Thì tương lai 1-1 (Simple Future Tense) trong giờ đồng hồ Anh được thực hiện để thể hiện một lời hứa, yêu ước hoặc đề nghị hay là 1 lời dự đoán không tồn tại căn cứ, 1 quyết định nảy ra ngay thức thì ngay tại thời khắc nói… Hôm nay, Step Up đang tổng hòa hợp tất tần tật kiến thức về thì sau này đơn: cấu trúc, cách sử dụng cũng giống như dấu hiệu dấn biết, bài tập thực hành giúp các bạn hiểu rõ rộng về dạng thì này nhé!


1. Định nghĩa về thì tương lai đơn

Thì tương lai 1-1 trong tiếng Anh được họ dùng vào trường hợp không có kế hoạch hay quyết định làm một vấn đề nào đấy trước khi chúng ta nói. Bọn họ thường ra ra quyết định tự phát tại thời gian nói. Thì thường áp dụng với động từ to lớn think. Đây là 1 trong những thì cơ bản nhưng cũng rất quan trọng trong 12 thì giờ Anh. Hãy cùng khám phá về cấu trúc, cách thực hiện và các dấu hiệu dìm biết tiếp sau đây để làm rõ hơn nhé!

*
*

(Bài tập về thì tương lai đơn trong tiếng Anh)

Bài 1: phân chia dạng đúng của từ vào ngoặc:

He (earn) a lot of money.She (travel) around the world.Hang (meet) lots of interesting people.Everybody (adore) you.We (not / have) any problems.Many people (serve) you.We (anticipate) your wishes.There (not / be) anything left lớn wish for.Everything (be) perfect.But all these things (happen / only) if you marry me.

Bạn đang xem: 10 phút giỏi ngay thì tương lai đơn trong tiếng anh

Bài 2: xong xuôi các câu sau bởi từ vào ngoặc:

The film __________ at 12 am. (to end)Taxes __________ next year. (to increase)I __________ your e-mail address. (not/to remember)Why __________ me your bike? (you/not/to lend)__________ the window, please? She can’t reach. (you/to open)The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)Rooney __________ his teacher for help. (not/to ask)I __________ to help you. (to try)Where is your ticket? The train __________ any hour. (to arrive)While the dog’s away, the mice __________. (to play)

Đáp án đưa ra tiết:

Bài 1:

will earnwill travelwill meetwill adorewill not havewill servewill anticipatewill not bewill bewill only happen

Bài 2:

The film will kết thúc at 12 am.Taxes will increase next year.I will not remember your e-mail address.Why will you not lend me your bike?
Will you xuất hiện the window, please? She can’t reach.The restaurant was terrible! I will not eat there again.Rooney will not ask his teacher for help.I will try to lớn help you.Where is your ticket? The train will arrive any hour.While the dog’s away, the mice will play.
Ngoài việc học những thì trong giờ đồng hồ Anh là điều cần thiết nhưng yếu tố chủ đạo của một ngôn ngữ lại là từ bỏ vựng. Bởi vậy, trường đoản cú vựng rất có thể coi là điều quan trọng nhất lúc học tiếng Anh chúng ta cần quan tâm.

Thì sau này đơn (Simple Future Tense) là giữa những thì quan trọng đặc biệt trong kết cấu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh với được sử dụng tương đối nhiều trong quá trình và cuộc sống thường ngày trong môi trường ngoại ngữ. Tuy vậy không phải tất cả những bạn học tiếng Anh đều nắm rõ về cấu trúc, cách áp dụng của thì này, thậm chí còn có học viên còn lầm lẫn với thì sau này gần. Bài viết Thì tương lai đối kháng – Lý thuyết, tín hiệu và bài bác tập vẫn hướng dẫn chi tiết về cấu trúc, phương pháp sử dụng, cách nhận ra và đặc biệt có bài xích tập đi kèm theo giúp học viên năm chắc kỹ năng và kiến thức và sử dụng thành thành thạo thì này. Let’s get started.

1. Định nghĩa thì tương lai đơn

Thì tương lai solo trong giờ Anh (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch tuyệt quyết định làm cái gi nào trước khi bọn họ nói. Chúng ta ra đưa ra quyết định tự phát tại thời gian nói.

2. Phương pháp thì tương lai đơn

Như các loại thì khác, bí quyết tương lai đơn cũng đều có 3 loại kết cấu tương lai đơn.

2.1. Câu khẳng định thì tương lai đơn

Cấu trúc: S + will/shall + V-inf

Trong đó:

S: công ty ngữ
V: đụng từ (V-inf: rượu cồn từ nguyên thể)O: tân ngữ

Chú ý:

Trợ hễ từ WILL có thể viết tắt là ”LL(He will = He’ll, She will = She’ll, I will = I’ll, They will = They’ll, You will = You’ll..)

Ví dụ:

I will buy a cake tomorrow.My family will travel in hcm City next week.

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu bền hơn gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và triệu tập qua những bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning với Macmillan Education.


2.2. Câu bao phủ định thì sau này đơn

Cấu trúc: S + will/shall + not + V-inf

Trong đó:

S: công ty ngữ
V: hễ từ (V-inf: rượu cồn từ nguyên thể)O: tân ngữ

Chú ý: phủ định của will là won’t.

Trợ rượu cồn từ WILL+ NOT = WON’T

Ví dụ:

I won’t come your house tomorrow.I promise I won’t tell this anyone

2.3. Thắc mắc thì sau này đơn

Yes, I will / No, I won"t - Shall we dance?"}" data-sheets-userformat=""2":29571,"3":"1":0,"4":,"10":2,"11":4,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1" data-sheets-textstyleruns=""1":19"1":126"1":148">Cấu trúc: Will/Shall + S + V-inf ?

Yes, I will / No, I won"t - Shall we dance?"}" data-sheets-userformat=""2":29571,"3":"1":0,"4":,"10":2,"11":4,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1" data-sheets-textstyleruns=""1":19"1":126"1":148">Câu trả lời:

Yes, I will / No, I won"t - Shall we dance?"}" data-sheets-userformat=""2":29571,"3":"1":0,"4":,"10":2,"11":4,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1" data-sheets-textstyleruns=""1":19"1":126"1":148">Yes, S + will Yes, I will / No, I won"t - Shall we dance?"}" data-sheets-userformat=""2":29571,"3":"1":0,"4":,"10":2,"11":4,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1" data-sheets-textstyleruns=""1":19"1":126"1":148">No, S + will not (won’t)

Yes, I will / No, I won"t - Shall we dance?"}" data-sheets-userformat=""2":29571,"3":"1":0,"4":,"10":2,"11":4,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1" data-sheets-textstyleruns=""1":19"1":126"1":148">Ví dụ:

Yes, I will / No, I won"t - Shall we dance?"}" data-sheets-userformat=""2":29571,"3":"1":0,"4":,"10":2,"11":4,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1" data-sheets-textstyleruns=""1":19"1":126"1":148">Will you marry me? -> Yes, I will /No, I won’t Yes, I will / No, I won"t - Shall we dance?"}" data-sheets-userformat=""2":29571,"3":"1":0,"4":,"10":2,"11":4,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1" data-sheets-textstyleruns=""1":19"1":126"1":148">Shall we dance? 
*

Nắm vững thì Simple future cùng với TOPICA Native


3. Phương pháp dùng thì tương lai đơn

Dưới đấy là 9 cách sử dụng thì tương lai đơn mà TOPICA Native đã tổng hợp.

3.1. Miêu tả một quyết định hay như là 1 ý định nhất thời nảy ra ở thời điểm nói. Bao gồm từ biểu đạt chỉ thời hạn trong tương lai

Ví dụ:

I miss my grandmother so much. I will drop by her house after working tomorrow(Tôi hết sức nhớ bà tôi chính vì thế sau giờ làm ngày mai tôi sẽ đi thăm bà.)

3.2. Diễn đạt một dự đoán không có căn cứ

Ví dụ:

I think she won’t come và join our party.(Tôi nghĩ cầm ấy sẽ không còn đến tham gia buổi tiệc của chúng ta đâu.)

3.3. Đưa ra lời yêu thương cầu, đề nghị, lời mời

Ví dụ:

Will you go out for dinner with me? (Bạn có thể đi ăn tối với tôi được không?)Will you pass me the pencil, please? (Bạn hoàn toàn có thể chuyển bút chì mang lại tôi được không?)

3.4. Diễn tả lời hứa

Ví dụ:

I promise I will write lớn her every day. (Tôi hứa hẹn tôi đang viết thư mang lại cô ta từng ngày.)My friend will never tell anyone about this. (Bạn tôi sẽ không còn nói với ai về việc này.)

3.5. Mô tả lời chú ý hoặc doạ dọa

Ví dụ:

Be quiet or Chinhtao will be angry. (Hãy trơ trọi tự đi, ko Chinhtao sẽ nổi giận đấy.)Stop talking, or the teacher will send you out. (Không thủ thỉ nữa, nếu không giáo viên sẽ đuổi em thoát ra khỏi lớp.)

3.6. Dùng làm đề nghị giúp sức người khác

(1 thắc mắc phỏng đoán ban đầu bằng Shall I)

Ví dụ:

Shall I carry the bags for you, Dad? (Để con mang những cái túi này giúp cha nhé.)Shall I get you something to lớn eat? (Tôi sẽ mang cho chính mình thứ gì đó để ăn, được chứ?)

3.7. Dùng nhằm mục đích đưa ra một vài gợi ý

Câu hỏi bỏng đoán bước đầu bằng Shall we

Ví dụ:

Shall we play football? (Chúng ta chơi soccer nhé?)Shall we have Chinese food? (Chúng ta ăn đồ ăn china nhé.)

3.8. Dùng để hỏi xin lời khuyên

What shall I do? hoặc What shall we do?

Ví dụ:

I have a fever. What shall I do? (Tôi bị sốt rồi. Tôi phải làm gì bây giờ?)We’re lost. What shall we do? (Chúng ta bị lạc rồi. Họ phải làm gì bây giờ?)

3.9. Sử dụng trong câu đk loại I, miêu tả 1 đưa định rất có thể xảy ra trong lúc này và tương lai

Ví dụ:

If she learns hard, she will pass the exam. (Nếu mà lại cô ấy học tập hành chuyên cần thì cô ấy sẽ thi đỗ.)

TOPICA Native
X – học tiếng Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm kiến thức”, giúp phát âm sâu với nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và tập trung qua những bài học cô ứ 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 tiếng thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế tự National Geographic Learning và Macmillan Education.


4. Vết hiệu nhận biết thì sau này đơn

Dấu hiệu nhận biết tương lai 1-1 rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần chăm chú các lấy một ví dụ về thì tương lai đối kháng là cũng hoàn toàn có thể nhận ra. Dưới đây, TOPICA Native sẽ tổng hợp các dấu hiệu phân biệt của thì tương lai đơn để chúng ta tiện theo dõi!

4.1. Trạng từ bỏ chỉ thời gian

In + (thời gian): vào bao lâu (in 5 minutes: vào 5 phút)Tomorrow: ngày mai
Next day/ next week/ next month/ next year: ngày tới, tuần tới, mon tới, năm tới.Soon: sớm thôi

Ví dụ:

We’ll meet at school tomorrow. (Ngày mai bọn họ sẽ chạm mặt ở trường.)

4.2. Trong câu gồm có động từ chỉ quan tiền điểm

Think/ believe/ suppose/ assume…: nghĩ/ tin/ đến là
Promise: hứa
Hope, expect: hi vọng/ ước ao đợi

Ví dụ:

I hope I will live abroad in the future. (Tôi mong muốn sau này đang sống sống nước ngoài.)

4.3. Vào câu có những trạng tự chỉ quan lại điểm

Perhaps/ probably/ maybe: có lẽ
Supposedly: mang lại là, đưa sử

Ví dụ:

This picture is supposedly worth a million pounds.(Bức tranh này được mang đến là đáng giá một triệu pounds)


*

Dấu hiệu phân biệt thì tương lai đối chọi rất đối chọi giản


5. MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC với Ý NGHĨA TƯƠNG LAI

Ta rất có thể sử dụng một số cấu tạo ngữ pháp khác có chức năng tương từ bỏ thì sau này đơn, diễn đạt hành động, sự việc có chức năng xảy ra trong tương lai như:

(to be) likely khổng lồ + V(có khả năng/ tất cả thể)I believe that technological innovations such as robots are likely to do most of human’s work in the future.
(to be) expected lớn + V

(được kỳ vọng)

Artificial intelligence is expected to replace human in most manual work in the near future.

6. SỰ KHÁC NHAU GIỮA nhì THÌ

Sự khác hoàn toàn giữa thì tương lai solo và kết cấu ‘be going to lớn + V’

Điểm khác hoàn toàn lớn tốt nhất giữa thì tương lai solo và cấu trúc ‘be going to lớn + V’ ở ở kĩ năng xảy ra của phán đoán, dự đoán của bạn nói. Vị vậy:

Sử dụng chủng loại ‘be going khổng lồ + V’ giả dụ có bằng chứng chứng tỏ cho dự đoán của mình.Sử dụng thì tương lai đối chọi hoặc các kết cấu thay cố nếu phán đoán của chính mình chỉ dựa trên cảm nhận chứ không tồn tại bằng triệu chứng hoặc căn cứ rõ ràng.

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn diện “4 năng lực ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và tập trung qua những bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 tiếng thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cao 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


7. Bài xích tập luyện thì tương lai đơn

Bài 1. Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

If it rains, he (stay)____ at home
In two days, I (know)_____ my results
I think he (not come)____________back his hometown
I (finish)______ my report in 2 days.We believe that she (recover) from her illness soon

Bài 2. Cần sử dụng từ lưu ý viết thành câu hoàn chỉnh

If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ examthey / come/ tomorrow?rains/ it/ he/ home/ if/ stay.I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

Bài 3. Điền vào khu vực trống áp dụng những từ vào bảng sau để chấm dứt một bài bác Speaking Part 2 trả chỉnh

Question: How would you think the modern technology will change the workplace in the next 100 years?

are going to feelare likely lớn lead towill have
will findis likely to lớn becomewill develop
are predicted to lớn workare likely to occurwill be
will continueare going lớn happenwill result

Sample answer:

Thanks khổng lồ modern technology, there have been enormous changes in the workplace over the past 100 years.

So now let us consider the changes that (1)……………… in the next 100 years. Unfortunately, I believe that not all changes (2)…………for the better. For example, more people (3)………… … from trang chủ and so they (4)………… more isolated from their colleagues. On the other hand they (5)………… greater freedom khổng lồ choose their working hours.

A further possible change is that handwriting (6)…………… obsolete. We are already so used khổng lồ using a keyboard that today’s children are losing the ability to lớn spell without the aid of a word processor.

Without a doubt, even greater changes (7)…………… in công nghệ used in the workplace. Computers (8)……………… lớn grow even more powerful and this (9) …………………… in an even faster pace of life than we have now. Let us hope that our employers (10)……………… way khổng lồ reduce the bức xúc on worker’s this fast pace can bring.

I also think these improvements in technology (11)……………… even more globalization than now và companies (12)………………… very strong international links.

Bài 4. Phân chia động từ ở những câu sau (ở thì tương lai 1-1 hoặc be going to V)

I’m afraid I……………… (not/ be) able to come tomorrow.Because of the train strike, the meeting ……………… (not/ take) place at 9 o’clock.A: “Go và tidy your room.”B: “Okay. I ……………… (do) it now!”If it rains, we ……………… (not/ go) lớn the beach.In my opinion, she ……………… (not/ pass) the exam.A: “I’m driving to the party, would you lượt thích a lift?”B: “Thank you but I ……………… (take) the bus.”Look at the sky! It………………(rain) very heavily!The company (hold)………………a very important meeting next month.According to the weather forecast, it ……………… (not/ snow) tomorrow.I think I (go)…………………study abroad.

8. Đáp án

Bài 1

will staywill knowwon’t comewill finishwill recover

Bài 2

If you don’t study hard, you won’t pass final exam
Will you come tomorrow?
If it’s rain, he will stay at home
I’m afraid she won’t be able lớn come lớn the party
You look so tired, I will bring you something to eat.

Bài 3

are likely khổng lồ occurwill beare predicted to lớn workare going to lớn feelwill haveis likely khổng lồ becomeare going to lớn happenwill continuewill resultwill findare likely lớn lead towill develop

Bài 4

will not bewill not takewill dowill not gowill not passwill takeis going lớn rainis going lớn holdis not going to snowam going to

Bạn rất có thể luyện tập thêm với bài tập thì tương lai đơn.

Vậy là TOPICA Native sẽ tổng hòa hợp giúp bạn cục bộ kiến thức về thì tương lai đối kháng (Simple future tense). Hi vọng rằng bài viết Thì tương lai đơn – Lý thuyết, dấu hiệu và bài tập để giúp ích cho các bạn trong việc học với củng nạm kiến thức.


TOPICA Native
X – học tiếng Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần va “điểm kiến thức”, giúp phát âm sâu cùng nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng khả năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học tập cô ứ đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 tiếng thực hành.

Xem thêm: Không Bật Mí Những Bí Mật Của Mỹ Lệ Tập 26, Bí Mật Hạnh Phúc Của Mỹ Lệ Khi Có Hai Con Gái

hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 tài năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.