Excel cho mailinhschool.edu.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Nếu các bạn thấy mình buộc phải bung rộng lớn hoặc bớt độ rộng hàng và độ cao cột của Excel, bao gồm một vài cách để điều chỉnh chúng. Bảng dưới đây hiển thị form size tối thiểu, buổi tối đa cùng mặc định cho mỗi kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Chỉnh độ rộng của dòng trong excel 2010

Loại

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu bạn đang thao tác trong dạng xem sắp xếp Trang (tabXem, nhóm Dạng coi Sổ có tác dụng việc, nút sắp xếp Trang), bạn có thể chỉ định chiều rộng lớn cột hoặc chiều cao hàng theo inch, centimet và milimet. Đơn vị giám sát và đo lường được tính bằng inch theo mang định. Đi cho tới Tùy chọn > tệp >Hiển thị >nâng > chọn 1 tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu như bạn chuyển sang dạng xem Thông thường xuyên thì phạm vi cột và độ cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng với cột lẻ tẻ chỉ hoàn toàn có thể có một thiết đặt. Ví dụ: một cột đơn có thể có chiều rộng 25 điểm tuy nhiên cột đó cần thiết rộng 25 điểm cho 1 hàng và 10 điểm cho 1 hàng khác.


*


Phiên bạn dạng mới hơnOffice 2007 – 2010

Thiết để chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột nhưng bạn muốn rứa đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá chỉ trị các bạn muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để mau lẹ đặt phạm vi của một cột, hãy bấm vào phải vào cột vẫn chọn, bấm Chiều rộng lớn Cột, nhập giá chỉ trị các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều rộng lớn cột để auto khớp với văn bản (Tự động Khớp)

Hãy chọn cột nhưng bạn muốn vậy đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự đụng Khớp Chiều rộng Cột.


Lưu ý: Để cấp tốc chóng tự đụng khớp tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ tinh ma giới nào giữa hai tiêu đề cột.Khớp chiều rộng lớn cột với cột khác

Chọn một ô trong cột bao gồm chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc bên trên thẻ Trang chủ, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm loài chuột phải vào một trong những ô vào cột đích, trỏ cho tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút duy trì Chiều rộng lớn

*
Nguồn.


Thay thay đổi chiều rộng mang định cho tất cả các cột trên trang tính hoặc sổ làm cho việc

Giá trị mang lại cột mặc định chỉ rõ số ký tự vừa phải của fonts chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Chúng ta cũng có thể chỉ định một vài khác đến chiều rộng lớn cột mang định so với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng lớn cột mặc định cho 1 trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để thay đổi chiều rộng lớn cột mặc định cho tổng thể sổ làm việc, nhấn vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều rộng khoác định.

Trong vỏ hộp Chiều rộng cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng cột khoác định cho toàn bộ các sổ thao tác và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một chủng loại sổ thao tác hoặc mẫu trang tính rồi phụ thuộc vào các mẫu mã này cho các sổ làm việc hoặc trang tính mới. Xem những liên kết sau để hiểu thêm thông tin:


Thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để đổi khác chiều rộng lớn của một cột, kéo nhóc giới phía bên buộc phải của title cột cho đến khi cột đạt chiều rộng lớn mà bạn muốn.

Để đổi khác chiều rộng của tương đối nhiều cột, chọn cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo rỡ giới sang phía bên buộc phải của title cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của nhiều cột nhằm vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc những cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi bấm đúp vào ranh mãnh giới sinh sống phía bên nên của title cột được chọn.

Để đổi khác chiều rộng lớn của tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi ranh giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao cụ thể cho một hàng

Hãy chọn hàng mà lại bạn muốn cầm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao hàng, nhập giá bán trị chúng ta muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng mà bạn muốn ráng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Tự động Khớp độ cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự đụng khớp cùng với tất cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào nhãi nhép giới phía bên dưới một trong số tiêu đề hàng.Thay đổi độ cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để biến đổi chiều cao của một hàng, kéo nhóc giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi hàng đạt chiều cao mà các bạn muốn.

Để thay đổi chiều cao của không ít hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay đổi rồi kéo ranh ma giới phía dưới một trong những tiêu đề hàng được chọn.

Để thay đổi chiều cao của tất cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo trẻ ranh giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề mặt hàng nào.

Để biến hóa chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm đúp vào nhãi nhép giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


Nếu bạn thích sử dụng đơn vị inch đến độ rộng lớn cột và độ cao hàng, các bạn nên làm việc trong chính sách xem Bố trí Trang (tab Xem, nhóm Dạng xem Sổ có tác dụng việc, nút Bố trí Trang). Trong cơ chế xem sắp xếp Trang, chúng ta có thể chỉ định phạm vi cột hoặc chiều cao hàng bởi inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị chức năng đo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi đơn vị chức năng đo sang cm hoặc milimet.

Trong Excel 2007, bấm chuột Nút mailinhschool.edu.vn Office để

*
>chọn Excel cho>Nâng cao.

Trong Excel 2010, đi mang lại Mục Tùy >Chọn Tệp >Nâng cao.

Thiết để chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn cầm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá chỉ trị chúng ta muốn.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với nội dung (tự động khớp)

Hãy chọn cột mà lại bạn muốn thế đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự rượu cồn Khớp Chiều rộng lớn Cột.

Mẹo Để lập cập tự rượu cồn khớp tất cả các cột trong trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng lớn cột với cột khác

Chọn một ô trong cột bao gồm chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong đội Bảng tạm, nhấp chuột Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong team Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên bên dưới Dán, lựa chọn Độ rộng lớn cột.


Thay đổi chiều rộng khoác định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ làm cho việc

Giá trị mang đến cột mặc định chỉ rõ số ký kết tự mức độ vừa phải của phông chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số khác cho chiều rộng cột mang định so với trang tính hoặc sổ có tác dụng việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn cột mặc định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn cột khoác định cho cục bộ sổ làm cho việc, bấm chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng mặc định.

Trong hộp Độ rộng lớn cột mang định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn có nhu cầu xác định độ rộng cột khoác định cho toàn bộ các sổ làm việc và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một mẫu mã sổ làm việc hoặc chủng loại trang tính, rồi tạo các sổ làm việc hoặc trang tính new dựa trên các mẫu đó. Để biết thêm thông tin, hãy coi mục lưu sổ làm việc hoặc trang tính làm mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo nhóc giới phía bên nên của title cột cho tới khi cột đạt chiều rộng mà chúng ta muốn.

Để chuyển đổi chiều rộng của rất nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo nhãi con giới quý phái phía bên yêu cầu của title cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng của rất nhiều cột để vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi bấm đúp vào trẻ ranh giới ngơi nghỉ phía bên cần của title cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của vớ cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi ranh giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết để chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm quý hiếm mà các bạn muốn.


Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn thế đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự rượu cồn Khớp chiều cao Hàng.

Mẹo Để nhanh chóng tự động khớp vớ cả các mặt hàng trong trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào tinh quái giới phía bên dưới một trong những tiêu đề hàng.


Thay đổi độ cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều cao của một hàng, kéo rực rỡ giới bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi sản phẩm đạt độ cao mà các bạn muốn.

Để biến hóa chiều cao của đa số hàng, chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi kéo tinh ma giới phía bên dưới một trong những tiêu đề hàng được chọn.

Để thay đổi chiều cao của vớ cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo trẻ ranh giới phía dưới bất kỳ tiêu đề mặt hàng nào.

Xem thêm:

Để biến hóa chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm đúp vào ranh giới bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


thay đổi chiều rộng lớn cột và độ cao hàng vào Excel for Mac

thay đổi chiều rộng lớn cột và độ cao hàng trong Excel Online

Tổng quan về các công thức vào Excel

Làm nắm nào để tránh phương pháp bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

những phím tắt với phím công dụng của Excel

những hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

các hàm Excel (theo thể loại)


*
*
*

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia mailinhschool.edu.vn Office nội bộ

Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn vẫn muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung ứng bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được giỏi hơn.)
Bạn phù hợp đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì tác động đến yên cầu của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chủ yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản nghịch hồi

Cảm ơn bình luận của bạn!


×
Nội dung mới
mailinhschool.edu.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon lựa chọn quyền riêng tư của chúng ta ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon chọn lọc quyền riêng biệt tư của doanh nghiệp ở California © mailinhschool.edu.vn 2022