L>Que
Huong Video: bạn muốn Hẹn Hò - Ban Muon Hen Ho / Quyền Linh, cát tường như ý - Quyen Linh, cát Tuong
tên Show Game toàn nước Tên Diễn Viên
Viet
Single - tra cứu Bạn
Chat - Trò ChuyệnHát KaraokeXem VideoNhạc MusicNấu ĂnTruyện và ThơTừ Điển
Mục Lục
Phim Lẽ Video
Phim cỗ Video
Hài Kịch Video
Phóng Sự Video
Game Show Việt
Nhạc Music Video
Nhạc thiếu nhi Video
Truyện Cổ Tích
Nhạc Tân Cổ Video
Cải Lương Video
Phỏng Vấn Video
Nấu Ăn Video
Tiểu Sử Diễn Viên
Hình Ảnh Diễn Viên
Tin Tức Diễn Viên
Show Game nước ta » bạn muốn Hẹn Hò (Quyền Linh, cat Tường)Source: www.youtube.com
Que
Huong.Org là 1 tổ chức phi lợi nhuận
» Đang xem Tập 1
» coi Tiếp Tập 2
» coi Tiếp Tập 3
» xem Tiếp Tập 4
» coi Tiếp Tập 5
» xem Tiếp Tập 6
» xem Tiếp Tập 7
» coi Tiếp Tập 8
» xem Tiếp Tập 9
» xem Tiếp Tập 10
» coi Tiếp Tập 11
» xem Tiếp Tập 12
» coi Tiếp Tập 13
» coi Tiếp Tập 14
» xem Tiếp Tập 15
» xem Tiếp Tập 16
» coi Tiếp Tập 17
» coi Tiếp Tập 18
» coi Tiếp Tập 19
» coi Tiếp Tập 20
» coi Tiếp Tập 21
» xem Tiếp Tập 22
» coi Tiếp Tập 23
» xem Tiếp Tập 24
» xem Tiếp Tập 25
» xem Tiếp Tập 26
» coi Tiếp Tập 27
» xem Tiếp Tập 28
» coi Tiếp Tập 29
» coi Tiếp Tập 30
» xem Tiếp Tập 31
» xem Tiếp Tập 32
» xem Tiếp Tập 33
» xem Tiếp Tập 34
» xem Tiếp Tập 35
» xem Tiếp Tập 36
» xem Tiếp Tập 37
» coi Tiếp Tập 38
» coi Tiếp Tập 39
» coi Tiếp Tập 40
» xem Tiếp Tập 41
» xem Tiếp Tập 42
» coi Tiếp Tập 43
» xem Tiếp Tập 44
» xem Tiếp Tập 45
» coi Tiếp Tập 46
» coi Tiếp Tập 47
» xem Tiếp Tập 48
» coi Tiếp Tập 49
» xem Tiếp Tập 50
» xem Tiếp Tập 51
» coi Tiếp Tập 52
» coi Tiếp Tập 53
» coi Tiếp Tập 54
» xem Tiếp Tập 55
» xem Tiếp Tập 56
» xem Tiếp Tập 57
» xem Tiếp Tập 58
» xem Tiếp Tập 59
» xem Tiếp Tập 60
» coi Tiếp Tập 61
» xem Tiếp Tập 62
» xem Tiếp Tập 63
» coi Tiếp Tập 64
» xem Tiếp Tập 65
» xem Tiếp Tập 66
» xem Tiếp Tập 67
» coi Tiếp Tập 68
» coi Tiếp Tập 69
» coi Tiếp Tập 70
» coi Tiếp Tập 71
» coi Tiếp Tập 72
» xem Tiếp Tập 73
» xem Tiếp Tập 74
» coi Tiếp Tập 75
» coi Tiếp Tập 76
» xem Tiếp Tập 77
» coi Tiếp Tập 78
» xem Tiếp Tập 79
» xem Tiếp Tập 80
» coi Tiếp Tập 81
» coi Tiếp Tập 82
» xem Tiếp Tập 83
» coi Tiếp Tập 84
» coi Tiếp Tập 85
» xem Tiếp Tập 86
» coi Tiếp Tập 87
» coi Tiếp Tập 88
» coi Tiếp Tập 89
» coi Tiếp Tập 90
» xem Tiếp Tập 91
» coi Tiếp Tập 92
» coi Tiếp Tập 93
» coi Tiếp Tập 94
» xem Tiếp Tập 95
» xem Tiếp Tập 96
» coi Tiếp Tập 97
» coi Tiếp Tập 98
» coi Tiếp Tập 99
» xem Tiếp Tập 100
» xem Tiếp Tập 101
» coi Tiếp Tập 102
» coi Tiếp Tập 103
» xem Tiếp Tập 104
» xem Tiếp Tập 105
» xem Tiếp Tập 106
» coi Tiếp Tập 107
» coi Tiếp Tập 108
» coi Tiếp Tập 109
» coi Tiếp Tập 110
» coi Tiếp Tập 111
» coi Tiếp Tập 112
» xem Tiếp Tập 113
» xem Tiếp Tập 114
» xem Tiếp Tập 115
» coi Tiếp Tập 116
» coi Tiếp Tập 117
» xem Tiếp Tập 118
» xem Tiếp Tập 119
» xem Tiếp Tập 120
» coi Tiếp Tập 121
» coi Tiếp Tập 122
» coi Tiếp Tập 123
» xem Tiếp Tập 124
» coi Tiếp Tập 125
» xem Tiếp Tập 126
» xem Tiếp Tập 127
» coi Tiếp Tập 128
» coi Tiếp Tập 129
» coi Tiếp Tập 130
» xem Tiếp Tập 131
» xem Tiếp Tập 132
» coi Tiếp Tập 133
» coi Tiếp Tập 134
» coi Tiếp Tập 135
» xem Tiếp Tập 136
» xem Tiếp Tập 137
» coi Tiếp Tập 138
» xem Tiếp Tập 139
» xem Tiếp Tập 140
» xem Tiếp Tập 141
» xem Tiếp Tập 142
» xem Tiếp Tập 143
» xem Tiếp Tập 144
» coi Tiếp Tập 145
» coi Tiếp Tập 146
» xem Tiếp Tập 147
» coi Tiếp Tập 148
» xem Tiếp Tập 149
» xem Tiếp Tập 150
» xem Tiếp Tập 151
» xem Tiếp Tập 152
» xem Tiếp Tập 153
» xem Tiếp Tập 154
» xem Tiếp Tập 155
» coi Tiếp Tập 156
» coi Tiếp Tập 157
» xem Tiếp Tập 158
» coi Tiếp Tập 159
» coi Tiếp Tập 160
» xem Tiếp Tập 161
» coi Tiếp Tập 162
» xem Tiếp Tập 163
» coi Tiếp Tập 164
» xem Tiếp Tập 165
» xem Tiếp Tập 166
» xem Tiếp Tập 167
» xem Tiếp Tập 168
» xem Tiếp Tập 169
» xem Tiếp Tập 170
» xem Tiếp Tập 171
» xem Tiếp Tập 172
» xem Tiếp Tập 173
» coi Tiếp Tập 174
» xem Tiếp Tập 175
» coi Tiếp Tập 176
» coi Tiếp Tập 177
» xem Tiếp Tập 178
» coi Tiếp Tập 179
» xem Tiếp Tập 180
» xem Tiếp Tập 181
» xem Tiếp Tập 182
» xem Tiếp Tập 183
» coi Tiếp Tập 184
» coi Tiếp Tập 185
» coi Tiếp Tập 186
» xem Tiếp Tập 187
» coi Tiếp Tập 188
» coi Tiếp Tập 189
» xem Tiếp Tập 190
» xem Tiếp Tập 191
» coi Tiếp Tập 192
» coi Tiếp Tập 193
» coi Tiếp Tập 194
» coi Tiếp Tập 195
» xem Tiếp Tập 196
» coi Tiếp Tập 197
» coi Tiếp Tập 198
» coi Tiếp Tập 199
» coi Tiếp Tập 200
» coi Tiếp Tập 201
» coi Tiếp Tập 202
» coi Tiếp Tập 203
» xem Tiếp Tập 204
» xem Tiếp Tập 205
» xem Tiếp Tập 206
» xem Tiếp Tập 207
» xem Tiếp Tập 208
» coi Tiếp Tập 209
» xem Tiếp Tập 210
» xem Tiếp Tập 211
» xem Tiếp Tập 212
» xem Tiếp Tập 213
» coi Tiếp Tập 214
» coi Tiếp Tập 215
» coi Tiếp Tập 216
» coi Tiếp Tập 217
» xem Tiếp Tập 218
» coi Tiếp Tập 219
» xem Tiếp Tập 220
» coi Tiếp Tập 221
» coi Tiếp Tập 222
» xem Tiếp Tập 223
» xem Tiếp Tập 224
» xem Tiếp Tập 225
» coi Tiếp Tập 226
» xem Tiếp Tập 227
» coi Tiếp Tập 228
» xem Tiếp Tập 229
» coi Tiếp Tập 230
» xem Tiếp Tập 231
» coi Tiếp Tập 232
» xem Tiếp Tập 233
» xem Tiếp Tập 234
» xem Tiếp Tập 235
» coi Tiếp Tập 236
» coi Tiếp Tập 237
» xem Tiếp Tập 238
» xem Tiếp Tập 239
» coi Tiếp Tập 240
» xem Tiếp Tập 241
» coi Tiếp Tập 242
» coi Tiếp Tập 243
» xem Tiếp Tập 244
» coi Tiếp Tập 245
» coi Tiếp Tập 246
» coi Tiếp Tập 247
» xem Tiếp Tập 248
» xem Tiếp Tập 249
» xem Tiếp Tập 250
» xem Tiếp Tập 251
» coi Tiếp Tập 252
» coi Tiếp Tập 253
» xem Tiếp Tập 254
» xem Tiếp Tập 255
» xem Tiếp Tập 256
» xem Tiếp Tập 257
» coi Tiếp Tập 258
» xem Tiếp Tập 259
» xem Tiếp Tập 260
» coi Tiếp Tập 261
» coi Tiếp Tập 262
» coi Tiếp Tập 263
» xem Tiếp Tập 264
» coi Tiếp Tập 265
» coi Tiếp Tập 266
» coi Tiếp Tập 267
» coi Tiếp Tập 268
» xem Tiếp Tập 269
» xem Tiếp Tập 270
» coi Tiếp Tập 271
» coi Tiếp Tập 272
» coi Tiếp Tập 273
» coi Tiếp Tập 274
» xem Tiếp Tập 275
» xem Tiếp Tập 276
» xem Tiếp Tập 277
» coi Tiếp Tập 278
» coi Tiếp Tập 279
» coi Tiếp Tập 280
» xem Tiếp Tập 281
» coi Tiếp Tập 282
» xem Tiếp Tập 283
» coi Tiếp Tập 284
» coi Tiếp Tập 285
» coi Tiếp Tập 286
» coi Tiếp Tập 287
» xem Tiếp Tập 288
» xem Tiếp Tập 289
» xem Tiếp Tập 290
» xem Tiếp Tập 291
» coi Tiếp Tập 292
» xem Tiếp Tập 293
» xem Tiếp Tập 294
» xem Tiếp Tập 295
» coi Tiếp Tập 296
» coi Tiếp Tập 297
» xem Tiếp Tập 298
» coi Tiếp Tập 299
» coi Tiếp Tập 300
» xem Tiếp Tập 301
» xem Tiếp Tập 302
» coi Tiếp Tập 303
» coi Tiếp Tập 304
» coi Tiếp Tập 305
» xem Tiếp Tập 306
» xem Tiếp Tập 307
» xem Tiếp Tập 308
» coi Tiếp Tập 309
» coi Tiếp Tập 310
» xem Tiếp Tập 311
» coi Tiếp Tập 312
» xem Tiếp Tập 313
» coi Tiếp Tập 314
» xem Tiếp Tập 315
» coi Tiếp Tập 316
» coi Tiếp Tập 317
» xem Tiếp Tập 318
» coi Tiếp Tập 319
» coi Tiếp Tập 320
» xem Tiếp Tập 321
» coi Tiếp Tập 322
» xem Tiếp Tập 323
» coi Tiếp Tập 324
» coi Tiếp Tập 325
» xem Tiếp Tập 326
» xem Tiếp Tập 327
» xem Tiếp Tập 328
» xem Tiếp Tập 329
» xem Tiếp Tập 330
» xem Tiếp Tập 331
» xem Tiếp Tập 332
» xem Tiếp Tập 333

Trong tập 186 "Bạn hy vọng hẹn hò", cặp đôi bạn trẻ Quang Huy cùng Bảo Thy cùng với tính giải pháp trái ngược đã mang đến cho khán giả nhiều giờ cười.

Bạn đang xem: Bạn muốn hẹn hò tập 186


Tối qua (18/7), tập 186 bạn muốn hẹn hòđã ngừng phát sóng với nhị cặp đôi. Rất nổi bật là mẩu truyện của quang quẻ Huy - Bảo Thy cùng với tính cách trọn vẹn trái ngược nhau. Quang quẻ Huy (26 tuổi), quê ngơi nghỉ Nam Định, hiện tại là nhân viên cấp dưới văn phòng mang đến một công ty tại Bình Dương. Do bạn nữ cần search một đại trượng phu trai nhích cao hơn 1m7, không bóng bẩy cần Quang Huy hoàn toàn tương xứng với tiêu chuẩn này. Song, anh chàng lại bị cat Tường liên tục "bắt bẻ" vị quá hiền đức lành.
*

Ấn tượng trước tiên của cat Tường dành cho chàng trai là xứng đôi với cô gái, tuy nhiên, loại áo ôm "lòi tùm lum" của quang Huy là mối cung cấp cơn cho việc "chặt chém" từ bỏ "bà nguyệt". Dù được Quyền Linh trấn an nhưng
Quang Huy vẫn e dè và khép nép khiến Cát Tường có cơ hội nói leo vào: "Ngồi gì mà cứ túm túm lại vậy? mặt đây bạn ta ưng ý một người phải nam tính". Nghe vậy, quang đãng Huy đáp: "Em ngày nào thì cũng đi đá bóng" và mau lẹ bị cát tường bật lại: "Ngày nào thì cũng đi đá bóng đâu phải chỉ là không bóng? Ngồi thong dong đi. Ngồi hoành tráng lên!".
*

Hết lần này cho tới lần khác, quang đãng Huy ngùi ngùi "chịu đựng" với đáp trả cát tường như ý thật thà. Từ đó, anh chàng đã cấp tốc chóng chinh phục được khán giả, trong số ấy có người mẹ Bảo Thy ngồi dưới khán đài. Cát tường như ý cũng dìm xét rằng: "Dễ thương quá! Chỉ bao gồm người dễ thương và đáng yêu tôi mới nói chuyện nhiều".
Bên kia tấm màn nhung, Bảo Thy (25 tuổi) cũng là nhân viên cấp dưới văn phòng với hiện sinh sống tại TP.HCM. Do thường xuyên bị bố nhắc khéo "chưa học kết thúc thì không nên có bạn trai" bắt buộc Bảo Thy vẫn chưa tồn tại mảnh tình nỗ lực vai nào. Quanh đó ra, điều thích thú là cô phụ nữ dù ngoan ngoãn, nghe lời cha nhưng cũng không kém phần cá tính. Ban đầu, Bảo Thy đã khiến cho "bà nguyệt" cát tường như ý giật mình khi trình làng ưu điểm của chính bản thân mình là... Nhiều khuyết điểm. Tiếp đến, cô còn chia sẻ về vấn đề từng đi "ghen giùm", hướng dẫn chúng ta mình ganh tuông dù bản thân chưa từng yêu đương cùng với ai. Sự khỏe mạnh của Bảo Thy cũng khiến cho Quang Huy bắt buộc tặc lưỡi: "Nguy hiểm!".
*

Sau một lúc điều đình với ông tơ bà nguyệt - bà nguyệt, cả hai bao gồm thức gặp mặt gỡ và tất cả vài phút để trò chuyện. Quang đãng Huy đang không ngại... "trả giá" cùng với Bảo Thy mặc dù đang trong tim thế tra cứu người tán tỉnh và hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Mang cớ thường đi đá bóng và sinh hoạt xa, quang Huy ý kiến đề xuất một tuần chạm mặt nhau 2 - 3 lần khiến Bảo Thy tỏ ra không đồng ý. Thấy vậy, anh tiềm ẩn sẽ cố gắng và tăng số lần gặp lên là 4 lần/tuần. Cạnh bên đó, anh cũng lấp lửng việc nữ giới xuống bình dương làm việc, còn Bảo Thy có mái ấm gia đình tại thành phố hồ chí minh nên cũng hy vọng chàng trai lên trên đây lập nghiệp.
*

Khi Bảo Thy trực tiếp thắn: "Lỡ mình tất cả đất sẵn nghỉ ngơi quận 7 thì sao anh?", quang quẻ Huy đã khiến mọi fan phải gật gù bởi vì đáp lại: "Anh thích vật gì mình tự tạo nên ra". Nàng nhân viên cấp dưới trẻ lại tiếp tục hỏi liệu anh gồm sợ người hay ghen không, và câu vấn đáp của quang quẻ Huy đã "tán gục" cô nàng: "Ghen hay không, đối với người phụ nữ, thì vị ở lũ ông. Đàn ông tuyệt lăng nhăng hoặc tính không thông thường thủy thì fan phụ nữ kết thúc khoát nên ghen rồi. Còn vẫn yêu nhau thì nên tin yêu nhau".

Xem thêm: Nhật Ký Nuôi Vợ Của Thế Tử Tác, Nhật Ký Nuôi Vợ Của Thế Tử


Cuối cùng, Bảo Thy đã đưa ra quyết định cho mình và Quang Huy một thời cơ để search hiểu. Ở phút chót, đấng mày râu trai nhân hậu lại làm khán giả cười ra nước mắt bởi vì hồi hộp tới cả bấm nút không được mà vẫn không còn hay biết. Khi thấy được nửa trái tim trên screen lớn vẫn chưa chuyển sang color đỏ, quang đãng Huy bắt đầu luống cuống xoay hẳn tín đồ ra ẩn dưới để bấm nút lần nữa. Mẫu kết kiêm toàn cho đôi bạn trẻ "chàng rách rưới quần ngồi túm túm" và "nàng đậm cá tính hay đi ghen giùm" đã khiến cho Quyền Linh - cát tường như ý phải tấm tắc.
*