Khi một lá thư được gửi đến đến cậu bé


Bạn đang xem: Đọc harry potter tập 1

Harry Potterbình thường và bất hạnh, cậu mày mò ra một kín đáo đã được che giấu suốt cả một thập kỉ. Cha mẹ cậu chính là phù thủy với cả hai đã biết thành lời nguyền của Chúa tể Hắc ám sát hại khi Harry bắt đầu chỉ là một đứa trẻ, và bằng cách nào đó, cậu đang giữ được mạng sinh sống của mình. Thoát khỏi những người dân giám hộ Muggle thiết yếu chịu đựng nổi để nhập học vào trường Hogwarts, một trường giảng dạy phù thủy với phần đa bóng ma cùng phép thuật, Harry tình cờ lao vào vào một cuộc phiêu lưu đầy chông gai khi cậu phát chỉ ra một con chó tía đầu vẫn canh giữ một căn phòng bên trên tầng ba. Rồi Harry nghe nói đến một viên đá bị bặt tăm sở hữu những sức mạnh lạ kì, khôn cùng quí giá, khôn xiết nguy hiểm, mà lại cũng rất có thể là mang cả hai điểm sáng trên.


- Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter với Hòn đá phù thủy-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 01-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 02-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 03-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 04-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 05-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 06-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 07-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 08-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 09-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 10-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 11-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 12-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 13-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 14-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 15-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 16-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 17 (End)- Tập 2: Harry Potter với Phòng chứa bí mật-- Harry Potter cùng Phòng chứa bí mật - Chương 01-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Chương 02-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 03-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín đáo - Chương 04-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 05-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 06-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 07-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 08-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 09-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 10-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 11-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 12-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 13-- Harry Potter cùng Phòng chứa bí mật - Chương 14-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 15-- Harry Potter với Phòng chứa kín - Chương 16-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín đáo - Chương 17-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 18 (End)- Tập 3: Harry Potter và Tên tội phạm nhân ngục tù Azkaban-- Harry Potter với Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Chương 01-- Harry Potter và Tên tù đọng nhân ngục Azkaban - Chương 02-- Harry Potter với Tên tội phạm nhân ngục tù Azkaban - Chương 03-- Harry Potter với Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Chương 04-- Harry Potter với Tên tù nhân lao tù Azkaban - Chương 05-- Harry Potter và Tên tội nhân nhân ngục Azkaban - Chương 06-- Harry Potter cùng Tên phạm nhân nhân ngục Azkaban - Chương 07-- Harry Potter và Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương 08-- Harry Potter cùng Tên tù nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 09-- Harry Potter với Tên tầy nhân ngục tù Azkaban - Chương 10-- Harry Potter cùng Tên tội nhân nhân ngục Azkaban - Chương 11-- Harry Potter và Tên tù đọng nhân ngục tù Azkaban - Chương 12-- Harry Potter cùng Tên tù đọng nhân ngục Azkaban - Chương 13-- Harry Potter và Tên tội phạm nhân ngục tù Azkaban - Chương 14-- Harry Potter với Tên tù túng nhân lao tù Azkaban - Chương 15-- Harry Potter cùng Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Chương 16-- Harry Potter và Tên tù đọng nhân ngục tù Azkaban - Chương 17-- Harry Potter cùng Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Chương 18-- Harry Potter với Tên tầy nhân ngục Azkaban - Chương 19-- Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 20-- Harry Potter với Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Chương 21-- Harry Potter với Tên phạm nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter và mẫu cốc lửa-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 01-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 02-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 03-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 04-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 05-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 06-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 07-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 08-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 09-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 10-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 11-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 12-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 13-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 14-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 15-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 16-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 17-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 18-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 19-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 20-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 21-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 22-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 23-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 24-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 25-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 26-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 27-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 28-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 29-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 30-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 31-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 32-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 33-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 34-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 35-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 36-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 36-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 37 (End)- Tập 5: Harry Potter với Mật lệnh Phượng Hoàng-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 01 --> 02-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 03 --> 04-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter với Mật lệnh phụng hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 07 --> 08-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 09 --> 10-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 11 --> 12-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 13 --> 14-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 15 --> 16-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 17 --> 18-- Harry Potter với Mật lệnh phụng hoàng - Chương 19 --> 20-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 21 --> 22-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 23 --> 24-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 25 --> 26-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 27 --> 28-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 29 --> 30-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 31 --> 32-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 33 --> 34-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 35 --> 36-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 37 --> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter cùng Hoàng tử lai-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 01-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 02-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 03-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 04-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 05-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 06-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 07-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 08-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 09-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 10-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 11-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 12-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 13-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 14-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 15-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 16-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 17-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 18-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 19-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 20-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 21-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 22-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 23-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 24-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 25-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 26-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 27-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 28-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 29-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 30 ( không còn )- Tập 7: Harry Potter và bảo vật tử thần-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 01-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 02-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 03-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 04-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 05-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 06-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 07-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 08-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 09-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 10-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 11-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 12-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 13-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 14-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 15-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 16-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 17-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 18-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 19-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 21-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 22-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 23-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 24-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 25-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 26-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 27-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 28-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 30-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 31-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 32-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 33-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 34-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 34-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 35-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 36- Pottermore - ngoại truyện Harry Potter-- 1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận thông thường kết hớt tóc Quidditch nắm Giới-- 2. Chạm mặt gỡ nhân vật mới trong tè thuyết Harry Potter - Celestina Warbeck-- 3. Dolores Jane Umbridge-- 4. Draco Malfoy-- 5. Vernon và Petunia Dursley-- 6. Yêu tinh Peeves
le>Chi huyết cuốn sách Harry Potter và Hòn Đá Phù Thuỷ - Tập 1 - người đọc: Đồng Linh và Nam Dương thuộc về của tủ sách Sách nói phía Dương dành cho tất cả những người mù
*

Mục tiêu hoạt động của Quỹ từ Thiện Sách Nói cho những người Mù là phi lợi nhuận, cho nên vì vậy mọi vẻ ngoài sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục tiêu khác rất nhiều không được phép triển khai nếu không được sự chấp nhận của tủ sách sách nói hướng Dương dành cho người mù.


Văn học nước ta
Văn học quốc tế
TRUYỆN THIẾU NHI
giáo dục và đào tạo
TRUYỆN THIẾU NHI Harry Potter (Truyện theo bộ ) Harry Potter cùng Hòn Đá Phù Thuỷ - Tập 1 - fan đọc: Đồng Linh và Nam Dương
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Chương 1 : Đứa bé bỏng vẫn sống - Track 2 : Chương 2: Tấm kính bặt tăm - Track 3 : Chương 3: những lá thư ko xuất sứ - Track 4 : Chương 4 : người giữ khóa - Track 5 : hẻm xéo- Track 6 : hành trình dài từ sảnh ga Chín ba phần tư- Track 7 : Chương 7: dòng nón phân loại- Track 8 : Chương 8: Bậc thầy độc dược - Track 9 : Chương 9 : Cuộc giao tranh nữa đêm - Track 10 : Chương 10: liên hoan ma Halloween- Track 11: Chương 11: QUIDDITCH- Track 12 : Chương 12 : tấm gương ảo ảnh - Track 13 : Chương 13 : Nicolas Flamel- Track 14 : Chương 14: Trứng rồng black - Track 15 : Chương 15 : vùng rừng núi cấm - Track 16 : Chương 16: mồi nhử sập - Track 17 : Chương 17 : bạn hai mặt


- Track 1 : Chương 1 : Đứa nhỏ nhắn vẫn sinh sống - Track 2 : Chương 2: Tấm kính biến mất - Track 3 : Chương 3: đầy đủ lá thư không xuất sứ - Track 4 : Chương 4 : người giữ khóa - Track 5 : hẻm xéo- Track 6 : hành trình từ sảnh ga Chín bố phần tư- Track 7 : Chương 7: loại nón phân loại- Track 8 : Chương 8: Bậc thầy độc dược - Track 9 : Chương 9 : Cuộc giao tranh nữa tối - Track 10 : Chương 10: lễ hội ma Halloween- Track 11: Chương 11: QUIDDITCH- Track 12 : Chương 12 : tấm gương ảo hình ảnh - Track 13 : Chương 13 : Nicolas Flamel- Track 14 : Chương 14: Trứng rồng đen - Track 15 : Chương 15 : vùng đồi núi cấm - Track 16 : Chương 16: bẫy sập - Track 17 : Chương 17 : tín đồ hai mặt


- Track 1 : Chương 1 : Sinh nhật bi quan nhất - Track 2 : Chương 2: Lời cảnh cáo của Dobby- Track 3 : Chương 3: trang trại hang Sóc- Track 4 : Chương 4: Phú quí cùng cơ hàn- Track 5 : Chương 5: Cây liễu roi- Track 6 : Chương 6: Gilderoy Lockhart- Track 7 : Chương 7: huyết bùn và phần nhiều tiếng thì thầm- Track 8 : Chương 8: Tiệc tử nhật- Track 9 : Chương 9: Thông điệp bên trên tường- Track 10 : Chương 10: Trái Bludger tai quái- Track 11 : Chương 11: Câu lạc cỗ đấu tay đôi- Track 12 : Chương 12: Món thuốc đa dịch- Track 13 : Chương 13: Cuốn nhật ký rất là bí mật- Track 14 : Chương 14: Cornelius Fudge- Track 15 : Chương 15: Aragog- Track 16 : Chương 16: phòng chứa túng mật- Track 17 : Chương 17: tín đồ kế vị Slytherin- Track 18 : Chương 18: Phần thưởng đến Dobby


- Track 1 : Chương 1: hộp thư cú - Track 2 : Chương 2: sai lầm lớn của cô ý Marge- Track 3 : Chương 3: Chuyến xe cộ đò hiệp sĩ- Track 4 : Chương 4: Quán dòng Vạc Lủng- Track 5 : Chương 5: Giám ngục Azkaban- Track 6 : Chương 6: Móng vuốt và lá trà- Track 7 : Chương 7: Ông gạnh trong tủ áo- Track 8 : Chương 8: Chuyến bay của bà béo- Track 9 : Chương 9: chiến bại ác liệt- Track 10 : Chương 10: bạn dạng đồ của đạo tặc- Track 11: Chương 11: Tia chớp- Tarck 12 : Chương 12: Thần hộ mệnh- Track 13 : Chương 13: Gryffindor đấu cùng với Ravenclaw- Track 14 : Chương 14: Mối hung ác của thầy Snape- Track 15 : Chương 15: tầm thường kết Quidditch- Track 16 : Chương 16: tiên đoán của giáo sư Trelawney- Track 17 : Chương 17: Mèo, chuột và Chó- Track 18 : Chương 18: mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi trùn, chân nhồi bông với gạc nai- Track 19 : Chương 19: Đầy tớ của chúa tể Voldermort- Track trăng tròn : Chương 20: loại hôn của giám ngục- Track 21 : Chương 21: kín đáo của Hermione- Track 22 : Chương 22: Lại hộp thư cú


- Track 1 : Chương 1: ngôi nhà Riddle- Track 2 : Chương 2: dấu thẹo- Track 3 : Chương 3: Thiệp mời- Track 4 : Chương 4: trở về trang trại Hang Sóc- Track 5 : Chương 5: Mánh phù thủy của phòng Weasley- Track 6 : Chương 6: Khóa cảng- Track 7 : Chương 7: Bagman và Crouch- Track 8 : Chương 8: húi Quidditch ráng giới- Track 9 : Chương 9: tín hiệu đen- Track 10 : Chương 10: láo lếu loạn ở bộ pháp thuật- Track 11 : Chương 11: bên trên tàu tốc hành Hogwarts- Track 12 : Chương 12: thi đấu tam pháp thuật- Track 13 : Chương 13: Moody đôi mắt điên- Track 14 : Chương 14: hầu hết lời nguyền cần thiết tha thứ- Track 15 : Chương 15: ngôi trường Beauxbatons với trường Durmstrang- Track 16 : Chương 16: cái cốc lửa- Track 17 : Chương 17: Vị cửa hàng quân sản phẩm công nghệ tư- Track 18 : Chương 18: cân nặng đũa phép- Track 19 : Chương 19: rồng đuôi sợi Hung
Ga
Ri- Track đôi mươi : Chương 20: bài bác thi đầu tiên- Track 21 : Chương 21: trận mạc giải phóng gia tinh- Track 22 : Chương 22: công tác bất ngờ- Track 23 : Chương 23: Dạ vũ giáng sinh- Track 24 : Chương 24: Tin giựt gân của Rita Skeeter- Track 25 : Chương 25: hột trứng và con mắt- Track 26 : Chương 26: bài bác thi trang bị hai- Track 27 : Chương 27: Chân nhồi bông trở lại- Track 28 : Chương 28: Cơn điên của ông Crouch- Track 29 : Chương 29: Giấc mơ- Track 30 : Chương 30: cái tưởng ký- Track 31 : Chương 31: bài xích thi lắp thêm ba- Track 32 : Chương 32: Máu, thịt cùng xương- Track 33 : Chương 33: Tử thần thực tử- Track 34 : Chương 34: đông đảo câu thần chú từ trước mang đến nay- Track 35 : Chương 35: Chân dược- Track 36 : Chương 36: Ngã bố đường- Track 37 : Chương 37: Bắt đầu


- Track 1 : Chương 1: Dudley bị ếm- Track 2 : Chương 2: Một bè phái cú- Track 3 : Chương 3: Đoàn vệ sĩ tiên phong- Track 4 : Chương 4: Số 12, quảng trường Grimmauld- Track 5 : Chương 5: Hội Phượng Hoàng- Track 6 : Chương 6: loại họ cao quí và lâu lăm nhất- Track 7 : Chương 7: cỗ pháp thuật- Track 8 : Chương 8: Phiên tòa- Track 9 : Chương 9: Nỗi đau khổ của bà Weasley- Track 10 : Chương 10: Luna Lovegood- Track 11 : Chương 11: bài xích ca bắt đầu của loại nón phân loại- Track 12 : Chương 12: giáo sư Umbridge- Track 13 : Chương 13: Cấm túc với Dolores- Track 14 : Chương 14: Percy cùng chân nhồi bông- Track 15 : Chương 15: Thanh tra buổi tối cao ngôi trường Hogwarts- Track 16 : Chương 16: Trong cửa hàng đầu heo- Track 17 : Chương 17: Đạo luật giáo dục đào tạo số 24- Track 18 : Chương 18: Đoàn quân Dumbledore- Track 19 : Chương 19: Sư tử với rắn- Track 20 : Chương 20: Chuyện của bác bỏ Hagrid- Track 21 : Chương 21: mắt rắn- Track 22 : Chương 22: cơ sở y tế thánh Mungo siêng trị yêu quý tích và bị bệnh pháp thuật- Track 23 : Chương 23: giáng sinh trong chống kín- Track 24 : Chương 24: Bế quan túng thuật- Track 25 : Chương 25: con bọ kẹt cánh- Track 26 : Chương 26: Biết và do dự trước- Track 27 : Chương 27: Nhân mã và chỉ còn điểm- Track 28 : Chương 28: ký ức tệ độc nhất của thầy Snape- Track 29 : Chương 29: chũm vấn nghề nghiệp- Track 30 : Chương 30: Grawp- Track 31 : Chương 31: pháp môn sư thường đẳng- Track 32 : Chương 32: thoát lửa- Track 33 : Chương 33: pk và đào tẩu- Track 34 : Chương 34: Sở bảo mật- Track 35 : Chương 35: bên kia bức màn- Track 36 : Chương 36: người duy tốt nhất hắn sợ- Track 37 : Chương 37: Lời tiên tri vẫn mất- Track 38 : Chương 38: trận chiến thứ 2 bắt đầu


- Track 1 : Chương 1: Ông thủ tướng tá kia- Track 2 : Đường bàn xoay- Track 3 : Sẽ cùng không- Track 4 : Horace Slughorn- Track 5 : hơi bị nhớt- Track 6 : Khúc ngoặt của Draco- Track 7 : Câu lạc cỗ Slug- Track 8 : Thầy Snape đắc thắng- Track 9 : Hoàng tử lai- Track 10 : Ngôi nhà của Gaunt- Track 11: giúp đỡ Hermione- Track 12 : bội bạc và ngọc- Track 13 : Riddle bí ẩn- Track 14 : Phúc lạc dược- Track 15 : Phép thề bất khả bội- Track 16 : Một mùa giáng sinh giá bán buốt- Track 17 : Một ký kết ức bị nhiễu- Track 18 : Những bất ngờ sinh nhật- Track 19: Gia tinh dính đuôi-- Track đôi mươi : Thỉnh cầu của chúa tể Voldemort- Track 21 : phòng bất khả tri- Track 22 ; Sau tang lễ- Track 23 : phần lớn trường sinh mạng giá- Track 24 : giảm sâu mãi mãi- Track 25: công ty tiên tri bị nghe trộm- Track 26 : Hang động- Track 27 : Tháp sét đánh- Track 28 : Cuộc đào tẩu của hoàng tử- Track 29 : phụng hoàng than khóc- Track 30 : Ngôi chiêu mộ trắng


- Track 1 : Chương 1: Chúa tể hắc ám vẫn lên- Track 2 : Chương 2: Hoài niệm- Track 3 : Chương 3: Cuộc ra đi trong phòng Dursleys- Track 4 : Chương 4: mồi nhử Potter- Track 5 : Chương 5: binh sỹ rơi rụng- Track 6 : Chương 6: nhỏ ma xó mặt thiết bị ngủ- Track 7 : Chương 7: di chúc của cố Albus Dumbledore- Track 8 : Chương 8: Đám cưới- Track 9 : Chương 9: Một nơi để trốn- Track 10 : Chương 10: câu chuyện của Kreacher- Track 11 : Chương 11: Quà ăn năn lộ- Track 12 : Chương 12: Pháp thuật là quyền lực- Track 13 : Chương 13: Ủy ban đăng ký phù thủy gốc Muggle- Track 14 : Chương 14: thương hiệu trộm- Track 15 : Chương 15: hồ ly tinh rửa hận- Track 16 : Chương 16: Thung lũng Godric- Track 17 : Chương 7: kín đáo Bathilda- Track 18 : Chương 18: Chuyện đời với chuyện xạo của Albus Dumbledore- Track 19 : Chương 19: nhỏ hươu bạc- Track trăng tròn : Chương 20: Ông Lexophilus Lovegood- Track 21 : Chương 21: Chuyện đề cập về cha anh em- Track 22 : Chương 22: Những báu vật tử thần- Track 23 : Chương 23: lấp Malfoy- Track 24 : Chương 24: Người chế tạo đũa phép- Track 25 : Chương 25: Chòi đất- Track 26 : Chương 26: Gringotts- Track 27 : Chương 27: Chổ cất cuối cùng- Track 28 : Chương 28: mảnh gương thất lạc- Track 29 : Chương 29: Vòng nguyệt quế bị mất- Track 30 : Chương 30: Tống cổ Severus Snape- Track 31 : Chương 31: mặt trận Hogwarts- Track 32 : Chương 32: Cây đũa phép cơm trắng nguội- Track 33 : Chương 33: Chuyện của Prince- Track 34 : Chương 34: quay trở về rừng cấm- Track 35 : Chương 35: té tư vua- Track 36 : Chương 36: Sơ hở vào kế hoạch- Track 37 : 19 năm sau


MỌI TẤM LÒNG HẢO TÂM XIN GỬI ĐẾN THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH đến NGƯỜI MÙ

( 028 ) 39 11 52 53

18 B Đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Đakao quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh
Xem thêm: Cách tính chu kỳ kinh nguyệt để mang thai, cách tính ngày rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt

QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI cho NGƯỜI MÙ
QUỸ TỪ THIỆN SÁCH NÓI đến NGƯỜI MÙ