Thời sự tởm tế Đ&#x
F4; thị Doanh nghiệp Bất động sản Y tế Gi&#x
E1;o dục Đời sống Văn h&#x
F3;a Ph&#x
E1;p luật Quốc tế C&#x
F4;ng nghệ Multimedia

Tin tức

Nghị quyết Đảng v&#x
E0;o cuộc sống

Th&#x
F4;ng tin đối ngoại

Kỷ cương h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh

Nh&#x
E2;n sự


Kỷ niệm 92 năm Ng&#x
E0;y th&#x
Chia sẻ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần vật dụng IV của Đảng cộng sản Việt Nam, tháng 12/1976 (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Đảng lãnh đạo Nhân dân nội chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1945-1954)

Đảng chỉ huy Nhân dân thực hiện thành công kháng chiến kháng Mỹ, cứu giúp nước và thành lập chủ nghĩa làng hội ở miền bắc (1954 - 1975)

Sau khi hiệp nghị Giơnevơ được cam kết kết, miền Bắc trọn vẹn giải phóng, nhân dân ta bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế tài chính - văn hóa, xuất bản chủ nghĩa thôn hội. Trong những lúc đó sinh hoạt miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định Giơnevơ, hất chân thực dân Pháp, biến miền nam bộ thành trực thuộc địa kiểu bắt đầu và địa thế căn cứ quân sự của chúng. Trách nhiệm của Đảng ta trong quy trình tiến độ này hết sức nặng nề, kia là cần lãnh đạo cách mạng việt nam tiến hành mặt khác hai nhiệm vụ chiến lược tất cả cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân ở miền nam bộ và cách mạng xã hội chủ nghĩa sinh sống miền Bắc. Thành tựu lớn số 1 trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền bắc là bọn họ đã thiết lập cấu hình được một cơ sở chính trị, buôn bản hội của chính sách xã hội nhà nghĩa, những bước đầu tiên xây dựng nền tài chính mới, góp phần làm hậu thuẫn vững chắc và kiên cố cho biện pháp mạng miền Nam. Thắng lợi to béo trong cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân là Đại thắng ngày xuân năm 1975, với chiến thắng 30 tháng tư lịch sử, giải phóng trọn vẹn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ghi thêm 1 mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc và lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem: Những mốc lịch sử quan trọng của việt nam

Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên toàn quốc (từ năm 1975 mang lại năm 1986)

Sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống độc nhất vô nhị tổ quốc, nước nhà ta chạm chán muôn vàn khó khăn, Đảng đã chỉ huy Nhân dân vừa ra mức độ khôi phục kinh tế vừa triển khai hai cuộc chiến tranh phòng xâm lược biên thuỳ phía Bắc cùng Tây Nam, bảo đảm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đồng thời triệu tập lãnh đạo xây dựng các đại lý vật chất của nhà nghĩa làng mạc hội, từng bước một hình thành cơ cấu kinh tế tài chính mới vào cả nước, cải thiện đời sống đồ chất, ý thức của dân chúng lao động. Mặc dù nhiên, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế kinh tế tập trung bao cung cấp không còn phù hợp và đã biểu thị những hạn chế, nhược điểm; việc hoạch định và triển khai đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, tất cả lúc, bao gồm nơi đã mắc sai lạc khuyết điểm công ty quan, duy ý chí. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xóm hội trong số những năm đầu toàn quốc đi lên chủ nghĩa làng hội.

Lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới nước nhà từ năm 1986 mang lại nay

Qua review tình hình non sông và quy trình tìm tòi, khảo nghiệm, Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa đi ra đường lối thay đổi mới toàn vẹn đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp thi công chủ nghĩa làng mạc hội nghỉ ngơi nước ta.

Quang cảnh Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) xác minh tiếp tục đổi mới đồng bộ, triệt đặt lên trên các nghành với những cách đi, biện pháp làm cân xứng và duy trì vững kim chỉ nan xã hội công ty nghĩa. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá độ lên nhà nghĩa buôn bản hội, xác minh những ý kiến và phương hướng cách tân và phát triển đất nước, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng tp hcm là gốc rễ tư tưởng và phương châm cho hành động của Đảng.

Các quyết nghị của Đảng từ bỏ Đại hội VIII tới lúc này tiếp tục xác minh sự kiên định, kiên trì thực hiện đường lối thay đổi mới quốc gia và hội nhập quốc tế. Hệ thống quan điểm lý luận về công việc đổi mới, về nhà nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh, về phát hành và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới không xong được bổ sung cập nhật và phát triển. Ðảng cộng sản việt nam từng bước hoàn thành xong và rõ ràng hóa trọn vẹn các lý thuyết đổi mới, phạt triển, xác định rõ giữa trung tâm trong từng giai đoạn.

Qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 với hơn 35 năm triển khai đường lối thay đổi do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta dành được những thành tích to to và có chân thành và ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đang trở thành nước đang phát triển có thu nhập cá nhân trung bình; đang tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với hội nhập quốc tế. Kinh tế tài chính tăng trưởng khá, nền kinh tế tài chính thị trường triết lý xã hội công ty nghĩa từng bước một hình thành, phân phát triển. Văn hóa truyền thống - buôn bản hội gồm bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đã có được những thắng lợi quan trọng, nhanh chóng đạt được không ít chỉ tiêu cách tân và phát triển thiên niên kỷ của phối hợp quốc, được quốc tế review cao. Diện mạo đất nước và cuộc sống của Nhân dân có nhiều thay đổi. Thiết yếu trị - làng hội ổn định định; quốc phòng, an toàn được tăng cường. Sức khỏe về phần nhiều mặt của giang sơn được nâng lên. Tình dục đối nước ngoài được không ngừng mở rộng và ngày càng bước vào chiều sâu, vn đã bao gồm quan hệ cùng với 189 nước nhà và vùng lãnh thổ. Dân nhà xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh và càng ngày mở rộng.

Số lượng đảng viên không xong xuôi gia tăng. Tự Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta có khoảng 500 đảng viên mang lại Đại hội lần đồ vật XIII (năm 2021) Đảng ta có gần 5,2 triệu đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin yêu vào Đảng, bên nước, vào công cuộc thay đổi và triển vọng cải tiến và phát triển của khu đất nước. Các đảng viên sẽ để lại những tấm gương giỏi thể hiện tinh thần tiên phong cùng tính gương mẫu. đông đảo thành tựu qua rộng 35 năm thực hiện đường lối thay đổi mới giang sơn đã tạo nên đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đôi khi cũng là dẫn chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, hữu hiệu của Đảng ta.

Information
Culture_vn.aspx
*
*

Có thể bạn vẫn tìm cách tầm nã nhập vào trang này từ trình duyệt bảo mật trên máy chủ. Vui lòng bật script và tải lại trang này.
*

Trang chủ
Giới thiệu Việt nam
Hiện được chọn
Thông tin Chung
Đại sứ quán
Đại sứ
Lãnh sự
Bảo hộ công dân
Tin tức
Tin từ cỗ Ngoại giao
Quan hệ tuy vậy phương
Cộng đồng bạn Việt
*

​NHỮNG MỐC LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM

HOÀNG THÀNH THĂNG LONG VÀ MIỀN TRUNG

*
 

Hoàng thành Thăng Long - tp. Hà nội là quần thể di tích nối sát với lịch sử hào hùng của Thăng Long - Hà Nội. Những kết cấu lớn được xây dựng trải qua không ít triều đại và đã trở thành địa điểm quan trọng nhất trong số các di tích lịch sử hào hùng ở Việt Nam. Trong thời điểm tháng 12 năm 2002, khai thác khảo cổ học đã được tiến hành trên diện tích s 19.000 m2 tại bố Đình, trung tâm chính trị của Hà Nội. Khai quật này, lớn nhất tại việt nam và trong quanh vùng Đông nam giới Á, đã bật mí còn lại của thành Thăng Long vào sự cải tiến và phát triển của hơn 13 núm kỷ liên tiếp. Di tích kiến trúc độc đáo và hàng triệu hiện vật có giá trị được tìm kiếm thấy trong khai quật khảo cổ học tập này phản ảnh sự phạt triển lịch sử dân tộc từ thay kỷ 12 đến vào đầu thế kỷ 20. Vào ngày 01 tháng tám năm 2010, ngành tw Hoàng thành Thăng Long đã có ghi vào danh sách di sản thế giới của Ủy ban Di sản nhân loại của UNESCO.

 

DI TÍCH CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

*

Di tích thành công Điện Biên Phủ nằm trong thung lũng Điện Biên (nay là tp Điện Biên), phủ quanh bởi những dãy núi. Nó bao gồm chiều lâu năm 18 km cùng chiều rộng lớn 6 km. Các di tích tiêu biểu bao hàm Him Lam Hill vị trí quân đội Việt đã hành động trong cuộc chiến đầu tiên của chiến dịch Điện Biên che ngày 13 tháng năm 1954; Độc lập Hill khu vực giao tranh ác liệt đã ra mắt và quân team Việt hóa giải đồi bên trên 15 Tháng cha năm 1954; gần như ngọn đồi C, D và E chỗ quân đội vn và quân đội viễn chinh Pháp đã hiệp thương giao tranh khốc liệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Biên Victory Monument Phú Điền trong quần thể phức hợp lịch sử vẻ vang là một hình tượng của sự quyết trọng tâm của nhân dân việt nam để hành động và giành chiến thắng. Bảo tàng Điện Biên lấp Victory hiển thị hơn 500 hiện tại vật, tranh vẽ và hình ảnh tài liệu có tương quan đến chiến dịch Điện Biên phủ và trận đấu tranh khổ cực của nhân dân vn và quân team để đã có được những chiến thắng vẻ vang vào ngày 7 mon 5 năm 1954, xong xuôi cuộc loạn lạc của đất nước chống lại thực dân Pháp.

THÀNH CỔ LOA

*
 

Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, tp Hà Nội. Năm 208 TCN, sau khoản thời gian thống nhất các bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt để chế tác thành một quốc gia mới, Âu Lạc, An Dương Vương đã chọn website này là tp hà nội và kiến tạo thành Cổ Loa. Các di tích lịch sử vẻ vang được bảo đảm hiện tại bao gồm hơn 830 ha. The Citadel được tạo ra trong hình trạng xoắn ốc này phân tích và lý giải lý do vì sao nó được call là Loa Thành. Nó tất cả 9 vòng, hào nước sâu bao bọc trong vòng tròn mặt ngoài. Ngày nay, Cổ Loa vẫn tồn tại 3 vòng đất: bên ngoài thành (chu vi 8km), thành giữa (hình đa giác với cùng 1 chu vi 6,5 km) và phía bên trong thành (hình chữ nhật cùng với chu vi 1,6 km). The Citadel tường thời buổi này có độ cao trung bình từ 4-5 mét, một số trong số họ thậm chí là đạt đến cao 12 mét; nền tảng Citadel rộng lớn 20-30 mét. The Citadel tự hào có khoảng 60 di tích lịch sử dân tộc kiến ​​trúc nghệ thuật, lịch sử dân tộc và các giá trị khảo cổ. Đây cũng là một vị trí khảo cổ vô giá gắn sát với nền văn hóa truyền thống cổ của người việt như văn hóa truyền thống Sơn Vi, văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa truyền thống Đồng Đậu và văn hóa Gò Mun. Văn hóa Đông Sơn phạt triển khỏe mạnh với các trang web khảo cổ học tiêu biểu vượt trội như Đồng Vông, bãi Men, Đình Chiến, Đinh Trang, Ma Tre, Nội Hoàng Thành, Trung Thành, quanh đó Đại Nội, Xuân Kiều, buôn bản Nhồi, Đền Thượng, Tiên Hội, Đường Mây và mong Vực ..

 

VĂN MIẾU (VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM)

 

*

Văn Miếu, nằm ở phía nam giới của Hoàng thành Thăng Long (thời đơn vị Lý), là sự phối kết hợp của nhị di tích: văn miếu Quốc Tử Giám. Văn miếu quốc tử giám được xây dựng vào năm 1070 do vua Lý Thánh Tông vào sự hiến đâng cho Khổng Tử (Khổng Tử) với trong danh dự của những học giả rất tốt và giáo viên Chu Văn An, một nhân vật đạo đức nghề nghiệp trong giáo dục và đào tạo Việt của Việt Nam. Năm 1076, dưới triều Lý Nhân Tông, văn miếu được xây dựng kề bên Văn Miếu và trở thành trường đại học trước tiên ở vn để huấn luyện và đào tạo trí thức mang lại đất nước. Hơn 1.000 năm qua, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã được xem như như một hình tượng giáo dục và văn hóa của Việt Nam. Nó là một hình tượng của truyền thống của giang sơn tôn trọng gia sư và shop giáo dục.Có 82 tấm bia đá bao gồm khắc tên của các bác sĩ, bạn nhận danh hiệu tiến sỹ tại những kỳ thi hoàng gia bên dưới Hậu Lê cùng Mac Dynasties (1442-1779). Toàn bộ những phong thái là trong nệm phẳng và đầu cong và được đặt lên trên lưng rùa. Các tấm bia là những người duy nhất trong nhân loại đó tất cả dòng chữ thu thanh không chỉ có tên của những người đoạt giải những kỳ thi của hoàng gia được tổ chức trải qua gần 300 năm nhưng còn tin tức về lịch sử dân tộc của những kỳ thi của hoàng gia, quan lại niệm những triều đại tiếp nối "của giáo dục, huấn luyện và đào tạo và trí tuệ sử dụng. Sau gần 1.000 năm lịch sử, văn miếu quốc tử giám vẫn giữ phong thái kiến ​​trúc cổ điển của các triều đại phong con kiến ​​và bây chừ được coi là một trong số những di tích lịch sử dân tộc và văn hóa cực tốt của tp. Hà nội và của tất cả nước.

 

THÀNH NHÀ HỒ

 

*

Tọa lạc tại thị xã Vĩnh Lộc, thức giấc Thanh Hóa, Đại Nội của triều đại đơn vị Hồ được xây dựng vày Hồ Quý Ly, bạn là quan thời thượng nhất của triều đại nhà Trần vào lúc đó. Sau khi xây dựng cha tháng của Citadel (từ tháng Giêng cho tháng 3 năm 1397), vua è cổ Thuận Tông đã ra quyết định chọn Thanh Hóa là tp. Hà nội thay vì các thành Thăng Long (Hà Nội). Trong tháng thứ nhị của năm bé Rồng (1400), hồ Quý Ly đăng quang từ thời nhà Trần, thay tên nước thành Đại ngu (1400-1407). Gớm thành triều Hồ đã trở thành Citadel thiết yếu thức. The Citadel cũng được gọi thương hiệu như An Tôn, Tây Đô, Tây Kinh, Tây Nhai và Tây Giai. Ghê thành triều hồ được điện thoại tư vấn là Citadel đá duy nhất sót lại ở Đông phái mạnh Á. Nhờ vào kỹ thuật xây dựng độc đáo và khác biệt của nó và vật tư xây dựng bền vững, đặc biệt là các khối đá lớn, Citadel sẽ được bảo vệ tốt, trong khi cảnh quan thiên nhiên của nó vẫn không rứa đổi. Nó là một trong những trong số ít những di tích chưa bị tác động bất lợi do city hóa. Vào ngày 27 mon Sáu 2011, UNESCO thừa nhận quan gớm thành triều hồ nước là di sản văn hóa thế giới của nhân loại.

 

PHỐ CỔ HỘI AN

 

*

*
*

Phố cổ Hội An nằm tại tỉnh Quảng Nam, khoảng tầm 30 km về phía phái mạnh của tp Đà Nẵng. Vào thời điểm cuối thế kỷ 16, Hội An từng là 1 trong những trung tâm dịch vụ thương mại quốc tế trên tuyến đường biển Đông-Tây, một mến cảng u ám ở Đàng Trong khu vực của nước ta dưới sự cai trị của các chúa Nguyễn. Ngày nay, những kiến ​​trúc khác biệt của phố cổ Hội An vẫn được bảo tồn, bao hàm nhà ở, đền, chùa, giếng, cầu, nơi thờ bái tổ tiên, cảng và thị trường ... Thị trấn này được đánh giá như một kho lưu trữ bảo tàng sống về kiến ​​trúc và city lối sống.Bên cạnh hồ hết giá trị văn hóa truyền thống từ loài kiến ​​trúc đa dạng của nó, Hội An vẫn duy trì một nền tảng văn hóa phi thứ khổng lồ. Hội An đang trở thành một điểm đến lựa chọn du lịch hấp dẫn nhờ hải quan sâu xa của nó, vận động tâm linh, thẩm mỹ dân gian truyền thống và liên hoan văn hóa thuộc với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng với đẹp như tranh vẽ của nó, những làng nghề truyền thống và đặc sản danh tiếng của địa phương. Vào tháng 12 năm 1999, UNESCO thừa nhận phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới của nhân loại.

 

DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

 

*

Cố đô Huế bao hàm di tích lịch sử vẻ vang và văn hóa truyền thống được sản xuất vào thời bên Nguyễn tự 19 đầu vào thời điểm giữa thế kỷ 20 ở cố đô Huế (nay là tỉnh thừa Thiên Huế). Nằm trong bờ bắc sông Hương, đúng theo tích cố đô Huế chiếm tổng diện tích hơn 500 ha với hệ thống của cha vòng thành lũy, rõ ràng là Huế Capital Citadel (Kinh Thanh Huế), Huế Hoàng Thành (Hoàng Thanh Huế) với Tử cấm Thành (Tu Cam Thanh Huế).

 

*
*

Một số công trình xây dựng dọc từ trục này vào sự hài hòa và hợp lý với môi trường xung quanh xung quanh tự nhiên và thoải mái của họ bao hàm Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu, Kỳ Đài, Ngọ Môn, hoàng cung Thái Hòa và yêu cầu Chánh Palace ... Các hợp tích cố kỉnh đô Huế thay mặt đại diện cho sức trí tuệ sáng tạo của người vn người, sự trở nên tân tiến của thẩm mỹ và nghệ thuật Việt, phong cách xây dựng và điêu khắc trong trong cả một thời hạn dài trong lịch sử hào hùng của đất nước. Trong thời điểm tháng 12 năm 1993, UNESCO công nhận sự hòa hợp tích nuốm đô Huế là di sản văn hóa nhân loại của nhân loại.

 

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

 

*
*

Thánh địa Mỹ Sơn bên trong một thung lũng bé dại thuộc buôn bản Duy Phú, thị trấn Duy Xuyên, tỉnh giấc Quảng Nam. Thung lũng này là khoảng chừng 2 km theo mặt đường kính, cài đặt hơn 70 dự án công trình kiến ​​trúc nằm tại 9 ngọn đồi. Mỹ đánh được xem là một trong những trung trọng điểm của ngôi đền rồng của Ấn Độ giáo ở khoanh vùng Đông phái mạnh Á. Nó từng là 1 khu bảo đảm Hindu của vương quốc Chămpa. Như sẽ nói, từng vua, sau khi lên ngôi, đã gồm chuyến thăm mang lại Mỹ đánh để nạp năng lượng mừng lễ thánh tẩy, khuyến mãi quà và desgin đền thờ. Mỹ tô là chỗ duy duy nhất mà nghệ thuật Chăm phạt triển khỏe mạnh mà ko bị cách trở từ chũm kỷ thứ 7 đến ráng kỷ sản phẩm công nghệ 13.Các ngôi thường ở Mỹ tô được kiến thiết thành các nhóm cơ bạn dạng theo và một mô hình. Mỗi nhóm gồm 1 khu bảo tồn bao gồm (kalan), bao bọc bởi những tòa tháp với tượng đài phụ trợ. Các khu bảo tồn thiết yếu là hình tượng của Meru núi - trung trọng tâm của vũ trụ, nhà của những vị thần Hindu - được dành riêng cho Chúa Shiva. Những ngôi đền phụ tôn thờ các vị thần, người âu yếm trong đa số hướng bầu trời. Cạnh bên đó, quyền địa dịch là đền rồng thờ cùng với mái ngói, khu vực hành hương chuẩn bị và lưu trữ hy sinh. Hồi tháng 12 năm 1999, Thánh địa Mỹ sơn được UNESCO công nhận là di tích văn hóa thế giới của nhân loại.

Xem thêm: Mẹo Thi Lý Thuyết B2 600 Câu Được Cập Nhật Mới Nhất 2021, Mẹo Học Lý Thuyết B2 600 Câu Hỏi Mới Nhất 2022

 

ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

*
 
*

Củ Chi, đó là khoảng 40 km về phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh, là 1 di tích lịch sử dân tộc nổi tiếng. Thi công đường hầm Củ chi đã bước đầu giữa năm 1946 và 1948. Tín đồ dân địa phương và những người dân lính Việt Minh sử dụng những đường hầm như che giấu mọi điểm trong những cuộc càn quét mặt đất Pháp. Đây là quá trình duy nhất với một khối hệ thống đường hầm dưới lòng đất với rất nhiều tầng và những khu phố như một màng lưới nhện của hơn 200 km. Các đường hầm tất cả nơi cho bít chắn, có những cuộc họp và chiến đấu hạn chế lại kẻ thù. Địa đạo Củ bỏ ra được phân thành hai nơi đó là Bến Dược hầm cùng hầm Bến Đình. Bến Dược Tunnel là Ủy ban khu vực Đảng các đại lý và khu sử dụng Gòn-Gia Định Quân, được đảm bảo ở ấp Phú Hiệp, buôn bản Phú Mỹ Hưng. Đình Tunnel Ben là Củ chi Huyện ủy, được bảo đảm an toàn ở ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức. Địa đạo Củ Chi thay mặt cho hình tượng của sự quyết tâm, trí tuệ với niềm từ bỏ hào của tín đồ dân Củ bỏ ra và bộc lộ chủ nghĩa nhân vật cách mạng Việt Nam. Củ Chi có tựa đề "Củ chi đất của bức tường chắn thép với đồng" vì chưng Mặt trận dân tộc bản địa Giải phóng miền nam bộ Việt Nam. Địa đạo Củ bỏ ra đã đi vào lịch sử vẻ vang đấu tranh can đảm của nhân dân vn như một lịch sử một thời của cố kỷ đôi mươi và biến đổi một nơi danh tiếng trên cố gắng giới.