Bản đồ quy hoạch tp Biên Hòa tỉnh giấc Đồng Nai mô tả vị trí và các khu vực quy hoạch mang lại đến năm 2030. Phương án quy hoạch thành phố Biên Hòa được chính phủ phê duyệt có mục tiêu tạo một tp thịnh vượng cùng năng đụng về tởm tế, bao gồm sức tuyên chiến đối đầu cao trên bình diện vùng, giang sơn và quốc tế, với thế bạo phổi hạ tầng liên kết vùng cùng quốc tế, với những mũi nhọn kinh tế tài chính về thương mại & dịch vụ đa ngành cao cấp và công nghiệp công nghệ cao.Theo bản đồ quy hoạch tp Biên Hòa, tổng diện tích đất tự nhiên là 26.362,02 ha. Trong đó, cơ cấu diện tích đất đai gồm: đất nông nghiệp có 7.810,72 ha (chiếm 29,63%), đất phi nông nghiệp có 18.551,3 ha (chiếm 70,37%).

Bạn đang xem: Bản đồ quy hoạch chi tiết thành phố biên hòa

Bản đồ quy hoạch thành phố Biên Hòa tỉnh giấc Đồng Nai có tỷ lệ 1:10000 thể hiện định hướng phát triển các dự án quy hoạch đất tổng thể đến năm 2030. Cụ thể, bản đồ có những tin tức quy hoạch đưa ra tiết như: địa danh phường, oắt giới hành chính, địa hình từng khu vực vực, các loại đất, hiện trạng đất đai và chính sách quy hoạch của tỉnh.

Thông qua bản đồ này, người coi có thể xác định được kế hoạch sử dụng đất và các chính sách mở rộng đô thị của Nhà nước trong thời gian tới tại thành phố Biên Hòa thức giấc Đồng Nai.

 

Quy hoạch cụ thể gồm 30 xã, phường:

bạn dạng đồ quy hướng Phường Trảng Dài
Bản vật dụng quy hoạch Phường Tân Phong
Bản thứ quy hoạch Phường Tân Biên
Bản đồ dùng quy hoạch Phường Hố Nai
Bản đồ gia dụng quy hoạch Phường Tân Hòa
Bản vật dụng quy hoạch Phường Tân Hiệp
Bản trang bị quy hoạch Phường Bửu Long
Bản đồ quy hoạch Phường Tân Tiến
Bản đồ quy hoạch Phường Tam Hiệp
Bản vật quy hoạch Phường Long Bình
Bản đồ vật quy hoạch Phường quang quẻ Vinh
Bản vật quy hoạch Phường Tân Mai
Bản trang bị quy hoạch Phường Thống Nhất
Bản vật quy hoạch Phường Trung Dũng
Bản vật dụng quy hoạch Phường Tam Hòa
Bản đồ dùng quy hoạch Phường Hòa Bình
Bản đồ dùng quy hoạch Phường Quyết Thắng
Bản vật quy hoạch Phường Thanh Bình
Bản đồ quy hoạch Phường Bình Đa
Bản đồ dùng quy hoạch Phường An Bình
Bản đồ vật quy hoạch Phường Bửu Hòa
Bản trang bị quy hoạch Phường Long Bình Tân
Bản đồ gia dụng quy hoạch Phường Tân Vạn
Bản trang bị quy hoạch Phường Tân Hạnh
Bản đồ quy hoạch Phường Hiệp Hòa
Bản thứ quy hoạch Phường Hóa An
Bản trang bị quy hoạch Phường An Hòa
Bản vật quy hoạch Phường Tam Phước
Bản đồ quy hoạch Phường Phước Tân
Bản trang bị quy hoạch làng mạc Long Hưng

Chú ý: nội dung của bạn dạng quy hoạch được Dandautu tổng đúng theo từ các nguồn thông tin công khai trên mạng internet để bạn cũng có thể Tham Khảo. Bạn cũng có thể đến phòng Tài Nguyên Và môi trường thiên nhiên tại quận/huyện địa điểm mà bạn có khu đất để hỏi chính xác về thông tin quy hoạch. Dựa trên thông tin vị trí mà bạn cung cấp, cơ quan tác dụng sẽ tra cứu phiên bản đồ quy hoạch cùng hướng dẫn cho bạn biết mảnh vị trí đó gồm nằm trong quần thể quy hoạch nào tốt không.

Xem thêm: 2 Chỉ Vàng Giá Bao Nhiêu Gam? Giá 1 Chỉ Vàng Mới Nhất Giá 1 Chỉ Vàng Mới Nhất

San
Hung
Thinh
Land
– Sau đấy là bảng vật dụng quy hoạch áp dụng đất thành phố Biên Hòa quy trình 2021 – 2030 được ubnd tỉnh Đồng Nai ra mắt triển khai. 

UBND thành phố triển khai niêm yết công khai minh bạch dự thảo làm hồ sơ quy hoạch thực hiện đất đến năm 2030 của tp tại trụ sở ubnd thành phố, UBND các phường, xã với trên trang thông tin điện tử của thành phố: http:// bienhoa.dongnai.gov.vn.

BẢNG ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP BIÊN HÒA bỏ ra TIẾT ĐẾN NĂM 2030

1. Bảng vật dụng quy hoạch sử dụng đất phường An Bình, Tp Biên Hòa cho năm 2030

*
Bảng vật quy hoạch sử dụng đất phường An Binh, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

2. Bảng đồ quy hoạch áp dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng đồ gia dụng quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

3. Bảng trang bị quy hoạch áp dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng đồ vật quy hoạch áp dụng đất phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

4. Bảng thiết bị quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng trang bị quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

5. Bảng đồ quy hoạch thực hiện đất phường quang đãng Vinh, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng đồ gia dụng quy hoạch áp dụng đất phường quang quẻ Vinh, Tp Biên Hòa đến năm 2030

6. Bảng thứ quy hoạch thực hiện đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

*
Bảng thứ quy hoạch thực hiện đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

7. Bảng vật quy hoạch áp dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

*
Bảng đồ gia dụng quy hoạch áp dụng đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

8. Bảng đồ vật quy hoạch áp dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

*
Bảng đồ dùng quy hoạch thực hiện đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

9. Bảng thứ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng thứ quy hoạch áp dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

10. Bảng thứ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng đồ vật quy hoạch thực hiện đất phường Tân Biên Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

11. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng đồ dùng quy hoạch thực hiện đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

12. Bảng đồ quy hoạch áp dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa cho năm 2030

*
Bảng trang bị quy hoạch áp dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030

13. Bảng thứ quy hoạch thực hiện đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa cho năm 2030

*
Bảng đồ gia dụng quy hoạch áp dụng đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

14. Bảng đồ gia dụng quy hoạch thực hiện đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

*
Bảng đồ dùng quy hoạch thực hiện đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

15. Bảng vật quy hoạch áp dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa đến năm 2030

*
Bảng thiết bị quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

16. Bảng đồ dùng quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

*
Bảng đồ quy hoạch thực hiện đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa cho năm 2030

17. Bảng thiết bị quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa cho năm 2030

*
Bảng vật quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa đến năm 2030

18. Bảng thứ quy hoạch thực hiện đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

*
Bảng thiết bị quy hoạch áp dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa cho năm 2030

19. Bảng vật quy hoạch thực hiện đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

*
Bảng đồ dùng quy hoạch thực hiện đất phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

20. Bảng thiết bị quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030

*
Bảng vật quy hoạch thực hiện đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa đến năm 2030

21. Bảng thiết bị quy hoạch áp dụng đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa đến năm 2030

*
Bảng thứ quy hoạch thực hiện đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

22. Bảng vật quy hoạch thực hiện đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

*
Bảng thứ quy hoạch áp dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

23. Bảng đồ gia dụng quy hoạch thực hiện đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa cho năm 2030

*
Bảng đồ dùng quy hoạch áp dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

24. Bảng vật quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa cho năm 2030

*
Bảng vật dụng quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa đến năm 2030

25. Bảng đồ gia dụng quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng thứ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030

26. Bảng trang bị quy hoạch thực hiện đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030

*
Bảng vật dụng quy hoạch áp dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

27. Bảng thứ quy hoạch áp dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

*
Bảng đồ vật quy hoạch thực hiện đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030

28. Bảng vật quy hoạch áp dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

*
Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa cho năm 2030

29. Bảng đồ dùng quy hoạch áp dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa cho năm 2030

*
Bảng đồ quy hoạch áp dụng đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030

30. Bảng vật quy hoạch áp dụng đất xóm Long Hưng, Tp Biên Hòa cho năm 2030

*
Bảng đồ gia dụng quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030