả đoàn người du ngoạn đi. Chúng ta chạy trốn khỏi hành tinh bằng tàu hoả. Lúc đó thương hiệu đầu sỏ bầy Yadori (tên gọi chung của những con chíp điện tử) lộ diện và cho người truy đuổi.

Nhóm chúng ta phải hạ cánh xuống một hành tinh bỏ hoang do tàu cạn năng lượng. May thay nơi đây có tương đối nhiều lương thực, họ đang được siêu thị nhà hàng thoải mái, Jaian kiếm được Jane và Don - là 2 trong các 3 người trong nhóm các bạn Aston, với Jaian đã trở thành người hùng lúc vô tình tìm thấy một nhỏ tàu bị bỏ hoang nhưng hộp động cơ còn hết sức tốt, "0009" dancing sang khống chế Nobita nhưng lại cậu đang tỉnh khỏi lốt khống chế vì chưng súng xà phòng của Shizuka. Nhóm chúng ta lên tàu new và liên tục cuộc chạy trốn nhưng lũ Yadori đang đuổi kịp. Một trận chiến diễn ra, đoàn tín đồ chạy trốn đã thành công và công lớn số 1 thuộc về những khẩu súng xà chống - một trang bị vũ khí tuy đơn giản và dễ dàng nhưng rất hữu hiệu với lũ Yadori. Đoàn phượt trở về trái đấtan toàn.