Bạn thường xuyên phải làm việc với những bảng tài liệu chứa đầy những con số trong Excel? Với đa số bảng tài liệu đầy dãy những con số, đông đảo hàng, cột loạn hết cả mắt vậy nếu không tập trung khôn cùng dễ khiến cho bạn chú ý nhầm. Vậy bao gồm cách nào để chúng ta có thể làm khá nổi bật các hàng cột đề nghị để có thể dễ dàng quan liền kề không? Câu vấn đáp là tất cả nhé