Các khóa học qua clip dành cho Hội viên:Python xây dựng C Java C# SQL vps PHP HTML5-CSS3-Java
Script
Đăng cam kết Hội viên
Đăng cam kết nhận thông tin về những video clip mới nhất
Sponsored LinksEzoicreport this ad

Bài tập 0:

Cho mảng một chiều a đựng n phần tử bao gồm cả những số âm cùng dương. Hãy viết hàm (và những hàm suport nếu cần) để thực hiện việc hoán đổi quý giá của các bộ phận mảng làm thế nào cho các số dương cùng âm đan xen nhau. đa số số dương hoặc âm còn sót lại nếu có sẽ được đẩy về cuối mảng.

Bạn đang xem: Bài tập về hàm trong c

Bài tập 1:

Viết chương trình dưới dạng hàm tiến hành các việc sau:1. Ở hàm main() khai báo 2 trở nên number1, number2 hình dạng float

2. Định nghĩa hàm nhap
Lieu() nhằm nhập dữ liệu cho 2 biến number1, number2 của hàm main()3. Định nghĩa hàm tinh
Tong() để tính tổng của 2 biến number1, number2 của hàm main()

4. Định nghĩa hàm tinh
Hieu() nhằm tính hiệu của 2 vươn lên là number1, number2 của hàm main()5. Định nghĩa hàm tinh
Nhan() nhằm tính tích của 2 đổi thay number1, number2 của hàm main()6. Định nghĩa hàm tinh
Chia() nhằm tính yêu mến của 2 biến chuyển number1, number2 của hàm main()

7. Định nghĩa hàm tim
Uoc
So
Chung
Lon
Nhat() nhằm tìm mong số chung béo nhất của 2 biến number1, number2 của hàm main()8. Định nghĩa hàm tim
Boi
So
Chung
Nho
Nhat() để tìm bội số chung nhỏ dại nhất của 2 biến number1, number2 của hàm main()

Bài tập 2:

Viết lịch trình dưới dạng hàm triển khai các bài toán sau:1. Nhập một số N ngẫu nhiên từ bàn phím.2. N có phải số nguyên không?3. Kiểm tra tính chẵn lẻ của N.
7. Ví như 03 + 53 + 33)

Bài tập 3:

Viết lịch trình dưới dạng hàm triển khai các bài toán sau:1. Nhập vào từ keyboard 3 số a, b, c bất kỳ.

Sponsored Links

2. Kiểm soát xem 3 số a, b, c sinh sống trên có vừa lòng là 3 cạnh của một tam giác không.3. a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác cân không?4. a, b, c liệu có phải là 3 cạnh của tam giác đều không?5. A, b, c liệu có phải là 3 cạnh của tam giác vuông không?6. A, b, c tất cả là 3 cạnh của tam giác vuông cân nặng không?

Bài tập 4:

Viết công tác dưới dạng hàm triển khai các việc sau:Bạn hãy viết chương trình giải phương trình bậc 2 ax2+bx+c=0 dạng thực đơn như sau:1. Nhập 3 thông số a, b, c2. Xác định nghiệm3. ThoátYêu cầu nạm thể:Khi bạn dùng lựa chọn một thì yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím 3 hệ số a, b và c.Khi người dùng chọn 2 thì chúng ta hãy xác minh nghiệm của phương trình dựa trên các hệ số đã nhập tự mục 1.Khi người dùng chọn 3 thì bạn hãy cho ra khỏi trương trình.

Nếu người dùng không chọn mục 1, 2 tuyệt 3 thì yêu cầu người dùng chọn cho đúng.

Bài tập 5:

Viết chương trình dưới dạng hàm triển khai các việc sau:1. Nhập số nguyên dương n2. Tính tổng những chữ số của n.3. đối chiếu n thành tích các thừa số nguyên tố.4. Liệt kê những ước số của n.5. Liệt kê những ước số là nguyên tố của n.

Bài tập 6:

Viết lịch trình dạng menu chọn thực hiện các công việc sau (lưu ý mỗi quá trình được triển khai trên một hàm):1. Nhập một số trong những nguyên N (02. Nhập một mảng tất cả N số thực.3. Tìm số lớn số 1 trong mảng.4. Tra cứu số nhỏ nhất vào mảng.5. Kiếm tìm số dương chẵn lớn nhất trong mảng.

Sponsored Links

6. Kiếm tìm số âm lẻ nhỏ nhất trong mảng.7. Tìm những số chính phương vào mảng.8. Tính tổng mảng.9. Tính trung bình cộng các thành phần mảng.10. Tra cứu những phần tử lớn hơn trung bình cộng.11. Bố trí mảng theo riêng lẻ tự tăng dần.12. Sắp xếp mảng theo lẻ loi tự giảm dần.
Viết công tác dạng thực đơn chọn tiến hành các công việc sau (lưu ý mỗi công việc được tiến hành trên một hàm):
1. Nhập N là số nguyên dương theo đk 02. Nhập liệu cho mảng 2 chiều A, là ma trận vuông cung cấp N x N.

Xin xin chào mừng các bạn đến với blog thủ thuật thiết kế của bọn chúng tôi, bài bác học tiếp theo sau tôi sẽ trình làng cho chúng ta về tổng hợp bài bác tập về hàm trong C, công ty chúng tôi đã sưu tầm, tinh lọc những bài bác tập có liên quan để các bạn có thể tham khảo nhằm hiểu rỏ hơn về hàm vào C, sau đấy là những bài xích tập liên quan.
*

Hiển thị toàn bộ các số nguyên tố thân hai Khoảng
Kiểm tra số nguyên tố trong CKiểm tra số đối xứng trong CKiểm tra xem một số rất có thể được biểu hiện bằng tổng của nhị số yếu tố không
Tìm tổng những số từ bỏ nhiên bằng cách sử dụng đệ quy
Tính giai quá của một số bằng phương pháp sử dụng đệ quy
Tìm USCLN,BSCNN bằng phương pháp sử dụng đệ quy
Đảo ngược một câu sử dụng đệ quy
Tính số nón của một số bằng cách sử dụng đệ quy
Chuyển đổi số nhị tạo thành số thập phân cùng ngược lại
Chuyển đổi một trong những bát phân thành số thập phân và ngược lại
Chuyển thay đổi số nhị phân thành bát phân với ngược lại
Và sau đây shop chúng tôi sẽ giải những bài tập trên, trường hợp như các bạn có lời giải nào giỏi hãy comment dưới nhé.
#include int check
Prime
Number(int n);int main() int n1, n2, i, flag; printf("Enter two positive integers: "); scanf("%d %d", &n1, &n2); printf("Prime numbers between %d và %d are: ", n1, n2); for (i = n1 + 1; i // gắn trở thành flag mang lại hàm chất vấn flag = check
Prime
Number(i); if (flag == 1) printf("%d ", i); return 0;}// hàm do người tiêu dùng tự định nghĩaint check
Prime
Number(int n) int j, flag = 1; for (j = 2; j if (n % j == 0) flag = 0; break; return flag;}

Kiểm tra số thành phần trong C


Cũng như bài xích toàn sẽ giải trên nếu bạn muốn biết phương pháp thực hiện ra sao thì hãy thao khảo lịch trình dưới đây.
#include #include int check
Prime
Number(int n);int main() int n,i; printf("nhap so nguyen n "); scanf("%d",&n); if(check
Prime
Number(n) == 1) printf("%d la so nguyen to",n); else printf("khong phai la so nguyen to"); int check
Prime
Number(int n) int i, flag = 1, square
Root; square
Root = sqrt(n); for (i = 2; i if (n % i == 0) flag = 0; break; return flag;}
#include #include int check
Armstrong
Number(int n);int main() int n, flag; printf("Enter a positive integer: "); scanf("%d", &n); flag = check
Armstrong
Number(n); if (flag == 1) printf("%d is an Armstrong number.", n); else printf("%d is not an Armstrong number.", n); return 0;int check
Armstrong
Number(int num) int original
Num, remainder, n = 0, flag; double result = 0.0; for (original
Num = num; original
Num != 0; ++n) original
Num /= 10; for (original
Num = num; original
Num != 0; original
Num /= 10) remainder = original
Num % 10; result += pow(remainder, n); if (round(result) == num) flag = 1; else flag = 0; return flag;kết trái của công tác trên:Enter a positive integer: 407407 is an Armstrong number.

Kiểm tra coi một số hoàn toàn có thể được bộc lộ bằng tổng của nhì số thành phần không


Trong lấy ví dụ như này, các bạn sẽ học phương pháp kiểm tra xem một số nguyên được nhập bởi bạn dùng
có thể được biểu hiện dưới dạng tổng của nhị số nguyên tố của tất cả các phối kết hợp có thể.

Xem thêm: Sưu Tầm 10+ Hình Ảnh Và Tên Gọi Các Con Vật Cho Bé Nhận Biết


#include int check
Prime(int n);int main() int n, i, flag = 0; printf("Enter a positive integer: "); scanf("%d", &n); for (i = 2; i if (check
Prime(i) == 1) if (check
Prime(n - i) == 1) printf("%d = %d + %d ", n, i, n - i); flag = 1; if (flag == 0) printf("%d cannot be expressed as the sum of two prime numbers.", n); return 0;}int check
Prime(int n) int i, is
Prime = 1; for (i = 2; i if (n % i == 0) is
Prime = 0; break; return is
Prime;}
Enter a positive integer: 3434 = 3 + 3134 = 5 + 2934 = 11 + 2334 = 17 + 17

Tìm tổng các số tự nhiên bằng phương pháp sử dụng đệ quy


#include int add
Numbers(int n);int main() int num; printf("Enter a positive integer: "); scanf("%d", &num); printf("Sum = %d", add
Numbers(num)); return 0;int add
Numbers(int n) { if (n != 0) return n + add
Numbers(n - 1); else return n;
Enter a positive integer: 20Sum = 210Còn một vài bài tập các chúng ta cũng có thể tham khảo nội dung bài viết sau, mình đã giải nếu các bạn cần, hãy comment cho bản thân nhé.
*

Android
Angulargiao-duc
Hinh-nen-dien-thoaihinh-nen-may-tinhjava
Java
Scriptlap-trinh-androidlap-trinh-angularlap-trinh-cppthu-thuat-bloggerthu-thuat-dien-thoai-samsungthu-thuat-may-tinhthu-thuat-mobiletieng-han
Tuyen-dungung-dung-androidwallpaper
cài đặt photowonder → Ghép râu quai nón → lập trình sẵn Angular 7 → Tai Camera 360→Tải photoshop cho smartphone →Tải tubemate miễn chi phí → cài đặt uc browser cho điện thoại → photo wonder lite → Photo wonder→ Ứng dụng hay cho Android→ Nba Wallpaper → Real Madrid Wallpaper → Tubemate 2.2.5 → Lionel Messi Wallpaper → Google AdsenseHình nền năng lượng điện thoại