Việt Nam báo cáo về tàu nghiên cứu Trung Quốc vận động trong EEZ

Bộ nước ngoài giao cho thấy thêm Việt phái mạnh triển khai những biện pháp tương xứng để bảo vệ quyền và tác dụng hợp pháp, lúc đề cập tin tức tàu nghiên cứu và phân tích Trung Quốc chuyển động trong vùng đặc quyền kinh tế.

Bạn đang xem: Việt nam và trung quốc đánh nhau


DSC01146-1684374143-2674-1684374246.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XK0a
CUFd2dgyvnp
YKG_UPA" alt="*">