BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒCHÂN TRỜI SÁNG TẠOKẾT NỐI TRI THỨCCÁNH DIỀU

a. Tín hiệu nhận biếtbiểu đồ kết hợp (Cột với Đường)

b.Cách vẽbiểu đồ phối hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-73)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9834" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" alt="T-73" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png 884w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-73)

c. Phương pháp nhận xét biểu đồ
Kết thích hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-71)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9825" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" alt="T-71" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png 870w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-71)

d. Mọi lỗi thường gặp gỡ khi vẽ
Kết đúng theo (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-67)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9808" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" alt="T-67" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=148 148w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296 296w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png 758w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-67)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-60)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9737" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" alt="T-60" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png 862w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-60)

e. Lấy một ví dụ minh họa cụ thể khi vẽ biểu đồ kết hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-40)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9631" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" alt="T-40" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png 914w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-40)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-29)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9578" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" alt="T-29" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png 780w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-29)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-12)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9489" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" alt="T-12" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png 910w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-12)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢCCẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

Đầu bốn trực tiếp

Năm

Tổng số vốn

(triệu đô la Mỹ

Số dự án công trình đượccấp phép

(dự án)

Vốn đăng ký

Vốn thực hiện

1995

7 925,2

2 792,0

415,0

2000

2 762,8

2 398,7

391,0

2010

19 886,8

11 000,3

1 237,0

2014

21 921,7

12 500,0

1 843,0

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp chứng từ phép sinh sống Việt Nam, quy trình tiến độ 1995 – 2014.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-52)

" data-medium-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300" data-large-file="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9686" src="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" alt="T-52" srcset="https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723 723w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=150 150w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300 300w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=768 768w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=1024 1024w, https://onthidialy.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png 1084w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-52)

Một trong số những ứng dụng đặc trưng được nhiều người sử dụng trong excel chính là vẽ biểu đồ. Thực tế có khá nhiều kiểu dạng biểu đồ khác nhau mà chúng ta có thể dễ dàng thực hiện, cùng mailinhschool.edu.vn mày mò những cách vẽ biểu đồ phối hợp cột và đường cụ thể nhất nhé.

*

Cách vẽ biểu đồ kết hợp cột và con đường

Sử dụng kỹ năng Recommended Charts

Tính năng Recommended Charts được dùng để làm vẽ biểu đồ kết hợp cột cùng đường vận dụng cho Excel 1013 về sau.

Chọn Vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ, tiếp đến nhấn chọnInsert => Recommended Charts

*

Vào Recommended Charts

Tại phía trên Excel sẽ tự khuyến cáo các chủng loại biểu đồ tương xứng với kiểu dữ liệu mà bạn đã chọn:

*

Lựa lựa chọn kiểu biểu đồ gia dụng phù hợp

Dùng combo Charts để tạo nên biểu đồ phối kết hợp đường và cột

Chọn Vùng dữ liệu cần vẽ biểu trang bị => ChọnInsert => Nhấn chọn full bộ Chart

*

Chọn combo Chart

Chọn mục Switch Row/Column để biến hóa giá trị của trục ngang thế nào cho phù hợp. Ở lấy ví dụ như này, trục ngang đã để minh hoạ tháng, những cột sẽ là giá trị khớp ứng với Doanh số.

*

Thay đổi cực hiếm trục ngang

Lần lượt lựa chọn vào cột hoặc đường và tiến hành định dạng mang lại biểu đồ bằng 2 sau:

- chọn Primary Axis: ví như lấy quý hiếm theo cột phía bên trái.

- chọn Secondary Axis: nếu như lấy quý hiếm cột bên phải

- lựa chọn Change Chart Type nhằm lựa chọn loại biểu đồ ước ao vẽ cho từng nhóm.

Trong ví dụ phương pháp vẽ biểu đồ con đường và giải pháp vẽ biểu đồ cột này: doanh thu hạt nêm và lợi nhuận dầu sẽ lựa chọn Primary Axis và nhiều loại biểu vật dụng cột, phần trăm % chọn Secondary Axis và các loại biểu thiết bị đường.

Kết trái biểu đồ triển khai xong như sau:

*

Kết quả trả thành

Vẽ biểu thứ cột thông thường và sửa thành biểu vật dụng kết hợp

Chọn Vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ, Chọn mang đến Insert => Column

*

Chọn mục Column

*

Chọn vào Switch Row/Column nhằm tiến hành biến hóa giá trị của trục ngang mang lại phù hợp. Trong lấy một ví dụ này, trục ngang là minh hoạ tháng, những cột đã là giá chỉ trị tương ứng với Doanh số.

*

Thay thay đổi giá trị

Chọn vào cột ngẫu nhiên ở vào biểu đồ, bấm vào phải cùng nhấn chọn Fomat Data Series…

*

Nhấn lựa chọn Fomat Data Series

Vào tab Fomat, chọn mục% DS dầu vs DS phân tử nêm.

*

Vào mục Fomat

ChọnSecondary Axis. Click chuột phải vào cột cùng bấm lựa chọn Change Chart Type => Line => chọn mẫu biểu đồđườngbạn mong muốn dùng.

*

Lựa chọn mẫu biểu đồ

*

Kết quả ta được biểu đồ kết hợp cột và đường để minh hoạ doanh thu kèm theo tỷ lệ % tương ứng.

Xem thêm: Hân của gạo nếp gạo tẻ hàn quốc, tập cuối gạo nếp gạo tẻ: hân hi sinh cho kiệt

*

Hoàn thành kết quả

Tổng kết

Trên đấy là tổng hợp đều cách vẽ biểu đồ phối hợp cột cùng đường dễ dàng thực hiện nhất. Mong muốn các các bạn sẽ nâng cao kỹ năng của mình thông qua khóa học tập excel cơ bản của mailinhschool.edu.vn từ ngay hôm nay.