&#x
A0; Chương 5: Ai cũng l&#x
E0; nh&#x
E2;n vật ch&#x
ED;nh trong cuộc đời m&#x
EC;nh
Chương 5.4Nửa tiếng sau...

Bạn đang xem: Nàng công chúa tôi yêu tập cuối

Trịnh Sở Diệu c&#x
F9;ng Tiểu Bạch Hoa của hắn s&#x
E1;nh đ&#x
F4;i lao nhanh qua mặt t&#x
F4;i, phái mạnh sinh cười v&#x
F4; c&#x
F9;ng cầm th&#x
FA;, nữ sinh cười v&#x
F4; c&#x
F9;ng d&#x
E2;m đ&#x
E3;ng, gian phu d&#x
E2;m phụ...

Cưỡi ngựa quả thự m&#x
F4;n vận động th&#x
ED;ch hợp để "vụng trộm".


"N&#x
E0;y, Giang Niệm Vũ, tại sao anh cứ dắt ngựa đi v&#x
F2;ng xung quanh thế?" T&#x
F4;i cực kỳ kh&#x
F3; chịu: "&#x
CD;t ra th&#x
EC; cũng phải giống như đ&#x
F4;i gian phu d&#x
E2;m phụ kia... &#x
C1;, &#x
FD; t&#x
F4;i l&#x
E0; ch&#x
ED; &#x
ED;t th&#x
EC; cũng phải để t&#x
F4;i cảm nhận được cảm gi&#x
E1;c vui vẻ cưỡi ngựa chạy như cất cánh chứ..." Anh ta liếc mắt nh&#x
EC;n bọn họ một ch&#x
FA;t, lạnh nhạt n&#x
F3;i: "Ầm ĩ c&#x
E1;i g&#x
EC;, t&#x
F4;i cho c&#x
F4; vui vẻ dọn ph&#x
E2;n ngựa đ&#x
F3;!"

Trong tiểu thuyết ng&#x
F4;n t&#x
EC;nh hoặc phim thần tượng m&#x
E1;u ch&#x
F3;, bé đường m&#x
E0; c&#x
F4; b&#x
E9; lọ lem phải đi qua để trở th&#x
E0;nh nữ ch&#x
ED;nh đại kh&#x
E1;i ch&#x
ED;nh l&#x
E0; b&#x
E0;n học bị ph&#x
E1;, s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa bị vẽ linh tinh, đi tr&#x
EA;n đường bị n&#x
E9;m v&#x
E0;o người v&#x
E0;i thứ kh&#x
F4;ng biết t&#x
EA;n, tốt r&#x
F5; r&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; g&#x
EC; mờ &#x
E1;m nhưng lại bị kh&#x
F3;a trong nh&#x
E0; vệ sinh hoặc ph&#x
F2;ng rứa đồ, giống như một đ&#x
F3;a hoa tinh khiết k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch một thiếu ni&#x
EA;n trở n&#x
EA;n hư hỏng, hoặc c&#x
F9;ng nam giới phụ l&#x
E0;m chuyện g&#x
EC; đ&#x
F3; bị phái nam ch&#x
ED;nh bắt gặp... Mấy nội dung cũ r&#x
ED;ch n&#x
E0;y th&#x
E0;nh thật m&#x
E0; n&#x
F3;i th&#x
EC; kh&#x
F4;ng hề đem lại cảm gi&#x
E1;c mới lạ.

kỳ lạ hơn ch&#x
ED;nh l&#x
E0;, mang đến d&#x
F9; l&#x
E0; tiểu thuyết ng&#x
F4;n t&#x
EC;nh giỏi phim thần tượng th&#x
EC; những c&#x
F4; b&#x
E9; lọ lem n&#x
E0;y chịu đủ mọi kiểu bắt nạt, kh&#x
F4;ng mắng chửi ngược lại, bị đ&#x
F2;n c&#x
F2;n kh&#x
F4;ng biết chạy trốn, bị hiểu lầm th&#x
EC; c&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng tự m&#x
EC;nh l&#x
E0;m s&#x
E1;ng tỏ. Giống như nếu đ&#x
E1;p trả lại th&#x
EC; sẽ c&#x
F3; c&#x
E1;ch n&#x
E0;o trở th&#x
E0;nh "người phụ nữ của ho&#x
E0;ng tử", chỉ thiếu điều h&#x
E9;t l&#x
EA;n: Đừng ngại, tất cả mau đến đ&#x
E2;y! Mau tới bắt nạt t&#x
F4;i đi! T&#x
F4;i c&#x
F3; thể chịu được!

D&#x
E1;ng vẻ nhỏ b&#x
E9; nhẫn nhục chịu đựng, nh&#x
EC;n nhiều qu&#x
E1; sẽ khiến mang lại người ta cảm thấy nh&#x
E0;m ch&#x
E1;n!

Bị bắt nạt phải đ&#x
E1;p trả, điều n&#x
E0;y mới ph&#x
F9; hợp với lẽ thường!

Trong mắt bổn tiểu thư, tất cả những thứ n&#x
E0;y đều l&#x
E0; thủ đoạn giả bộ đ&#x
E1;ng thương để lừa gạt sự đồng t&#x
EC;nh của mọi người!

Nhưng ho&#x
E0;ng tử v&#x
E0; kỵ sĩ đen lại lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n một lần đ&#x
E3; tr&#x
FA;ng chi&#x
EA;u, kh&#x
F4;ng biết mệt m&#x
E0; lao v&#x
E0;o.

Chuyện xảy ra trưa ni c&#x
E0;ng th&#x
EA;m chứng tỏ suy nghĩ của t&#x
F4;i.

Cảnh tượng l&#x
FA;c đ&#x
F3; lại xảy ra trong nh&#x
E0; ăn, d&#x
F9; sao trường St. Leon to lớn lớn như vậy, nơi duy nhất c&#x
F3; thể tụ tập tất cả học sinh cũng chỉ c&#x
F3; nh&#x
E0; ăn m&#x
E0; th&#x
F4;i.

T&#x
F4;i c&#x
F9;ng F3, bao gồm Trịnh Sở Diệu, B&#x
E1;ch Khải Phạm, Dương Duy như thường lệ ngồi ở ph&#x
F2;ng ri&#x
EA;ng tr&#x
EA;n tầng 11.

Trịnh Sở Diệu giống như thường ng&#x
E0;y, gặm hoàn thành đĩa rau củ liền đứng dậy rời đi.

M&#x
E0; Giang Niệm Vũ kh&#x
F4;ng biết đ&#x
E3; đi đ&#x
E2;u, ngay lập tức cả c&#x
E1;i b&#x
F3;ng cũng kh&#x
F4;ng thấy.

Nửa tiếng trước, mấy c&#x
F4; cậu nh&#x
E0; gi&#x
E0;u ăn uống no n&#x
EA; lại kh&#x
F4;ng rời đi, m&#x
E0; tất cả đều đang đợi d&#x
E2;n nữ đợi đến cuối c&#x
F9;ng mới xuất hiện - Vu Ương Ương, một &#x
E2;m mưu n&#x
E0;o đ&#x
F3; đang &#x
E2;m thầm diễn ra.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Đồng Tiền Nào Có Giá Trị Cao Nhất Thế Giới Hiện Nay? ?

Đồ ăn ở nh&#x
E0; ăn St. Leon c&#x
F3; thể s&#x
E1;nh ngang với thực đơn của kh&#x
E1;ch sạn năm sao, gi&#x
E1; cả đương nhi&#x
EA;n cũng l&#x
E0; thứ m&#x
E0; giai cấp b&#x
EC;nh d&#x
E2;n muốn m&#x
E0; kh&#x
F4;ng thể với tới được. C&#x
E1;c m&#x
F3;n ăn trưa kiểu Ph&#x
E1;p bao gồm b&#x
E1;nh bao được l&#x
E0;m thủ c&#x
F4;ng, m&#x
F3;n khai vị, salad, s&#x
FA;p trai, nước sinh tố, c&#x
E1;c m&#x
F3;n ch&#x
ED;nh, đồ ngọt tr&#x
E1;ng miệng, gi&#x
E1; thấp nhất cũng hơn 1 ngh&#x
EC;n đồng. Bởi vậy học sinh kh&#x
F4;ng c&#x
F3; điều kiện chỉ c&#x
F3; thể đem theo cơm hộp đến trường, đợi sau thời điểm mọi người ăn hoàn thành th&#x
EC; giờ ăn trưa cũng đ&#x
E3; qua một nửa.

giangciu2): "Anh đang mãi ôm em vào lòng bởi vậy ❤️❤️ #nangcongchuatoiyeu #phimngontinh". Sau cuối cũng ôm được em vào lòng rồi