: Một bình kín đáo chỉ chứa các chất sau : axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) cùng một ít bột niken. Nung nóng bình 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X bao gồm tỉ khối so với hiđro là 19,5. Khí X làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch đựng 0,7 mol Ag
NO3 vào NH3, nhận được m gam kết tủa với 10,08 lít hỗn hợp khí Y ngơi nghỉ đktc. Khí Y phản ứng về tối đa cùng với dung dịch đựng 0,55 mol Br2. Cực hiếm của m là

Đáp án B

Giải: ► Đặt n
HC≡CH = x; n
CH2=CHC≡CH = y; n
CH3CH2C≡CH = z. Bảo toàn khối lượng: m
X = 0,5 × 26 + 0,4 × 52 + 0,65 × 2 = 35,1(g) ⇒ n
X = 35,1 ÷ 39 = 0,9 mol. ● nπ thiếu tính = ntr – ns = (0,5 + 0,4 + 0,65) – 0,9 = 0,65 mol. Bảo toàn link π: (0,5 × 2 + 0,4 × 3) – 0,65 = 2x + 3y + 2z + 0,55 || x + y + z = 0,9 – 0,45. N
Ag
NO3 = 2x + y + z = 0,7 mol ||⇒ giải hệ có: x = 0,25 mol; y = z = 0,1 mol. ||► ↓ có 0,25 mol Ag
C≡CAg; 0,1 mol CH2=CHC≡CAg và 0,1 mol CH3CH2C≡CAg. ||⇒ m = 0,25 × 240 + 0,1 × 159 + 0,1 × 161 = 92(g) ⇒ lựa chọn B
.

Bạn đang xem: Một bình kín chỉ chứa các chất sau


NGUYỄN ĐĂNG LƯỢNG thanks....
*
&#x
C1;i T&#x
E2;n Gi&#x
E1;c La
trong X chứa khí Y và 3 chất đó buộc phải x+y+z = n
X-n
Y
NGUYỄN ĐĂNG LƯỢNG cho em hỏi chổ x +y +z=0.9_0.45 là sao ạ
Huy Trần quy gì khôn vậy tía :v khác gì bỏ mất mấy trả thiết :v mẫu mã như 3 ẩn 3 pt mình sút còn 1 ẩn 1 pt mang lại dễ tính ấy :v
Huy Trần HC≡CH dư, CH₂=CH-C≡CH dư, CH₂=CH₂, C₂H₆, CH₃CH₂-C≡CH, CH₂=CH-CH=CH₂, CH₃CH₂-CH=CH₂và C₄H₁₀
*

Huy Trần cho TỐI ĐA các chất rất có thể có ấy bạn ^_^
*
Đặng Thanh Huyền sao bài xích này quy đổi về c2h2 mà k đúng ạ
Liên hệ

Moon.vn

Câu 195999: Một bình kín đáo chỉ chứa những chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) cùng một không nhiều bột niken. Nung nóng bình 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 19,5. Khí X phản nghịch ứng trọn vẹn với 0,7 mol Ag
NO3 trong dung dịch NH3, chiếm được m gam kết tủa với 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản bội ứng tối đa cùng với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là

A. 75,9.

B. 91,8.

C. 92,0.

D. 76,1.


Giải đưa ra tiết:

BTKL: m hh đầu = m
X ⟹ n
X = mhh đầu : MX = (0,5.26 + 0,4.52 + 0,65.2) : 39 = 0,9 mol

n
H2 làm phản ứng = nban đầu - n
X = (0,5 + 0,4 + 0,65) - 0,9 = 0,65 mol ⟹ số mol H2 đã bội phản ứng (H2 hết)

Trong X, ta đánh số mol CH≡CH, CH≡C-CH=CH2; CH≡C-CH2-CH3 lần lượt là x, y, z.

Xem thêm: Học tiếng anh qua bài hát cho bé, just a moment

+) x + y + z = n
X – n
Y = 0,9 – 0,45 = 0,45 (1)

+) n
Ag
NO3 = 2n
C2H2 + n
C4H4 + n
C≡C-C-C ⟹ 2x + y + z = 0,7 (2)

+) BT liên kết π: 2n
C2H2 bđ + 3n
C4H4 bđ  = n
H2 pư + 2n
C2H2 dư + 3n
C4H4 dư + 2n
C≡C-C-C + n
Br2

⟹ 0,5.2 + 0,4.3 = 0,65 + 2x + 3y + 2z + 0,55 ⟹ 2x + 3y + 2z = 1 (3)

Từ (1), (2) và (3) ⟹ x = 0,25 mol; y = 0,1 mol; z = 0,1 mol

⟹ Kết tủa sản xuất thành: 

CAg≡CAg (0,25 mol);

CAg≡C−CH=CH2 (0,1 mol);

CAg≡C−CH2−CH3 (0,1 mol)

⟹ m kết tủa = 0,25.240 + 0,1.159 + 0,1.161 = 92g.


lời giải sai Bình thường khá hay khôn cùng Hay
Xem phản hồi
*
*
*
*
*
*
*
*

thắc mắc trước Câu tiếp theo sau


Hỗ trợ - hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

mailinhschool.edu.vn

Đăng nhập

Đăng ký thông tin tài khoản

hấp thụ tiền vào thông tin tài khoản


Đăng ký kết nhận bốn vấn
*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - hotline: 1800.6947

mailinhschool.edu.vn

Văn phòng: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cg cầu giấy - Hà Nội